__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Borgen Mera Tornet 4 > innehåller fler uppgifter av den typ som finns i Tornet i grundboken > följer kapitelindelningen i MatteDirekt Borgen 4A och 4B har uppgifter av olika svårighetsgrad >

Pernilla Falck Margareta Picetti

Borgen

4

Matte Direkt är en serie för fk–9. Matte Direkt Borgen åk 4 består av två elevböcker, två lärarhandledningar, två läxböcker, två träningshäften samt en fördjupningsbok.

Mera Tornet 4

ISBN 978-91-523-2690-9

(523-2690-9)

BorgenNY_4_MeraTornet_omslag.indd Alla sidor

2014-03-19 16.16


Borgen Pernilla Falck Margareta Picetti

Mera Tornet 4 SA N O MA U T B I L DN I N G

BorgenNY_MeraTornet4_Framvagn.indd 5

2014-03-19 16.21


Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-5876 42 10 Telefax 08-5876 42 02 Redaktörer: Lars Alberthson och Jerker Bengtsson Grafisk form: Typoform/Andreas Lilius Layout: Typoform/Jenny Bryant Omslag: Typoform/Andreas Lilius Illustrationer: Typoform/Yann Robardey Matte Direkt Borgen Mera Tornet 4 ISBN 978-91-523-2690-9 © 2014 Pernilla Falck, Margareta Picetti och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Andra upplagan Första tryckningen Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (också kallat BONUS-avtalet) är det att se som ett engångsmaterial och får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Tryck: Livonia Print, Lettland, 2014

BorgenNY_MeraTornet4_Framvagn.indd 6

2014-03-19 16.21


Välkommen till Mera Tornet! I den här boken hittar du fler Tornet-uppgifter till varje kapitel i MatteBorgen 4A och 4B. Du får arbeta mer med det kapitlet handlat om, men också lära dig nya spännande saker. Sidorna i Mera Tornet är olika svåra. Du kan se hur svår en sida är genom att titta i kanten på sidan och se efter hur många fönster det är i tornet.

Sidorna med ett fönster är enklast.

Sidorna med två fönster är lite svårare.

Sidorna med tre fönster är svårast.

Att en sida har tre fönster behöver inte betyda att du tycker den är svår så pröva att göra alla uppgifter om du hinner. Lycka till! Författarna

Lycka till!

BorgenNY_MeraTornet4_Framvagn.indd 7

2014-03-19 16.21


Innehåll 1. Taluppfattning

5

2. Addition och subtraktion

13

3. Geometri

23

4. Multiplikation och division

31

5. Tabeller och diagram

41

6. Tid

45

7. Addition och subtraktion

51

8. Geometri

61

9. Bråk

69

10. Multiplikation och division

75

Facit

85

Faktasida

95

Bildförteckning

96

BorgenNY_MeraTornet4_Framvagn.indd 8

2014-03-19 16.21


Addition och subtraktion Mål I det här kapitlet får du arbeta mer med addition och subtraktion. Du får bland annat lära dig > talpyramider > lösa talgåtor

13

BorgenNY_MeraTornet4_Kap2.indd 13

2014-03-19 16.25


Räkna till 10 000 1 a) 6 000 – 3 000 + 4 000 + 2 000 – 7 000 b) 8 000 – 5 000 + 4 000 + 2 000 – 5 000 c) 9 000 – 2 000 + 1 500 + 500 – 3 500

2 Hur många pärlor finns det i påsen? a) 8 000 –

+ 5 000 + 2 000 – 7 000 = 5 000

b) 7 500 + 2 500 – 8 000 + 4 000 –

= 4 000

3 Vilka tal ska stå i stället för bokstäverna? Summan i varje rad ska bli 10 000. a)

A

4 400

B 4 600

D

b)

K

5 400

L

C

3 900

M

N

2 500

O

2 800

3 700

3 700

4 Vilken väg ska du gå från START till MÅL för att summan av

talen ska bli 10 000? Skriv talen i tur och ordning. Du får bara gå igenom samma ring en gång. Det finns flera lösningar.

14

Ad d itio n och subt ra k t ion

BorgenNY_MeraTornet4_Kap2.indd 14

2014-03-19 16.25


Talet 10 000 5 Räkna ut. Om svaret är 10 000 skriver du

bokstaven. När du räknat färdigt kan du se vad Arrax önskar sig i födelsedagspresent.

4 500 + 5 500

M

6 800 + 4 200

A

3 800 + 6 200

E

1 900 + 9 100

R

5 500 + 5 500

U

6 800 + 3 200

T

7 400 + 2 600

S

2 900 + 7 200

O

8 300 + 2 700

K

1 100 + 8 900

P

3 200 + 7 800

B

9 600 + 400

Ö

6 Para ihop vikingen med rätt sköld.

Summan av talet på vikingen och talet på skölden ska vara 10 000. En sköld blir över. a)

b)

c)

4 570

3 670

5 520

6 620

d) 3 580

6 330

5 430

e) 4 480

6 530

3 470

6 420

A B C D E F

7 Vilket tal ska stå i stället för hjälmen? a) 1 500 + 5 000 +

= 10 000

b) 5 700 +

+ 3 200 = 10 000

c) 3 400 +

+ 6 200 = 10 000

d)

+ 4 300 + 3 500 = 10 000

Additio n o ch s u btr a k tio n

BorgenNY_MeraTornet4_Kap2.indd 15

15

2014-03-19 16.25


På Öland 8 Gå tipsrundan. Bokstäverna bildar namnet på en öländsk maträtt.

1 Addera de tre talen så får du reda på hur lång Ölandsbron är.

84

988

5 000

6 062 m

2

B L G

6 072 m 6 172 m

Byxelkrok

3 Vid Ottenbys fågelstation ringmärkte man ett år 3 898 rödhakar och 1 974 kungsfåglar. Hur många fler rödhakar än kungsfåglar ringmärktes? 2 124 rödhakar

Borgholm

Färjestaden Mörbylånga

60 år

M F K

1 924 rödhakar 1 124 rödhakar

På Öland finns flera fyrar. De två mest kända är Långe Jan och Långe Erik. Fyren Långe Jan ligger på södra udden och byggdes år 1785. På norra udden står Långe Erik som byggdes år 1845. Hur många år var Långe Jan när Långe Erik byggdes? 140 år 70 år

U O Y

4

5

Ringmuren runt Gråborgs fornborg är 640 m. Arrax tänker springa två varv runt muren. Efter 1 058 m får han kramp i en fot och måste avbryta. Hur många meter har han kvar?

Sarah, David och Arrax äter en typiskt öländsk maträtt. Sarah äter 321 gram och David 303 gram. Arrax äter lika mycket som Sarah och David tillsammans. Hur många gram äter de sammanlagt?

232 m

1 538 g

238 m 222 m 16

V P S

1 624 g 1 248 g

Ö E A

Ad d itio n och subt ra k t ion

BorgenNY_MeraTornet4_Kap2.indd 16

2014-03-19 16.25


Talpyssel 9 I varje ruta finns det tal som är summan av de två talen under. Exempel: 1 200 = 600 + 600.

Rita av pyramiden och skriv alla tal som fattas. b)

a)

1 200 600

600

2 200

2 200

1 700

c)

3 600

900

2 500

d)

2 400 1 500

3 000

2 700

2 200

2 300

1 100 300

10 Arrax och David spelar ”10 000-spelet”. Det gäller att få talet

10 000 genom att addera tre av talen i rutan. Den som hittar flest lösningar vinner. Hur många lösningar hittar du?

4 500

2 000

5 000

1 000 1 500 5 500

4 000 3 500 3 000

Additio n o ch s u btr a k tio n

BorgenNY_MeraTornet4_Kap2.indd 17

17

2014-03-19 16.25


Pengar Från början av oktober 2015 finns dessa sedlar och mynt i Sverige.

11 Arrax gömmer pengar i säckar.

Skriv hur mycket pengar det är i varje säck. a) Det finns två sedlar med samma värde, två andra sedlar med samma värde och tre mynt med samma värde.

b) Det finns tre sedlar med samma värde, en 50-kronorssedel och två olika mynt.

c) Det finns fyra sedlar med olika värden och två mynt med samma värde.

d) Det finns fyra sedlar med samma värde, en sedel med annat värde och tre mynt med samma värde. Det finns två lösningar. Försök hitta båda.

18

5 ? 6 kr

1 ? 65 kr

1 2 ? 4 kr

? 2 1 ? kr

Ad d itio n och subt ra k t ion

BorgenNY_MeraTornet4_Kap2.indd 18

2014-03-19 16.25


Problemlösning i flera steg 12 Hilda har tre lådor med 312 mynt i varje låda och en kista med 1 182 mynt. Hur många mynt är det sammanlagt?

13 Hilda sålde två lådor med 1 845 runstenar i varje på för­

middagen och två lådor med 975 runstenar i varje på efter­ middagen. Hur många runstenar sålde hon under dagen?

14 Kaféet fick in 2 254 kr på måndag. På tisdag fick de in 970 kr

mer än på måndag och på onsdag fick de in 890 kr mer än på tisdag. Hur mycket pengar fick kaféet in sammanlagt?

15 Museet hade 5 488 kartor att sälja. Förra veckan såldes 1 342

stycken och denna vecka 2 080 stycken. Hur många kartor har museet kvar?

16 Hur mycket kostar en runsten?

17 Två kistor kostar lika mycket som tre likadana säckar. Hur mycket kostar en säck?

18 Björn har bakat 1 137 ljusa och 835 mörka småkakor. Bengt har bakat 933 ljusa och 977 mörka småkakor. Hur många fler småkakor bakade Björn?

Additio n o ch s u btr a k tio n

BorgenNY_MeraTornet4_Kap2.indd 19

19

2014-03-19 16.25


Tallinjer Titta på tallinjen.

19 Räkna ut. Vilken av pilarna visar svaret? A

B C

D E F

1 700

1 800

a) 1 438 + 386

b) 1 942 – 219

c) 728 + 1 087

d) 1 846 – 107

1 900

20 Räkna ut. Vilken av pilarna visar svaret? G H

I

4 000

J K

L

5 000

a) 2 630 + 3 250

b) 5 670 – 1 150

c) 3 960 + 420

d) 6 000 – 550

6 000

21 Läs av talen på tallinjen. Alla tal slutar på 50 eller 00. Räkna ut. M

N

2 000

20

O 3 000

a) M + Q

b) Q – O

c) R + M

d) P – M

e) N + P

f) R – N

P

Q

R 4 000

Ad d itio n och subt ra k t ion

BorgenNY_MeraTornet4_Kap2.indd 20

2014-03-19 16.25


Talgåtor 22 I varje ruta fattas ett tecken. Skriv av

och sätt rätt tecken på rutornas plats. a) 33 ? 30 ? 31 ? 3 ? 13 = 16

b) 45 ? 20 ? 30 ? 35 ? 25 = 45

23 I varje ruta fattas ett tecken. Det finns

två lösningar. Skriv av och försök hitta båda lösningarna. 125 ? 110 ? 120 ? 105 ? 115 = 125

24 Natali, Adam och Sammy har spelat ett

vikingaspel. Hur många poäng fick de var? Ta hjälp av ledtrådarna i ramen.

Natali

Adam

Sammy

Adam + Natali = 4 000 poäng Sammy + Adam = 4 500 poäng Natali + Sammy = 5 500 poäng

25 Ser du mönstret? Fortsätt tre tal till. a) 1 500

2 700

3 900

?

?

?

b)

7 360

7 345

?

?

7 330

?

c) 4 252

4 454

4 656

?

?

?

Additio n o ch s u btr a k tio n

BorgenNY_MeraTornet4_Kap2.indd 21

21

2014-03-19 16.25


Lika på vågen 26 Kulorna ligger i var sin vågskål på en våg. Vågskålarna väger jämnt. Hur mycket väger en blå kula?

a) b) ==

7 hg

6 hg

8 hg 8 hg

== 55 g 50 g 45 g

70 g

27 En våg med två vågskålar väger jämnt.

I den ena vågskålen är det tre lika tunga blå kulor som väger 4 hg var och i den andra vågskålen är det a) en grön och en vit kula. Den vita kulan väger 2 hg mer än den gröna. Hur mycket väger den vita kulan? b) två gula kulor och en rosa kula. Den rosa kulan väger dubbelt så mycket som en gul. Hur mycket väger den rosa kulan?

28 Du har tre olika vikter som väger hela kilogram.

■ väger mest, ✚ väger mindre och ● väger minst. När du lägger ihop dem på olika sätt väger de sammanlagt så här mycket.

● ✚ ✚

✚ ■ ■

■ ● ✚

25 kg

21 kg

19 kg

Tänk ut hur mycket varje vikt väger. Pröva dig fram. Hur mycket väger a) ■ b) ✚ c) ●

29 Hur mycket måste ▲ vara värd för att det ska bli lika mycket på båda sidor om likhetstecknet? 70 + ▲ + ▲ = 40 + ▲ + 50

30 Hur mycket måste ● vara värd för att det ska bli lika mycket på båda sidor om likhetstecknet? 40 + ● + ● = 30 + 35 + ●

22

Ad d itio n och subt ra k t ion

BorgenNY_MeraTornet4_Kap2.indd 22

2014-03-19 16.26


Borgen Mera Tornet 4 > innehåller fler uppgifter av den typ som finns i Tornet i grundboken > följer kapitelindelningen i MatteDirekt Borgen 4A och 4B har uppgifter av olika svårighetsgrad >

Pernilla Falck Margareta Picetti

Borgen

4

Matte Direkt är en serie för fk–9. Matte Direkt Borgen åk 4 består av två elevböcker, två lärarhandledningar, två läxböcker, två träningshäften samt en fördjupningsbok.

Mera Tornet 4

ISBN 978-91-523-2690-9

(523-2690-9)

BorgenNY_4_MeraTornet_omslag.indd Alla sidor

2014-03-19 16.16

Profile for Smakprov Media AB

9789152326909  

9789152326909  

Profile for smakprov