__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-587 642 10 Telefax 08-587 642 02 Redaktör: Karin Lönnqvist Grafisk form: Feri Fazeli/Fazeli form & illustration Illustrationer: Feri Fazeli/Fazeli form & illustration förutom: s. 8–9, 12, 14, 18, 36 Mats Vänehem s. 28 Karin Södergren s. 90 Fellow Designer Bildredaktör: Iréne Berggren Zick Zack Läsrummet, övningsbok, åk 5 ISBN 978-91-523-0960-5 © 2012 Pernilla Lundenmark, Anna Modigh och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Sjätte tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat Bonus-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisnings­­ ändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lagen om upphovsrätt. Tryck: Livonia Print, Lettland 2016

ZickZack-OB_Ak5.indd 2

2014-08-15 15.30


zz

Sanoma Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se

ick

Order/Läromedelsinformation Telefon 08-6968600 Telefax 08-6968610

ack

LÄS R UM ME T

Redaktör: Karin Lönnqvist Grafisk form: Feri Fazeli/Fazeli form & illustration Illustrationer: Feri Fazeli/Fazeli form & illustration förutom: s. 8–9, 12, 14, 18, 36 Mats Vänehem s. 28 Karin Södergren s. 90 Fellow Designer Bildredaktör: Iréne Berggren

Pernilla Lundenmark Anna Modigh

Zick Zack Läsrummet, övningsbok, Åk 5 ISBN 978-91-523-0960-5 © 2012 Pernilla Lundenmark, Anna Modigh och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan

Övningsbok

Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat Bonus-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisnings­­ ändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lagen om upphovsrätt. Tryck: Livonia Print, 2012

Sanoma Utbildning

Åk

5


Innehåll

Riddare i Sverige sid. 8–11 Page sökes sid. 12–17 Riddarfemkamp sid. 18–21 Samurajens döttrar sid. 22–27 BarfotaSigrid sid. 28–29 Digerdöden sid. 30–33 Digerdöden (forts.) sid. 34–35 Medeltida läkekonst sid. 36–37 Medeltida läkekonst (forts.) sid. 38–39 Robbie kan inte vakna sid. 40–45 Nisse Bergs jul sid. 46–49 Varför gråter vi? sid. 50–51 Kvinnan på parkbänken sid. 52–55 Vad händer efter döden? sid. 56–59 Fyndet i grottan sid. 60–63 Jakten på guldmasken sid. 64–67

Lasse-Maja – en svensk stortjuv sid. 68–71 Straff förr i tiden sid. 72–73 Klantiga brottslingar sid. 74–75 Dina fingrar avslöjar dig sid. 76–77 Dina fingrar avslöjar dig (forts.) sid. 78–79 Ingen hemlighet längre sid. 80–81 Man tappar nästan andan sid. 82–85 Att det kan vara så tyst sid. 86–88 Att det kan vara så tyst (forts.) sid. 89 Jordens kläder sid. 90–93 Klimatsmarta tips sid. 94–97 Moder jord sid. 98–101 Vad är en orkan och hur bildas den? sid. 102–105 Röd varning för orkan sid. 106–111 Vem är du, Monica Zak? sid. 112–115


Innehåll

Riddare i Sverige sid. 8–11 Page sökes sid. 12–17 Riddarfemkamp sid. 18–21 Samurajens döttrar sid. 22–27 BarfotaSigrid sid. 28–29 Digerdöden sid. 30–33 Digerdöden (forts.) sid. 34–35 Medeltida läkekonst sid. 36–37 Medeltida läkekonst (forts.) sid. 38–39 Robbie kan inte vakna sid. 40–45 Nisse Bergs jul sid. 46–49 Varför gråter vi? sid. 50–51 Kvinnan på parkbänken sid. 52–55 Vad händer efter döden? sid. 56–59 Fyndet i grottan sid. 60–63 Jakten på guldmasken sid. 64–67

Lasse-Maja – en svensk stortjuv sid. 68–71 Straff förr i tiden sid. 72–73 Klantiga brottslingar sid. 74–75 Dina fingrar avslöjar dig sid. 76–77 Dina fingrar avslöjar dig (forts.) sid. 78–79 Ingen hemlighet längre sid. 80–81 Man tappar nästan andan sid. 82–85 Att det kan vara så tyst sid. 86–88 Att det kan vara så tyst (forts.) sid. 89 Jordens kläder sid. 90–93 Klimatsmarta tips sid. 94–97 Moder jord sid. 98–101 Vad är en orkan och hur bildas den? sid. 102–105 Röd varning för orkan sid. 106–111 Vem är du, Monica Zak? sid. 112–115


Mål O Tit bs! u p p t a på h å l l g i ft s n v i l k e er i umm t ha n e r v de n i .

Z a c k o ch h c o k ic Z r e Hej! Vi het r i b o ke n . a v h c o r ä h e dy ker upp lit i dig med uppgifterna v Ibla n d hjälper ips o ch idéer på h ur du ka n t ge n o m att ge , till exe mpel: ra er. t ä n ka eller gö i texte n o ch dra slut sat s ar Let a ledt råd du reda n vet. d Ta hjälp av va m. o Ba cka o ch lä s . S a mma nfatt a

dig ska du få lära n e k o b r ä h n e Id … ad du kan göra v å p a n ä tr h c o dig, r att förbereda fö n e g in sn lä före tå lir lätt att förs b n te x te tt a å s du ontrollera att k tt a r fö n e g efter läsnin r att du läste och fö t e d d to rs fö verkligen ra. ållet med and h e n in ra te u k kunna dis VÄLKOMMEN IN!

Ibla nd st älle r vi frågor till dig fö r att vi vill att du ska tä nka ef Fö rsto d du ve rkligen de te r orde ntligt: t du Vad men ade du med ditt lä st e? sv Ha r du ve rkligen skrivit ar egentligen? de Hu r gjorde du nä r du ko t du tycker? m fram till svaret?

6

7


Mål O Tit bs! u p p t a på h å l l g i ft s n v i l k e er i umm t ha n e r v de n i .

Z a c k o ch h c o k ic Z r e Hej! Vi het r i b o ke n . a v h c o r ä h e dy ker upp lit i dig med uppgifterna v Ibla n d hjälper ips o ch idéer på h ur du ka n t ge n o m att ge , till exe mpel: ra er. t ä n ka eller gö i texte n o ch dra slut sat s ar Let a ledt råd du reda n vet. d Ta hjälp av va m. o Ba cka o ch lä s . S a mma nfatt a

dig ska du få lära n e k o b r ä h n e Id … ad du kan göra v å p a n ä tr h c o dig, r att förbereda fö n e g in sn lä före tå lir lätt att förs b n te x te tt a å s du ontrollera att k tt a r fö n e g efter läsnin r att du läste och fö t e d d to rs fö verkligen ra. ållet med and h e n in ra te u k kunna dis VÄLKOMMEN IN!

Ibla nd st älle r vi frågor till dig fö r att vi vill att du ska tä nka ef Fö rsto d du ve rkligen de te r orde ntligt: t du Vad men ade du med ditt lä st e? sv Ha r du ve rkligen skrivit ar egentligen? de Hu r gjorde du nä r du ko t du tycker? m fram till svaret?

6

7


m

ed

e

i lt

d

en

F Ö R E L Ä S N IN G E N

Riddare i Sverige Textsamlingen sid. 12–15

F Ö R E L Ä S N IN G E N

B

Vad gör riddarna? Välj bland orden i marginalen och skriv rätt siffra vid rätt bild.

1. fäktas 2. kastar spjut 3. skjuter pilbåge 4. tornerar

A

5. falkenerar

Vad vet du om riddare? Skriv ord i de färgade bubblorna.

6. kastar slägga

Vad ser du på bilden?

7. skjuter armborst

Vad gjorde riddare?

Hur skulle en riddare vara?

8

C

Vilka ord är synonymer? Dra streck. 1. ett rike

duktig

2. tapper

ett land

3. skicklig

träna

4. hantera

använda

5. dressera

en pojke

6. en påg

modig

9


m

ed

e

i lt

d

en

F Ö R E L Ä S N IN G E N

Riddare i Sverige Textsamlingen sid. 12–15

F Ö R E L Ä S N IN G E N

B

Vad gör riddarna? Välj bland orden i marginalen och skriv rätt siffra vid rätt bild.

1. fäktas 2. kastar spjut 3. skjuter pilbåge 4. tornerar

A

5. falkenerar

Vad vet du om riddare? Skriv ord i de färgade bubblorna.

6. kastar slägga

Vad ser du på bilden?

7. skjuter armborst

Vad gjorde riddare?

Hur skulle en riddare vara?

8

C

Vilka ord är synonymer? Dra streck. 1. ett rike

duktig

2. tapper

ett land

3. skicklig

träna

4. hantera

använda

5. dressera

en pojke

6. en påg

modig

9


E F T E R L Ä SN I N G EN

D

Läs sid. 12–15 i textsamlingen. Förklara sedan orden.

EFTER LÄSNINGEN

F

Hur skulle en riddare vara och vad skulle han kunna? Kryssa i om påståendet är sant eller falskt. Sant Falskt

1. adelsman: 1. Adelsmännen var tvungna att betala skatt till kungen. 2. Vem som helst kunde bli riddare. 2. småsven:

3. Riddarna hade många regler som de måste följa. 4. En riddare skulle vara modig och duktig på att rida. 5. En riddare fick inte vara otrevlig eller ljuga.

3. väpnare:

6. En riddare skulle ha god hygien och bry sig om hur han såg ut. 7. En riddare fick lära sig hantera många vapen. 8. Det var vanligt att riddarna hade en tam falk.

4. riddare:

9. Man kunde dubbas till riddare i 15-årsåldern. 10. Riddarens färger var grön, gul och blå.

E

Förklara uttrycken.

G

Skriv om de falska meningarna i uppgift F så att de blir sanna.

1. Hur är det som är i gott skick?

2. Vad gör man när man avlägger ett löfte?

3. Vad innebär det att bli myndig?

4. Vad gör man när man passar upp?

10

11


E F T E R L Ä SN I N G EN

D

Läs sid. 12–15 i textsamlingen. Förklara sedan orden.

EFTER LÄSNINGEN

F

Hur skulle en riddare vara och vad skulle han kunna? Kryssa i om påståendet är sant eller falskt. Sant Falskt

1. adelsman: 1. Adelsmännen var tvungna att betala skatt till kungen. 2. Vem som helst kunde bli riddare. 2. småsven:

3. Riddarna hade många regler som de måste följa. 4. En riddare skulle vara modig och duktig på att rida. 5. En riddare fick inte vara otrevlig eller ljuga.

3. väpnare:

6. En riddare skulle ha god hygien och bry sig om hur han såg ut. 7. En riddare fick lära sig hantera många vapen. 8. Det var vanligt att riddarna hade en tam falk.

4. riddare:

9. Man kunde dubbas till riddare i 15-årsåldern. 10. Riddarens färger var grön, gul och blå.

E

Förklara uttrycken.

G

Skriv om de falska meningarna i uppgift F så att de blir sanna.

1. Hur är det som är i gott skick?

2. Vad gör man när man avlägger ett löfte?

3. Vad innebär det att bli myndig?

4. Vad gör man när man passar upp?

10

11


m

ed

e

i lt

d

en

F Ö R E L Ä S N IN G E N

Page sökes

F Ö R E L Ä S N IN G E N

B

Textsamlingen sid. 16–17

A

Vad är motsatsen? Dra streck. 1. vig

lögnaktig

2. stark

trög

3. kvicktänkt

feg

4. ärlig

illojal

5. modig

klumpig

6. lojal

svag

Förklara vad som menas genom att avsluta meningarna. 1. Den som håller en god hygien

C

Ersätt de ålderdomliga (markerade) orden med ett modernare ord. Välj bland orden längst ner på sidan. Se exemplet. vanligt

1. Jag vet att det inte är brukligt att flickor får tjänstgöra som pager. 2. Den som inte räds tungt arbete 2. Jag brukar få ta hand om pappas mest bångstyriga hästar. 3. Min framlidne farfar var en mycket skicklig brädspelare. 3. Den som sköter sina sysslor 4. Om vintern åker jag såväl skridskor som skidor. 5. Jag kan hantera flera vapen. 4. Den som har många olika färdigheter 6. Tålamod behövs om man ska kunna besegra sina motståndare. 7. Jag besitter i stort sett alla egenskaper man behöver för att bli en 5. Den som har erfarenhet av något utmärkt page.

6. Den som avancerar

döde

använda

duktig vinna över 12

arbeta

bråkiga

vanligt

både ... och har jättebra 13


m

ed

e

i lt

d

en

F Ö R E L Ä S N IN G E N

Page sökes

F Ö R E L Ä S N IN G E N

B

Textsamlingen sid. 16–17

A

Vad är motsatsen? Dra streck. 1. vig

lögnaktig

2. stark

trög

3. kvicktänkt

feg

4. ärlig

illojal

5. modig

klumpig

6. lojal

svag

Förklara vad som menas genom att avsluta meningarna. 1. Den som håller en god hygien

C

Ersätt de ålderdomliga (markerade) orden med ett modernare ord. Välj bland orden längst ner på sidan. Se exemplet. vanligt

1. Jag vet att det inte är brukligt att flickor får tjänstgöra som pager. 2. Den som inte räds tungt arbete 2. Jag brukar få ta hand om pappas mest bångstyriga hästar. 3. Min framlidne farfar var en mycket skicklig brädspelare. 3. Den som sköter sina sysslor 4. Om vintern åker jag såväl skridskor som skidor. 5. Jag kan hantera flera vapen. 4. Den som har många olika färdigheter 6. Tålamod behövs om man ska kunna besegra sina motståndare. 7. Jag besitter i stort sett alla egenskaper man behöver för att bli en 5. Den som har erfarenhet av något utmärkt page.

6. Den som avancerar

döde

använda

duktig vinna över 12

arbeta

bråkiga

vanligt

både ... och har jättebra 13


E F T E R L Ä SN I N G EN

D

Vilka egenskaper vill hertig Silfversporre att hans nya page ska ha? Skriv olika egenskaper på raderna runt pagen.

EFTER LÄSNINGEN

F

Läs sid. 16–17 i textsamlingen. Svara sedan på frågorna.

1. Varför söker hertig Silfversporre en ny page? PA r a d e r na OO

2. Vilka uppgifter kommer pagen att få?

me l l a n raderna 3. Vad tror du att de vardagliga sysslorna i riddarborgen består av?

E

Skriv meningar som förklarar hur man är om man har de egen­ skaperna. Se exemplet. Om man är lojal sviker man inte den man ar betar för.

ur Egenskaper är h ill n, t du är som perso g, exempel snäll, bly ig omtänksam, mod osv.

14

4. Varför är det så viktigt att pagen är ärlig, modig och lojal, tror du?

5. Vilka argument använder Eleonora för att övertyga hertig Silfversporre om att hon ska få jobbet, trots att hon är flicka?

15


E F T E R L Ä SN I N G EN

D

Vilka egenskaper vill hertig Silfversporre att hans nya page ska ha? Skriv olika egenskaper på raderna runt pagen.

EFTER LÄSNINGEN

F

Läs sid. 16–17 i textsamlingen. Svara sedan på frågorna.

1. Varför söker hertig Silfversporre en ny page? PA r a d e r na OO

2. Vilka uppgifter kommer pagen att få?

me l l a n raderna 3. Vad tror du att de vardagliga sysslorna i riddarborgen består av?

E

Skriv meningar som förklarar hur man är om man har de egen­ skaperna. Se exemplet. Om man är lojal sviker man inte den man ar betar för.

ur Egenskaper är h ill n, t du är som perso g, exempel snäll, bly ig omtänksam, mod osv.

14

4. Varför är det så viktigt att pagen är ärlig, modig och lojal, tror du?

5. Vilka argument använder Eleonora för att övertyga hertig Silfversporre om att hon ska få jobbet, trots att hon är flicka?

15


E F T E R L Ä SN I N G EN

B or t om r a d e r na

dig att du ska söka jobbet som page. Vilka kunskaper, G Tänk egenskaper och erfarenheter har du som skulle göra dig till en bra page? Skriv tre argument.

EFTER LÄSNINGEN

medeltiden hade adelsfamiljerna ofta egna släktvapen. I Under Ett släktvapen hade oftast en bild (en symbol) i olika färger som representerade den adliga släkten (ungefär som olika idrotts­­­­­­klubbars emblem idag). En riddare bar släktvapnet på sin dräkt, sin vapen­ sköld och de fanns också på hästens täcke. Designa ditt eget släktvapen. Vilka djur, växter, symboler, färger och mönster representerar din släkt bäst?

H

Sök jobbet som page hos hertig Silfversporre. Använd dig av argumenten i övning G när du skriver din ansökan.

16

17

r mbole y s a g Vanli ur, växter j var d pen. a och v


E F T E R L Ä SN I N G EN

B or t om r a d e r na

dig att du ska söka jobbet som page. Vilka kunskaper, G Tänk egenskaper och erfarenheter har du som skulle göra dig till en bra page? Skriv tre argument.

EFTER LÄSNINGEN

medeltiden hade adelsfamiljerna ofta egna släktvapen. I Under Ett släktvapen hade oftast en bild (en symbol) i olika färger som representerade den adliga släkten (ungefär som olika idrotts­­­­­­klubbars emblem idag). En riddare bar släktvapnet på sin dräkt, sin vapen­ sköld och de fanns också på hästens täcke. Designa ditt eget släktvapen. Vilka djur, växter, symboler, färger och mönster representerar din släkt bäst?

H

Sök jobbet som page hos hertig Silfversporre. Använd dig av argumenten i övning G när du skriver din ansökan.

16

17

r mbole y s a g Vanli ur, växter j var d pen. a och v


m

ed

e

i lt

d

en

F Ö R E L Ä S N IN G E N

F Ö R E L Ä S N IN G E N

B

Riddarfemkamp Textsamlingen sid. 18–21

Lös korsordet. Välj bland orden ovanför korsordet.

nedslag

måttband

kvastskaft

resultat ögla

markering kavel

diameter

1 2 3

A

4 Skriv orden i marginalen i rätt mening. 1. Du ska inte

a genom för tvinga

mig att göra något jag inte vill.

2. Det är viktigt att alla startar så att ingen tjuvstartar.

3. Det är viktigt att ha gott om på given signal till exempel ska spela fotboll.

utrymme underlaget

par vis

tävlin

5 6

när man

7 8

4. Ställ upp er två och två! Ni ska gå 5. Femkampen består av fem 6. Ni har max fem minuter på er att moment.

7. Det är viktigt att gsmomen t så man inte slår sig när man landar.

18

varje

Vilket ord bildas i den lodräta raden?

är mjukt,

19


m

ed

e

i lt

d

en

F Ö R E L Ä S N IN G E N

F Ö R E L Ä S N IN G E N

B

Riddarfemkamp Textsamlingen sid. 18–21

Lös korsordet. Välj bland orden ovanför korsordet.

nedslag

måttband

kvastskaft

resultat ögla

markering kavel

diameter

1 2 3

A

4 Skriv orden i marginalen i rätt mening. 1. Du ska inte

a genom för tvinga

mig att göra något jag inte vill.

2. Det är viktigt att alla startar så att ingen tjuvstartar.

3. Det är viktigt att ha gott om på given signal till exempel ska spela fotboll.

utrymme underlaget

par vis

tävlin

5 6

när man

7 8

4. Ställ upp er två och två! Ni ska gå 5. Femkampen består av fem 6. Ni har max fem minuter på er att moment.

7. Det är viktigt att gsmomen t så man inte slår sig när man landar.

18

varje

Vilket ord bildas i den lodräta raden?

är mjukt,

19


E F T E R L Ä SN I N G EN

C

EFTER LÄSNINGEN

Dela in er i grupper och genomför riddarfemkampen. Gör sedan en undersökning i klassen. Svara först på frågorna enskilt, sammanställ därefter klassens åsikter.

Mina svar:

D

Skriv en instruktion till en lek eller tävlingsgren som du kan.

Lekens/grenens namn:

Vilken gren var roligast att göra? Vilken var svårast?

Material:

Vilken gren var du bäst i? Vilken var du sämst i?

Sätt streck i rutorna. Ett streck för varje svar.

Vilken var roligast att titta på?

Klassens svar:

Kasta krokhas

Hur gör man? Dra kavel

Dra hank

Lugga Björn

Baklängeshopp

Vilken gren var roligast? Vilken gren var svårast? Vilken gren var du bäst på? Vilken gren var du sämst på? Vilken gren var roligast att titta på?

20

Vinner gör den som

21


E F T E R L Ä SN I N G EN

C

EFTER LÄSNINGEN

Dela in er i grupper och genomför riddarfemkampen. Gör sedan en undersökning i klassen. Svara först på frågorna enskilt, sammanställ därefter klassens åsikter.

Mina svar:

D

Skriv en instruktion till en lek eller tävlingsgren som du kan.

Lekens/grenens namn:

Vilken gren var roligast att göra? Vilken var svårast?

Material:

Vilken gren var du bäst i? Vilken var du sämst i?

Sätt streck i rutorna. Ett streck för varje svar.

Vilken var roligast att titta på?

Klassens svar:

Kasta krokhas

Hur gör man? Dra kavel

Dra hank

Lugga Björn

Baklängeshopp

Vilken gren var roligast? Vilken gren var svårast? Vilken gren var du bäst på? Vilken gren var du sämst på? Vilken gren var roligast att titta på?

20

Vinner gör den som

21


m

ed

e

i lt

d

en

F Ö R E L Ä S N IN G E N

F Ö R E L Ä S N IN G E N

B

Samurajens döttrar Textsamlingen sid. 22–31

Vad betyder orden? Skriv rätt förklaring vid rätt ord.

ära

1. förgöra

förstöra

2. vanhedra

talang

3. ana

kyrka

4. lantarbetare

skämma ut

5. färd

resa

6. heder

A

tro

7. förmåga

Hur är eller känner sig samurajerna? Skriv rätt siffra i rätt ruta. mörbultad

kvick

smidig

fokuserad

mild

bekymrad

kunnande

9. tempel

liten låda

10. ask

C

1.

2.

3.

4.

5.

6.

22

bonde

8. begåvning

Använd synonymerna i uppgift B och skriv två likadana meningar med några av ordparen. Se exemplet. Han skämde ut sin syster.

Han vanhedrade sin syster.

23

orden r e d y t e ? B m ma sa k a s t k a ex vad är , e t n i Om n? skillnade


m

ed

e

i lt

d

en

F Ö R E L Ä S N IN G E N

F Ö R E L Ä S N IN G E N

B

Samurajens döttrar Textsamlingen sid. 22–31

Vad betyder orden? Skriv rätt förklaring vid rätt ord.

ära

1. förgöra

förstöra

2. vanhedra

talang

3. ana

kyrka

4. lantarbetare

skämma ut

5. färd

resa

6. heder

A

tro

7. förmåga

Hur är eller känner sig samurajerna? Skriv rätt siffra i rätt ruta. mörbultad

kvick

smidig

fokuserad

mild

bekymrad

kunnande

9. tempel

liten låda

10. ask

C

1.

2.

3.

4.

5.

6.

22

bonde

8. begåvning

Använd synonymerna i uppgift B och skriv två likadana meningar med några av ordparen. Se exemplet. Han skämde ut sin syster.

Han vanhedrade sin syster.

23

orden r e d y t e ? B m ma sa k a s t k a ex vad är , e t n i Om n? skillnade


zz

ick

zz

ick

ack

Med hjälp av texterna, olika läsförståelsestrategier och övningar stöttas, utmanas och utvecklas elevernas läsförmåga.

Övningsbok

I Zick Zack Läsrummets textsamling får eleverna möta olika typer av texter, skrivna för olika syften och ändamål – skönlitteratur, författarporträtt, notiser, faktatexter och instruktioner är några exempel. Texterna är indelade i teman, som går att arbeta med i vilken ordning som helst.

LÄS RUMMET

LÄSRUMMET

I Zick Zack Läsrummets övningsbok finns övningar att göra före och efter läsningen av texterna i Zick Zack Läsrummets textsamling. Övningarna ger förförståelse och förkunskaper, tränar ord och begrepp samt kontrollerar läsförståelsen på, mellan och bortom raderna.

ack

Åk

5 Pernilla LUndenmark Anna Modigh

Övningsbok (523-4316-6)

Åk

5

Profile for Smakprov Media AB

9789152309605  

9789152309605  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded