Page 1

MÄRTA JOHANSSON

MÄRTA JOHANSSON

Yrkessvenska i äldreomsorgen är i första hand tänkt för elever som avslutat sin grundutbildning i sfi och vill utveckla sina kunskaper i svenska och yrkessvenska.

För mer information om läromedlet : www.nok.se /  laromedel

MÄRTA JOHANSSON

I tio kapitel presenteras tio vårdtagare som bor på Ljungbackens omsorgsboende. Där finns till exempel Astrid som hör och ser dåligt, Berit som har ett amputerat ben på grund av diabetes och Birger som har Parkinsons sjukdom. Utifrån de olika fallbeskrivningarna tränar eleverna ord och fraser, omsorgskunskap och enklare rapportskrivning.

Yrkessvenska  i  äldreomsorgen  • 

Yrkessvenska i äldreomsorgen

Yrkessvenska i äldreomsorgen

Välkommen till

Ljungbacken ISBN 978-91-27-42838-6

9 789127 428386

Yrkessvenska_omslag.indd 1

2012-06-28 10.08


Yrkessvenska_inlaga.indd 2

2012-06-28 10.10


Innehåll Förord

4

Ljungbackens omsorgsboende

5

1

Kafferep hos Stina  benskörhet 13

2 Vaniljhorn, schackrutor och havreflarn  diabetes 21 3

Birger har ramlat  Parkinsons sjukdom 35

4

Rut Matilda Lundin firar sin namnsdag  cancer

44

5

Du förstår jag hör lite dåligt  dålig hörsel och starr

55

6

En vecka i sommarstugan  förstoppning 64

7

Min mamma vill inte ha det så  besvärliga anhöriga 71

8

En påskmiddag  senildemens 77

9

Nisse har gått bort  dödsfall 85

10

Victor tar över Nisses rum  stroke och afasi 95

Ordlista

106

Facit till vissa uppgifter

108

Yrkessvenska_inlaga.indd 3

2012-06-28 10.10


Inför arbetet med Yrkessvenska i äldreomsorgen Med Yrkessvenska i äldreomsorgen vill jag hjälpa dig att bli bättre på den svenska som du och dina arbetskamrater behöver använda tillsammans med de äldre människor som du möter på jobbet. I boken träffar du några pensionärer på ett omsorgsboende i Sverige som pratar, lyssnar och muttrar på svenska. De lider av olika sjukdomar, har olika besvär och tycker om olika saker. Texterna innehåller information om deras liv. I faktarutorna finns information om sjukdomarna som de har. I och efter texterna och faktarutorna finns det övningar. Alla texter och övningar är till för att du ska bli bättre på det språk som används inom äldreomsorgen. Och det viktigaste är att lära sig många vanliga ord. Man kan inte kunna för många ord och det kan vara bra att öva ord tillsammans. Därför är det bra om ni till exempel går igenom era svar på tavlan när ni har gjort skrivövningarna. Till texterna finns ordlistor. Där använder jag några förkortningar som du behöver förstå: adj (adjektiv), adv (adverb), ngn (någon), ngt (något). Symbolen ´ markerar betoningen av ett partikelverb. Ett ord finns bara i ordlistan första gången du möter det i en text. Om det kommer tillbaka i en annan text måste du komma ihåg det. Sist i boken finns en alfabetisk lista över orden i texterna. Där kan du se i vilket kapitel ordet kommer första gången. Längst bak finns också facit till vissa uppgifter. Lycka till med ditt arbete att gå vidare i svenskan.

Märta Johansson

Yrkessvenska_inlaga.indd 4

2012-06-28 10.10


Ljungbackens omsorgsboende

5

10

Ljungbackens omsorgsboende ligger i det lilla samhället Gransjön. Gransjön ligger nästan mitt i Småland, mellan Växjö och Värnamo, och det bor cirka 2 000 människor där. De flesta som lever där arbetar på någon av de stora fabrikerna, antingen på Stärkelsefabriken Lyckan eller på Sågen. Förr fanns det flera mindre fabriker och verkstäder runt om i byn men i dag är det bara de två största som finns kvar. Många av dem som bor i Gransjön är födda där och de flesta känner varandra. Ljungbackens omsorgsboende är ett stort gult hus med fyra våningar och det bor 69 vårdtagare där. En del är fysiskt svaga, en del är senildementa och en del är både och. Det finns olika avdelningar och de gamla får bo där de kan få bäst vård.

stärkelsefabrik(-en; -er)  en fabrik som gör potatismjöl av potatis Sågen  (egentligen sågverk) en industri där träd sågas till plankor och brädor

verkstad (-en; verkstäder)  en arbetsplats där man gör eller lagar t ex maskiner eller bilar fysiskt  adv (här) som har att göra med kroppen

Ljungbackens OMsorgsboende

5

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Yrkessvenska_inlaga.indd 5

2012-06-28 10.10


5

10

15

20

25

30

6

Plan 2 består av tre gruppbostäder, A, B och C. En gruppbostad består av åtta lägenheter och just nu är alla lägenheterna upptagna. De som bor där är i stort behov av vård, de behöver assistans dygnet runt. Alla har egna toaletter och små pentryn. Varje gruppbostad har ett gemensamt kök och personalen lagar all mat själva. De boende får välja själva om de vill äta frukost och kvällsmat på sina rum eller i köket. Många av dem som bor där vill äta i sängen så personalen får bära många brickor fram och tillbaka. Gruppbostäderna A och B är anpassade för gravt senildementa personer och på gruppbostad C bor de som på grund av fysiska komplikationer behöver mycket hjälp. Plan 3 och 4 består av lite mindre lägenheter utan kök eller pentry, men med toalett och dusch. På plan 3 finns 18 lägenheter. De är lite större än de på plan 4 och det är för att par ska kunna bo tillsammans. På plan 4 finns 25 lägenheter. Båda planen är uppdelade i två halvor, en a-korridor och en b-korridor. En korridor utgör en avdelning. Alla avdelningarna är bemannade med personal dygnet runt trots att de som bor där inte behöver lika mycket vård som de som bor i gruppbostäderna. Längst bort i varje korridor ligger ett gemensamt kök. Här serveras alla måltider, men personalen lagar inte lunch- och middagsmaten själva. Istället lagas den i ett storkök och distribueras till Ljungbacken. På plan 1 ligger expeditionen och där jobbar områdeschefen Stina Jardevik, hennes sekreterare Erik Gunnarsson, vaktmästaren Sven Holmsjö och en personaladministratör. Personaladministratören heter Saga Liljefors och hon har hand om personalens scheman. Bredvid expeditionen ligger sjuksköterskornas expedition och en liten mottagning. Det finns alltid minst en sjuksköterska i huset och tre dagar i veckan är de två som jobbar samtidigt. Ljungbackens ordinarie sjuksköterskor heter Lars Hamn, Maj-Britt Karlsson, Päivi Karlsson och Jonna Svedin-Andersson. När det är två sjuksköterskor som jobbar, så kommer även en sjukgymnast och en arbetsterapeut. Doktor Kerstin från vårdcentralen jobbar på Ljungbacken en dag i veckan. Ljungbacken är ett ganska vanligt omsorgsboende. En stor del av personalen är utbildade undersköterskor och de gamla vill alltid

YRKESSVENSKA I ÄLDREOMSORGEN Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Yrkessvenska_inlaga.indd 6

2012-06-28 10.10


5

dricka kaffe. Den uppochnervända krukan på balkongen som man fimpar i är alltid överfull och områdeschefen måste göra besparingar så personalen får inte äta frukost på jobbet längre. Det är nästan alltid för mycket att göra och varje dag som det är fint väder ska de gamla få komma ut. Ljungbacken är varken bättre eller sämre än något annat omsorgsboende i Sverige. assistans (-en, -er)  en hjälp som man får av ngn/ngt pentry (-t; -n)  ett litet utrymme där man t ex lagar mat eller kokar kaffe anpassa (anpassar, anpassade, anpassat)  ändra så att ngt passar bättre gravt  adv mycket och allvarligt komplikation (-en; -er)  (här) besvär eller problem uppdelad  adj som är delad i olika grupper utgöra (utgör, utgjorde, utgjort) vara ngt bemannad  adj som har personal och inte bara maskiner eller apparater

distribuera (distribuerar, distribuerade, distribuerat)  skicka eller dela ut ngt personaladministratör (-en; -er) en person som jobbar med personalens schema, löner och semestrar ordinarie  (här) fast anställd arbetsterapeut (-en; -er)  en person som hjälper patienter att fungera i vardagen, t ex med möblering och hjälpmedel överfull  adj fylld med mer än vad som egentligen får plats besparing (-en, -ar)  när man använder mindre pengar

Ljungbackens Omsorgsboende

7

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Yrkessvenska_inlaga.indd 7

2012-06-28 10.10


1 Stina, Berit, Birger, Rut, Astrid, Jan-Erik, Inga, Gertrud och Nisse är nio av de 69 pensionärer som bor på Ljungbacken. De bor på Ljungbacken av olika Jan-Erik Eriksson Inga Blomlöf Gertrud Ståhl Nisse Johansson anledningar och de behöver olika mycket vård. På vilken avdelning tycker du att personerna nedanför bör bo? Diskutera två och två.

1 Stina Karlström, 87 år, änka. För ett tag sedan bröt hon armen och är fortfarande ganska svag. Hon lider av benskörhet och måste akta sig för att ramla igen. Hon är klar i huvudet, kan gå och ta på sig kläder själv och är mycket social. 2 Berit Andersson, 71 år, änka. Berit har haft diabetes typ 2 i 15 år och har fått amputera ett ben. Hon använder protes men kan bara stödja sig på benen och är därför rullstolsburen. Berit tycker mycket om att baka och äta småkakor. 3 Birger Lundin, 78 år. Bor tillsammans med sin fru Rut. För 20 år sedan fick han diagnosen Parkinsons sjukdom. Han kan fortfarande gå men behöver hjälp med påklädning och ibland med att äta. När han har dåliga dagar skakar och darrar han mycket.

8

YRKESSVENSKA I ÄLDREOMSORGEN Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Yrkessvenska_inlaga.indd 8

2012-06-28 10.10


4 Rut Lundin, 75 år. Bor tillsammans med sin man Birger. Hon opererades för bröstcancer för några år sedan. Då gick hon ner mycket i vikt och hon är fortfarande trött. Hon kan gå med stöd av en rollator. 5 Astrid Johansson, 94 år. Förutom nedsatt hörsel och grå starr är Astrid frisk och mycket pigg. Hon brukar kallas för ”hälsan själv”. 6 Jan-Erik Eriksson, 81 år, änkling. En hjärtsjuk svensk gammal man som kan gå med käpp men som rör sig alldeles för lite. Han är ständigt förstoppad. Han kan äta och klä på sig på överkroppen själv. 7 Inga Blomlöf, 88 år, änka. Går sedan en höftledsoperation med rollator, äter blodförtunnande medicin och lider av inkontinens. Hon vill och kan klara sig själv ganska bra. 8 Gertrud Ståhl, 90 år. Gravt senildement men frisk i övrigt. 9 Nisse Johansson, 80 år. Gift med Sonja som bor kvar i deras hus. Fysiskt mycket svag men helt klar i huvudet. Han klagar aldrig på något och är lite av personalens favoritgubbe.

änka (-n; änkor)  en kvinna som har varit gift med en man som har dött lida av (lider av, led av, lidit av)  ha en viss sjukdom benskörhet (-en; =)  när skelettet är svagt och lätt kan gå sönder amputera (amputerar, amputerade, amputerat)  operera bort en kroppsdel diagnos (-en; -er)  när man tar reda på vilken sjukdom ngn har skaka (skakar, skakade, skakat) (här) göra snabba, ryckiga rörelser upp och ner eller fram och tillbaka

darra (darrar, darrade, darrat)  skaka lite nedsatt  adj mindre eller sämre än tidigare starr (-en; =)  (här) en ögonsjukdom som gör att man ser otydligt änkling (-en; -ar)  en man som varit gift med en kvinna som har dött höftledsoperation (-en; -er)  när man opererar leden mellan höftbenet och lårbenet blodförtunnande  adj en typ av medicin som gör blodet tunnare inkontinens (-en; =)  (här) när man måste kissa och inte kan hålla sig

Ljungbackens Omsorgsboende

9

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Yrkessvenska_inlaga.indd 9

2012-06-28 10.10


2 Precis som på andra omsorgsboenden finns det många lappar, listor och pärmar på Ljungbacken. Här är en viktig lapp med tiderna för b-korridoren på plan 4. Välj bland orden i rutan och skriv dem på rätt plats. Ett ord blir över. servera  assistera  förbered  kan  behöver  dricker hämta  är  dela ut  ta  kör  äter  städar  glöm  får

7.00–7.30 Rapport från nattpersonalen. Dela ut morgonmedicinen. Koka gröten och ________________ frukostbrickorna. 8.00 Ge insulin. 7.30–10.30 Fördela uppgifterna och börja med morgonarbetet: ________________ de boende med morgontoaletten, duscha dem som ska duscha, servera frukost. En del ________________ i köket, en del i sina rum (se frukostlistan). 10

YRKESSVENSKA I ÄLDREOMSORGEN Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Yrkessvenska_inlaga.indd 10

2012-06-28 10.10


10.30–11.00 Den som ________________ köksansvarig diskar frukostdisken i maskinen och ser till att det är snyggt och prydligt i köket. Om tid finns och om det är fint väder, ta ut så många som möjligt av de boende. Måndag-fredag ________________ kontaktpersonerna de boendes rum. 11.30 Hjälp alla boende att ta sig till köket. Ta på dem som behöver haklappar och ________________ mediciner. 11.45 Hämta matvagnen. 12.00–13.00 ________________ mat och dryck. Assistera de boende som ________________ hjälp. Den som börjar kl.12 hjälper till med matning, ansvarar för lunchdisken och ser till att det blir snyggt och prydligt i köket. 13.00–13.30 Toalettbesök och middagsvila för de boende. 13.30–15.00  _____________ ut rast. Dokumentation och annat skrivarbete. 14.00–16.00 Fikastund i köket. De boende och personalen ________________ kaffe tillsammans. Tid för aktiviteter. Före 15.45 Alla på plats i matsalen. ________________ matvagnen. 16.00–17.00 Middag, middagsmedicin, matning. 17.00–19.30 TV-stund. De boendes egna kvällsrutiner. ________________ ner matvagnen. ________________ inte matbeställningslistorna. Sopa köksgolvet och kolla tvättstugan. 20.00 Dela ut kvällsmedicin och insulin. 20.45 Rapport till kvällspersonal. OBS!  Endast personal med delegering ________________ dela ut medicin och insulin. delegering (-en; -ar)  (här) när SSK ger en vårdare eller en anhörig ansvaret att ge en boende medicin

Ljungbackens Omsorgsboendee

11

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Yrkessvenska_inlaga.indd 11

2012-06-28 10.10


MÄRTA JOHANSSON

MÄRTA JOHANSSON

Yrkessvenska i äldreomsorgen är i första hand tänkt för elever som avslutat sin grundutbildning i sfi och vill utveckla sina kunskaper i svenska och yrkessvenska.

För mer information om läromedlet : www.nok.se /  laromedel

MÄRTA JOHANSSON

I tio kapitel presenteras tio vårdtagare som bor på Ljungbackens omsorgsboende. Där finns till exempel Astrid som hör och ser dåligt, Berit som har ett amputerat ben på grund av diabetes och Birger som har Parkinsons sjukdom. Utifrån de olika fallbeskrivningarna tränar eleverna ord och fraser, omsorgskunskap och enklare rapportskrivning.

Yrkessvenska  i  äldreomsorgen  • 

Yrkessvenska i äldreomsorgen

Yrkessvenska i äldreomsorgen

Välkommen till

Ljungbacken ISBN 978-91-27-42838-6

9 789127 428386

Yrkessvenska_omslag.indd 1

2012-06-28 10.08

9789127428386