9789140696182

Page 1

CordaNova är ett läromedel i matematik för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, delkurserna 1–4 (Kursplan enligt SKOLFS 2016:67). Läromedlet passar också utmärkt för gymnasieskolans introduktionsprogram samt för nyanlända i grundskolan och andra kurser i grundläggande matematik, t.ex. inom folkhögskolan.

ÖVNINGSHÄFTE DELKURS 1

Komponenter: CordaNova 1 och 2 i ett band är anpassat till delkurserna 1 och 2. Övningshäfte 1 ger extra övningar på delkurs 1. Övningshäfte 2 ger extra övningar på delkurs 2. CordaNova 3 är anpassat till delkurs 3. CordaNova 4 är anpassat till delkurs 4. CordaNova är ett läromedel anpassat för ungdomar och vuxna som behöver stärka sina grundkunskaper i matematik. Språket är utformat för att studerande med invandrarbakgrund ska få stöd i sin språkutveckling i svenska. Kontexten i uppgifterna är inriktad på att utveckla förståelsen av matematiken och dess roll i samhället. Flera uppgifter är inriktade på att utveckla förmågan till resonemang och kommunikation. Övningshäfte 1 är ett komplement till lärobokens första del och innehåller extra övningar till delkurs 1. Uppgifterna är utformade i första hand för att stödja eleven att nå kraven för betyget E. I läroboken finns uppgifter till stöd för samtliga betygsnivåer. Övningshäftet fungerar som elevens arbetshäfte där redovisningar och svar skrivs in direkt i häftet. I häftet finns även sammanställning av viktiga begrepp, som kan utgöra underlag för diskussion mellan elever och mellan elever och lärare. Övningshäfte 1 är speciellt lämpligt för elever med kort utbildningsbakgrund och för elever som behöver extra träning av basfärdigheter från delkurs 1. Mer material finns på www.gleerups.se.

RAGNAR DANIELSSON GERT GABRIELSSON BENGT LÖFSTRAND ELISABET BELLANDER

1INNEHÅLL 1. TALSYSTEM

5 1.1 Siffror och tal 5 1.2 Miljon och miljard 11 1.3 Enkla bråk 12 1.4 Större än, mindre än eller lika med? 16 1.5 Ordna efter storlek 16 Viktiga begrepp 17

2. ADDERA OCH SUBTRAHERA

18 2.1 Addera tal 18 2.2 Ställa upp en addition 22 2.3 Subtrahera tal 26 2.4 Ställa upp en subtraktion 29 2.5 Jämförpris 31 2.6 Addera och subtrahera med räknare 32 Viktiga begrepp 33

3. MULTIPLICERA 3.1 Multiplicera tal 3.2 Ställa upp en multiplikation 3.3 Multiplicera med räknare 3.4 Flera steg i lösningen Viktiga begrepp

34 34 37 38 39 40

4. DIVISION 4.1 Dividera tal 4.2 Ställa upp en division 4.3 Dividera med räknare Viktiga begrepp

5. STRÄCKA OCH TID 5.1 Mäta sträckor 5.2 Tid och tidmätning Viktiga begrepp

6. STATISTIK

41 41 48 49 51 52 52 56 61

6.1 Tallinjen 6.2 Tabeller och diagram Viktiga begrepp

62 62 63 66

BLANDADE UPPGIFTER

67

FACIT

75

CORDANOVA

3


4

CORDANOVA


ÖVNINGSHÄFTE DELKURS 1

TALSYSTEM 1.1

1

SIFFROR OCH TAL

101 Skriv talens namn med ord i tabellen. 0

Noll

103 Fyll i de tomma rutorna i tabellen. Noll

0

1

1

2

Två

3

3

4

4

5

Fem

6

Sex

7

Sju

8

8

9

Nio

10

102 Skriv ordningstalens namn med ord i tabellen.

104 Skriv siffrornas namn i tabellen.

1:a

9

2:a

7

3:e

Tredje

3

4:e

5

5:e

0

6:e

3

7:e

4

8:e

Åttonde

Nio

2

9:e

1

10:e

6

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

CORDANOVA

5


ÖVNINGSHÄFTE DELKURS 1

105 Fyll i de tomma rutorna i tabellen. a

b 14

Trettio

15

13 Femtio

70

Fyrtio

Nittio

60

45 Sexton

18

Elva

Nitton

17

Sextiosex Tjugo

99

12

42

106 Fyll i de tomma platserna i tabellen. Tal

Antal siffror i talet

534

tre

23

Talet med ord

tjugotre

6 700 4 57 000 1 902 650 000 10 000 100

107 Fyll i det som saknas.

6

Vårt talsystem byggs upp av siffror. Antalet siffror är

Siffrorna är

Med siffror kan vi skriva olika

CORDANOVA

, t.ex. 23 och 690.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


ÖVNINGSHÄFTE DELKURS 1

108 Skriv beloppen med siffror. Sedlar och mynt

Beloppen med siffror

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

CORDANOVA

7


ÖVNINGSHÄFTE DELKURS 1

109 Skriv talen med siffror och placera dem i rätt position. a

al at dr n Hu

Hundratrettiofem

1

l ta

Tio 3

b

l

ta En

al

rat nd u H Fyra

5

Fyrtio

Fyrahundratvå

Fyrahundra

Åtta

Trehundranittionio

Trettiotvå

Tvåhundranittiofem

Niohundranittiotvå

Femhundrafem

Trehundrafemtioett

Sjuhundrasjuttiosju

Åttioåtta

Åttahundraåtta

Sjuttio

Åttioåtta

Femtio

Trettiosex

Tvåhundra

110 Skriv talen med siffror och placera dem i rätt position. l

a nt se

u

rat nd

Hu Tvåhundratrettiofyratusen trehundraett

2

t Tio 3

l

a nt

e us

l

a nt se

Tu

al

rat nd u H

l

ta

Tio

l

ta En

4

3

0

1

1

0

0

0

Hundratusen Tiotusen Ettusen Tretton Ett Hundratusen trettiofem Femhundratusen tre Tiotusen fyrahundrafemtio Femhundratusen Sjuhundrasjuttiofemtusen Trettiofemtusen Sjuttioåttatusen åtta Niohundratusen

8

CORDANOVA

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

l

ta

Tio

l

ta En


ÖVNINGSHÄFTE DELKURS 1

rat nd u H

l

a nt

e us

l

ta en

Tio

s tu

l

ta en

s Tu

al

rat nd u H

l

ta

Tio

l

ta En

Fyrtiosextusen Sexhundrasextiosex Åttahundratusen Sjuhundratusen Sjuttiotusen Niohundratusen fyra

111 Skriv talen med bokstäver. 100 1 000

Etthundra Ettusen

125 40 50 75 500 15 14 598 250 150 1 500 1 724 1 800 1 958 2 000 2 104 10

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

CORDANOVA

9


ÖVNINGSHÄFTE DELKURS 1

112 Placera talen så att de hamnar i rätt ring. Skriv in de jämna talen i ringen med jämna tal och skriv in de udda talen i ringen med udda tal.

4 15 10 101 9 16 8 37

Udda tal

Jämna tal

15 4

113 Skriv årtalen med ord. a 2016 b 1989 c 1847 d 2000 e 1572 f 1632 g 2001 h 1726

114 I landskapet Halland finns städerna Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholm. Skriv folkmängden i de halländska städerna med ord.

10

Kungsbacka 79 000

Varberg 61 000

Falkenberg 43 000

Halmstad 97 000

Laholm 24 000

CORDANOVA

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


ÖVNINGSHÄFTE DELKURS 1

1.2

MILJON OCH MILJARD

En miljon = 1 000 000 En miljard = 1 000 000 000

115 Skriv de saknade talen med siffror respektive med ord. Talet med ord

Talet med siffror

Tvåhundratusen

200 000

Tvåhundramiljoner Tvåhundramiljarder Tvåhundrafemtiotusen Tvåhundrafemtiomiljoner 50 000 000 50 000 000 000 500 000 000 150 000 000 000

116 De största städerna i världen har ungefär följande folkmängd med förstäder. Skriv folkmängden i städerna med ord respektive med siffror. Stad

Folkmängd

Tokyo, Japan

37 000 000

Söul, Sydkorea

25 000 000

Delhi, lndien Mexico City, Mexico

Folkmängd med ord

tjugotvåmiljoner 20 000 000

Shanghai, Kina

tjugomiljoner

Bombay, lndien

nittonmiljoner

New York, USA

19 000 000

Peking, Kina

15 000 000

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

CORDANOVA

11


ÖVNINGSHÄFTE DELKURS 1

117 De nordiska länderna har ungefär följande folkmängd. Skriv folkmängden i Nordens länder med ord respektive med siffror. Land

Folkmängd

Sverige

10 000 000

Norge

Folkmängd med ord

fem miljoner

Danmark

6 000 000

Finland Island

sex miljoner 300 000

ENKLA BRÅK

1.3

118 Hur stor del är grå? Svara med bråk i de tomma rutorna. a

b

c

d

e

f

g

h

12

CORDANOVA

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


ÖVNINGSHÄFTE DELKURS 1

119 Fyll i de tomma rutorna. Figur

Andel

a

Mörka chokladkakor:

b

Bruna ägg:

c

Andel chokladmuffins:

d

Mörka spelkulor:

e

Bruna tuppar:

Bruna ägg:

f

Andel fåglar:

g

Svarta pennor:

h

120 Skriv som bråk i tabellen. En av fyra

Två av fem

Tre av tio

En av två

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Två av tre

CORDANOVA

13


ÖVNINGSHÄFTE DELKURS 1

121 Anna, Pelle och Patric ska dela på en hel tårta så att var och en får lika mycket. Svara i bråkform. a Hur stor del får Anna?

b Hur stor del får Pelle?

c Hur stor del får Patric?

d Hur stor del får Patric om Pelle ger sin del till honom?

122 Fyll i de tomma rutorna i tabellen nedan.

Varje del

Det hela

123 Lasagnen har delats på olika sätt. Kajsas lasagne

Noras lasagne

Amals lasagne

a Vems lasagne har delats i tiondelar?

b Vems lasagne har delats i halvor?

c Vems lasagne har delats i femtedelar?

14

CORDANOVA

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


ÖVNINGSHÄFTE DELKURS 1

124 Välj rätt påstående till rätt saftflaska. a I vilken flaska är det

1 2

kvar?

A

B

C

D

Svar: b I vilken flaska är det

1 4

kvar?

Svar: 3

c I vilken flaska är det 4 kvar? Svar: 1

d I vilken flaska är det 10 kvar? Svar: 125 Sara och Anders har köpt 4 apelsiner, 3 kiwi och 4 äpplen. a Hur stor andel av frukterna är äpplen?

b Sara tog en apelsin. Hur stor andel av apelsinerna tog hon?

c Anders tog en kiwi. Hur stor andel av kiwifrukterna tog han?

d Hur många frukter återstår nu?

e Hur stor andel av frukterna är äpplena nu?

126 Amira köpte 10 tomater. När hon kommer hem är tre av dem ruttna. a Hur stor andel av tomaterna var ruttna? Svara med en hel mening.

b Amira går tillbaka till affären och fick fem tomater som ersättning. Hur många tomater hade hon nu totalt?

c Hon tog fem av tomaterna till en omelett. Hur stor andel av totala antalet tomater tog hon till omeletten?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

CORDANOVA

15


CordaNova är ett läromedel i matematik för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, delkurserna 1–4 (Kursplan enligt SKOLFS 2016:67). Läromedlet passar också utmärkt för gymnasieskolans introduktionsprogram samt för nyanlända i grundskolan och andra kurser i grundläggande matematik, t.ex. inom folkhögskolan.

ÖVNINGSHÄFTE DELKURS 1

Komponenter: CordaNova 1 och 2 i ett band är anpassat till delkurserna 1 och 2. Övningshäfte 1 ger extra övningar på delkurs 1. Övningshäfte 2 ger extra övningar på delkurs 2. CordaNova 3 är anpassat till delkurs 3. CordaNova 4 är anpassat till delkurs 4. CordaNova är ett läromedel anpassat för ungdomar och vuxna som behöver stärka sina grundkunskaper i matematik. Språket är utformat för att studerande med invandrarbakgrund ska få stöd i sin språkutveckling i svenska. Kontexten i uppgifterna är inriktad på att utveckla förståelsen av matematiken och dess roll i samhället. Flera uppgifter är inriktade på att utveckla förmågan till resonemang och kommunikation. Övningshäfte 1 är ett komplement till lärobokens första del och innehåller extra övningar till delkurs 1. Uppgifterna är utformade i första hand för att stödja eleven att nå kraven för betyget E. I läroboken finns uppgifter till stöd för samtliga betygsnivåer. Övningshäftet fungerar som elevens arbetshäfte där redovisningar och svar skrivs in direkt i häftet. I häftet finns även sammanställning av viktiga begrepp, som kan utgöra underlag för diskussion mellan elever och mellan elever och lärare. Övningshäfte 1 är speciellt lämpligt för elever med kort utbildningsbakgrund och för elever som behöver extra träning av basfärdigheter från delkurs 1. Mer material finns på www.gleerups.se.

RAGNAR DANIELSSON GERT GABRIELSSON BENGT LÖFSTRAND ELISABET BELLANDER

1