Page 1

UPPDRAG MATTE

GRUNDBOK

GRUNDBOK 3A

Problemlösning i fokus Matematik är en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet (Lgr 11). Det är utgångspunkten för Uppdrag Matte.

Matematik ska vara spännande och roligt! Undervisningen i matematik bör enligt forskningen byggas upp kring gemensamma genomgångar där elever och lärare tillsammans diskuterar matematik. Då får eleverna på ett naturligt sätt viktig begreppsträning och en förståelse för att problem kan lösas på olika sätt. Varje kapitel inleds med en berättelse – som finns i Lärarboken. Berättelsen utmynnar i ett Uppdrag som eleverna får hjälpa Mattedeckarna med. Uppdraget är ett inspirerande och spännande problem som går att lösa med hjälp av elevernas samlade matematikkunskaper.

GRUNDBOK

G A R D P UP

e t t ma

3a

Grundbok Grundboken består av 5 kapitel med olika matematiskt innehåll. Varje bok inleds med kapitlet Tal. Därefter följer kapitlen Geometri, Räknesätten, Mätning och Statistik. I Grundboken ligger fokus på gemensamt arbete i klassen för att befästa och träna in de grundläggande kunskaperna i matematik. Eleverna tränar sedan enskilt i Övningsboken, som följer Grundbokens struktur. I Grundbok A för varje årskurs medföljer ett kuvert med laborativt materiel för konkret och laborativt arbete.

Serien Uppdrag Mae Uppdrag Matte är en serie i matematik från förskoleklass t.o.m. årskurs 9.

Uppdrag Matte årskurs 3 består av:

• • • • •

Grundbok 3A (med laborativt kuvert) Övningsbok 3A Lärarbok 3A Lärarwebb 3 Webbapp 3A

• • • • •

Grundbok 3B Övningsbok 3B Lärarbok 3B Lärarwebb 3 Webbapp 3B

Läs mer på www.liber.se

Best.nr 47-12510-4 Tryck.nr 47-12510-4

Anna Kavén

UM_3A_GB_OMS.indd 1

2018-04-24 08:39


isbn 978-91-47-12510-4 © 2018 Anna Kavén och Liber ab redaktion • Birgitta Fröberg och Catherine Bergman formgivning och grafik • Marta Coronel illustratör • Maria Nilsson Thore produktion • Eva Runeberg Påhlman omslag • Marta Coronel och Maria Nilsson Thore Första upplagan 1

repro: Repro 8 AB, Stockholm tryck: People Printing, Kina 2018

KOPIERINGSFÖRBUD

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt bonus-avtal är inte tillåten. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i bonus-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se

Liber AB, 113 98 Stockholm Kundservice tfn 08-690 90 00 Kundservice.liber@liber.se www.liber.se

UM_3A_GB_INL 1-120.indd 2

2018-04-24 10:21


Innehåll Kapitel 1 • Tal

På rätt spår. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Spårsidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Syfte och Uppdrag 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Utvärdering och Uppdrag 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Tusental, hundratal, tiotal och ental . . . . . . 6 Tallinjen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Tusenrutan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Kapitel 4 • Mätning

Avrundning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Överslag och rimlighet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Talföljder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 På rätt spår. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Spårsidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Utvärdering och Uppdrag 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Syfte och Uppdrag 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Längd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Omkrets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Tid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 På rätt spår. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Kapitel 2 • Geometri

Spårsidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Utvärdering och Uppdrag 2 . . . . . . . . . . . . . . . 107

Syfte och Uppdrag 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Area. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Avbilda, förminska och förstora . . . . . . . . . . . 36

Kapitel 5 • Statistik

Skala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Geometriska kroppar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 På rätt spår. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Spårsidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Utvärdering och Uppdrag 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Syfte och Uppdrag 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Tabeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Cirkeldiagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 På rätt spår. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Spårsidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Utvärdering och Uppdrag 2 . . . . . . . . . . . . . . . 120

Kapitel 3 • Räknesäen Syfte och Uppdrag 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Addition och subtraktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Multiplikation – tabell 6–9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Division . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Välj räknesätt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

PAR - ELLER GRUPPUPPGIFT

UM_3A_GB_INL 1-120.indd 3

KOPIERINGSBLAD

LABORATIVT KUVERT

MINIRÄKNARE

2018-04-24 10:21


1 Tal Efter kapitlet ska jag kunna • talsorterna ental, tiotal, hundratal och tusental • avrunda till närmaste tiotal och hundratal • peka ut tal upp till 1000 på tallinjen • överslagsräkna • uppskatta om något är rimligt • se talföljder

Viktiga begrepp summa • skillnad • utvecklad form • avrunda överslagsräkna • rimlighet • talföljd

4

UM_3A_GB_INL 1-120.indd 4

Kopiering förbjuden | Uppdrag Matte Grundbok 3A © | LIBER AB

2018-04-24 10:21


L ÄS

E

1

LL

1 U P P D R AG

T I LL F Ä

er till stan m m o k n Radio

Ungefär hur h många radioapparater bör Mucho Merkantil beställa?

Kopiering förbjuden | Uppdrag Matte Grundbok 3A © | LIBER AB

UM_3A_GB_INL 1-120.indd 5

5

2018-04-24 10:21


Tusental, hundratal, tiotal och ental Kommer du ihåg?

2345 tusental hundratal tiotal ental

• Ringa in … entalssiffran i

64

tiotalssiffran i

546

hundratalssiffran i tusentalssiffran i

3987 2678

Hur många tiotal finns det sammanlagt i talen 23 och 45? Hur många ental finns det sammanlagt i talen 23 och 34? Hur många hundratal finns det sammanlagt i talen 579 och 2 463?

7 hundralappar, 4 tiokronor och 3 enkronor? 8 hundralappar och 4 enkronor? 9 hundralappar och 6 tiokronor? 1 tusenlapp, 5 tiokronor och 7 enkronor? 8 tusenlappar, 9 hundralappar och 3 tiokronor?

6

UM_3A_GB_INL 1-120.indd 6

Kopiering förbjuden | Uppdrag Matte Grundbok 3A © | LIBER AB

• Hur många kronor har du sammanlagt om du har …

TUSENTAL, HUNDRATAL, TIOTAL OCH ENTAL

2018-04-24 10:21


KAPITEL

Du kan dela upp ett tal i olika talsorter, så här:

45 = 40 + 5

1326 = 1000 + 300 + 20 + 6

1

Det kallas utvecklad form.

• Skriv talen i utvecklad form. 49 = 120 = 906 = 1 025 = 4 396 = 5 408 = 6 041 =

• Vilket är Alfas tal?

Kopiering förbjuden | Uppdrag Matte Grundbok 3A © | LIBER AB

Försök att komma på flera tal som stämmer.

Mitt tal är mellan 500 och 1000. Talet har 3 stycken ental. Siffersumman är 13.

TUSENTAL, HUNDRATAL, TIOTAL OCH ENTAL

UM_3A_GB_INL 1-120.indd 7

7

2018-04-24 10:21


• Skriv talen med siffror. femhundra sjuttio tre åttahundra tjugo två sexhundra femtio niohundra sju tvåhundra trettio nio niohundra sjutton ettusen ett femtusen sexhundra fyrtio tre

tvåhundra nittio ett

291 sjutusen trehundra arton

• Skriv med siffror. Vilket tal är 3 tiotal större än… 3 412 431 1 364

• Skriv med siffror. Vilket tal är 4 hundratal mindre än ... 1 736 5 829 2 506 4 412

8

UM_3A_GB_INL 1-120.indd 8

Kopiering förbjuden | Uppdrag Matte Grundbok 3A © | LIBER AB

243

TUSENTAL, HUNDRATAL, TIOTAL OCH ENTAL

2018-04-24 10:21


1 tiotal större än 523:

KAPITEL

• Vilket tal är jag? Skriv med siffror. 2 hundratal och 5 ental mindre än 768:

1

3 hundratal mindre än 1 000: 2 tusental och 4 tiotal mindre än 6 756: 4 tusental och 5 ental mindre än 8 217:

• Vad är summan? femhundra två + tjugo fem =

+

=

fyrtio fyra + sexhundra trettio =

+

=

sjutusen femhundra tre + trettio fem =

+

=

ettusen trettio tre + femtusen tvåhundra sex = +

= Skillnaden är svaret i en subtraktion!

Kopiering förbjuden | Uppdrag Matte Grundbok 3A © | LIBER AB

Summan är svaret i en addition!

• Vad är skillnaden? trehundra sjuttio åtta – etthundra arton =

=

niohundra sextio – tvåhundra fem =

=

tretusen sexhundra fem – femhundra tre =

=

åttatusen nittio sex – tretusen sjuttio fem =

=

TUSENTAL, HUNDRATAL, TIOTAL OCH ENTAL

UM_3A_GB_INL 1-120.indd 9

9

2018-04-24 10:21


UPPDRAG MATTE

GRUNDBOK

GRUNDBOK 3A

Problemlösning i fokus Matematik är en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet (Lgr 11). Det är utgångspunkten för Uppdrag Matte.

Matematik ska vara spännande och roligt! Undervisningen i matematik bör enligt forskningen byggas upp kring gemensamma genomgångar där elever och lärare tillsammans diskuterar matematik. Då får eleverna på ett naturligt sätt viktig begreppsträning och en förståelse för att problem kan lösas på olika sätt. Varje kapitel inleds med en berättelse – som finns i Lärarboken. Berättelsen utmynnar i ett Uppdrag som eleverna får hjälpa Mattedeckarna med. Uppdraget är ett inspirerande och spännande problem som går att lösa med hjälp av elevernas samlade matematikkunskaper.

GRUNDBOK

G A R D P UP

e t t ma

3a

Grundbok Grundboken består av 5 kapitel med olika matematiskt innehåll. Varje bok inleds med kapitlet Tal. Därefter följer kapitlen Geometri, Räknesätten, Mätning och Statistik. I Grundboken ligger fokus på gemensamt arbete i klassen för att befästa och träna in de grundläggande kunskaperna i matematik. Eleverna tränar sedan enskilt i Övningsboken, som följer Grundbokens struktur. I Grundbok A för varje årskurs medföljer ett kuvert med laborativt materiel för konkret och laborativt arbete.

Serien Uppdrag Mae Uppdrag Matte är en serie i matematik från förskoleklass t.o.m. årskurs 9.

Uppdrag Matte årskurs 3 består av:

• • • • •

Grundbok 3A (med laborativt kuvert) Övningsbok 3A Lärarbok 3A Lärarwebb 3 Webbapp 3A

• • • • •

Grundbok 3B Övningsbok 3B Lärarbok 3B Lärarwebb 3 Webbapp 3B

Läs mer på www.liber.se

Best.nr 47-12510-4 Tryck.nr 47-12510-4

Anna Kavén

UM_3A_GB_OMS.indd 1

2018-04-24 08:39

Profile for Smakprov Media AB

9789147125104  

9789147125104  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded