Page 1

Omslag Biologi 1-3.qxd

08-11-25

10.37

Sida 1

Grundbok

PULS

PULS

Den innehåller huvudsakligen biologi, men även fysik och kemi som finns i naturen omkring oss. Här får eleverna ett första möte med dessa ämnen. Boken behandlar årstiderna, olika djur och växter och deras livsvillkor, bondgården, rymden, hur livet på jorden utvecklades samt människokroppen. Till PULS Biologi med

Biologi med fysik och kemi

PULS Biologi med fysik och kemi är en bok för de första skolåren.

Biologi M E D FY S I K O C H K E M I

fysik och kemi finns en lärarbok och en låda med aktivitetskort. 0 PULS är Natur och Kulturs samplanerade läromedel i natur- och samhällsorienterande ämnen samt teknik för hela grundskolan.

I P U L S 1–3 ingår för närvarande

1– 3

följande grundböcker: Biologi med fysik och kemi Historia – Forntiden

4– 6

Geografi – Vårt land grundskolans senare del

För mer information om PULS se www.nok.se/laromedel/puls

Lennart Enwall Birgitta Johansson Gitten Skiöld

PULS ISBN 978-91-27-61751-3

9 789127 617513


Biologi 01-31.qxd

07-11-26

08.47

Sida 3


Biologi 01-31.qxd

07-11-26

08.47

Sida 3

Sommaren • 40

Innehåll Här kan du se vad som finns i boken. Du kan också se på vilken sida varje avsnitt börjar.

Inledning Upptäck naturen! • 4

Rymden • 6 Den stora smällen • 8 Solen och planeterna • 10 Jorden • 12 Månen • 13

Ungarna leker och lär • 42 Bär • 44 Bin • 46 Ormar • 48 Flugor • 49 På bondgården • 50 Kor • 51 Grisar • 52 Hönor och kycklingar • 53 Växter på bondgården • 54

Hösten • 56 Varför blir löven röda och gula? • 58 Träd • 60 Svampar • 62 Spindlar • 63 Ekorren • 64 Tid att skörda • 66

Livet på jorden • 14 Växterna • 16 Djuren • 17 Dinosaurier • 18 Människan • 20

Vintern • 68

Vatten • 24 Luft • 26

Djuren på vintern • 70 Fåglarnas mat • 71 Vem har varit här? • 72 Barrträd • 74 Mossor och lavar • 75

Våren • 28

Din kropp • 76

Fåglar • 30 Stannfåglar och flyttfåglar Myror • 34 Fjärilar • 35 Vårblommor • 36 Brännässlor • 37 Tid att så • 38 Grönsaker • 39

Skelett och leder • 78 Muskler • 79 Lungorna, hjärtat och blodet • 80 Magen och tarmarna • 82 Hjärnan • 84 Fem sinnen • 85

Livsviktigt • 22

32

Register • 87


Biologi 01-31.qxd

07-11-26

08.47

Sida 4

Upptäck naturen! DET ÄR ROLIGT och spännande att upptäcka vad som finns i naturen. Ämnena biologi, fysik och kemi handlar om just detta. Man kan undersöka allt från stjärnorna i rymden till de minsta djuren i en vattendroppe. I den här boken får du läsa om allt mellan himmel och jord.  Du får läsa om solen och planeterna. Du kan även ta reda på hur man tror att rymden och allt liv på jorden skapades.  Du får lära dig om växter och djur och vad de behöver för att leva.

 Du får också veta mer om vad som händer i naturen under de olika årstiderna.  I slutet av boken kommer ett kapitel om människokroppen.

4


Biologi 01-31.qxd

07-11-26

08.47

Sida 5

Att vara forskare Många människor har som arbete att ställa frågor och ta reda på vad som händer i naturen. De är olika slags forskare. En biolog arbetar bland annat med att undersöka växter och djur. Biologer försöker också rädda växter och djur som är utrotningshotade. En fysiker kan till exempel vara astronom. Hon eller han studerar rymden. Astronomer undersöker till exempel hur långt det är mellan planeter. De kan också försöka ta reda på om det finns liv någon annanstans i rymden. En kemist undersöker vad som händer med olika ämnen som finns i luften, vattnet och jorden. Kemister kan till exempel studera hur bra dricksvattnet är eller hur bilarnas avgaser kan bli renare.

Du kan också forska Du kan också göra som forskarna och ställa frågor om något du undrar över. Gå ut i naturen och undersök det som du är intresserad av. Leta sedan efter fakta och försök att hitta svaren på dina frågor. Det finns många spännande böcker att leta i.

5


Biologi 01-31.qxd

07-11-29

11.45

Sida 6

R

ymden

Hur ser det ut i rymden? Finns det liv på andra planeter?

Vi är alla rymdvarelser Vi lever på en planet, som vi kallar jorden. En stor del av jordens yta täcks av hav. Därför ser jorden blå ut från rymden.

Hur kan du se att jorden snurrar?

Vintergatan Hela vårt solsystem finns i en galax som heter Vintergatan. Vintergatan ser ut som en stor flat tallrik som snurrar i den kolsvarta rymden. Ett varv tar 200 000 år.

6


Biologi 01-31.qxd

07-11-26

08.47

Sida 7

Galaxer En galax har miljarder stjärnor, som snurrar i närheten av varandra. I rymden finns det många miljoner galaxer. Alla rör sig runt som jättelika långsamma karuseller.

Stjärnor När du tittar på himlen en klar natt, ser du många ljusa prickar. Det är solar. Vi brukar kalla dem stjärnor. Det är långt mellan stjärnorna i rymden. Det skulle ta hundratals år att flyga till den stjärna som ligger närmast vårt solsystem.

Solen är en stjärna Vår gula sol är en stjärna. Runt solen snurrar jorden och åtta andra planeter. De bildar vårt solsystem.

7


Biologi 01-31.qxd

07-11-26

08.47

Sida 8

Den stora smällen Har du någon gång undrat hur himlen, jorden och människorna har kommit till? I alla tider har människor försökt att förklara var allting kommer ifrån. I dag tror många forskare att det gick till så här, när rymden skapades:

Rymden skapas Från början fanns ingenting. Ingen plats. Inte ens tid. Plötsligt kom en fruktansvärd explosion. Små, osynliga bitar av olika ämnen flög åt alla håll. 8


Biologi 01-31.qxd

07-11-26

08.47

Sida 9

Så småningom började de små bitarna att klumpa ihop sig med varandra. Klumparna växte och blev större och större. Efter enormt lång tid hade klumparna vuxit till solar och planeter. En av planeterna blev vår jord. Det var rymden som skapades.

Hur gammal är jorden? Den stora explosionen brukar kallas The Big Bang. Det är engelska och betyder den stora smällen. Man tror att smällen inträffade för ungefär 15 000 miljoner år sedan. Vår planet, jorden, är ungefär 4 600 miljoner år gammal.

9


Omslag Biologi 1-3.qxd

08-11-25

10.37

Sida 1

Grundbok

PULS

PULS

Den innehåller huvudsakligen biologi, men även fysik och kemi som finns i naturen omkring oss. Här får eleverna ett första möte med dessa ämnen. Boken behandlar årstiderna, olika djur och växter och deras livsvillkor, bondgården, rymden, hur livet på jorden utvecklades samt människokroppen. Till PULS Biologi med

Biologi med fysik och kemi

PULS Biologi med fysik och kemi är en bok för de första skolåren.

Biologi M E D FY S I K O C H K E M I

fysik och kemi finns en lärarbok och en låda med aktivitetskort. 0 PULS är Natur och Kulturs samplanerade läromedel i natur- och samhällsorienterande ämnen samt teknik för hela grundskolan.

I P U L S 1–3 ingår för närvarande

1– 3

följande grundböcker: Biologi med fysik och kemi Historia – Forntiden

4– 6

Geografi – Vårt land grundskolans senare del

För mer information om PULS se www.nok.se/laromedel/puls

Lennart Enwall Birgitta Johansson Gitten Skiöld

PULS ISBN 978-91-27-61751-3

9 789127 617513

9789127617513  

PULS MED FYSIK OCH KEMI Grundbok Lennart Enwall BirgittaJohansson GittenSkiöld Inledning Sommaren • 40 Rymden • 6 Din kropp • 76 Livet på jo...