Page 1

Anneli Furmark

– Vem är den mäktige Som ruvar över mark och sväljer vatten och ved? Vind fruktar han Men inga vapen och strider ständigt mot solen. Kan du, kung, den gåtan klara? Gestumblindes gåtor i Hervararsagan, ur ”Isländska mytsagor” i översättning av Lars Lönnroth

JORDENS MEDELPUNKT


8


9


10


11


12


13


14


15


J O R D E N S M E D E LPU N KT handlar om en resa till Island tidigt en sommar. Axel är sexton år och har inte haft någon större lust att följa med. De övriga är Axels mamma Marie och hennes nya man Toralf. Axel och Toralf förstår inte varandra och har svårt att komma överens. Hela idén med resan är Toralfs, som är närmast besatt av Island och av allt som handlar om forntid och vikingar. Marie delar inte hans intresse, men hon är förälskad i honom. De besöker turistplatser som Toralf valt ut. Marie är en orolig mamma som tror att Axel ska råka illa ut hela tiden, hon tycker den isländska naturen är farlig med den ständigt närvarande aktiviteten under jord, vulkanerna, gejsrarna och sprickorna. Toralf vill inte följa de vanliga turiststråken utan hittar en egen resväg till ett särskilt naturskönt område, som han fått tips om av en pratglad amerikan han träffat på krogen. Okunskap och iver leder hela den lilla gruppen på avvägar och relationerna mellan dem ställs på högkant. I Anneli Furmarks berättelser blir naturen ofta en medspelare i det känslomässiga dramat. Jordens medelpunkt är del två i en trilogi som handlar om människor i Skandinavien, och deras förhållande till varandra och till landskapet. Den första delen heter Fiskarna i havet (2010) och rönte mycket stor uppmärksamhet.

16

9789186003968  

Anneli Furmark – Vem är den mäktige Som ruvar över mark och sväljer vatten och ved? Vind fruktar han Men inga vapen och strider ständigt mot...