__MAIN_TEXT__

Page 1

Språkvägen Att börja med - Lärarhäfte (pdf)

Caroline Söderqvist


Innehåll Till läraren ...................................................................... 4 Arbetsgång ................................................................... 5

Siffror ............................................... 7 Klockan ........................................ 14 Verb .............................................. 18 Kapitel 1

Studera ......................................... 22

2

Familj ............................................ 27

3

Väder ............................................ 32

4

Fritid ............................................... 37

5

Arbete ........................................... 42

6

Extra kapitel – Sverige ................. 47 Test: Att börja med ...................... 60 Test: Kapitel 1 ............................... 66 Test: Kapitel 2 ............................... 70 Test: Kapitel 3 ............................... 74 Test: Kapitel 4 ............................... 78 Test: Kapitel 5 ............................... 82 Test: Extra kapitel 6 ...................... 86


Till läraren Varje kapitel i Språkvägen – Att börja med har samma arbetsgång och bygger på mycket förarbete innan eleverna läser en text. Arbetsgången utgår från att eleverna lyssnar när läraren berättar om en text med hjälp av en tankekarta. Eleverna återberättar sedan själva och använder orden muntligt. Innan de läser texten får eleverna översätta orden i en ordlista och träna på uttalet. Därefter skriver eleverna själva, eller tillsammans med läraren, texten med hjälp av tankekartan. På första sidan till varje kapitel står det vad kapitlet innehåller. Där ges också sidhänvisningar till var i boken som man kan träna mer på de olika moment som tas upp i texten. Caroline Söderqvist Författare

Språkvägen – Att börja med, Lärarhäfte © 2016 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten.

4


Arbetsgång Tankekarta Visa tankekartan med projektor, OH eller skriv ut bilderna. Tankekartan finns på www.sanomautbildning.se Berätta kapitlets text flera gånger så att eleverna får lyssna på orden och förstår berättelsen. Eleverna sitter i grupper och återberättar texten.

Frågekort Klipp isär och laminera frågekorten. Dela in eleverna i grupper och låt dem muntligt svara på frågorna.

Ordkort Klipp isär och laminera ordkorten. Det finns två övningar där eleverna tränar på ordens betydelse: yy Eleverna arbetar i grupper och delar in orden i verb, substantiv och adjektiv. yy Eleverna sitter i grupper och drar en lapp. De andra i gruppen får inte se vad som står på lappen. Eleven ska med charader eller med synonymer förklara vilket ord som står på lappen.

Para ihop text med bild Laminera och klipp isär meningarna. Eleverna sitter i grupp och parar ihop mening till rätt bild i tankekartan. Det här är en övning som passar elever som är helt nybörjare eller som behöver lästräning.

Ordlista Eleverna översätter orden och tränar på stavningen. Träna uttalet med eleverna. Orden är indelade i stavelser och det långa ljudet är understruket. Eleverna kan också göra en diktamen på orden, med läraren eller i par.

Språkvägen – Att börja med, Lärarhäfte © 2016 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten.

5


Vokaldiktamen Eleverna arbetar i par. En elev läser orden och den andra fyller i de vokaler som saknas.

Prata Eleverna sitter i grupp och ska muntligt svara på frågor. Frågorna är kopplade till texten och till elevernas liv.

Skriva Eleverna skriver svar på frågor till texten. Eleverna tittar på tankekartan och försöker själva, eller tillsammans med läraren, att återberätta texten.

Grammatik Eleverna tränar t.ex. på pluralformer, pronomen och ordföljd. Orden i övningarna är tagna från texten.

Förslag på extrauppgifter för elever med snabb progression yy Eleverna skriver egna meningar med orden i ordlistan. yy Eleverna plockar ut alla verb ur texten. De gör en verblista med presens och preteritum. yy Eleverna plockar ut alla substantiv ur texten. De skriver dem sedan i singular och i plural, i obestämd och bestämd form.

Språkvägen – Att börja med, Lärarhäfte © 2016 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten.

6


Klockdiktamen A Läs tiden högt för din klasskamrat som ska ringa in rätt tid på sitt papper (B). a)

fem över åtta

b)

fem i nio

c)

fem över tolv

d)

halv nio

e)

kvart över nio

f)

kvart i fem

g)

tio över sex

h)

halv elva

i)

halv åtta

j)

kvart över tre

k)

tio i fem

l)

kvart i åtta

m)

fem över ett

n)

halv tio

Språkvägen – Att börja med, Lärarhäfte © 2016 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten.

16


Verbkort Till läraren: Eleverna sitter enskilt eller i par och säger vad personerna gör på bilden. Kopiera dubbelsidigt så att svaren finns på baksidan av korten.

skriver

läser

sitter

står

går

äter

dricker

spelar fotboll

lagar mat

tittar på tv

sover

cyklar

Språkvägen – Att börja med, Lärarhäfte © 2016 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten.

18


Språkvägen – Att börja med, Lärarhäfte © 2016 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten.

19


5 Arbete

Lucktext Komplettera meningarna. Välj bland orden i rutan. kommer

en apotekare

jobbar

vill

åker

är

apoteket

gammal

pratar

år

1 – Vad ____________ du som? – Jag är lärare. 2 _______________ jobbar på apotek. 3 Jag köper medicin på ______________. 4 – ___________ du ha kaffe eller te? – Kaffe, tack. 5 – Hur ___________ är du? – 25. 6 – Vad _____________ klockan? – Den är tolv. 7 Jag _______________ bil till jobbet. 8 – Hur länge har du bott i Sverige? – Fem ___________. 9 – Vet du när bussen __________________? – Om tio minuter. 10 Eva ________________ i telefon med sin syster.

Språkvägen – Att börja med, Lärarhäfte © 2016 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten.

44


Språkvägen Att börja med är ett kompletterande material för nybörjare på sfi kurs 2B och 3C innan de börjar med Språkvägen B och Språkvägen C (GERS A1 - A2+). Språkvägen Att börja med yy har många muntliga övningar från enkla texter yy har övningar i att lyssna, tala, skriva och läsa

Lärarhäftet innehåller kopieringsunderlag för bl.a. klockan, pronomen, familjeord och ordföljd.

523-3978-7

Profile for Smakprov Media AB

9789152339787  

9789152339787  

Profile for smakprov