__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Sfi studieväg 1 LÄRARHANDLEDNING

KURS A OCH B

ANNA BJURSÉN


Innehåll 4 Inledning

5

Kapitel från Ingång 1

Kopieringsunderlag 16

44

Läsinlärning på studieväg 1

LTG-metoden och Ingång 1  44

Kopieringsunderlag, texter  46

70 Stavelseläsning

Kopieringsunderlag  71

79 Studiebesöksmodellen 80

Det utvidgade textbegreppet på sfi – att jobba med bild, musik, dans och drama

81

Rim, ramsor och Bornholmsmodellen på sfi

83

Struktur i klassrummet

Stödbilder och stödord  84

Repetition, repetition, repetition  84

85

Språklekar och språkövningar

Kopieringsunderlag 89


Kapitelgenomgång från Ingång 1 Tanken med textboken Ingång 1 är att utgå från bilder och det muntliga för att på så vis närma sig det skriftliga språket. Texterna finns på två svårighetsnivåer där du som lärare kan individualisera efter vad som passar bäst för dina elever. Utifrån bilderna och texterna kan ni bygga undervisningen på de förutsättningar som gäller för er. Du ser olika förslag på hur du kan arbeta vidare med temat under varje kapitel. Dessa texter är skrivna i punktform. Jag tänker mig detta som en första brainstorming och något att utgå ifrån när du planerar. Man behöver inte göra alla punkter eller ta dem i en viss ordning. Lägg till eller dra ifrån som det passar dig och dina elever. Du har säkert många egna idéer. Komplettera gärna med uppgifterna från övningsboken samt kopieringsmaterialet och arbeta vidare med. I en del kapitel skriver jag att eleverna ska jämföra och/eller diskutera olika frågor, och menar att detta görs på en nivå som är lämplig för eleverna. Informationen måste då vara tydlig och enkel. Alla kapitel kan inledas på följande sätt: 1. Läraren introducerar varje nytt kapitel genom en kort personlig presentation. 2. Prata om texten med bilderna som stöd. 3. Läraren läser texten och eleverna lyssnar och följer med i boken. Var lyhörd för om eleverna har egna upplevelser eller kommentarer som de förknippar med bilder och text och som de vill dela med sig av. 4. Läs den aktuella texten tillsammans. 5. Arbeta vidare med texten utifrån LTG-metoden, Läsning på talets grund, se s. 44.

Hon heter …, Han heter …, De heter …, Vad heter de i efternamn? • Presentation: Läraren börjar med att presentera sig själv ”Jag heter Anna.” ”Vad heter du?” Eleverna presenterar sig. Eleverna kan ställa frågan till nästa elev, beroende på nivån på elevernas svenska, annars kan man göra samma övning vid nästa tillfälle då eleverna ställer frågan till nästa elev. Det finns många namnlekar att använda sig av. Du kan säkert flera andra. Presentation av personerna i boken. Träna på att säga ”Han heter …”, ”Hon heter …”, ”De heter …” Använd han och hon skyltarna, (se kopieringsunderlag s. 16). Sätt upp personbilderna på tavlan/smartboarden eller låt eleverna få papperskopior. Eleverna håller upp eller sätter upp rätt skylt på tavlan när de återberättar om personerna i boken (se kopieringsunderlag s. 16). • Eleverna presenterar en annan elev i gruppen. Använd han och hon skyltarna för att beskriva klasskamraterna (se kopieringsunderlag s. 16). • Skriv en gemensam text om eleverna i gruppen. Arbeta vidare med LTG-metoden.

Han heter Mohammed Alipour. Hon heter Fatima Husseini. …

5


• Gruppuppgift: kopiera elevernas förnamn och efternamn. Sätt upp förnamnen på tavlan. Eleverna ska sätta upp efternamnskyltarna vid rätt förnamn. Använd tavelsudd eller magneter. De måste fråga vad klasskamraterna heter i efternamn.

Mohammed

Fatima

Alipour

Husseini

• Alternativ 2: den här övningen kan även göras om du har foton på alla eleverna i gruppen, sätt upp fotona på tavlan och ge eleverna för- och efternamnsskyltarna för att placera under rätt person på tavlan. • Alternativ 3: övningen kan göras på samma sätt med personerna i boken. • Nya ord som eleverna bör förstå efter att ha arbetat med kapitlen (beroende på kurs och elevernas nivå): en pojke, en flicka, en man, en kvinna, jag, du, han, hon, vi, ni, de, förnamn, efternamn.

Alem • Gör studiebesök i olika stadsdelar, eleverna kan guida i ”sin” stadsdel. Fotografera och arbeta vidare med bilderna i klassrummet. Arbeta vidare med LTG-metoden. • Sätt upp en stadskarta på väggen och markera var alla elever bor. • Kopieringsunderlag: en trappuppgångstavla. A-elever kan berätta muntligt till bilden. B-elever kan göra uppgifterna skriftligt (se kopieringsunderlag s. 17–18). • Kopieringsunderlag: adresser, gör övningen muntligt och/eller skriftligt (se kopieringsunderlag s. 36–37). • Träna eleverna på att säga och skriva sin egen adress. Bra att kunna utantill! Många elever har svårt att lära sig sin adress och har ofta en lapp i väskan som de måste titta på. • Skriv en gemensam text om varifrån eleverna i gruppen kommer. Arbeta vidare med LTGmetoden.

Han heter Mohammed Alipour. Han kommer från Afghanistan. Hon heter Fatima Housseini. Hon kommer från Syrien. … • Gruppuppgift: sätt upp elevernas förnamn på tavlan. Kopiera upp deras hemland på papper, lika många som antal smågrupper. Använd tavelsudd eller magneter. De måste fråga var kamraterna kommer ifrån.

6

Mohammed

Fatima

Afghanistan

Syrien


KO PIERIN GSUN D ERL A G

Hon heter … Han heter … De heter …

hon han de 16

Kopiering tillåten © Författarna och Gleerups Utbildning AB.


KO PIERIN GSUN D ERL A G

Alem

GladaHus Sveagatan 2

7

Monika Andersson Bo & Marianne Bengtsson Mats Carlsson & Magnus Svensson

6

Lennart Persson Elisabeth Eriksson & Jonas Larsson Fredrik Fransson

5

Gunnar & Siv Gustafsson Hans-Åke Hansson Ingmarie & Klas Ivarsson

4

Jan Jonsson & Margareta Lund Alem Mohammedi Lars Larsson & Louise Greg

3

Annika Nilsson Olof Olsson Samana Mohammed

2

David Danielsson Stellan Svensson Siv Rosén

1

Marie & Viktor Wilhelmsson Eva Lundahl Iben Nielsen

Kopiering tillåten © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

17


KO PIERIN GSUN D ERL A G

Alem Frågor till trappuppgångstavlan • Vad är adressen? • Hur många våningar finns det? • Var bor Alem? • Vem bor på våning 2? • Vem bor på våning 5? • Vem bor på våning 1? • Var bor Annika Nilsson? • Var bor Monika Andersson? • Hur många lägenheter finns i huset? • Var bor Lennart Persson?

18

Kopiering tillåten © Författarna och Gleerups Utbildning AB.


Ingång Sfi studieväg 1 Kurs A och B Lärarhandledning Anna Bjursén Att undervisa på sfi kan vara det roligaste och mest utvecklande uppdraget man kan ha som lärare! Det är en förmån att få ta del av alla elevers erfarenheter och kulturer från jordens alla hörn. Det är även ofta ett pedagogiskt utmanande och komplext jobb. Detta gäller i allra högsta grad på studieväg 1 och kurs A och B. Ibland kan man som lärare, såväl ny som erfaren i jobbet, behöva stöd och en puff till att prova nya idéer och arbetssätt. Förhoppningen är att det här läromedlet, Ingång 1, som består av textbok, övningsbok, ljud och lärarhandledning ska ge dig det du som lärare behöver och saknar. Använd det som passar dig som lärare och din elevgrupp, använd allt eller någon del här och där. Allt material i Ingång finns även i en interaktiv version. I den här lärarhandledningen beskriver författaren hur hon själv arbetat med elever på studieväg 1 under många år. Det är en erfarenhet som gett eleverna undervisning med hög kvalité, variation och meningsfullhet. Här beskrivs hur man kan tänka kring undervisning på studieväg 1, arbetssätt, olika läsinlärningsmetoder, tips på roliga övningar samt idéer till att arbeta vidare med textboken. Hoppas att du finner inspiration till att utveckla dig själv och dina elever!

Anna Bjursén tog examen som grundskollärare i svenska, so-ämnen och bild 1994, men insåg därefter behovet av att komplettera sin utbildning med svenska som andraspråk och specialpedagogik. Hon har erfarenhet från alla grundskolans stadier, ungdomsgymnasiet/ (IVIK) och framför allt vuxenutbildningen (SFI). Nu samlar Anna personliga erfarenheter genom att leva som invandrare i USA.

Profile for Smakprov Media AB

9789140691644  

9789140691644  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded