Page 1

Gunnel Fjellström

Gunnel Fjellström

50 oregelbundna verb i svenskan 50 oregelbundna verb (en variation av Gunnel Fjellströms 66 oregelbundna verb) är ett material som övar högfrekventa verb samt tillhörande ord och uttryck. Färgillustrationerna hjälper till att förklara verben och underlättar därmed inlärningen. Facit ingår.

50 oregelbundna verb i svenskan ISBN 978-91-622-9808-1

www.bonnierutbildning.se

9 789162 298081 (9808-1)

BONNIERS


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08–696 86 00 Telefax: 08–696 86 10 Redaktör: Susanne Risberg Grafisk form: Miber Illustrationer: Leif Högström

50 oregelbundna verb © Gunnel Fjellstrom och Bonnier Utbildning AB, Stockholm ISBN 978-622-9808-1 Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Första tryckningen Första upplagan

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat BONUS-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet över huvud taget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjudet. Utan tillåtelse av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Tryck: Livonia Print, Lettland 2010


Innehåll Att rida .................................. 4

Att välja ..............................58

Att skriva .............................. 6

Att gå ..................................60

Att vika ................................. 8

Att få....................................62

Att slita ...............................10

Att stå..................................64

Att skina .............................12

Att förstå ............................66

Att stiga ..............................14

Att komma .........................68

Att bli ..................................16

Att sova...............................70

Att dricka ............................18

Att vara ...............................72

Att springa .........................20

Att äta .................................74

Att sitta ...............................22

Att göra...............................76

Att brinna ...........................24

Att se ...................................78

Att vinna .............................26

Att dra .................................80

Att hugga ...........................28

Att sälja ...............................82

Att skjuta ............................30

Att gråta .............................84

Att sjunga ...........................32

Att slå ..................................86

Att bjuda ............................34

Att falla ...............................88

Att ljuga ..............................36

Att vilja ...............................90

Att flyga ..............................38

Att dyka ..............................92

Att flyta ...............................40

Att dö ..................................94

Att bryta .............................42

Att hålla ..............................96

Att stryka ............................44

Att ge ..................................98

Att frysa ..............................46

Att ligga ............................100

Att bära ...............................48

Att le ..................................102

Att skära .............................50

Testa och se!.....................105

Att stjäla .............................52 Att lägga .............................54 Att svälja.............................56

Facit ...................................112


Att skjuta

Det måste vara svårt att skjuta prick när man har åkt skidor.

– Skjut inte på fel tavla! ropar ledaren.

30

presens

preteritum

supinum

nu för tiden

nyss

har eller hade

skjuter

sköt

skjutit


Skriv rätt form av verbet skjuta på raden. skjuta 1 Att ______________ något framför sig betyder att man går bakom det och trycker på.

2 Nyss ______________ Lasse ut båten i sjön, halkade och föll pladask i vattnet.

3 Spelaren hade ______________ straff men målvakten räddade den. 4 – ______________ raketen åt det hållet! ropade Sara och pekade från balkongen.

5 Bågskytten ______________ nu. Pilen träffar mitt i prick. 6 Vid rånet i går ______________ rånarna flera skott mot polisen. 7 Jägaren har ______________ en hare. 8 I morse ______________ de upp en satellit från Esrange, nära Kiruna.

9 – ______________ inte upp till morgondagen det du kan göra i dag! säger ett ordspråk.

10 Ungdomarna hade ______________ med luftgevär tills polisen kom. 11 Nu ______________ man upp slalomåket. Det snöar alldeles för mycket i backen.

12 Vidar ______________ släpvagnen ut ur garaget nyss.

31


Att hålla Det känns fint att hålla någon i handen.

– Håll mig i handen! sa Petter.

96

presens

preteritum

supinum

i år

i går eller tidigare

har eller hade

håller

höll

hållit


Skriv rätt form av verbet hålla på raden. 1 I år _____________ håller Kerstin på att utbilda sig till personlig assistent. 2 – ______________ min jacka medan jag hämtar väskan! ber Doris. 3 I går kväll ______________ Leif armen om Linnea på bion. 4 Det är nödvändigt att ______________ i ledstången när trappan är brant.

5 Fannys ballong hade _____________ i flera dagar utan att gå sönder. 6 En kvinna ______________ sin man i armen och inte i handen förr i tiden.

7 Den gamla rocken har ______________ sig fin i många år. 8 Förr i tiden ______________ kläder längre. Yngre syskon ärvde dem från äldre.

9 – _____________ försiktigt! Tappa inte det vackra glaset, sa mormor. 10 Presidenten hade ______________ ett långt tal till folket. 11 Klasserna ______________ till i det gamla skolhuset tidigare. 12 Nu för tiden ______________ Anders på och mekar med bilar.

97


presens

preteritum

supinum

nu

i går

har

nu för tiden

i morse

hade

numera

nyss

i dag

i förrgår

i år

i tisdags i onsdags i torsdags i fredags i lördags i söndags i måndags förra veckan förra månaden förra året i fjol förr i tiden förut tidigare

104


Testa och se! Kan du de 50 verben nu? Testa och se! 1 Malin hade _____________ på samma häst på ridskolan varje gång. rida 2 – _____________ inte utan hjälm! säger ridläraren.

rida

3 Nu _____________ Anna brev till sin syster i London.

skriva

4 I går _____________ eleverna en uppsats om vintern.

skriva

5 Liam hade ____________ en båt av tidningen och satt på huvudet. Kul! vika 6 Hanna _____________ ihop kläderna i går och la ner i resväskan.

vika

7 Spelaren har _____________ axeln ur led under en tennismatch.

slita

8 – _____________ inte i mitt halsband snälla Albin! sa dagisfröken. slita 9 I går _____________ solen från en vackert blå himmel.

skina

10 Nu _____________ 10-kronan som en guldpeng i solljuset.

skina

11 Marie hade _____________ upp redan klockan halv sex.

stiga

12 I morse _____________ solen upp klockan sju.

stiga

13 Bullarna _____________ brända i morse när Otto glömde dem i ugnen. bli 14 Nils _____________ busschaufför nu om han klarar provet. 15 – _____________ inte mer kaffe! säger Helgas man.

bli dricka

105


Gunnel Fjellström

Gunnel Fjellström

50 oregelbundna verb i svenskan 50 oregelbundna verb (en variation av Gunnel Fjellströms 66 oregelbundna verb) är ett material som övar högfrekventa verb samt tillhörande ord och uttryck. Färgillustrationerna hjälper till att förklara verben och underlättar därmed inlärningen. Facit ingår.

50 oregelbundna verb i svenskan ISBN 978-91-622-9808-1

www.bonnierutbildning.se

9 789162 298081 (9808-1)

BONNIERS

9789162298081  
9789162298081