9789162277420

Page 1

HELENA H E L E N A BROSS B RO S S NNA AN N A HANSEN HANSEN CLAS ROS VA LL

ISBN 978-91-622-7742-0

(523-2234-5)

SkrivDax2_omsl JO.indd 2-3

2013-03-07 13.57


SANOMA UTBILDNING Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08- 587 642 10 Telefax: 08- 587 642 02 Redaktion: Mia Söderberg, Kerstin Jörgensen Grafisk form och illustrationer: Ann Sjögren/Typoform Foto: sidorna 2:1, 3:1, 6 Mia Söderberg; sidorna 2:2, 3:2, 3:3, 46 Pepsa Ramsell; sidan 27:1 H Donnezan/Explorer/IBL; sidan 27:2 Rex Features/IBL; sidan 36 Futureimagebank Övriga illustrationer: sidorna 10, 35 Åsa Ekström; sidan 12 Johan Hesselstrand; sidan 16 Linus Pettersson; sidorna 22–25, 56 Lou-Lou Pettersson; sidan 28 Matilda Salmén; sidorna 32–33 Suzane Crépault; sidorna 44, 48–49 Johan Egerkrans; sidan 58 Solveig Hellmark; sidan 6o Matilda Salmén

SkrivDax 2 ISBN 978-91-622-7742-0

© 2008 Helena Bross, Anna Hansen och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Sjätte tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat Bonus-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lagen om upphovsrätt. Tryck: Livonia Print, Lettland 2013

Skrivdax2_inlUB.indd 64

2013-03-07 14.22


Hej! Välkommen till SkrivDax 2! I den här boken får du lära dig mer om vårt språk, lösa uppgifter och skriva olika typer av texter. Ibland behöver du titta i LäsDax 2 för att kunna lösa uppgifterna. Ha därför alltid båda böckerna framme när du ska arbeta. Varje gång du ska börja med något nytt går din lärare igenom uppgiften. Den här symbolen visar att ni ska arbeta tillsammans. Sedan får du pröva att göra liknande uppgifter på egen hand. Då ser symbolen ut så här. När du är färdig med uppgifterna ska du utvärdera ditt arbete längst ner på högersidan. Lycka till!

1


Zingas valpar

LäsDax 2 sidorna 4–5

Läs texten. Valparna är blinda och döva när de föds. De får heta Zazza, Zindra, Zelda, Zven, Zamba och Zalsa.

Ringa in alla stora bokstäver. Stryk under punkterna.

Skriv en mening till bilden.

Skriv en mening till bilden.

2

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Skriv flera meningar.

Rita en av valparna med sin nya familj. Skriv en mening till.

Jag har skrivit alla meningar med stor bokstav och punkt.

Utmaning! Skriv och berätta om vad som hände när det flyttade in en liten valp hos dig. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

3


Mirre

LäsDax 2 sidan 10

Läs texten. Pälsen är len. Tassarna är skära.

Ringa in orden som beskriver pälsen och tassarna.

Rita ett annat djur. Beskriv det. ______________ är ______________ ______________ är ______________

Rita ett djur till. Beskriv det. ______________ är ______________ ______________ är ______________

6

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Använd modellen och gör djurgåtor. Skinnet är grönt. Svansen är lång. Klorna är vassa.

______

____ är

______

____ är

svar: leguan

______

____ är

__________ är

__________

__________ är

__________

__________ är

__________

____ är ____

______

Läs gåtorna för en kamrat.

______

____ ______

_

______

____ är

____

_____ ___ är _

____

____ ______

_____

______

______

______

r ____ _____ ä

____

____ är

______

____

______

______

_____

_____ ____ är

______

Jag har skrivit alla meningar med stor bokstav och punkt.

Utmaning! Tänk på ett djur. Beskriv det med så många meningar du kan. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

7


Hur hälsar man?

LäsDax 2 sidan 27

Läs frågeorden. Hur? Var? När? Vem? Vad? Varför? Vilken? Kom ihåg frågetecken efter fråga!

Skriv frågetecken.

Skriv tre intervjufrågor till en idol. Hur  Var  När

Skriv flera frågor. Vem  Vad  Varför  Vilken

14

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Lär känna en kamrat lite bättre. Skriv intervjufrågor vid siffrorna. Intervjua sedan kamraten och skriv svaren. Namn:  1.  Svar:  2.  Svar:  3.  Svar:  4.  Svar:  5. Svar:

Jag har skrivit frågetecken efter alla frågor.

Utmaning! Intervjua någon som du inte känner så väl. Förbered med frågor i skrivboken och skriv sedan in svaren. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

15


Jag vill vara fin

LäsDax 2 sidorna 48–49

Läs. rött, krulligt, kort, liten, svart, rund, röd, randig, stora, säckiga, långa, svarta, trasig, glad Följ instruktionerna. Läs och rita kläder på personen. Han har rött, krulligt, kort hår. Hatten är liten och svart. Näsan är rund och röd. Tröjan är randig. Byxorna är stora och säckiga. Skorna är långa och svarta. Den ena är trasig. Han har en glad mun.

26

Vem har du ritat?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Beskriv kläderna. Skriv meningar på raderna.

Beskriv kläderna.

Jag har följt instruktionerna.

Utmaning! Rita av dig själv i dina finaste kläder. Beskriv kläderna. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

27


Flygekorrar

LäsDax 2 sidorna 114–115

Gör en tankekarta som handlar om flygekorrar. Utgå från texten i LäsDax 2.

bo

flygning utseende

på vintern föda

flygekorrar

ungar

58

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Skriv faktameningar om flygekorrar. Använd tankekartan. Rita bilder till.

Jag har skrivit faktameningar med stor bokstav och punkt.

Utmaning! Välj ett annat lite ovanligt djur som du är nyfiken på. Gör en tankekarta och skriv faktameningar. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

59


HELENA H E L E N A BROSS B RO S S NNA AN N A HANSEN HANSEN CLAS ROS VA LL

ISBN 978-91-622-7742-0

(523-2234-5)

SkrivDax2_omsl JO.indd 2-3

2013-03-07 13.57