9789140649805

Page 1

Mattegruvan

Ylva Svensson Gunilla Östergren

KOPIERINGSPÄRMInnehåll Komponenter 4 Grundtankar med ett kontrastivt synsätt 6

Extraövningar till grundboken Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10

13 21 29 37 45 53 61 69 77 85

Extraövningar nivå 2

Plus och minus 0-1000 utan tiotalsövergång 93 Plus och minus 0-100 med tiotalsövergång 98 Plus och minus med tresiffriga tal 103 Plus och minus med minnessiffra och växling 108 Plus och minus blandat 113 Multiplikation och division 118 Kluringar 123

Facit

Extraövningar till grundboken Extraövningar nivå 2

128 148


Elefanthonan väger 7 ton. Gör färdigt mönstret. Hennes unge väger 5 ton mindre. Hur många kilo väger ungen? Svar: Katten Molly väger 3 kilo. Katten Misse är 1 kilo tyngre. Hur mycket väger Molly och Misse tillsammans? Svar: Popcornspåsen kostar 15 kr. Vad kostar 3 popcornspåsar?

15:-

Svar: 66

Avbilda exakt likadant.

67 Guldgruvan Grundbok • KAPITEL 4

44

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.


133 öka med 3 hundratal

öka med 6 ental

439 minska med 1 tiotal

minska med 4 ental

425 öka med 6 tiotal

öka med 4 ental

489 öka med 5 hundratal

983 minska med 5 tiotal

minska med 6 ental

minska med 8 hundratal

68

Varje hög väger 1 ton. Hur mycket väger varje sten?.

200 kg 69 Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

45

KAPITEL 5 • Guldgruvan Grundbok


Gör färdigt Räkna ut summan. mönstret.

+ 3000 + 500 =

+

kr

+

=

kr

+

=

kr

+

=

kr

+

+ 154

Räkna ut differensen. 402-393= 154-147= 323-315= 203-196= 515-509= 704-698= 657-648= 601-599=

Tänk framåt

Fyll i talen som fattas. 3000 2500 5000 500 1000 500 7000 3500

4000 2500 2000 1000 6000 2500 8000 4500

155 Guldgruvan Grundbok • KAPITEL 10

88

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.


Använd miniräknaren.

Tryck in

8

Svar

9

80

90

72

8

720 7

80

Tryck in

9

8

Svar

9

70

80

90

90

56

8

81

9

560

810

80

90 156

Hur många mil och km är det? 19 km station

2 km hotell

9 km strand

5 km stad

äventyrspark

Hur många mil och kilometer är det från stationen till hotellet ?

19 km =

från stationen till stranden ?

mil

km

km=

mil

km

från hotellet till staden ?

km=

mil

km

från hotellet till äventyrsparken ?

km=

mil

km

från stationen till äventyrsparken ?

km=

mil

km 157

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

89

KAPITEL 10 • Guldgruvan Grundbok


Läggfärdigt Gör figurenmönstret. med 15 tändstickor. Ta bort 3 tändstickor så att det blir 3 lika stora kvadrater kvar.

Lägg figuren med 16 tändstickor. Flytta 3 tändstickor så att det blir 4 lika stora kvadrater istället för 5.

Lägg figuren med 12 tändstickor. Ta bort 3 tändstickor så att det blir 3 trianglar kvar.

Guldgruvan • Kluringar

124

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.


Frida har 3 tröjor och 3 par byxor. Rita alla sätt hon kan klä sig på.

Hur många sätt blir det? Svar:

Skriv talen 3, 6 och 9 i de tomma rutorna. Summan i varje vågrät och lodrät rad ska bli 21. 3 6 9 9

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

3

125

Kluringar • Guldgruvan


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.