9789152354216

Page 1

Språkvägen C

Samtalsövningar med kopieringsunderlag

Ulrika Ekblad Caroline Söderqvist


Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Telefax: 08-587 642 02 Redaktör/Projektledare: Susanne Risberg Omslag: Miber Bildredaktör: Caroline Söderqvist Sättning: Jonas Veronesi – VERONESI AB Samtliga foton från Shutterstock Språkvägen C – Samtalsövningar ISBN 978-91-523-5421-6 © 2018 Ulrika Ekblad, Caroline Söderqvist och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Tryck: Exakta print, Malmö 2018 Första upplagan Första tryckningen

Kopiering tillåten.


Innehåll

Kapitel 1 Media

nivå 1 .................................. nivå 2 ..................................

4 9

Väder och klimat Kapitel 2

nivå 1 .................................. 14 nivå 2 .................................. 19

Föräldrar och barn Kapitel 3

nivå 1 .................................. 24 nivå 2 .................................. 29

Litteratur Kapitel 4

nivå 1 .................................. 34 nivå 2 .................................. 39

Demokrati och rättigheter Kapitel 5

nivå 1 .................................. 44 nivå 2 .................................. 49

Drömmar och mod Kapitel 6

nivå 1 .................................. 54 nivå 2 .................................. 59

Att vara syskon Kapitel 7

nivå 1 .................................. 64 nivå 2 .................................. 69

Sport Kapitel 8

nivå 1 .................................. 74 nivå 2 .................................. 79

Kärlek Kapitel 9

nivå 1 .................................. 84 nivå 2 .................................. 89

Transport Kapitel 10

nivå 1 .................................. 94 nivå 2 .................................. 99

Boende Kapitel 11

nivå 1 .................................. 104 nivå 2 .................................. 109

Ny i ett land Kapitel 12

nivå 1 .................................. 114 nivå 2 .................................. 119

Längtan och separation Kapitel 13

nivå 1 .................................. 124 nivå 2 .................................. 129

Ett aktivt liv Kapitel 14

nivå 1 .................................. 134 nivå 2 .................................. 139

Miljö Kapitel 15

nivå 1 .................................. 144 nivå 2 .................................. 149

Traditioner Kapitel 16

nivå 1 .................................. 154 nivå 2 .................................. 159

Berömda personer Kapitel 17

nivå 1 .................................. 164 nivå 2 .................................. 169

Resor och geografi Kapitel 18

nivå 1 .................................. 174 nivå 2 .................................. 179


Kapitel 2

Väder och klimat nivå 1

Bildserie Till läraren: Beroende på elevernas nivå kan man använda bildserien på olika sätt. Antingen arbetar man med den gemensamt och lärarlett eller så arbetar eleverna med den enskilt, i par eller i grupp. De ska lägga bilderna i ordning och sedan berätta händelseförloppet i serien eller bara beskriva vad de ser på varje enskild bild. Det finns ingen rätt ordning på bilderna. Tanken är att eleverna i samspel med varandra kommer fram till sin historia. Ett fortsatt arbete är att eleverna gör en dialog utifrån bilderna. Bilderna visar: Det snöar, en kvinna skottar snö, hon ramlar, hon får sitt ben gipsat.

14

Språkvägen C – Samtalsövningar, Lärarhäfte. © 2018 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten.


Väder och klimat nivå 1

Prata till bild Till läraren: Låt eleverna, parvis eller i grupp, samtala om bilden med stöd av frågorna.

1 Vad ser du på bilderna? 2 Varför är det så torrt? 3 Vad bör man inte göra när det är torrt i marken och det inte har regnat på länge? 4 Varför brinner det i skogen tror du? 5 Vad ska man göra om man upptäcker en brand?

Språkvägen C – Samtalsövningar, Lärarhäfte. © 2018 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten.

15


Väder och klimat nivå 1

Vad händer sedan? Till läraren: Läs berättelsen högt för eleverna medan de följer med i texten. Kontrollera att alla förstår, med hjälp av bilden. Enskilt eller tillsammans ska eleven skapa ett eget avslut på berättelsen som de sedan redovisar, t.ex. för varandra i grupper eller i helklass.

Från sol till regn Ahmed fyller 50 år idag. Han har ett stort kalas hemma med många gäster. Han har dukat långbord ute på tomten. Solen skiner och Ahmed hoppas det ska bli en bra dag. Gästerna har precis kommit. De skrattar och pratar och äter av den goda maten som står på borden. Någon håller ett tal till Ahmed. Plötsligt börjar det blåsa kallt. När Ahmed tittar upp ser han mörka moln på himlen. Sedan tar det inte lång tid innan himlen är alldeles svart och stora tunga regndroppar faller ner från himlen. Vad händer sedan?

16

Språkvägen C – Samtalsövningar, Lärarhäfte. © 2018 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten.


Väder och klimat nivå 1

Ordmingel Till läraren: Klipp ut orden och ge sedan varje elev en lapp med ett ord. Det gör inget om flera elever får samma ord. Se till att eleven förstår sitt eget ord. Låt dem mingla runt i klassrummet och beskriva sitt eget ords betydelse för en klasskamrat. När de har gjort det, byter de ord med varandra och minglar vidare. Då har alla ett nytt ord att förklara för nästa klasskamrat de träffar i minglet. Om det behövs fler ord, finns tomma lappar att använda.

ett högtryck

milt

ett klimat

spöregnar

ett lågtryck

ett moln

ett oväder

skottar

en vind

en skogsbrand

duggregnar

en torka

Språkvägen C – Samtalsövningar, Lärarhäfte. © 2018 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten.

17


Väder och klimat nivå 1

en översvämning

en årstid

en värmebölja

mulet

en dimma

en klimatförändring

ett snökaos

en storm

en regnperiod

18

Språkvägen C – Samtalsövningar, Lärarhäfte. © 2018 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten.


Väder och klimat nivå 2

Återberätta Till läraren: Eleverna delas in i par. En person i varje par går ut från klassrummet och den andra stannar kvar och lyssnar när läraren läser upp texten. Läs texten många gånger. Sedan ska varje elev återberätta för sin kamrat när hen kommer in i klassrummet igen. Eleverna som har lyssnat får i sin tur berätta vad de har förstått av berättelsen. Gå igenom detta ord innan du läser texten: pulsar

Snökaos Helena vaknar på morgonen. Hon ska till jobbet som vanligt. När hon tittar ut genom fönstret ser hon att det snöar. Hon gör sig i ordning och äter frukost. När hon ska gå hemifrån är det lite svårt att öppna dörren eftersom det är så mycket snö. Hon pulsar mot busshållplatsen. Fötterna sjunker djupt ner i snön. Det är nästan inga bilar ute. När hon kommer till busshållplatsen står många människor och väntar på bussen. De har väntat länge. När Helena stått i en timme och väntat så ringer hon till jobbet. Hon säger att hon inte kan komma dit idag på grund av snöovädret. Sedan går hon hem igen.

Språkvägen C – Samtalsövningar, Lärarhäfte. © 2018 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten.

19


Väder och klimat nivå 2

Rangordna Till läraren: Klipp ut orden och låt eleverna rangordna dem. Detta gör de enskilt eller i grupp. Låt dem sedan motivera hur de har gjort sina val.

Vilken är din favoritårstid? Motivera varför du tycker så.

sommar vinter höst vår

20

Språkvägen C – Samtalsövningar, Lärarhäfte. © 2018 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten.


Väder och klimat nivå 2

Ett dilemma Till läraren: Låt eleverna titta på bilden och ta del av texten. Låt de sedan i grupp ta ställning och motivera varför de valde som de gjorde.

Du har haft semester i fyra veckor. Det har varit kallt och regnat precis varje dag. Din sista semesterdag vaknar du och tittar ut genom fönstret. Det är blå himmel och strålande sol. Äntligen får du möjlighet att åka till stranden. Du packar din väska och gör i ordning en matsäck. Då ringer din telefon. Det är din gamla pappa som behöver hjälp. Han har köpt en ny teve som han behöver hjälp att installera. Han säger att han inte kan vänta, eftersom det är fotboll på teve på eftermiddagen. Hur ska du göra nu? Motivera ditt svar.

Språkvägen C – Samtalsövningar, Lärarhäfte. © 2018 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten.

21


Väder och klimat nivå 2

Frågesport

22

Till läraren: Eleverna sitter i par eller i grupp med ett antal frågor. Antingen tar en elev ett kort och läser frågan högt och någon annan i gruppen svarar och får poäng vid rätt svar. Eller så ska hela gruppen diskutera fram svaret på frågan. Det viktiga är då inte att svaret blir rätt, utan att det blir ett samtal kring vad det rätta svaret kan vara.

1. I vilken enhet mäter vi temperatur i Sverige? a) vid 0 grader Celsius b) vid -5 grader Celsius c) vid +3 grader Celsius

2. När fryser vatten till is? a) vid 0 grader Celsius b) vid -5 grader Celsius c) vid +3 grader Celsius

3. Vilken vind gör det varmare i Sverige? a) nordlig vind b) sydlig vind c) västlig vind

4. Sommar, höst, vinter och … a) spring b) försommar c) vår

5. Vad innebär växthuseffekten? a) att det blir kallare på jorden b) att det blir varmare på jorden c) att temperaturen är lagom

6. Avsluta ordspråket: Efter regn kommer … a) solsken b) dåligt humör c) blöta skor

7. Vilken fras är grammatiskt rätt? a) vilket dåligt väder b) vilken dålig väder c) vilket dåligt vädret

8. Hur långt är det mellan jorden och solen? a) 149 600 km b) 14 600 km c) 149 600 000 km

Språkvägen C – Samtalsövningar, Lärarhäfte. © 2018 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten.


Väder och klimat nivå 2

9. Vid vilken temperatur kokar vatten? a) 50 grader Celsius b) 100 grader Celsius c) 150 grader Celsius

10. Vad heter världens största torra, heta öken? a) Sahara b) Sara c) Savanna

11. Vad heter den linje som går i mitten av jordklotet? a) bältet b) midjan c) ekvatorn

12. I vilken världsdel finns det isbjörnar? a) Asien b) Antarktis c) Arktis

13. Hur kan du göra för att förbättra klimatet på jorden? a) köra bil b) åka kollektivt c) flyga flygplan

14. Vad är en regnskog? a) en skog där det regnar mycket b) en skog där det aldrig regnar c) en skog där det regnar sällan

15. Vad betyder midnattssol? a) att solen aldrig går ner b) att solen aldrig går upp c) att solen går upp före kl 03

Rätt svar: 1b, 2a, 3b, 4c, 5b, 6a, 7a, 8c, 9b, 10a, 11c, 12c, 13b, 14a, 15a

Språkvägen C – Samtalsövningar, Lärarhäfte. © 2018 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten.

23


Språkvägen C – Samtalsövningar Språkvägen C Samtalsövningar är ett lärarhäfte som innehåller muntliga övningar för samtal. Övningarna innehåller många bilder som väcker elevernas inspiration och igenkänning från vardagslivet. Exempel på övningar är bildserier, ordmingel, återberätta en historia och frågesport. Samtalsövningarna är ett komplement till Språkvägen C men kan användas helt fristående. Materialet är fritt för kopiering.

978-91-523-5421-6


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.