Page 1

HOPPÖVNINGAR FÖR DRESSYREKIPAGE

KAJSA EKEDAHL OCH SISSI LILJA

KAJSA EKEDAHL OCH SISSI LILJA

Hoppövningar för dressyrekipage är en bok för dig som tränar dressyr men vill ha omväxling i träningen genom att använda hinder och bommar. Vi utgår från hoppningen som ett redskap för att nå mål i dressyren, men även du som inte alls vill hoppa har en hel del att hämta – till exempel övningar där du använder dig enbart av bommar på marken.   De handfasta råden och övningarna i boken är direkt inriktade på att stärka sådant som ett dressyrekipage har nytta av både på och utanför tävlingsbanan.

HOPPÖVNINGAR FÖR DRESSYREKIPAGE

www.icabokforlag.se

Hoppovningar_for_dressyrekipage_Omslag.indd 1

2012-02-28 12.47


Hoppövningar för dressyrekipage kaJsa ekedaHL oCH sissi LiLJa

ic a bok för l ag väster ås 2012


Tack till Nina Lilja, Mateusz Dziurla, Stina Hallenberg, Anna Ellhage och Anna Svefors

© 2012 Kajsa Ekedahl, Sissi Lilja och Ica Bokförlag, Forma Books AB. Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering, bandinspelning, elektronisk lagring och spridning etc. Forma Books AB är ett dotterbolag till Forma Publishing Group som är miljöcertifierat enligt ss-en iso 14001. Fotografier: Mateusz Dziurla s. 4, 14, 36, 68, 75, 82, 101, 106. Övriga foton Kajsa Ekedahl. Grafisk form: Hammarqvist Design. Layout och original: Linda Andersson. Redaktör: Kerstin Strand. Repro: Lorep ipsum. Tryck: Ednas print, Slovenien 2012 isbn: 978-91-534-3695-9


I n n e h å ll Om den här boken

5

Om att bygga hinder

9

Takt och elastictet

69

Övning: 70

Ökning/minskning över travbommar

74

21-meterslinjen 78

Vad gör jag om hästen stannar eller bryter ut?

Bommar med olika avstånd

13 Känslighet och reaktionssnabbhet

83

Lösgjordhet 15

Övning:

Övning:

Gymnastikserie 84

Små volter med travbommar

16

Diagonalstuds med travbommar

88

Studsserier på böjt spår

29

Snäva svängar

92

Vänd över ridbanan över bomserier

24

Bommar på stora mttvolten

28

över bommar

Precision 97 Övning:

Longering eller tömkörning 32

Oregelbundna travbommar

98

Klockan 102 Rakriktning 37 Övning:

Framåtbjudning 107

Bomkorridorer och travbommar

38

Övning:

Studs med bomkorridorer

42

Stockar och småhinder

Bomkorridorer över ridbanan

46

Styrka att öka schvung och samling

51

108

Sits 113 Övning:

Caprilli 115

fem-och-en-halvan 52 Räcke-oxer-räcke 56 Upphöjda trav- och galoppbommar

60

Studs med korta avstånd

64


Om den här boken

Om den här boken Det är roligt att hoppa och arbeta med markbommar, och det är skäl gott nog för att göra det regelbundet. Den här boken är en bra hjälp för den som vill ha lite mer systematik och tanke bakom sitt hoppande. Här utgår vi från hoppningen som ett redskap för att nå mål i dressyren. Övningarna är utvalda för att stärka sådant som ett dressyrekipage har nytta av. De presenteras och kategoriseras utifrån vad de tillför i dressyrarbetet, och avslutas med kommentarer som utgår från sådant som dressyrdomarna tittar på. Det finns övningar på olika nivåer och på olika hinderhöjder, och även du som inte alls vill hoppa har en hel del att hämta – här finns övningar där du använder dig enbart av bommar på marken. Tanken är inte att du ska börja med den första övningen och sedan arbeta dig framåt i boken. Istället är den uppbyggd så att du lätt ska kunna hitta en övning som passar för det du vill göra ett visst ridpass. Boken innehåller åtta huvud­ rubriker, och under sju av dem finns övningar. Den åttonde rubriken, sitsen, har inga egna övningar, men i princip alla övningar i boken tränar ryttarens balans och kroppsmedvetenhet, vilket ger en bättre sits. Många av dem kan dessutom göras utan stigbyglar, vilket ytterligare stärker sitsen. Alla övningar är komplexa och tränar olika saker. Därför finns det vid varje övning ett cirkeldiagram som visar vad just den övningen är bra för. Det gör att du får många övningar att välja mellan, oavsett om du fokuserar på att förbättra ett enda område eller om du vill träna lite av varje. I inledningen till varje övning finns en banskiss, en förteckning över vilket hindermaterial som behövs, vilka hinderhöjder som är lämpliga för övningen och vilken typ av sadel som rekommenderas. När det gäller sadeln är det viktigt att komma ihåg att det inte är en nödvändighet att ha både en hoppsadel och en dressyrsadel för att göra övningarna. Det går bra att hoppa lägre höjder i en dressyrsadel, upp till 80–90 centimeter brukar inte vara något problem. Samtliga övningar där dressyrsadel rekommenderas kan även göras i hoppsadel.

5


hoppöv n i ng a r för dr e ss y r ek ipage

Det finns en anvisning om vilken utbildningsnivå hästen bör vara på för att övningen ska fungera. Detta är en lägstanivå, de flesta övningarna har effekt för hästar högt upp i klasserna. I flera fall finns det varianter för att göra övningen mer avancerad. För många övningar står det att hästen ska vara grundriden. Det innebär att den ska vara reglerbar i tempo, styrbar i båda varven, kunna göra halt och byta gångart på ryttarens hjälper. Efter beskrivningen av övningen förklaras hur du ser att övningen har haft effekt och hur du åtgärdar vanliga fel. Många problem är gemensamma för en stor del av övningarna. Om du stöter på ett bekymmer som inte beskrivs som ”vanligt fel” i den övning du gör – bläddra då gärna i boken och titta på andra övningar. Beskrivs ditt problem där? Då kan du testa att lösa problemet som det beskrivs i den övningen. Glöm bara inte att hästar, liksom ryttare, är individer. De lösningar som beskrivs fungerar för många, men inte för alla. Får du större bekymmer måste du ta hjälp av en tränare som kan se just era förutsättningar. Utbildningsskalan Den tyska utbildningsskalan, som ligger till grund för det traditionella svenska ridsystemet, finns beskriven i Ridhandboken del 1. Denna bok är en översättning av den tyska ridhandboken som gavs ut av det tyska ridsportförbundet för första gången för 40 år sedan. Den är i Tyskland, och numera även i Sverige, standardverket när det gäller grundkunskaper om ridsporten. Utbildningsskalan gäller såväl unghästens utbildning som den regelbundna träningen av den utbildade hästen. Delarna är beroende av varandra och fun­ gerar i samspel. De är indelade i tre huvudsakliga grupper enligt sidan 7. Takt handlar om regelbundenhet i gångarterna. Takten skall behållas på raka och böjda spår, i tempoväxlingar, övergångar och vändningar. Lösgjordhet innebär att hästen skall vara fysiskt och psykiskt fri från spänningar. En lösgjord häst är beredd att sträcka halsen framåt/nedåt i alla tre gångarterna.

6


Om den här boken

Stöd är den mjuka, stadiga kontakten mellan ryttarens hand och hästens mun. Stödet ska vara ett resultat av en påskjutande kraft bakifrån och får aldrig åstadkommas genom att tyglarna verkar bakåt. Schvung innebär att hästen energiskt lyfter fötterna och för benen långt framåt. Detta kräver lösgjordhet och stöd. Ryttaren känner en tydlig impuls från bakdelen och ryggmuskulaturen tar upp rörelsen så ryttaren sitter bekvämt. Rakriktning betyder att bakdelen och framdelen rör sig på samma spår, såväl på rakt som böjt spår. Endast en rakriktad häst är lika ridbar i båda varven. Samling innebär att hästen bär mer vikt på bakbenen och att framdelen avlastas och därmed blir hästens frambensrörelser friare. Känslan är att hästen går i uppförsbacke. Samtliga steg i utbildningsskalan syftar till att öka hästens genomsläpplighet – ridbarhet. Det betyder att hästen är beredd att lydigt och avspänt svara på ryttarens hjälper. ”Man kan tala om genomsläpplighet när hästen, lösgjort och lydigt, reagerar lika mycket i båda varven för de framåtdrivande, de förhållande och de sidförande hjälperna. Genomsläpplighet är det avgörande kännetecknet på att hästen är korrekt riden.”

takt

lösgjordhet Grundläggande fas stöd Genomsläpplighet (ridbarhet)

utveckling av påskjutet schvung utveckling av bärigheten rakriktning

samling

7


Lösgjordhet

Lösgjordhet En lösgjord häst är fysiskt och psykiskt fri från spänningar. Den är arbetsvillig och arbetar jämnt och regelbundet genom kroppen. Lösgjordheten är en nyckelfråga för att hästen ska vara hållbar och bekväm att rida, och är en av grundstenarna i utbildningsskalan. Genom att arbeta med lösgjordheten förbättrar du flera punkter på det allmänna intrycket när du tävlar i dressyr. Viktigast är givetvis punkten ”Lösgjordhet”. Även betygen för ”Gångarter”, ”Framåtbjudning” och ”Korrektheten i uppvisningen” påverkas positivt av en väl lösgjord häst. I själva dressyrprogrammet är det framför allt rörelser som volter, omställningar och skolor som har mycket att vinna på att ekipaget arbetar med lösgörande arbete. Varje ridpass bör inledas med lösgörande övningar, eftersom lösgjordhet är en förutsättning för att hästen ska kunna arbeta effektivt. Att arbeta med lösgjordheten med hjälp av bommar och hinder har flera fördelar. Hindermaterialet ger ryttaren en precision i arbetet då det blir viktigt att placera hästen mitt på bommen eller mitt i bomkorridoren. Det blir naturligt att se en linje och följa den, vilket gör att ryttaren automatiskt korrigerar hästen tidigt om den är på väg att flyta ut. När hästen får lyfta på fötterna för att komma över markbommar och hinder ökar det rörligheten i hästens leder, vilket är viktigt för lösgjordheten. Slutligen brukar de flesta hästar tänka framåt själva när de arbetar över hinder, vilket underlättar det lösgörande arbetet. För hästar som är ovana att arbeta över bommar är det viktigt att inte göra övningarna för svåra från början. En för svår övning kan stressa hästen och istället göra den mer spänd. Glöm inte att lösgjordheten ska vara både kroppslig och mental.

15


hoppöv n i ng a r för dr e ss y r ek ipage

ÖVNING: s m å v o Lt e r m e d t r av b o m m a r

lösgjOrdhet

känslighet

rakriktning

PrecisiOn

styrka

Framåtbjudning

takt

sits

Målet med övningen är att få en häst som mjukt och smidigt böjer sig lika lätt runt båda skänklarna. Hur långt bör hästen ha kommit i sin utbildning för att göra övningen? Hästen ska vara grundriden. Material: Minst sex bommar, två koner. Dressyrsadel. Bana: Minst 20 × 40 meter. Hinderhöjd: Bommar på marken. För en ensam ryttare räcker det med två bomserier, en i ett hörn och en på en tiometers volt från X. Används övningen i grupp kan du lägga upp övningen med volter i alla hörn och åt båda hållen från X. På så sätt förlängs spåret och ekipagen får gott om utrymme. Övningen börjar med att du rider genom bomserien i hörnet. När det fungerar läggs en tiometers volt i hörnet, över serien. Nästa steg är att från hörnvolten vända in mot X och lägga en tiometers volt åt andra hållet över den bomserien. Från volten rider du diagonalt ut till nästa hörn och fortsätter utmed spåret. Genom volterna ska hästen vara böjd i kroppen.

16


hoppöv n i ng a r för dr e ss y r ek ipage

Lägger du bommarna med lite längre avstånd kan du variera tempot så att det är lite mer samlat i bågarna och lite mer fram över bomserien. Det kan göra det lättare att hålla hästen rak över bommarna. Om du rider övningen som en vanlig serpentin går det att lägga bommarna lite tätare och samla ihop över serien för att sedan trycka på framåt i bågarna. Då fungerar bomserierna som en lång halvhalt och hästen blir mer elastisk. Vad ska du tänka på för att övningen ska vara effektiv? Var noga med tempot och att hästen går mitt över alla bommar och är rak över dem. Hästen ska gå i bra balans och med rätt avpassad steglängd. Övningen är bra för att träna ryttaren att sätta hästen i rätt tempo och balans. Vanliga problem och hur du åtgärdar dem. Att hästen går för fort. Gör upprepade halvhalter och gå ner i skritt vid behov – även över bommarna om det behövs. Hur kan du se att övningen har haft effekt? Du kommer lättare kunna sätta hästen i balans med bibehållen form och takt.

26


hoppöv n i ng a r för dr e ss y r ek ipage

ÖVNING: bomkorridorer över ridbanan

lösgjOrdhet

känslighet

rakriktning

PrecisiOn

styrka

Framåtbjudning

takt

sits

Målet med övningen är att få en lösgjord och smidig häst som reagerar snabbt på omställningar och går med precision på det spår som ryttaren vill. Hästen får genom övningen en bättre kroppsuppfattning och lär sig var den sätter ner hovarna. Ryttaren tränar sig i att sitta rakt över hästen och få hästen att följa det tänkta spåret med alla fyra hovar. Hur långt bör hästen ha kommit i sin utbildning för att göra övningen? Hästen ska vara grundriden. Material: Fyra bommar. Dressyrsadel. Bana: Minst 20 × 40 meter. Hinderhöjd: Bommar på marken. Övningen påminner till en början en del om den med serpentiner över travbommar. Skillnaden är att det går att lägga till rörelser, övergångar mellan gångarter eller halter i bomkorridorerna. På så sätt tränar du på att göra dessa spikraka. Det är en mycket användbar övning som förutom att den generellt förbättrar rakriktningen kan användas för att höja kvaliteten i enstaka rörelser som halter, ryggningar, enkla byten och byten i språnget. Det går att använda bomkorridorerna som en förstärkt halvhalt genom att göra dem riktigt smala. Smala korridorer inbjuder till ökade benlyft i några steg. Var noga med att rida fram när

46


hoppöv n i ng a r för dr e ss y r ek ipage

Vad ska du tänka på för att övningen ska vara effektiv? I den här övningen är det viktigt att hitta ett flyt. Gör inte övningen för svår, det handlar om att bygga upp successivt. Ge skrittpauser ofta, men gör övningen tillräckligt många gånger, allt fler efter hand som hästen blir starkare. Ligg på gränsen till vad hästen orkar för att få den att bygga muskler, men var försiktig så du inte går över gränsen. Planera in övningen så att du kan ta ett lugnare pass dagen efter. Vanliga problem och hur du åtgärdar dem. Att hästen rusar. Oftast lugnar den ner sig när den gjort övningen några gånger. Att hästen drar åt ena hållet i serien. Den här övningen gör det mycket tydligt om hästen drar åt ena hållet. Rid in noga, och håll om med den skänkel som hästen drar emot. Var noga efter serien – en häst som drar snett vill gärna svänga direkt efter sista hindret. Sätt gärna upp ett par koner en bit efter sista hindret och sikta på dem. Hur kan du se att övningen har haft effekt? Galoppen blir förbättrad, är rent tretaktig och hästen orkar bära sig bättre.

66


Takt och elasticitet

ta k t o C H e L a s t i C i t e t Takt innebär att hästens steg är regelbundna. De ska i grundgångarterna vara lika långa såväl i längd som i tid. Det ska vara möjligt att ändra stegens längd utan att ändra frekvensen – det ska ta lika lång tid för hästen att ta kortare, luftiga steg som att ta mer vägvinnande steg i mellan- eller ökade gångarter. Att ha taktmässiga gångarter och en förmåga att kunna visa ett register i gången är viktigt för en dressyrhäst. För många är det den förmågan som tydligast signalerar ”en bra häst”. Gångarternas kvaliteter är ju till viss del nedärvda, men takten och förmågan att kunna korta och länga steget under ryttare är något som det går att arbeta sig till. En häst som är bra på det får ett bra betyg på gångarterna och på mellan- och ökade gångarter. En häst med god takt och som kan variera steglängden har lättare att arbeta fram samling. Bommar hjälper hästen att hitta en takt, och genom att variera avstånden får ryttaren ett redskap för att variera steglängden och kontrollera att steglängden är den som önskas. Att rida över bommar kräver koordination av hästen. God koordination leder i sin tur till bättre takt.

69


hoppöv n i ng a r för dr e ss y r ek ipage

ÖVNING: b o m m a r m e d o L i k a av s t å n d

lösgjOrdhet

känslighet

rakriktning

PrecisiOn

styrka

Framåtbjudning

takt

sits

Målet med övningen är att lära hästen att ändra steglängden utan att takten förändras. Detta förbättrar mellan- och ökade gångarter samtidigt som hästen får lättare att bära sig i samling. Ryttaren tränar sig i att bedöma steglängden och tempot. Hur långt bör hästen ha kommit i sin utbildning för att göra övningen? Hästen ska vara grundriden och den bör kunna korta och länga steget något. Material: Sex till tio bommar, eventuellt cavalettiblock för att höja upp dem något. Dressyrsadel, hoppsadel. Bana: Minst 20 × 40 meter. Hinderhöjd: Bommar på marken. Genom att använda dig av olika avstånd i bomserier kan du hjälpa hästen att korta eller länga steget. Övningen fungerar i alla gångarter. Utgå från ett avstånd som din häst känner sig bekväm med. Bygg upp en bomserie på varje långsida och gör den ena med lite kortare avstånd än utgångsläget och den andra med lite längre avstånd. Använd alltid ojämnt antal bommar, i trav kan det gärna vara fem stycken men i galopp kan det vara bra att nöja sig med tre. När det fungerar bra att rida över båda serierna och hästen klarar av att hålla takten och anpassa steglängden efter avståndet kan övningen försvåras genom att skillnaden

70


hoppöv n i ng a r för dr e ss y r ek ipage

ÖVNING: s n ä va s v ä n g a r

lösgjOrdhet

känslighet

rakriktning

PrecisiOn

styrka

Framåtbjudning

takt

sits

Målet med övningen är att få en häst som är alert och uppmärksam på ryttaren. Övningen är lösgörande. Hur långt bör hästen ha kommit i sin utbildning för att göra övningen? Hästen bör vara grundriden och inhoppad. Material: Tolv hinderstöd, minst tolv bommar. Hoppsadel. Bana: Minst 20 × 40 meter. Hinderhöjd: Från 30 centimeter. Bygg fyra hinder diagonalt utmed medellinjen. De båda mittersta är parallella oxrar och de yttersta är rättuppstående. Vinkeln på hindren ska vara cirka 45 grader mot medellinjen. Börja med att rida övning A med stora svängar. Svårighetsgraden stegras sedan med varje variant. Varianterna med de snävaste svängarna kräver en välriden och balanserad häst och bör inte göras på unga eller outbildade hästar. Rid dem gärna med upphöjda bommar eller med mycket låga hinder första gången du provar. Kombinera så småningom de olika varianterna, det kan bli en oändlig mängd olika banor. Växla mellan korta och långa svängar så du behöver förändra din ridning hela tiden. Ju längre kombinationer desto mer koncentration krävs av både ryttare och häst. Det gör att övningen tränar det mentala, samtidigt som den tränar styrka och kondition.

92


HOPPÖVNINGAR FÖR DRESSYREKIPAGE

KAJSA EKEDAHL OCH SISSI LILJA

KAJSA EKEDAHL OCH SISSI LILJA

Hoppövningar för dressyrekipage är en bok för dig som tränar dressyr men vill ha omväxling i träningen genom att använda hinder och bommar. Vi utgår från hoppningen som ett redskap för att nå mål i dressyren, men även du som inte alls vill hoppa har en hel del att hämta – till exempel övningar där du använder dig enbart av bommar på marken.   De handfasta råden och övningarna i boken är direkt inriktade på att stärka sådant som ett dressyrekipage har nytta av både på och utanför tävlingsbanan.

HOPPÖVNINGAR FÖR DRESSYREKIPAGE

www.icabokforlag.se

Hoppovningar_for_dressyrekipage_Omslag.indd 1

2012-02-28 12.47

9789153436959  

HOPPÖVNINGAR FÖR DRESSYR- EKIPAGE KAJSA EKEDAHL OCH SISSI LILJA ica bokförlag västerås 2012 kaJsa ekedaHL oCH sissi LiLJa