Page 1


2 Plus och minus Mål När du har arbetat med det här kapitlet ska du ha lärt dig att lägga till ental, så som 42 + 3 att minska med ental, så som 45 – 3 att ta hjälp av mönstret när du räknar plus, så som 4 + 5 = 9, 24 + 5 = 29 att ta hjälp av mönstret när du räknar minus, så som 7 – 3 = 4, 57 – 3 = 54 att lösa textuppgifter med plus eller minus

32

33


2 Plus och minus Mål När du har arbetat med det här kapitlet ska du ha lärt dig att lägga till ental, så som 42 + 3 att minska med ental, så som 45 – 3 att ta hjälp av mönstret när du räknar plus, så som 4 + 5 = 9, 24 + 5 = 29 att ta hjälp av mönstret när du räknar minus, så som 7 – 3 = 4, 57 – 3 = 54 att lösa textuppgifter med plus eller minus

32

33


Hur många är de tillsammans? Dra streck till svaret.

Här får du lära dig att lägga till ental.

36

42 + 3 Det är 45 skruvar tillsammans.

Jag har 42 skruvar.

45 43 + 2

Du får 3 till.

62 + 1

54

42 + 3 = 45

Hur många är de tillsammans?

34 + 2

Hur många är de tillsammans? Skriv och räkna ut.

21 + 3 =

32 + 4 =

45 + 2 =

34 + 4 =

52 + 3 =

23 + 5 =

34

63 51 + 3

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

+

= 35


Hur många är de tillsammans? Dra streck till svaret.

Här får du lära dig att lägga till ental.

36

42 + 3 Det är 45 skruvar tillsammans.

Jag har 42 skruvar.

45 43 + 2

Du får 3 till.

62 + 1

54

42 + 3 = 45

Hur många är de tillsammans?

34 + 2

Hur många är de tillsammans? Skriv och räkna ut.

21 + 3 =

32 + 4 =

45 + 2 =

34 + 4 =

52 + 3 =

23 + 5 =

34

63 51 + 3

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

+

= 35


Dra streck till rätt bild. Räkna ut.

Här får du lära dig att minska med ental.

45 – 3

Jag tar bort 3.

45 – 3 = 42

47 – 2 =

26 – 3 =

36 – 6 =

35 – 2 =

48 – 7 =

28 – 5 =

Räkna ut. Ta hjälp av bilden.

Hur många är kvar? Skriv och räkna ut.

34 – 2 =

45 – 4 = 36

53 – 3 =

69 – 2 =

28 – 3 =

38 – 5 =

=

=

=

=

=

= 37


Dra streck till rätt bild. Räkna ut.

Här får du lära dig att minska med ental.

45 – 3

Jag tar bort 3.

45 – 3 = 42

47 – 2 =

26 – 3 =

36 – 6 =

35 – 2 =

48 – 7 =

28 – 5 =

Räkna ut. Ta hjälp av bilden.

Hur många är kvar? Skriv och räkna ut.

34 – 2 =

45 – 4 = 36

53 – 3 =

69 – 2 =

28 – 3 =

38 – 5 =

=

=

=

=

=

= 37


Här får du lära dig att ta hjälp av mönster när du räknar plus.

4+5=   9

Jämför talen! Ser du mönstret?

14 + 5 = 19 24 + 5 = 29

42 + 6 =

65 + 2 =

47 + 1 =

83 + 4 =

54 + 3 =

21 + 8 =

34 + 5 =

72 + 7 =

74 + 2 =

57 + 2 =

23 + 5 =

91 + 6 =

Hur mycket är det tillsammans?

Hur mycket är det tillsammans? Ta hjälp av mönstret.

3+4=

6+3=

2+4=

13 + 4 =

26 + 3 =

32 + 4 =

23 + 4 =

36 + 3 =

52 + 4 =

Dra streck till svaret.

73 + 3

65

81 + 6

91 + 7

76

61 + 4

62 + 3

87

93 + 5

85 + 2

98

72 + 4

38

Titta, 10-kamrater!

8+2=

3+7=

4+6=

18 + 2 =

23 + 7 =

34 + 6 =

28 + 2 =

43 + 7 =

54 + 6 =

Räkna ut och måla. 50

röd

60

gul

70

blå

grön

90

brun

100

lila

80

39


Här får du lära dig att ta hjälp av mönster när du räknar plus.

4+5=   9

Jämför talen! Ser du mönstret?

14 + 5 = 19 24 + 5 = 29

42 + 6 =

65 + 2 =

47 + 1 =

83 + 4 =

54 + 3 =

21 + 8 =

34 + 5 =

72 + 7 =

74 + 2 =

57 + 2 =

23 + 5 =

91 + 6 =

Hur mycket är det tillsammans?

Hur mycket är det tillsammans? Ta hjälp av mönstret.

3+4=

6+3=

2+4=

13 + 4 =

26 + 3 =

32 + 4 =

23 + 4 =

36 + 3 =

52 + 4 =

Dra streck till svaret.

73 + 3

65

81 + 6

91 + 7

76

61 + 4

62 + 3

87

93 + 5

85 + 2

98

72 + 4

38

Titta, 10-kamrater!

8+2=

3+7=

4+6=

18 + 2 =

23 + 7 =

34 + 6 =

28 + 2 =

43 + 7 =

54 + 6 =

Räkna ut och måla. 50

röd

60

gul

70

blå

grön

90

brun

100

lila

80

39


Här får du lära dig att ta hjälp av mönster när du räknar minus.

Jämför talen! Ser du mönstret?

7–3=  4

17 – 3 = 14

27 – 3 = 24

Vad ska Trixi göra? Räkna ut och skriv rätt bokstav.

39 – 3 =

38 – 3 =

35

E

57 – 5 =

79 – 5 =

36

B

52

Y

53

A

61

K

74

N

75

G

83

O

98

J

77 – 2 = 78 – 3 =

59 – 6 = Hur mycket blir kvar? Ta hjälp av mönstret.

6–2=

8–3=

7–5=

16 – 2 =

28 – 3 =

37 – 5 =

26 – 2 =

38 – 3 =

57 – 5 =

88 – 5 =

99 – 1 =

58 – 5 =

Hur mycket blir kvar? Ta hjälp av mönstret.

Måla burken som har svaret.

40

65 – 4 =

10 – 7 =

10 – 4 =

10 – 9 =

37 – 2

35

15

28 – 6 22

21

20 – 7 =

30 – 4 =

40 – 9 =

79 – 4

75

35

96 – 4 56

92

30 – 7 =

40 – 4 =

60 – 9 =

56 – 3

23

53

48 – 3 15

45

40 – 2 =

60 – 8 =

30 – 1 =

87 – 6

81

27

69 – 5 64

63

70 – 6 =

90 – 3 =

70 – 7 =

80 – 5 =

50 – 9 =

80 – 4 = 41


Här får du lära dig att ta hjälp av mönster när du räknar minus.

Jämför talen! Ser du mönstret?

7–3=  4

17 – 3 = 14

27 – 3 = 24

Vad ska Trixi göra? Räkna ut och skriv rätt bokstav.

39 – 3 =

38 – 3 =

35

E

57 – 5 =

79 – 5 =

36

B

52

Y

53

A

61

K

74

N

75

G

83

O

98

J

77 – 2 = 78 – 3 =

59 – 6 = Hur mycket blir kvar? Ta hjälp av mönstret.

6–2=

8–3=

7–5=

16 – 2 =

28 – 3 =

37 – 5 =

26 – 2 =

38 – 3 =

57 – 5 =

88 – 5 =

99 – 1 =

58 – 5 =

Hur mycket blir kvar? Ta hjälp av mönstret.

Måla burken som har svaret.

40

65 – 4 =

10 – 7 =

10 – 4 =

10 – 9 =

37 – 2

35

15

28 – 6 22

21

20 – 7 =

30 – 4 =

40 – 9 =

79 – 4

75

35

96 – 4 56

92

30 – 7 =

40 – 4 =

60 – 9 =

56 – 3

23

53

48 – 3 15

45

40 – 2 =

60 – 8 =

30 – 1 =

87 – 6

81

27

69 – 5 64

63

70 – 6 =

90 – 3 =

70 – 7 =

80 – 5 =

50 – 9 =

80 – 4 = 41


Här får du lära dig att lösa textuppgifter med plus eller minus.

Vad kostar de tillsammans?

Trixi har 89 skruvar. Hon använder 7 skruvar. Hur många är kvar?

Hur mycket får du kvar?

Svar:

54 + 5 = 59

Tim har 3 spikar. Han köper 50 spikar. Hur många har han då?

35 – 4 = 31

Svar: 59 kr

skruvar

Svar: 31 kr Svar:

Vad kostar de tillsammans?

spikar

Arbeta tillsammans

Svar:

kr

Svar:

kr

Gör en textuppgift till 78 – 6 eller 53 + 7. Låt en kompis räkna ut svaret.

Hur mycket får du kvar?

Svar:

kr

Svar: 42

Svar:

kr 43


Här får du lära dig att lösa textuppgifter med plus eller minus.

Vad kostar de tillsammans?

Trixi har 89 skruvar. Hon använder 7 skruvar. Hur många är kvar?

Hur mycket får du kvar?

Svar:

54 + 5 = 59

Tim har 3 spikar. Han köper 50 spikar. Hur många har han då?

35 – 4 = 31

Svar: 59 kr

skruvar

Svar: 31 kr Svar:

Vad kostar de tillsammans?

spikar

Arbeta tillsammans

Svar:

kr

Svar:

kr

Gör en textuppgift till 78 – 6 eller 53 + 7. Låt en kompis räkna ut svaret.

Hur mycket får du kvar?

Svar:

kr

Svar: 42

Svar:

kr 43


Diagnos 2

1 Hur många är de tillsammans? Skriv och räkna ut.

Ta hjälp av mönstret.

5

7–4=

8–2=

10 – 3 =

27 – 4 =

58 – 2 =

40 – 3 =

36 – 2 =

65 – 4 =

58 – 3 =

27 – 5 =

79 – 3 =

87 – 4 =

30 – 7 =

50 – 6 =

90 – 5 =

+

=

+

=

+

=

6

2 Hur många blir kvar? Ta hjälp av bilden.

7 Vad kostar de tillsammans?

36 – 2 =

57 – 3 =

95 – 4 = Ta hjälp av mönstret.

3

3+5=

7+2=

4+6=

23 + 5 =

47 + 2 =

64 + 6 =

24 + 2 =

51 + 6 =

43 + 5 =

65 + 3 =

32 + 7 =

93 + 4 =

26 + 4 =

78 + 2 =

81 + 9 =

4

44

Hur mycket får du kvar?

Svar:

kr

Svar:

kr

8 Trixi har 43 muttrar i fickan

och 4 i handen. Hur många muttrar har hon?

Svar:

muttrar 45


Diagnos 2

1 Hur många är de tillsammans? Skriv och räkna ut.

Ta hjälp av mönstret.

5

7–4=

8–2=

10 – 3 =

27 – 4 =

58 – 2 =

40 – 3 =

36 – 2 =

65 – 4 =

58 – 3 =

27 – 5 =

79 – 3 =

87 – 4 =

30 – 7 =

50 – 6 =

90 – 5 =

+

=

+

=

+

=

6

2 Hur många blir kvar? Ta hjälp av bilden.

7 Vad kostar de tillsammans?

36 – 2 =

57 – 3 =

95 – 4 = Ta hjälp av mönstret.

3

3+5=

7+2=

4+6=

23 + 5 =

47 + 2 =

64 + 6 =

24 + 2 =

51 + 6 =

43 + 5 =

65 + 3 =

32 + 7 =

93 + 4 =

26 + 4 =

78 + 2 =

81 + 9 =

4

44

Hur mycket får du kvar?

Svar:

kr

Svar:

kr

8 Trixi har 43 muttrar i fickan

och 4 i handen. Hur många muttrar har hon?

Svar:

muttrar 45


Längd Hur långt är det gröna strecket?

Här får du lära dig att mäta i centimeter.

Jag tror att den är 6 cm.

Jag tror att det är

cm.

Jag mäter. Det är

cm.

Jag mäter. Den än 8 cm.

Hur långt är det blå strecket? Jag tror att det är

cm.

Jag mäter. Det är

cm.

Hur långt är det rosa strecket?

Hur långa är spikarna? Jag tror att den är

cm.

Jag mäter. Den är

cm.

Jag tror att den är

cm.

Jag mäter. Den är

cm.

Jag tror att den är

cm.

Jag mäter. Den är

cm.

Mitt finger är 1 cm brett.

Jag tror att det är

cm.

Jag mäter. Det är

cm.

Rita ett streck som är längre än 8 cm men kortare än 12 cm.

Strecket är

Rita ett streck som är längre än 10 cm men kortare än 15 cm.

Strecket är 54

cm.

cm. 55


Längd Hur långt är det gröna strecket?

Här får du lära dig att mäta i centimeter.

Jag tror att den är 6 cm.

Jag tror att det är

cm.

Jag mäter. Det är

cm.

Jag mäter. Den än 8 cm.

Hur långt är det blå strecket? Jag tror att det är

cm.

Jag mäter. Det är

cm.

Hur långt är det rosa strecket?

Hur långa är spikarna? Jag tror att den är

cm.

Jag mäter. Den är

cm.

Jag tror att den är

cm.

Jag mäter. Den är

cm.

Jag tror att den är

cm.

Jag mäter. Den är

cm.

Mitt finger är 1 cm brett.

Jag tror att det är

cm.

Jag mäter. Det är

cm.

Rita ett streck som är längre än 8 cm men kortare än 12 cm.

Strecket är

Rita ett streck som är längre än 10 cm men kortare än 15 cm.

Strecket är 54

cm.

cm. 55


Mät vägen.

Mät en bit i taget och lägg ihop!

Här får du lära dig om meter.

Så här kan en meterlinjal se ut.

En meter skrivs 1 m.

Myran har gått

cm.

Snigeln har gått

cm.

Måla alla saker som kan vara längre än 1 meter.

Vem gick längst? Ringa in den nyckelpigan.

Vilken längd kan vara rätt? Ringa in.

4 cm

4 m

2 cm

2 m

3 cm

3m

18 cm

18 m

12 cm

12 m

20 cm

20 m

2 cm

2 m

17 cm

17 m

10 cm

10 m

Mät vägen.

Vägen är

56

cm.

57


Mät vägen.

Mät en bit i taget och lägg ihop!

Här får du lära dig om meter.

Så här kan en meterlinjal se ut.

En meter skrivs 1 m.

Myran har gått

cm.

Snigeln har gått

cm.

Måla alla saker som kan vara längre än 1 meter.

Vem gick längst? Ringa in den nyckelpigan.

Vilken längd kan vara rätt? Ringa in.

4 cm

4 m

2 cm

2 m

3 cm

3m

18 cm

18 m

12 cm

12 m

20 cm

20 m

2 cm

2 m

17 cm

17 m

10 cm

10 m

Mät vägen.

Vägen är

56

cm.

57


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-6968600 Telefax: 08-6968610 Matte Direkt Safari 2A ISBN: 91-978-622-7307-1 © 2009 Pernilla Falck, Siw Elofsdotter Meijer, Margareta Picetti och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen Redaktörer: Eva Johansson och Ann de Bourgh Grafisk form och produktion: AB Typoform Illustrationer: Yann Robardey/AB Typoform

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Printed in Sweden by Alfa Print, Sundbyberg 2009

9789162273071  

Plus och minus Mål När du har arbetat med det här kapitlet ska du ha lärt dig att lägga till ental, så som 42 + 3 att minska med ental, så s...

9789162273071  

Plus och minus Mål När du har arbetat med det här kapitlet ska du ha lärt dig att lägga till ental, så som 42 + 3 att minska med ental, så s...