Page 1

escucha!

!

Hörövningar i Spanska 1 och 2

ChrisAlfredsson  Alfredsson    •     Anneli Chris   AnneliJohansson Johansson

*

Escucha_omslag.indd 1

2012-08-29 13.28


Escucha_inlaga.indd 2

2012-08-27 15.54


Till läraren ¡Escucha ! är ett hörövningsmaterial i spanska som riktar sig till elever i årskurs 6–9 samt kurs 1 och 2 på gymnasiet. Hörförståelse är en viktig del av språkinlärningen, men uppfattas ibland som ett stressande och svårt moment. ¡Escucha ! ger möjlighet till ordentlig hörförståelseträning genom hela kursen. Materialet innehåller 44 hörövningar. Så här ser progessionen ut:

· Parte 1 med kapitel 1–10 riktar sig främst till årskurs 6 och 7  /  Spanska 1.

· Parte 2 med kapitel 11– 20 riktar sig främst till årskurs 8 och 9  /  Spanska 2.

¡Escucha ! ger möjlighet att arbeta på olika sätt:

Varje kapitel består av en A-text och en B-text som tar upp samma teman, men med delvis andra ord. Använd den som passar bäst ihop med vad du jobbar med. Eller utnyttja båda och låt B-texten ge praktisk repetition eller fungera som ett test!

Uppgifter Till varje text finns tre hörförståelseuppgifter i olika svårighetsgrad. Uppgifterna är av samma karaktär som de Nationella Proven i spanska, med både flervalsfrågor och krav på svar i fritext.

· De lättare övningarna markeras med + .

· Lyssna på texterna i helklass eller i mindre grupper.

· Låt var och en lösa uppgifterna på sin nivå (+, + +, + + +) eller göra alla tre uppgifterna.

· Låt eleverna lyssna en eller flera gånger. · Elever som behöver extra stöd kan få ut hörmanuset för att läsa innan de lyssnar, eller läsa och lyssna samtidigt.

Strategier För att öva hörförståelse är det bra att:

· Gå igenom ord som är nya. I ordlistorna

finns inte de ord som tillhör det aktuella ordområdet.

Där ska eleverna förstå det mest väsentliga, känna igen enkla ord och fraser och svara genom att välja rätt alternativ.

· Gå igenom instruktionerna innan man bör-

jar lyssna. Instruktionerna för 1A–5A är på svenska och spanska. Övriga instruktioner i materialet är endast på spanska, i linje med kursmålet att lära sig förstå instruerande texter.

· De svårare övningarna är markerade med

+ +  och  + + +. Där ska eleverna visa att de kan förstå innehållet mer detaljerat och ofta formulera egna svar.

· Gå igenom och förstå frågorna innan man

¡ Repasamos ! ¡ Repasamos ! är fyra lite mer komplexa texter som sammanfattar innehållet i de tidigare ka­ pit­len. De ligger efter kapitel 5, 10, 15 och 20. Dessa uppgifter kan fungera som hörförståelsetest och utgöra en del i färdighetsbedömningen för respektive kurs. Avgör själv om eleverna ska få tillgång till gloshjälpen som här placerats vid hörmanus.

Escucha_inlaga.indd 3

¡Escucha ! fokuserar på vardagsnära situationer som eleverna kan stöta på i verkliga livet, till exempel att vara på semester, att gå på fest och att vara i klassrummet. Scenerna är inte kopplade till någon specifik lärobok, men följer ändå den temastruktur som de flesta läroböcker i spanska har. De kompletterar och fördjupar därmed lärobokens hörövningar. Språket är enkelt och så naturligt som möjligt. Eleverna tränas att förstå både spanska och latinamerikanska accenter.

Arbetssätt

A / B-text

і Escucha !  Hörövningar i Spanska 1 och 2 med cd ISBN 978-91-27-42718-1

Ämnesområden och språk

3

lyssnar. Ha frågorna i åtanke när man lyssnar på texten.

· Föra anteckningar. Lyssnar man två gånger kan man vänta med att anteckna till andra gången.

· Inte stressa upp sig om man missar något

utan fortsätta att lyssna och svara på övriga frågor.

©   2012 Anneli Johansson, Chris Alfredsson och Natur  &   Kultur

2012-08-27 15.54


Innehållsförteckning Parte 1  (Capítulos 1–10) 1.  Me llamo . . . Uppfatta det mest väsentliga när någon berättar om sig själv, t ex. namn, ålder, nationalitet, boende och hobby. 1A Manuscrito

Ejercicios 1B Manuscrito

Ejercicios

6.  Muebles Uppfatta rumsbeskrivningar, möbler, färger och lägesord. 6A 6B

6 7 8 9

Manuscrito Ejercicios Manuscrito Ejercicios

10 11 12 13

7A 7B

3.  ¿Cómo estás? Uppfatta hur olika personer mår och känner sig. 3A 3B

Manuscrito Ejercicios Manuscrito Ejercicios

4.  ¿Cuál es tu número de teléfono? Uppfatta telefonnummer: ental och tiotal i 4A, hundratal i 4B. 4A Manuscrito Ejercicios 4 B Manuscrito Ejercicios

Ejercicios 5B Manuscrito Ejercicios

іRepasamos! 1–5 Manuscrito Ejercicios

і Escucha !  Hörövningar i Spanska 1 och 2 med cd ISBN 978-91-27-42718-1

Escucha_inlaga.indd 4

Manuscrito Ejercicios Manuscrito Ejercicios

33 34 36 37

8.  ¿A qué hora? Uppfatta vad klockan är och hur dags något händer.

14 15 16 17

8A 8B

Manuscrito Ejercicios Manuscrito Ejercicios

9.  ¿Dónde vives? Uppfatta adresser och var olika personer bor. 9A Manuscrito Ejercicios 9B Manuscrito Ejercicios

18 19 20 21

5.  ¿Cuándo es tu cumpleaños? Uppfatta när olika personer berättar om när de fyller år, datum, veckodagar, månader och årstider. 5A Manuscrito

28 29 31 32

7.  En clase Uppfatta information om schema och skolämnen samt ord och fraser som används klassrummet.

2.  ¿Cómo se escribe? Uppfatta för- och efternamn samt alfabetet. 2A 2B

Manuscrito Ejercicios Manuscrito Ejercicios

38 39 40 41

42 43 44 45

10.  El aspecto físico Uppfatta hur olika personer ser ut. 22 23 24 25

26 27

4

10A Manuscrito Ejercicios 10B Manuscrito Ejercicios

47 48 49 50

іRepasamos! 6–10 Manuscrito Ejercicios

52 53

©   2012 Anneli Johansson, Chris Alfredsson och Natur  &   Kultur

2012-08-27 15.54


Parte 2  (Capítulos 11–20) 11.  Tiempo libre Uppfatta fritidsintressen och hobbies. 11A Manuscrito

Ejercicios 11B Manuscrito Ejercicios

16.  En la cafetería/En el restaurante Uppfatta maträtter och drycker som beställs samt priser.

54 55 56 57

16A Manuscrito Ejercicios 16 B Manuscrito Ejercicios

12.  ¿Dónde está? Uppfatta vägbeskrivningar och transportmedel. 12A Manuscrito Ejercicios 12 B Manuscrito Ejercicios

13.  En la tienda Uppfatta när klädesplagg beskrivs, t.ex. pris, färg och storlek. 13A Manuscrito Ejercicios 13B Manuscrito Ejercicios

17.  De vacaciones Uppfatta turistinformation om olika resmål i dialog och radioreklam.

58 59 60 61

17A Manuscrito Ejercicios 17B Manuscrito Ejercicios

62 63 64 65

18A Manuscrito Ejercicios 18B Manuscrito Ejercicios

іRepasamos! 11 –15 Manuscrito Ejercicios

і Escucha !  Hörövningar i Spanska 1 och 2 med cd ISBN 978-91-27-42718-1

Escucha_inlaga.indd 5

87 88 90 91

19.  El tiempo Uppfatta information om väder och väderstreck i väderprognos och dialog.

66 67 68 69

19A Manuscrito Ejercicios 19B Manuscrito Ejercicios

15.  Un día normal Uppfatta när någon beskriver en dag och sina rutiner. 15A Manuscrito Ejercicios 15B Manuscrito Ejercicios

82 83 84 85

18.  En el supermercado Uppfatta information om matvaror, var dessa finns i affären och vad de kostar.

14.  ¿Cómo es? Uppfatta känslor och tillstånd, egenskaper och utseende samt personbeskrivningar. 14A Manuscrito Ejercicios 14B Manuscrito Ejercicios

78 79 80 81

92 93 95 96

20.  Viajar Uppfatta uppgifter om tider, destinationer, allmän information om resor samt högtalarutrop.

70 71 72 73

74 76

5

20A Manuscrito Ejercicios 20B Manuscrito Ejercicios

98 99 100 101

іRepasamos! 16 –20 Manuscrito Ejercicios

103 105

Solución 1–20

107

Solución ¡Repasamos!

127

Contenido de CD

128

©   2012 Anneli Johansson, Chris Alfredsson och Natur  &   Kultur

2012-08-27 15.54


1A.  Me llamo . . . Dos jóvenes hablan en una fiesta en Barcelona. Verónica: Hola, ¿qué tal? Leonardo: Hola. Verónica: Te conozco. Te llamas Felipe Veracruz, ¿verdad? Leonardo: No, no me llamo Felipe. Yo soy Leonardo. Felipe es mi hermano. Y tú, ¿cómo te llamas? Verónica: Me llamo Verónica. Leonardo: Hola Verónica, encantado. ¿De dónde eres? Verónica: Soy de Ecuador, pero vivo aquí en Barcelona, en el Raval. Leonardo: Yo soy de aquí, vivo en Gracia. Verónica: ¿Te gusta el fútbol? Yo soy del FC Barcelona. Leonardo: No, el fútbol no me gusta mucho. En mi tiempo libre toco el piano. Me gusta la música, sobre todo la música clásica. Verónica: Qué interesante. Yo prefiero la música pop. ¿Cuántos años tienes? Leonardo: Tengo diecisiete. ¿Y tú? ¿Cuántos años tienes? Verónica: Yo tengo quince. Leonardo: Mira, allí está Felipe. Voy a hablar con él. Encantado de conocerte. Chao, Verónica. Verónica: Igualmente. Hasta luego, Leonardo.

і Escucha !  Hörövningar i Spanska 1 och 2 med cd ISBN 978-91-27-42718-1

Escucha_inlaga.indd 6

6

Kopieringsunderlag ©   2012 Anneli Johansson, Chris Alfredsson och Natur  &   Kultur

2012-08-27 15.54


Ejercicios 1A.  Me llamo . . . te conozco  jag känner igen dig yo soy de  jag kommer ifrån/jag håller på te gusta   du gillar

+

++

tiempo libre  fritid sobre todo  framförallt toco  jag spelar

prefiero  jag föredrar hablar con  prata med encantado de conocerte  trevligt att träffas

Marca la alternativa correcta. (Markera rätt alternativ.) 1. Varifrån kommer Verónica?

a) Spanien

b) Ecuador

c) Kuba

2. Vad gillar Leonardo?

a) Fotboll

b) Grekland

c) Musik

3. Hur gammal är Verónica?

a) 16 år

b) 15 år

c) 17 år

Contesta las preguntas en sueco. (Svara på frågorna på svenska.) 1. Varifrån kommer Leonardo? 2. Var bor Verónica? 3. Vad gillar Verónica? 4. Vad heter Leonardos bror?

+++

¿Verdadero o falso? (Sant eller falskt?) Sant Falskt 1. Dialogen utspelar sig på en restaurang.   "   " 2. Verónica och Leonardo känner varandra.   “   “ 3. Leonardo heter Felipe i efternamn.   “   “ 4. Verónica älskar klassisk musik.   “   “ 5. Leonardo är 17 år gammal.   “   “ 6. Leonardos bror är i närheten.   “   “ Corrige las frases incorrectas. Escribe en sueco. (Rätta de felaktiga påståendena. Skriv på svenska.)

і Escucha !  Hörövningar i Spanska 1 och 2 med cd ISBN 978-91-27-42718-1

Escucha_inlaga.indd 7

7

Kopieringsunderlag ©   2012 Anneli Johansson, Chris Alfredsson och Natur  &   Kultur

2012-08-27 15.54


1B.  Me llamo . . . Es el primer día de clase en la universidad. Dos estudiantes se presentan. Juliana: Hola, buenas tardes. Tú estás en mi clase, ¿verdad? Me llamo Juliana. ¿Tú cómo te llamas? Fredrik: Hola Juliana, encantado. Yo soy Fredrik. Juliana: ¿Fredrik? No es un nombre español. Fredrik: No, es un nombre sueco. Mi padre es español y mi madre es sueca. Juliana: Qué interesante. ¿Tienes familia en Suecia? Fredrik: Sí. Mis abuelos viven allí, en Gotemburgo. Me encanta ir a Suecia a visitarlos. Y tú, Juliana, ¿dónde vives? Juliana: Yo soy boliviana, pero vivo aquí en Sevilla. Mi familia; mis padres, mis tíos y mis tías están todos en Bolivia. Fredrik: Entiendo. Yo soy de aquí, de Sevilla. Juliana: ¿Cuántos años tienes? Fredrik: Tengo veintiún años. ¿Y tú? Juliana: Veintitrés. Oye, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Te gusta jugar al fútbol? Fredrik: Sí, me gusta el fútbol y a veces juego al tenis. Juliana: A mí el fútbol me encanta, pero el tenis no me gusta nada. Fredrik: Y me gusta escuchar música e ir al cine . . . Juliana: A mí también. Oye ¿te gustaría ir al cine mañana? Ponen Star Wars a las ocho. Fredrik: Sí, ¿por qué no? ¿En el cine Capital? Juliana: Sí, en el Capital a las ocho. Entonces, nos vemos mañana. Fredrik: Hasta mañana Juliana.

і Escucha !  Hörövningar i Spanska 1 och 2 med cd ISBN 978-91-27-42718-1

Escucha_inlaga.indd 8

8

Kopieringsunderlag ©   2012 Anneli Johansson, Chris Alfredsson och Natur  &   Kultur

2012-08-27 15.54


Ejercicios 1B.  Me llamo . . . abuelos  mor/farföräldrar me encanta jag älskar, gillar mycket visitarlos  besöka dem

+

++

tío/tía farbror, morbror/faster, moster escuchar  att lyssna på ir al cine  gå på bio

te gustaría  skulle du vilja ponen  de visar a las ocho  klockan åtta

Marca la alternativa correcta. (Markera rätt alternativ.) 1. Fredriks mamma kommer från

Norge / Sverige / Spanien

2. Julianas familj kommer från

Peru / Paraguay / Bolivia

3. Fredrik är

19 år / 25 år / 21 år

4. Juliana tycker om att spela

fotboll / golf / basket

Rellena los huecos. (Fyll i luckorna.) 1. Fredriks mormor och morfar bor i  2. Juliana är

år gammal.

3. Fredrik tycker om att 4. Juliana vill

+++

och imorgon.

Contesta las preguntas en español y rellena los huecos. (Svara på frågorna på spanska och fyll i luckorna.) 1. ¿De dónde es el padre de Fredrik? ¿Y la madre?

2. ¿Dónde vive Juliana? 3. ¿De dónde es Fredrik? 4. A Juliana le encanta

. No le gusta

5. Juliana quiere ver

і Escucha !  Hörövningar i Spanska 1 och 2 med cd ISBN 978-91-27-42718-1

Escucha_inlaga.indd 9

9

Kopieringsunderlag ©   2012 Anneli Johansson, Chris Alfredsson och Natur  &   Kultur

2012-08-27 15.54


¡Repasamos! 16–20 perder  förlora paradas  hållplatser auténtico  äkta

marcha  fest sencillo  enkel para morirse  att dö för

sano  sunt debería  jag borde macedonia  fruktsallad

Parte 1 Vas a escuchar seis diálogos. Diálogo 1 – ¿Cuándo llegamos? – A las tres. – Puf, quedan cuatro horas. Tengo hambre. ¿Cuál es el coche comedor? – El coche 2. – ¿Vamos? A lo mejor tienen bocadillos o magdalenas. – Yo también tengo un poco de hambre, pero no quiero perder el asiento. – Pero sí tenemos los asientos reservados. ¡Vamos! Diálogo 2 – No tenemos nada de comida en casa. Ni desayuno para mañana. – Necesitamos leche, yogur y pan, ¿no? – Sí y verduras y fruta. Quiero tomarme un batido de fresa para desayunar. – No hay café tampoco. – Entonces compramos café. Mira, aquí está. Diálogo 3 – Me apetecen unas gambas fritas. – Tenemos una paella riquísima. – Suena bien, tomo la paella entonces. – ¿Algo de beber? – Agua sin gas, por favor. – Vuelvo enseguida. Diálogo 4 – Mañana me voy de vacaciones. – Ah, ¿sí? ¿Adónde vas? – A Málaga. Vamos en coche. Dicen que hace sol y 32 grados. – Siempre hace buen tiempo en Málaga. Diálogo 5 – Si cogen el autobús hay una atracción muy popular a dos paradas. – ¿Dónde compro el billete para el autobús? – Tenemos una tarjeta con la que puede ir en metro, autobús y tren si quiere. – ¡Qué bien! ¿Cuánto cuesta? – Son 20 euros para dos días.

і Escucha !  Hörövningar i Spanska 1 och 2 med cd ISBN 978-91-27-42718-1

Escucha_inlaga.indd 103

103

Kopieringsunderlag ©   2012 Anneli Johansson, Chris Alfredsson och Natur  &   Kultur

2012-08-27 15.54


Diálogo 6 – Quiero ir a la playa, pero llueve mucho. – Sí, y va a seguir lloviendo hasta el martes. – ¡Qué lástima! – ¿Tienes dinero? Es que tengo que comprar un billete para el metro. – Sí. ¿2 euros?

Parte 2 Vas a escuchar a Marco hablar en un programa de radio chileno. Periodista: Buenos días. Estoy en Madrid con Marco, un auténtico madrileño. Cuéntanos quién eres y cómo es tu ciudad. Marco: Bueno, soy Marco y vivo aquí en Madrid. Madrid es una ciudad que tiene de todo: cultura, arquitectura, deporte y mucha marcha. Vivo en Pacífico, un barrio al sudeste del Retiro. El Retiro es un parque muy popular tanto entre los madrileños como entre los turistas. Periodista: ¿Qué se puede hacer en Madrid? Marco: Muchas cosas. Algunas atracciones populares son los museos de arte del Prado y Reina Sofía. También puedes ver jugar al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Periodista: ¿Hay metro? Marco: Claro. Tenemos un sistema de metro muy bueno. Tiene doce líneas. Puedes coger el metro desde Barajas, el aeropuerto de Madrid, hasta el centro. Un billete sencillo cuesta 1 euro o 1, 50. Periodista: ¡Qué bien! ¿Cómo es el clima de Madrid? Marco: En Madrid hace mucho calor y el verano es muy seco. Julio es el mes de más calor. La temperatura puede llegar a los 40 grados. Diciembre, enero y febrero son los meses con más frío. En octubre llueve bastante. Periodista: Y la comida, ¿cómo es? Marco: Muy buena. Hay muchos restaurantes diferentes. Mi restaurante favorito está en mi barrio. Mi cafetería favorita se llama La Magdalena. ¡Sus magdalenas son para morirse! La dueña se llama Magdalena también. Me encantan los churros con chocolate, pero es mejor comerse un bocadillo, que es más sano. Periodista: Debería ir a la cafetería Magdalena algún día, ¿no? Marco: Sí, tienes que ir ¡es la mejor! Hmm . . . lo siento, pero tengo que irme ya. Me voy de compras. Mañana viene una amiga. Le voy a hacer una sopa de pescado. Tengo todo lo que necesito para la sopa en casa, excepto los tomates y los pimientos que voy a comprar ahora. De postre voy a hacer una macedonia. Hay muchas frutas y verduras frescas en un mercado que hay cerca de aquí. Para la macedonia voy a comprar plátanos, naranjas, manzanas y melocotones. Periodista: Gracias y buena suerte con las compras. Marco: Gracias. Hasta luego.

і Escucha !  Hörövningar i Spanska 1 och 2 med cd ISBN 978-91-27-42718-1

Escucha_inlaga.indd 104

104

Kopieringsunderlag ©   2012 Anneli Johansson, Chris Alfredsson och Natur  &   Kultur

2012-08-27 15.54


¡Repasamos! 16–20  Ejercicios Parte 1  ¿De qué hablan? Pon el número 1–6 en la casilla correspondiente   a cada diálogo. “  un avión “  información turística “  viento “  una cafetería

“  un supermercado “  un museo “  un restaurante “  un tren

“  buen tiempo “  el metro “  mal tiempo

Parte 2  Contesta las preguntas o elige la alternativa correcta. 1. ¿Dónde vive Marco? 2. ¿Le gusta su ciudad? ¿Por qué / no? 3. ¿Qué es el Retiro? a)  un parque b)  un aeropuerto c)  un barrio 4. Marco menciona algunas atracciones turísticas. Da dos ejemplos. 5. ¿Qué es Barajas? a)  un estadio de fútbol b)  el metro c)  un aeropuerto 6. ¿Cómo es el clima de Madrid en verano?

і Escucha !  Hörövningar i Spanska 1 och 2 med cd ISBN 978-91-27-42718-1

Escucha_inlaga.indd 105

105

Kopieringsunderlag ©   2012 Anneli Johansson, Chris Alfredsson och Natur  &   Kultur

2012-08-27 15.54


7. ¿En qué mes llueve más? a)  en julio b)  en octubre c)  en enero 8. ¿ A Marco qué le gusta comer en la cafetería? Da dos ejemplos. 9. ¿Qué planes tiene Marco para mañana? 10. ¿Qué va a comprar? Da cuatro ejemplos.

і Escucha !  Hörövningar i Spanska 1 och 2 med cd ISBN 978-91-27-42718-1

Escucha_inlaga.indd 106

106

Kopieringsunderlag ©   2012 Anneli Johansson, Chris Alfredsson och Natur  &   Kultur

2012-08-27 15.54


escucha!

!

Hörövningar i Spanska 1 och 2 Chris Alfredsson 

*    Anneli Johansson

¡Escucha! är ett hörövningsmaterial som riktar sig till elever i årskurs 6  – 9 samt Spanska 1 och 2 på gymnasiet. Materialet innehåller 44 hörförståelseövningar, varav fyra sammanfattande uppgifter som kan användas som prov.

• Vardagsnära teman. Varje tema har en A och en B-text, vilket ger möjlighet till praktisk repetition.

•  Enkelt men naturligt språk, med både spanska och latinamerikanska accenter.

•  Varje övning har uppgifter på tre nivåer. Det innebär att alla elever kan lyssna samtidigt, men arbeta individuellt.

•  Uppgifterna liknar dem som finns i Skolverkets Nationella Prov i Spanska, med både övergripande och detaljerade frågor.

¡Escucha! finns som tryckt kopieringsunderlag med cd, ISBN 27-  42718  -1 och som skolenhetslicens ( pdf + mp3), ISBN 27-  42719 - 8. www.nok.se / laromedel

ISBN 978-91-27-42718-1

9 789127 427181

Escucha_omslag.indd 2

2012-08-29 13.28

9789127427181  
9789127427181