Page 1

foto: Leif Hansen

Kod 1: SÖKA | Var nyfiken på varandra Kod 2: ANKNYTNING | Skapa starka band Kod 3: SEX | Stärk relationen med närhet och sex Kod 4: KOMMUNIKATION | Förstå din partner bättre Kod 5: TEAM | Samarbete och lekfullhet Kod 6: RELATIONSHÄLSA | Kroppar, dofter och attraktion

ISBN 978-91-1-302369-4

Omslagsfoto: Leif Hansen

www.norstedts.se

Tidigare böcker av Eva Rusz:

Eva Rusz

­R elationskoden

Homo Sapiens betyder den ”förnuftiga och kloka människan” men trots att vi genom evolutionens gång har utvecklats och blivit betydligt mer känslomässigt intelligenta än många andra däggdjur upplever många att det ändå är så svårt att förstå varandra och kunna skapa varaktiga och långa relationer. I boken tar författaren avstamp i evolutionsteorin och menar att genom att studera djurvärlden kan vi också lära oss om våra egna beteenden. Djuren är många gånger mer uppfinningsrika och flexibla i sina relationer än vad vi är. Eva Rusz menar att om vi blir medvetna om våra medfödda beteenden så kan vi också bättre förstå hur vi ska göra för att förbättra våra relationer. Du får en rad roliga och belysande exempel ur djurvärlden, som kommer att inspirera och få dig att fundera över hur du och din partner kan bete er för att få en bättre relation. Det här är en mycket annorlunda och spännande relationsbok som du garanterat kommer att få god behållning av!

De sex viktigaste koderna för ett bättre relations- och sexliv

Eva Rusz är legitimerad psykolog och legitimerad kognitiv psykoterapeut och har gett ut flera böcker. Hon har varit coach och terapeut för elitidrottsmän och kvinnor, militären, polisen och andra myndigheter. Hon har också varit aktuell som relationscoach i tv-programmet Bröllopsform, där hon coachat par till ett bättre relationsliv. Varje vecka ger hon också goda råd till Aftonbladets läsare när det gäller sex och samlevnad.

­R elationskoden Den ultimata singelhandboken (2006) Är du gift med en psykopat? (2005) Varför väljer jag alltid fel partner? (2006) Bli en vinnare med kognitiv coaching (2007)

De sex viktigaste koderna för ett bättre relations- och sexliv Från evolution till hållbar relation

Eva Rusz


RELATIONS

KODEN EVA RUSZ


Norstedts Besöksadress: Tryckerigatan 4 Box 2052 103 12 Stockholm www.norstedts.se Norstedts ingår i Norstedts Förlagsgrupp AB, grundad 1823 © 2009 Eva Rusz och Norstedts, Stockholm Omslag: Miroslav Sokcic, Foto: Leif Hansen Redaktör: Helena Mirsch Tryckt hos ScandBook AB, Falun 2009 ISBN 978-91-1-302369-4


Innehåll

Förord 7 Relationsekvationen 9 KOD 1: SÖKA Var nyfikna på varandra 34 KOD 2: ANKNYTNING Skapa starka band 66 KOD 3: SEX Stärk relationen med närhet och sex 101 KOD 4: KOMMUNIKATION Förstå din partner bättre 151 KOD 5: TEAM Samarbete och lekfullhet 183 KOD 6: RELATIONSHÄLSA Kroppar, dofter och attraktion 218 Referenslitteratur 247


Relationsekvationen

Människor är som oregelbundet formade figurer, en del är stora – andra är små … en del är mångsidiga, färgstarka, fantasifulla – andra är enklare … en del är hårda och envisa – andra är mjuka och formbara. Några passar bra ihop – andra passar dåligt ihop, även om de är lika, stöter och sårar varandra … en del ser ut att passa ihop – men gör det inte … andra tycks inte passa ihop – men gör det. De flesta blir med tiden avslipade som stenar vid stranden. Det hela består av många olika figurer, som bildar ett färgrikt mönster … Ur boken Homo Sapiens Homo betyder människa. Sapiens betyder tänkande, förnuftig, klok. Så homo sapiens betyder alltså ”den förnuftiga/kloka människan”. Man skulle därför kunna tro att vi, homo sapiens, borde vara experter på att förstå oss själva och varandra. Ändå har vi så ofta svårt att förstå varandra i våra relationer!

”Yes, yes, yes!” skrek Adam och hoppade högt av glädje i Edens lustgård. Gud hade äntligen varit hygglig nog att ge honom sällskap, en kvinna som Adam bergfast trodde var hans perfekta partner. Den här gången skulle allt säkert bli bra, eftersom Eva var skapad ur honom själv, av hans eget kött och ben. ”Vi är gjorda för varandra och kommer att kunna leva lyckliga tillsammans

9


i all evighet”, tänkte Adam. För Adam behövde någon att vara tillsammans med i Paradiset. Någon att dela vardagen med, komma nära och få värme ifrån, någon att luta sig mot och dela erfarenheter med. Men enligt flera äldre judiska myter skulle Adam ha haft en kvinna före Eva, en kvinna vid namn Lilith. En första partner, som inte passade så bra ihop med Adam. Lilith skapades inte ur Adams kropp och var alltså inte så lik honom. Lilith skapades ur leran samtidigt med Adam men var utrustad med en uppsättning tankar och känslor som skilde sig ganska mycket från Adams. Lilith var vaken och nyfiken, ständigt öppen för nya utmaningar. Hon uttryckte sin fria vilja och såg det som en självklarhet att hon hade rätt att uttala sina egna behov och önskningar. Hon var jordens första självständiga kvinna och såg sig som absolut jämlik med Adam. Enligt myten skulle Adam och Lilith haft vitt skilda åsikter om hur deras relation skulle fungera och utvecklas. Adam ansåg att han skulle jaga och skaffa mat och att Lilith skulle stanna hemma, tillreda maten och sköta barnen. Men Lilith delade inte den synen med Adam. Hon såg inte sin relation till honom på samma patriarkaliska eller underordnade sätt utan såg dem som mer jämlika. Hon ville att eftersom de var tillsammans skulle de bilda ett team och utforska världen ihop, på samma villkor. Sida vid sida skulle de samarbeta. Från början hade Adam och Lilith haft det bra tillsammans. De samarbetade bra och accepterade varandra. De var intresserade av varandra och kände förvåning, förtjusning och glädje när de umgicks. De hade ett aktivt sexliv. Men med tiden förändrades det känslomässiga klimatet dem emellan. De goda känslorna förbyttes i allt mer negativa känslor. Konflikterna blev allt fler, bråken accelererade och båda blev frustrerade över att de hade så svårt att mötas i sina respektive behov. De kunde inte alls förstå varandra.

10


Sexlivet blev efter ett tag en källa till problem trots att det hade varit så bra i början. Myten påstår att Lilith då de hade samlag vägrade inta underläge, ”missionärsställningen”, och att hon istället ville sitta ovanpå Adam, vilket han inte skulle ha accepterat. Lilith såg inget fel i att ta egna sexuella initiativ eller uttrycka hur ofta eller på vilket sätt de skulle ha sex. Lilith vägrade att underkasta sig Adams behov och Adam kände sig frustrerad över det. I myten berättas hur Adam allt mer kände sig misslyckad när avståndet mellan dem ökade och de inte längre kunde förstå varandra. Han började känna sig uppgiven, övergiven och besviken. Det var ju inte en sådan här relation han hade förväntat sig! En ständig kamp mellan starka viljor från morgon till kväll. Adam såg ingen annan utväg än att fly från relationen. Skaparen försökte lösa Adams problem genom att skaffa fram en ny partner som skulle passa honom bättre. Eva skapades ur ett revben från Adams kropp. Men enligt myten så utvecklades nu jordens första triangeldrama. Eftersom känslorna i viss mån fortfarande fanns kvar mellan dem väcktes svartsjuka, ångest och ilska inom Lilith. Hon kunde inte uthärda att Adam hade ingått en relation med en annan kvinna och som ett sätt att söka hantera de tomhets- och ensamhetskänslor som uppstod var hon och Adam otrogna mot Eva. Förmodligen kände Lilith på samma sätt som många gör än idag. Lilith älskade fortfarande Adam, men hon värdesatte sin frihet och självständighet än mer. Hon upplevde en inre konflikt där känslorna kolliderade med logiken och gjorde att hon ena stunden kände sig trött, nedstämd och uppgiven för att i nästa ögonblick känna sig pigg och full av energi. När hon tänkte på allt som hade varit bra kände hon pulsen slå, hon blev varm i hela kroppen, det var sköna känslor som gav henne energi en stund. Men när hon tänkte på de katastrofala grälen och de stora skillnaderna i deras värderingar, då upplevde hon en stor trötthet, uppgivenhet och nedstämdhet. Det kändes som ett tryck

11


över bröstet, ett band som satt hårt runt pannan, hon blev svettig, illamående, fick ont i magen och kände sig nästan kvävd. När Lilith tänkte på sin framtid, vilka behov hon hade, vad hon ville göra i livet och vad hon ville se och upptäcka kändes det som att det var oförenligt med att leva i en parrelation. Hon ville inte ge avkall på allt detta och hon kunde inte heller stå ut med Adams kritik av hennes sätt att leva eller att ständigt vara indragen i en maktkamp. Så Lilith lämnade Paradiset. För det par som var kvar i Edens lustgård började olyckliga känslor infinna sig trots att allt hade verkat så bra från början. Den skräddarsydda relationen blev inte så lyckosam som de hade förväntat sig. Ormen (i vissa myter gestaltad som Lilith) bjuder Eva den förbjudna frukten från kunskapens träd och Adam och Eva fördrivs från Paradiset. Inom dem uppstod nya känslor: skam och skuld, men även fruktan, rädsla, avsky, förakt, oro, ångest och uppgivenhet. Dessa känslor har allt sedan dess följt människan och skapat problem i våra relationer. Om Skaparen hade försett de första människorna med de koder de behövde för att kunna leva lyckliga tillsammans så hade kanske Adam kunnat leva lycklig med Lilith fast de var olika. Kanske hade de kunnat förstå varandra och vara nyfikna på varandras olikheter istället för att strida och gräla.

Jag är inte religiös och tror inte på Skapelseberättelsen – men jag tycker att det är en intressant myt som säger mycket om vilka svårigheter vi människor tampas med i våra relationer. Det jag tycker är mest intressant är att människor redan för tusentals år sedan, då dessa myter skapades, upplevde hur känslomässigt krångliga parrelationer kan bli och att vi moderna människor än idag tampas med samma frågor. För hur många av oss förväntar sig inte ett Edens paradis när vi går in i en relation för att efter en tid upptäcka att det var mycket svårare än vi hade trott och tänkt! 12


I mitt arbete möter jag dagligen människor som upplever att deras relationer inte utvecklas och de söker hjälp för att kunna förstå vad som behövs för att relationerna ska kunna fungera bättre. De vill ha mer positiva känslor, glädje, kraft och energi och mindre negativa känslor, irritation och bråk. Istället för att arbeta som en konstruktiv enhet som bygger en gemensam relation har man börjat dra åt olika håll, motarbeta varandra och ta isär relationsbygget. Man ägnar sig åt problemfokus och partnerns begränsningar istället för möjlighetsfokus och partnerns oändliga möjligheter. Från det att man i början ägnade sig åt att upptäcka varandra och omvärlden har man förvandlats till att ge varandra order och slutat vara nyfikna på varandra. För att få en parrelation att bli både långvarig och lycklig behöver vi ha tillgång till ett antal koder som lär oss beteenden som utvecklar relationen. Vilka de koderna är och hur du kan använda dem i din egen relation är vad den här boken handlar om!

De sex koderna Jag har utvecklat sex koder för parrelationer i syfte att hjälpa er att få kärleken, samarbetet, sexlivet, kommunikationen och de goda känslorna att utvecklas och få er relation att inte bara överleva utan blomstra. Sex koder som var för sig, men framför allt tillsammans, kan få er att på ett klokare sätt anta parrelationens olika problem och möjligheter. Jag har inte anlagt ett strikt genusperspektiv på dessa koder, även om jag i vissa fall kommer att påtala de forskningsmässiga könsskillnader som visats genom åren och som har stor betydelse för hur vi kan samverka inom relationen. Det jag önskar dig är att det efter genomläsningen ska säga klick i ditt eget kodlås och att du ska få en idé om vad ni kan göra för att få just er relation att fungera bättre. De koder du kommer att få ta del av är:

13


. KOD SÖKA. Var nyfikna på varandra. . KOD ANKNYTNING. Skapa starka band. . KOD SEX. Stärk relationen med närhet och sex. . KOD KOMMUNIKATION. Förstå din partner bättre. . KOD TEAM. Samarbete och lekfullhet. . KOD RELATIONSHÄLSA. Kroppar, dofter och attraktion. Det finns inga perfekta relationer eller perfekta par. Men genom att förstå oss själva bättre kan vi skapa möjligheter att kunna leva tillsammans länge om vi vill. I våra biologiska system har vi sedan urminnes tider olika program som vi behöver lära oss förstå hur de fungerar för att vi ska kunna agera på ett klokare sätt. Vi är relationsinriktade däggdjur och vi vill leva tillsammans för att det ska ge oss något mer än vad det skulle göra att leva ensamma. För den moderna människan är det verkligen en balansgång mellan de gamla känslomässiga systemen och de lite nyare, våra förnuftiga och logiska sidor. Att bli känslomässigt intelligenta innebär att vi förstår och förmår styra våra reaktioner, tankar och känslor så att de gynnar oss själva och våra relationer. Det är viktigt för vår överlevnad att leva tillsammans i en parrelation. Människan har en stark känsla och längtan efter tvåsamhet. Den föreställningen är fortfarande biologiskt programmerad inom oss oavsett alla förändringar som har skett sedan vi reste oss upp och blev homo sapiens för cirka tvåhundratusen år sedan. Vi har en inre drivkraft att leva nära andra människor i harmoni och vällust. Vi är relationsinriktade däggdjur. Vi får till och med svårt att överleva om vi inte har någon eller några andra människor att relatera till. Risken för ohälsa, såväl fysisk som psykisk, minskar när vi har en relation, förutsatt att det är en bra relation förstås. Varma, nära och fredliga relationer är livsavgörande för vår utveckling och mentala hälsa. Att finna en partner att leva tillsammans med har i alla tider varit centralt för oss människor, oavsett var i världen vi bor eller vilken religion vi tillhör. Oberoende av hudfärg, sexuell läggning eller andra skillnader har vi förhoppningar om att få våra grundläggande behov mötta i en par14


relation. Vi söker trygghet, närhet, värme och säkerhet tillsammans. Vi vill få våra behov av kärlek och sex mötta, vare sig vi vill fortplanta oss eller inte. Vi vill kunna leva ett relationsliv i harmoni där båda parter upplever att de vinner på att leva tillsammans. Lugnt, tryggt, säkert och förutsägbart – men inte tråkigt! Det är viktigt att det liv vi lever tillsammans med andra ger oss mer glädje och nöje än svårigheter och lidande. Men ändå kan det för många upplevas som svårt att försöka leva tillsammans ”i nöd och lust” där lusten ska överbrygga nöden. Det har gjorts studier världen över på långa och lyckliga parrelationer. I en mindre studie på  par som hade varit gifta mellan  och  år frågades vilka faktorer som båda parter ansåg var avgörande för att få äktenskapet att fungera över lång tid (Kaslow & Hammerschmidt, ) Det har sedan visat sig i betydligt större studier världen över att samma faktorer anses vara karaktäristiska för nöjda parrelationer: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Känsla av sammanhang, ett åtagande gentemot partnern och familjen. Man trivs tillsammans och har kul ihop. Man har en öppen och god kommunikation. God problemlösningsförmåga. God anpassningsförmåga och flexibilitet. Ömsesidig respekt. Man har tillit och ger varandra förtroenden. Man är goda problemlösare ihop. Man håller igång sexlivet. Man stöttar varandra. Man kompromissar. Man är nyfiken på varandra och kan dela varandras intressen. Man lyssnar på varandras behov. Man håller nära kontakt med familjemedlemmar och har gemensamma projekt. Man har en balans mellan att stå varandra nära och tillåta varandra att utvecklas individuellt. 15


Det låter så enkelt och självklart – men vi vet alla att vi ofta har svårt att förstå varandra i våra relationer och så verkar det ha varit sedan urminnes tider.

När känslorna svalnar Jag får ofta frågor om just detta från par som tycker att allt var så härligt i början men efter en tid tillsammans känns det mesta grått och trist och de heta känslorna har svalnat eller förbytts i ständiga konflikter. ”I början av vårt förhållande gjorde vi alltid mycket tillsammans, vi reste, umgicks med vänner och hade många gemensamma intressen. Vi hade det väldigt bra och spännande tillsammans. Vi hade mycket tid för varandra och kunde vara galna och impulsiva. Vi hade roligt ihop! Sex hade vi nästan hela tiden och vi var också väldigt romantiska, uppvaktade varandra på olika sätt. Numera är vi bara föräldrar till  procent och lusten att göra saker tillsammans vet vi inte vart den har tagit vägen. Vi är alltid väldigt trötta och gör aldrig något spontant och oväntat och kul tillsammans. Vi har båda blivit rätt överviktiga, slappa och bekväma, allt lunkar liksom bara på. De gemensamma intressen vi har numera är barnen och huset. Sexlusten är nästan lika med noll och de romantiska känslor som fanns en gång är som bortblåsta. Allt känns lite grått och trist nuförtiden, det är bara vardag som gäller.” Karin

På olika sätt försöker människor hantera relationer som inte är vad de en gång var. Det finns olika strategier: vi kan kämpa, vi kan fly eller strunta i att göra något och spela döda. Frågorna tornar upp sig när vi försöker bestämma oss för vad vi ska göra:

16


- Ska jag stanna kvar i en relation fylld med bråk? - Ska jag skilja mig då vårt sexliv har upphört? - Ska vi gå i terapi när vi inte kan samarbeta och förstå varandra längre? - Har jag verkligen valt rätt partner? - Kanske ska jag ge upp och söka mig en ny partner eftersom jag inte har de koder som behövs för att lösa våra problem? Förr, då det inte var lika vanligt med skilsmässor, kanske vi anpassade oss mer till omständigheterna och till varandra. Av ekonomiska, praktiska och sociala skäl kunde man helt enkelt inte ge upp och lämna varandra då relationerna blev gråa och trista. Det är inte säkert att det var så bra alla gånger. Många par skulle nog ha mått bättre var och en på sitt håll om de hade haft möjlighet att separera. Men vill vi ha långa relationer innebär ju det också att vi måste anstränga oss för att vårda relationen, förstå varandra och dela varandras vardag och intressen.

Långa och lyckliga relationer Vad är det då som gör att man kan leva ett långt liv tillsammans? Vi ska titta lite närmare på de studier som har gjorts på detta. Lauer, Lauer och Kerr () samlade data från  äldre par som hade levt länge tillsammans (– år). Paren tillfrågades om vilka faktorer de ansåg var viktigast för att de skulle känna sig nöjda med sin relation, och de svarade så här: ♥

Att de var gifta med en partner som de tyckte om och gillade att vara tillsammans med. ♥ Att de såg äktenskapet som ett livslångt åtagande gentemot partnern och familjen. ♥ Att humor var viktigt. ♥ De hade samma sätt att se på de ansträngningar och mål de hade i livet och de hade god problemlösningsförmåga. 17


I en internationell undersökning där man studerat hela  par i åtta olika länder, där  svenska par också ingick, som hade varit gifta eller sambos i minst  år, har man fokuserat på de faktorer som gjorde paren lyckliga och som gjorde att de utvecklades tillsammans (Hansson: Långa äktenskap, ). Detta kallas för ”salutogena faktorer”. Alla dessa par hade hållit ihop i mer än  år och de viktigaste orsakerna till deras långa och lyckliga äktenskap var att de pratade mycket med varandra och hade bra sex. Den teori som har fått mest bekräftelse i relationsstudier är ”lika barn leka bäst”, dvs. att man har en gemensam livsfilosofi, gemensamma intressen och fritidsaktiviteter. Man behöver inte alltid göra allting tillsammans, men det är viktigt att kunna komma överens om vad man ska göra och hur man ska göra saker så att båda blir tillfreds. Men vi kan också leva lyckliga i relationer där motsatser dras till varandra – förutsatt att vi ser varandras olikheter som spännande och intressanta och inte som problem och hot. Att kunna kompromissa och göra saker för varandra är viktigt. De studier som har gjorts visar också att negativa faktorer för en parrelation är avsky, kritik, tillbakadragenhet och en försvarsinställning. Även om de studier som finns till övervägande del är gjorda på heterosexuella par tror jag att samma sak oftast gäller också för homosexuella relationer. Det har också visat sig att det finns vissa könsskillnader när det gäller förväntningarna på en relation. Svenska kvinnor är generellt lite mer kritiska till den egna relationen än vad männen är. Det verkar också som att kvinnor är mer ”relationskänsliga”, mer beroende och intresserade av sin relation än vad männen är. Männen är mer nöjda med sina relationer och anser i högre grad att kyssar, smekningar och sex är faktorer som bidragit till tillfredsställelsen i förhållandet. När jag letade efter exempel på långa och lyckliga parrelationer dök denna artikel upp om ett par som  hade världsrekordet i långt äktenskap. John och Amelia Rocchio var gifta med varandra i hela  år, ett enastående långt äktenskap, och de fick också båda mycket långa liv. Amelia dog strax efter sin -årsdag och John blev något äldre än sin fru. 18


I en intervju i en amerikansk tidning berättade de att de kände samma attraktion för varandra som de gjorde när de möttes . John Rocchio minns att hans första intryck av Amelia var att hon såg förtjusande ut med en air av intelligens omkring sig och dessutom hade hon väldigt fina ben! För John var Amelia den perfekta hustrun som lagade middagar åt honom och deltog i hans passion för nya fina bilar. Han å sin sida följde villigt med henne på teater och shower som var hennes stora passion i livet. De hade en gammaldags patriarkalisk uppdelning i hemmet, men de var lyhörda för varandra och engagerade sig i den andras intressen. De verkade ha varit kompromissvilliga. Då de tillfrågades om vad som hade hållit dem samman så många år blev svaret ”tålamod och ömsesidig förståelse men främst av allt kärlek”. När jag läste intervjun med John och Amelia slog det mig att det verkade finnas ett slags nyfikenhet hos dem båda, en vilja att komma den andra nära, trots att de levt så många år tillsammans. Tänk att man fortfarande kan vara nyfiken på varandra efter så många år! Deras beskrivning av ett långt och lyckosamt äktenskap stämmer även överens med ett svenskt par, Bertil och Rosa, som var gifta i hela  år. Deras råd var att göra saker ihop och ha gemensamma intressen. Och enligt Rosa har det varit viktigt att kompromissa, inte gräla och försöka hålla sams. Enligt de båda så vaknar de nästan alltid med ett ”pirr i magen”. Att fortfarande efter många års förhållande kunna känna pirr i magen, glöd och passion är det nog många som önskar. De där härliga känslorna som vi hade i början av relationen, hur ska vi kunna hålla dem vid liv? Vi vill ha förväntan, upphetsning, glädje – men samtidigt också en trygg förvissning om att vi har hittat den rätte. Jag är övertygad om att de här paren har hittat de koder som är nödvändiga för att kunna leva i ett långt och lyckligt äktenskap tillsammans, och i kommande kapitel ska du få lära dig mer om var och en av de koderna. Men först ska vi titta lite mer på vad känslor och kärlek egentligen är.

19

9789113023694  

Eva Rusz De sex viktigaste koderna för ett bättre relations- och sexliv Från evolution till hållbar relation RELATIONS EVA RUSZ © 2009 Eva R...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you