Page 1

STORA

Från innerstädernas as källarbarer och de stora hotellens lobbybarer, till de soldränkta strandbarerna arerna i världens alla tropiska paraddis, har vi druckit blandade drinkar. ar. Vi kan tacka den amerikanska förbudstiden (sid xxx) för den rika flora av moderna cocktails och blandade dade drinkar vi har idag. Hemligaa svartbarer och lönnkrogar uppstod, d, där det vackra folket på 1920- ochh 30-talet kunde fortsätta umgås utan an att avstå från alkohol. Det som serrverades var hembränt av varierande nde kvalitet och ibland var spriten nästan odrickbar. Bartenders från den en här tiden var tvungna att bli mycket cket kreativa med att blanda i olika sorters orters fruktjuicer och annat för att dölja smaken av finkel. Denna blandade ndade drink blev plötsligt trenden och ch ””amerikanska barer”” poppade uppp även i Europa, trots att man där hade tillgång till whisky och gin av fi fin och legal sort. Men ursprunget till dagens cocktail fanns långt fööre ””jazzåldern””. Följande sarkastiska ka uttalande om cocktails i allmänhet het fanns att läsa i en amerikansk tidning: dning: ””Det sägs att den [cocktailen n] är en bra förberedelse för demookratiska presidentkandidater, förr en person som druckit ett glas av de den, är sedan redo att svälja vad som helst.”” Detta var

COCKTAIL BOKEN

25 O RECEPT COCKTAILHISTORIA KURIOSA


Från innerstädeernas källarbarer och de stora hotellen ns lobbybarer, till de soldränkta strandbarerna stran i världens alla tropiska paaradis, har vi druckit blandade dri drinkar. Vi kan tacka den amerikanskka förbudstiden (sid xxx) för den rik rika flora av moderna Tack cocktails och bllandade drinkar vi EƩ stort tack Ɵll alla som har varit med och bidragit Ɵll skapandet av denna bok! för diƩ ihärdigaoch och engagerande textarbete, Örjan som har bidragit med har idag. Hemliga Hem Elisabeth svartbarer sin fantasƟska ämneskunskap, Rebecka vars falkögon har kontrollerat och redigerat lönnkrogar upppstod, där det vackra språket, Helin som har bidragit Ɵll formgivningen av boken och även varit eƩ stort folket på 1920- och 30-talet kunde stöd vid fotograferingen av drinkarna, och alla andra på Stevali Group för ert engagemang. Slutligen vill jag tacka Stefan som allƟd har funnits där och vars stöd sedan fortsätta umgås utan att avstå från många år Ɵllbaka ligger Ɵll grund för boken som nu äntligen blivit verklighet! alkohol. Det som m serverades varvehemEliq Maranik, CreaƟ Director bränt av varieerande kvalitet och ProducƟon ibland var sprite spritenGrenadine nästanBokförlag/Stevali odrickbar. Hammarby Fabriksväg 25, 5 tr 120 33 Stockholm Bartenders från n den här tiden var info@grenadine.se www.grenadine.se tvungna att bli m mycket kreativa med info@stevali.se www.stevali.se att blanda i olikka Stora sorters fruktjuicer Cocktailboken on och Eliq Maranik 2010 och annat för aatt© Stevali döljaProducƟ smaken av Första upplagan finkel. Denna blandade drink blev ISBN: 978-91-85329-98-4 plötsligt trenden CreaƟ ochve””amerikanska Director, produkƟdé och cocktails: Eliq Maranik Grask form: Helin Sepa och Eliq Maranik/Stevali ProducƟon barer”” poppade upp även i Europa, IllustraƟoner: Helin Sepa/Stevali ProducƟon om Spriƫllverkning, Drinkbaser och Sprithistoria: Örjan Westerlund trots att man dä därText hade tillgång till Övrig text: Elisabeth Wallenberg/Stevali ProducƟon Rebecka Wolī/Stevali whisky och gin avRedaktör: fin och legal sort. ProducƟon ProducƟon cockMen ursprungeet Foto: tillStevali dagens tail fanns långt Tack föreför foton: ””jazzåldern””. Maxxium –– sid 6, 26––35, 53 Restaurangernas PR foton ––om 41, 43, 45, 49––51 Följande sarkasstiska uttalande Helin Sepa –– sid 36, 47 ShuƩerstock –– sid 26 cocktails i allmäänhet fanns att läsa iStockphoto –– sid 22, 40 i en amerikansk tidning: ””Det sägs Tryck: Livonia Print, LeƩland 2010 att den [cocktaailen] är en bra förCitera gärna boken om källan anges. beredelse för ddemokratiska För all reprodukƟon av presibilder krävs upphovsmannens Ɵllstånd. dentkandidater,, för en person som druckit ett glas aav den, är sedan redo att svälja vad soom helst.”” Detta var


Från innerstädeernas källarbarer och de stora hotellen ns lobbybarer, till de soldränkta strandbarerna stran i världens alla tropiska paaradis, har vi druckit blandade dri drinkar. Vi kan tacka den amerikanskka förbudstiden (sid xxx) för den rik rika flora av moderna Inledning ...................................................................................................... 7 cocktails och bllandade drinkar vi ATT KOMMA IGÅNG har idag. Hemliga Hem svartbarer och Utrustning och redskap ..................................................................... 8 lönnkrogar upppstod, där detFackuƩ vackra ryck och specialord ........................................................... 10 barskåp –– ingredienser ......................................................... 11 folket på 1920- och 30-taletDiƩkunde ................................................................................................. 16 Glastyper fortsätta umgås utan att avstå från Tillredning .............................................................................................. 18 alkohol. Det som m serverades var hemSPRITTILLVERKNING ................................................................. 23 bränt av varieerande kvalitet och ibland var sprite spriten nästan odrickbar. DRINKBASER Vodka.......................................................................................................... 27 Bartenders från n den här tiden var Tequila och mezcal ............................................................................. 28 tvungna att bli m mycket kreativa med Gin ................................................................................................................ 28 att blanda i olikka sorters fruktjuicer Annan kryddsprit................................................................................. 28 och annat för aatt dölja smaken av 29 Rom ............................................................................................................. Brandy,blev cognac, armagnac finkel. Denna blandade drink och annan fruktsprit ......................................................................... 30 plötsligt trenden och ””amerikanska Whisky och whiskey .......................................................................... 32 barer”” poppade upp även i Europa, Likörer ........................................................................................................ 34 Mousserande trots att man dä där hade tillgång till vin................................................................................. 35 whisky och gin av fin och legal sort. ............................................................................... 37 SPRITHISTORIA Men ursprungeet till dagens cockKLASSISKA COCKTAILBARER tail fanns långt före ””jazzåldern””. VÄRLDEN ÖVER.............................................................................. 41 Följande sarkasstiska uttalande om cocktails i allmäänhet fanns att läsa i en amerikansk tidning: ””Det sägs att den [cocktaailen] är en bra förberedelse för ddemokratiska presidentkandidater,, för en person som druckit ett glas aav den, är sedan redo att svälja vad soom helst.”” Detta var

Innehållsförteckning


Från innerstädernas as källarbarer och de stora hotellens lobbybarer, till de soldränkta strandbarerna arerna i världens alla tropiska paraddis, har vi druckit blandade drinkar. ar. Vi kan tacka den amerikanska förbudstiden (sid xxx) för den rika flora av moderna 250 cocktails och drinkar cocktails och blandade dade drinkar vi COCKTAILS ........................................................................................ har idag.55 Hemligaa svartbarer och lönnkrogar d, där det vackra SHORT DRINKS ............................................................................ 104 uppstod, folket på 1920- ochh 30-talet kunde FROZEN COCKTAILS .............................................................. 142 fortsätta umgås utan an att avstå från SHOTS .................................................................................................. 160 alkohol. Det som serrverades var hembränt av178varierande nde kvalitet och LONG DRINKS ............................................................................... ibland var spriten nästan odrickbar. VARMA DRINKAR OCH AFTER DINNER ................. 264 Bartenders från den en här tiden var ALKOHOLFRIA DRINKAR .................................................... 300 tvungna att bli mycket cket kreativa med att blanda i olika sorters orters fruktjuicer INDEX och annat för att dölja smaken av Namnordning ..................................................................................... 312 finkel. Denna blandade ndade drink blev 314 Spritordning ........................................................................................ Likörer ..................................................................................................... plötsligt 316 trenden och ch ””amerikanska barer”” poppade uppp även i Europa, LiƩeraturförteckning..................................................................... 318 trots att man där hade tillgång till whisky och gin av fi fin och legal sort. Men ursprunget till dagens cocktail fanns långt fööre ””jazzåldern””. Följande sarkastiska ka uttalande om cocktails i allmänhet het fanns att läsa i en amerikansk tidning: dning: ””Det sägs att den [cocktailen n] är en bra förberedelse för demookratiska presidentkandidater, förr en person som druckit ett glas av de den, är sedan redo att svälja vad som helst.”” Detta var


””En välblandad cocktail ger gott blod, gott blod ger gott humör, gott humör föder goda tankar, goda tankar leder till goda gärningar, goda gärningar leder till himmelen. Alltså för oss cocktailen till himlen.”” Okänd


Från innerstädernas as källarbarer och de stora hotellens lobbybarer, till de soldränkta strandbarerna arerna i världens alla tropiska paraddis, har vi druckit blandade drinkar. ar. Vi kan tacka den amerikanska förbudstiden (sid xxx) för den rika flora av moderna cocktails och blandade dade drinkar vi I din hand har du allt du behöver veta på ett har idag. Hemligaa svartbarer och kortfattat och partyvänligt sätt. Boken reder ut begreppen ochlönnkrogar förklarar redskapensuppstod, d, där det vackra funktioner. Du lär dig om tillverkningssätt och blir guidad till legendariska folket barer på samt 1920- ochh 30-talet kunde platser att besöka. fortsätta umgås utan an att avstå från Det nns nog lika många förklaringar och skrönor om själva ordet cocktailsDet upp- som ser alkohol. rverades var hemkomst som det nns cocktails. Och många är roliga, eller vad sägsbränt om den gamle av skru-varierande nde kvalitet och pellöse barägaren som samlade slattar i en varpipen spriten nästan odrickbar. kanna som såg ut somibland en tupp, med vid stjärten. Innehållet sålde han sedan på Bartenders en här tiden var glas, ””fjäder för fjäder””, till ovetande gäs-från den ter. En annan, betydligt generösare, barattVin bli mycket cket kreativa med ägare bjöd istället sinatvungna gäster på Coq au (tupp i vin) och satte sedan de färggranna att blanda i olika sorters orters fruktjuicer stjärtfjädrarna som dekoration i drinkarna. Ytterligare en teori är att cocktail skulle ha ochkomma annat för att dölja smaken av varit ett kodord för att in på förbudstidens lönnkrogar. Men cocktail var finkel. Denna blandade ndade drink blev också en benämning på en häst av blandras –– och att cocktailen är av blandad härkomst plötsligt trenden och ch ””amerikanska kan väl ingen tvivla på! barer”” poppade uppp även i Europa, trots att man där hade tillgång till whisky och gin av fi fin och legal sort. Men ursprunget till dagens cocktail fanns långt fööre ””jazzåldern””. Creative Director Eliq Maranik Följande sarkastiska ka uttalande om cocktails i allmänhet het fanns att läsa i en amerikansk tidning: dning: ””Det sägs att den [cocktailen n] är en bra förberedelse för demookratiska presidentkandidater, förr en person som druckit ett glas av de den, är 7sedan redo att svälja vad som helst.”” Detta var

–– Ett glas rött, tack …… som vanligt Här är boken för dig som kanske håller dig till vin eller öl på krogen, eller som brukar välja mellan säkra och välkända drinkar när du står där i baren. Nu är det dock dags att upptäcka den värld av cocktails som faktiskt nns därute –– släpp taget om bardisken och bege dig ut i djungeln av smaker, färger, frukter, bär och glastyper. Drinkarna är lika lättillgängliga hemma på den privata tillställningen som vid mer formella bjudningar och fester. Stora Cocktailboken bjuder dig inte bara på en stor mängd lyxiga drinkar –– alltifrån de klassiska välkända till de lite mer ovanliga och spännande –– utan också en mängd roliga kuriosor att förgylla festen med. Känner du familjen Collins? Drinkar är som personer. De har familjer, ett förutet, och bär ibland på en intressant historia. En del har konstiga namn, andra har ganska vanliga och helt logiska namn. De har olika egenskaper, varav du gillar vissa och andra inte. Men du kommer att märka, att ju mer du vet om drinkarna, desto roligare är det att både blanda och dricka dem. Vad betyder egentligen Mai Tai? Ska man verkligen skaka Bonds Martini? Och vad är skillnaden mellan rom och cachaça? Och den där Hemingway, vad sa han egentligen när han ck smaka på sin nya Daiquiri?


””Om en man vill imponera på en kvinna gör han det med champagne. Vill han imponera på en annan man, gör han det med cognac.”” Okänd


Drinkbaser Vodka Vodka får idag enligt EU-lag tillverkas av alla slags jordbruksprodukter, vilket innebär att såväl vete som potatis och druvor får användas. Dock inte längre träråvara sedan inträdet i EU då detta inte anses som jordbruksprodukter, skogsbönder till trots. Vodka, vilket på ryska är en diminutivform för vatten, är ursprungligen en spannmålsprodukt som i Sverige togs hem av soldater på fälttåg i öster. Redan tidigare hade vi dock bränt vin och så småningom även potatis för att få de klara droppar som befanns så välgörande att de kallades ””livets vatten””, akvavit. I västvärlden idag används vodkan huvudsakligen som bas för drinkar. I länderna kring Östersjön får den även agera bas för de kryddspritsorter och akvaviter vi tillverkar här. Sett till total såld volym är tillverkningen i stort sett uteslutande kolonnpannedestillat. Den alkoholhalt som krävs är 96 procent hos den basråvara man använder, nspriten. Denna kan smaksättas med en liten mängd socker, eller med sprit som givits smak genom urlakning av till exempel korn eller råg. Smak kan också ges till vodka genom att kittelpanneframställd så kallad aromsprit blandas i. Syftet med dessa tillsatser är att runda av och att ge mer karaktär av råvaran.

Från innerstädernas as källarbarer och de stora hotellens lobbybarer, till de soldränkta strandbarerna arerna i världens alla tropiska paraddis, har vi druckit blandade drinkar. ar. Vi kan tacka Av Örjan Westerlund den amerikanska förbudstiden (sid xxx) för den rika flora av moderna cocktails och blandade dade drinkar vi För de fall där kryddsprit tillverkas kan detta ske genom att kryddorna läggs i spriten, har idag. Hemligaa svartbarer och så kallad macerering. Oftast är dock den kryddsprit som säljs en blandning av nsprituppstod, lönnkrogar d, där det vackra och olika macerat som omdestillerats för att få bort färg och koncentrera folketaromerna. på 1920- ochh 30-talet kunde Den stora marknadenfortsätta för vodka är umgås USA. utan an att avstå från Där har prissättning ihop med marknadsföring lett till en klassning i vad som Det kallats som ser alkohol. rverades var hembland annat premium- och superpremiumvodka. Priset är dock bränt inte direkt knutet av tillvarierande nde kvalitet och tillverkningskostnad och kvalitet hos asibland var spriten nästan odrickbar. kans innehåll. en här tiden var Smakmässigt varierasBartenders innehållet i vodkafrån den genom tillsatser av sötning och aromsprit. attrå- bli mycket cket kreativa med Det ger olika grad av tvungna exempelvis sötma, varukaraktär, fruktighet, citrustoner och ren att blanda i olika sorters orters fruktjuicer alkoholsmak. och annat för att dölja smaken av finkel. Denna blandade ndade drink blev plötsligt trenden och ch ””amerikanska barer”” poppade uppp även i Europa, trots att man där hade tillgång till whisky och gin av fi fin och legal sort. Men ursprunget till dagens cocktail fanns långt fööre ””jazzåldern””. Följande sarkastiska ka uttalande om cocktails i allmänhet het fanns att läsa i en amerikansk tidning: dning: ””Det sägs att den [cocktailen n] är en bra förberedelse för demookratiska presidentkandidater, förr en person som druckit ett glas av de den, är27sedan redo att svälja vad som helst.”” Detta var


Bronx

2 cl gin 1 cl röd söt vermouth 1 cl torr vermouth 1 cl apelsinjuice Häll alla ingredienser i en shaker med is och skaka kraftigt. Sila ner i ett kylt cocktailglas. TIPS! Använder du blodapelsinjuice får du en Bloody Bronx. All vermouth görs på vitt vin. Den röda vermouthen färgas efteråt. Bronx är en ””Perfect Martini”” (lika delar röd och söt samt torr vermouth) spetsad med apelsinjuice, skapad redan 1906 av Johnny Solon, bartender på Waldorf Astoria i New York. Många varianter på Dry Martinin, världens mest berömda cocktail, skulle komma senare ……

56


Cosmopolitan

3 cl citronvodka 1 cl Cointreau 3 cl tranbärsjuice 1 cl pressad lime Häll alla ingredienser i en shaker med is och skaka kraftigt. Sila ner i ett kylt cocktailglas. TIPS! Vill du vara en kosmopolit (världsmedborgare) ska du resa mycket. Dock lämnade Carrie och hennes vänner sällan (och mycket ovilligt) sitt älskade New York ... Sägs ha skapats i gayområdena i San Francisco på 80-talet men ck sitt stora genombrott i samband med tv-serien Sex and the City (som huvudkaraktären Carries favoritcocktail). I lmen med samma namn anspelar manusförfattarna på tv-seriens fans när de låter Miranda fundera över varför de slutade dricka Cosmopolitan. Carrie svarar: ””För att alla andra började.””

57


Metropolitan 3 cl Absolut Kurant 1 cl Cointreau 3 cl tranbärsjuice 1 cl lime cordial äggvita Häll alla ingredienser i en shaker med is och skaka kraftigt. Sila ner i ett kylt cocktailglas. TIPS! Du, Carrie Bradshaw! Du har druckit fel drink hela tiden. Det var den här du tjurigt skulle ha läppjat på under alla år när du inte ville lämna storstan ...

Namnet betyder storstadsinvånare. En förhållandevis ung drink med verklig New Yorkanknytning. Lär ha skapats 1993 på Marion’’s Continental Resturant i New York. Om drinken är döpt efter stadens stora operascen, kallad The Met, eller konstmuseet med samma namn är väl tveksamt. Snarare är den en hyllning till människor i stora städer med en viss livsstil.

58


Cucumber Cocktail

4 cl gin 3 cl pressad citron 2 cl sockerlag 1 bit gurka 1 nypa wasabi Muddla gurkan och wasabin lätt med sockerlagen i en shaker. Fyll på med krossad is och häll ner gin och citron. Skaka rejält. Sila upp i ett cocktailglas. Wasabi kallas japansk pepparrot och den äkta varan har odlats i Japan i över tusen år, men växer också vilt längs med vattendragen. Den naste odlas i rinnande vatten och roten rivs sedan med hajskinn istället för på rivjärn! Wasabi används i japansk mat, särskilt till skrätter, men också i glass och godis. Eftersom den är väldigt dyr blandas den ofta upp med grönfärgad vanlig pepparrot, eller ersätts helt och hållet. Det är oftast den ””wasabin”” vi får äta här i Sverige. Å andra sidan är det inget fel på den vanliga pepparroten heller ...

59

9789185329984  

BOKEN STORA 25 O RECEPT COCKTAILHISTORIA KURIOSA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you