Page 1

40645227_Omslag.qxd:64522-3_Omsl_Författar år3

09-03-25

14.14

Page 1

LÄRA – LÄSA – SKRIVA

BUMERANG

LÄRA – LÄSA – SKRIVA

I BUMERANG får barnen lära sig att skriva i olika syften och sammanhang. De skriver för att uttrycka sig, för att påverka, för att lära sig och för att kommunicera.

Författarskola

Författarskola är en arbetsbok för skolår 3 där barnen lär sig att använda olika strategier som är nödvändiga för att de ska utvecklas som skribenter. Barnen fördjupar sina kunskaper i bokens olika delar Berättelse, Faktatext, Dikt, Intervju och Dagbok.

HH Cindy Morrison


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

11-02-08

10.59

Page 1

Författarskola

Bumerang, Författarskola © 2005 Cindy Morrison och Gleerups Utbildning AB Gleerups grundat 1826 Projektledare Åsa Sandberg Redaktör Jenny Klang Illustratörer Åsa Gustafsson, Ingemar Nyström, Josefin Olofsson Formgivning Louise Nordborg Första upplagan, fjärde tryckningen ISBN 978-91-40-64522-7 Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt! Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat BONUS-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet över huvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjudet. Ingen del av materialet får lagras eller spridas i elektronisk (digital) form. Utan tillåtelse av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Prepress Litho Montage AB, Dalby 2011 Tryck Dimograf, Polen 2011


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.56

Page 2

Till läraren I Författarskola arbetar barnen med sitt självständiga skrivande från skrividé till färdig text. Skrivprocessens olika delar övas i kapitlen Berättelse, Faktatext, Dikt, Intervju och Dagbok. De olika kapitlen kan göras i valfri ordning. Till många av bokens övningar behövs ett eget skrivhäfte att komplettera med. Presentationssida – Barnens egen sida Varje uppslag i boken består av en presentationssida och en sida som är barnens egen. Presentationssidan (vänstersidan) innehåller en genomgång av skrivmomentet. Barnen får hjälp i form av exempel och tips. Arbeta gemensamt med presentationssidan för att ge barnen tillfälle att ta del av varandras idéer. Barnens egen sida (högersidan) innehåller samma övning som presentationssidan, men barnen får nu möjlighet att skriva utifrån sina egna förutsättningar och idéer. Sidan blir individuell och alla kan skriva på sin egen nivå.

presentationssida

barnens egen sida

Strategier i skrivandet I Författarskola får barnen strategier att använda i sitt skrivande. Det blir konkreta verktyg att använda när barnen ska bearbeta sina egna texter.

Skrivutveckling med Författarskola Skrivprocessen har flera olika steg. 1. Förberedelse 2. Utkast 3. Respons under arbetets gång 4. Bearbeta innehåll 5. Bearbeta språk 6. Renskriva 7. Publicering 8. Respons efter publiceringen I Författarskola får barnen öva på olika steg i skrivprocessen. Att skriva utkast är ett viktigt steg som du kan visa barnen parallellt med deras skrivande i Författarskola.

Skriv på baksidan av använda kopior för att betona att ett utkast inte är en färdig produkt. Visa också barnen hur man kan skriva på varannan rad. Det ger utrymme för kommentarer. Respons och stöd av både lärare och klasskamrater under processens gång är en annan viktig del av skrivutvecklingen. Det ger barnen konkret hjälp att bearbeta både innehållet och språket. Att redovisa eller publicera en text ger barnen en mottagare för sitt arbete. Vetskapen om att någon ska läsa ens text gör skrivandet meningsfullt. I Högtalarskola (s 80) får du tips på hur barnen kan arbeta med att tala och lyssna under skrivprocessen.

2

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.56

Page 3

Extrauppgifter En del av barnens egna sidor avslutas med en extrauppgift. Den är tänkt för de barn som arbetar snabbt och behöver en extra utmaning. Eftersom det inte finns skrivutrymme för extrauppgifterna i Författarskola behövs ett skrivhäfte. Samarbeta med en kompis. Jämför era texter och ge varandra beröm för det ni har lyckats bra med.

Min ordlista Här skriver barnen ord som de vill kunna stava rätt. Det kan vara ord som ofta förekommer i de egna texterna eller ord som de har svårt att komma ihåg. Hjälp till att hitta ord att ta med på listan. Uppmuntra barnen att använda Min ordlista när de arbetar i boken.

Min ordpåse Här samlar barnen egna favoritord. Det kan vara roliga, nya, speciella eller inspirerande ord som barnen vill komma ihåg och använda sig av i sitt skrivande. Använd Min ordpåse som en hjälp för att variera ordval.

Mina skrividéer Uppmana barnen att skriva ner idéer efterhand, precis som riktiga författare gör. Använd Mina skrividéer när fantasin tryter. Sidan innehåller listor för platser och personer. Kombinera idéer från listorna och få tips till nya texter.

Min komihåglista Här samlar barnen tips till de olika stegen i skrivprocessen. Det kan vara att komma ihåg stor bokstav och punkt, att kontrollera sin stavning, att skriva på varannan rad när man skriver utkast, att öva inför en redovisning eller att testa sin idé på en kompis innan man börjar skriva. Allt för att hjälpa varje barn att hitta det som hon/han behöver öva på för att utvecklas som skribent.

Jag som författare Här får barnen reflektera över sin skrivutveckling.

Läs mer Läs mer om barns skrivutveckling i metodböckerna Bumerang Börja Skriva och Bumerang Utvecklas som skribent. I Bumerang Lärarhandledning finns konkreta förslag på hur du kan arbeta med skrivutveckling i din undervisning.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

3


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.56

Page 4

Innehåll

BERÄTTELSE

DIKT

Skriva idélista _____________ 6

Skriva dikt ________________ 54

Skriva med tankekarta _______ 8

Skriva dikt 2 ______________ 56

Skriva med numrerad lista ____ 10 Skriva tre-i-rad ____________ 12

INTERVJU

Skriva om en upplevelse ______ 14

Skriva stödord ____________ 58

Skriva serie _______________ 16 Skriva berättelse ___________ 18 Jag skriver berättelse ________ 26

DAGBOK

Göra om dikt till berättelse ____ 28

Skriva dagbok _____________ 60

Jag skriver berättelse 2 ______ 30

FAKTATEXT Skriva idélista _____________ 34

Min ordlista _______________ 75

Skriva egna fakta___________ 36

Min ordpåse ______________ 76

Skriva fakta om en upplevelse__ 38

Mina skrividéer ____________ 77

Skriva frågor ______________ 40

Min komihåglista ___________ 78

Skriva om en person _________ 42

Jag som författare __________ 79

Skriva faktatext med rubriker __ 44 Skriva faktatext i jag-form ____ 46 Skriva stödord och redovisa ____ 48 Jag skriver faktatext ________ 50


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

10.11

Page 5

Berättelse En berättelse kan handla om något som du har varit med om. Den kan också vara påhittad. 1. Bestäm vad du vill skriva om. 2. Gör en tankekarta eller lista med:  Huvudperson  Problem som huvudpersonen råkar ut för  Lösningen på problemet  Slut 3. Skriv din berättelse. Lycka till med dina berättelser!


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.56

Page 6

Skriva idélista Innan du skriver en berättelse är det bra att samla idéer som du vill skriva om. Skriv Ottos idélista.

Ottos idélista

6

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.56

Page 7

BERÄTTELSE

Min idélista Skriv en lista med dina idéer.

Jag brukar bläddra i böcker för att få fler idéer!

Min idélista

Samarbeta med en kompis. Läs era listor och ge varandra förslag på idéer. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

7

Elias


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.56

Page 8

Skriva med tankekarta Innan du skriver en berättelse kan du göra en tankekarta. Gör färdigt Annas tankekarta om hösten.

Hösten

Skriv en kort berättelse med hjälp av tankekartan.

Hösten

8

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


10-05-03

09.56

Jag skriver med tankekarta Gör egna tankekartor.

Page 9

TIPS! Kompisar

Vatten

Kärlek

Vintern

Jag ska samarbeta med en kompis!

Skriv en berättelse i ditt skrivhäfte. Använd ord från en av tankekartorna. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

9

BERÄTTELSE

40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.56

Page 10

Skriva med numrerad lista Innan du skriver en berättelse kan du skriva en lista. Skriv färdigt Alis lista.

Alis lista

Numrerad lista

1. Vakna kl. 8 2. Packa matsäck 3. 4. 5. 6.

Skriv Alis berättelse i ditt skrivhäfte.

Det som hände först kommer först i min berättelse.

10

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


10-05-03

09.56

Page 11

Jag skriver med numrerad lista TIPS!

Skriv två listor.

När jag var liten

Tågresan

Sommarlovet

Rasten

Min lista 1

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Min lista 2

1. 2. 3. 4. 5. 6. Skriv en berättelse i ditt skrivhäfte med hjälp av en av listorna.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

11

BERÄTTELSE

40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.56

Page 12

Skriva tre-i-rad Tre-i-rad är ett sätt att få skrividéer. Skriv färdigt Siris tre-i-rad. Fyll i ord i de tomma rutorna.

krokodil

spagetti julgran

trumma

apelsin

Välj tre ord i rad. Ringa in dem. Skriv en berättelse med hjälp av orden.

12

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


10-05-03

09.56

Page 13

TIPS!

Jag skriver tre-i-rad Fyll i ett ord i varje ruta.

Djur

Länder

Yrken

Monster

BERÄTTELSE

40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

Välj ut tre ord i rad. Ringa in dem. Skriv en berättelse i ditt skrivhäfte med hjälp av orden.

Gör fler tre-i-rad i ditt skrivhäfte.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

13

Otto


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.56

Page 14

Skriva om en upplevelse Lukas har varit på ett äventyrsbad. Efter det gjorde han en tankekarta om det han var med om. glass

rutschkana med tidtagning Äventyrsbadet klättervägg

vågmaskin kallsup

dyka från kanten magplask

Skriv en berättelse med hjälp av Lukas tankekarta.

14

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


10-05-03

09.56

Page 15

Jag skriver om en upplevelse

TIPS! Tivoli Simhallen

Välj en upplevelse som du har varit med om. Gör en tankekarta om din upplevelse.

Skogsutflykt Bowling

Skriv en berättelse om din upplevelse. Använd tankekartan.

Byt berättelse med en kompis och läs varandras berättelser.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

15

Dilan

BERÄTTELSE

40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.56

Page 16

Skriva serie En serie är en berättelse med bilder och text. Elias har ritat bilder till en serie. Skriv hans text. 2

1

Huvudperson

3

Problem

4

Lösning

16

Slut

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.56

Gör en egen serie.

Skidbacken

Mysteriet på vinden

Pyjamaspartyt

Fotbollscupen

3

4

2

Huvudperson

Problem

Lösning

Slut

Läs en serie som en kompis har skrivit. Gör fler serier i ditt skrivhäfte.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

17

Max

BERÄTTELSE

TIPS!

Min Xxxxxxxx idélista serie

1

Page 17


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.56

Page 18

Skriva berättelse När du ska skriva en berättelse kan du dela in den i fyra delar. 1. Huvudperson: den som 3. Lösning: hur problemet berättelsen handlar om. löser sig.

2. Problem: det som huvud-

4. Slut: hur det har gått för

personen råkar ut för.

huvudpersonen.

1. Huvudperson namn

pirrig glad

känsla

en flicka som är 9 år Huvudperson

hemma hos Ylva ska sova över

Sara

miljö

beskrivning kompis med Ylva

Skriv om Lisas huvudperson. Använd tankekartan.

18

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


10-05-03

09.56

Min berättelse

Page 19

TIPS! En pojke som spelar fotbollsmatch En flicka som åker skidor

1. Huvudperson

En polis som jagar en biltjuv

Hitta på en egen huvudperson. Gör en tankekarta där du beskriver din huvudperson.

Skriv och berätta om din huvudperson.

Samarbeta med en kompis. Jämför era texter och ge varandra beröm för det ni har lyckats bra med. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

19

Julia

BERÄTTELSE

40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.56

Page 20

Skriva berättelse 2. Problem Problemet i en berättelse är det som huvudpersonen råkar ut för eller upplever. Sara kan inte somna. Hon längtar hem. Sara blir ledsen

Problem

Sara får ont i magen Skriv om problemet i Lisas berättelse. Använd tankekartan.

20

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


10-05-03

09.56

Min berättelse

Page 21

TIPS!

BERÄTTELSE

40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

En olycka Ett missförstånd

2. Problem Hitta på ett problem till din berättelse. Gör en tankekarta där du beskriver ditt problem.

En punktering

Skriv och berätta om problemet.

Samarbeta med en kompis. Jämför era texter och ge varandra beröm för det ni har lyckats bra med. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

21

Lukas


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.56

Page 22

Vad är lösningen i min berättelse?

Skriva berättelse 3. Lösning En berättelse fortsätter med att problemet löser sig.

Saras pappa hämtar henne

Sara pratar med Ylvas mamma

Lösning Sara ringer hem

Skriv om lösningen i Lisas berättelse. Använd tankekartan.

22

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.56

Page 23

BERÄTTELSE

Min berättelse 3. Lösning Hitta på en lösning till din berättelse. Gör en tankekarta där du beskriver din lösning.

Hitta på en lösning tillsammans med en kompis!

Skriv och berätta om din lösning.

Samarbeta med en kompis. Jämför era texter och ge varandra beröm för det ni har lyckats bra med. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

23

Ali


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.56

Page 24

Skriva berättelse 4. Slut I slutet av en berättelse får man veta hur det har gått för huvudpersonen. Sara kommer hem Sara somnar i sin egen säng

Slut Sara är glad igen

Skriv slutet på Lisas berättelse. Använd tankekartan.

24

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.56

Page 25

BERÄTTELSE

Min berättelse Testa din idé på en kompis först!

4. Slut Hitta på ett slut till din berättelse. Gör en tankekarta där du beskriver ditt slut.

Skriv och berätta om ditt slut.

Samarbeta med en kompis. Jämför era texter och ge varandra beröm för det ni har lyckats bra med. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

25

Anna


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.56

Jag skriver berättelse

Page 26

Kom ihåg att samla alla dina skrividéer på sidan 77.

1. Huvudperson

Hitta på en huvudperson. Gör en tankekarta där du beskriver din huvudperson.

2. Problem Hitta på ett problem till din berättelse. Gör en tankekarta där du beskriver ditt problem.

26

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


10-05-03

09.56

Page 27

3. Lösning Hitta på en lösning till din berättelse. Gör en tankekarta där du beskriver din lösning.

4. Slut Hitta på ett slut till din berättelse. Gör en tankekarta där du beskriver ditt slut.

Skriv din berättelse i ditt skrivhäfte. Använd tankekartorna. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

27

BERÄTTELSE

40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.56

Page 28

Göra om dikt till berättelse Ett sätt att få skrividéer är att göra om en dikt till en berättelse. Elias ska göra om sin dikt till en berättelse.

Jag känner mig glad Bollen är bra pumpad Jag får en fin passning Mina skor är nya och snabba Jag känner mig glad

Skriv färdigt Elias berättelse.

En dag kände jag mig väldigt glad. Min boll var nypumpad. Jag stack med mina kompisar till fotbollsplanen. Vi

28

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


10-05-03

09.56

Page 29

Jag gör om dikt till berättelse Gör om en egen dikt till en berättelse. Välj en dikt som du redan har skrivit eller skriv en ny.

Prova att göra tvärtom. Ta en berättelse och gör om den till en dikt i ditt skrivhäfte. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

29

BERÄTTELSE

40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.56

Jag skriver berättelse 2

Page 30

Fyll på komihåglistan på sidan 78.

Skriv en egen berättelse. Börja med en tankekarta eller lista.

30

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


10-05-03

09.56

Page 31

BERÄTTELSE

40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

31


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.56

Page 32

Öva på att läsa din berättelse. Läs den för en kompis och sen för hela klassen. 32

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

10.16

Page 33

Faktatext En faktatext handlar om något som är sant. Den kan handla om något som du redan vet, något du har varit med om eller något du har lärt dig. 1. Bestäm vilket område du vill skriva om. 2. Gör en tankekarta eller lista med det du redan vet. 3. Skriv frågor som du vill ha svar på. 4. Sök svar på dina frågor. 5. Skriv din faktatext. Lycka till med dina faktatexter!


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.56

Page 34

Skriva idélista Gör en idélista på områden som du vill lära dig mer om.

Skriv Alis idélista.

Pingvinen

Dinosaurier

Skriv en faktatext i ditt skrivhäfte om en av Alis idéer. Läs den för en kompis. 34

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.56

Page 35

Min idélista Samarbeta med en kompis.

FAKTATEXT

Skriv en lista med dina idéer.

Skriv en faktatext i ditt skrivhäfte om en av dina idéer.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

35


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.56

Page 36

Skriva egna fakta Innan du skriver en faktatext är det bra att fundera över vad du redan kan om ditt ämne. Här är fakta som Otto kan om katten.

Katten Katten är släkt med tigern. En katt behöver en matskål, en vattenskål och en kattlåda. Många katter har halsband. Katten ser bra i mörker.

Skriv fakta som du kan om kaninen.

Kaninen

36

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.56

Page 37

TIPS!

Mina egna fakta

Handboll

Hästar

Delfiner

FAKTATEXT

Välj två områden som du vill skriva om. Skriv fakta som du redan kan.

Datorer

Sök mer fakta i faktaböcker. Skriv i ditt skrivhäfte.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

37

Lisa


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.56

Page 38

Skriva fakta om en upplevelse

I djurparken lärde jag mig mycket nytt.

Dilan har varit i djurparken. Efter det gjorde hon en tankekarta med fakta om det hon lärde sig där. böcker souvenirer

säl Butik

Djurparken

Djur

glass

björn lodjur

Djurskötare matar

städar berättar

Skriv en faktatext med hjälp av Dilans tankekarta.

38

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.56

Page 39

Jag skriver fakta om en upplevelse

TIPS! Museet Brandstationen Konstutställningen

FAKTATEXT

Välj en upplevelse som du har varit med om. Gör en tankekarta med fakta om det du lärde dig.

Skriv en faktatext om din upplevelse i ditt skrivhäfte. Använd tankekartan.

Läs din text. Fundera på vad som är bra med den.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

39

Elias


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.56

Page 40

Skriva frågor

FRÅGEORD När? Hur?

Innan du skriver en faktatext är det bra att skriva ner frågor som du vill få svar på.

Var? Vad?

Här är Elias frågor om dinosaurier. Skriv färdigt hans frågor.

Varför?

När levde dinosaurierna? Hur vet vi att dinosaurierna fanns?

Var

Jag söker svar på mina frågor i en bok om dinosaurier.

TIPS!

Skriv egna frågor om ett djur.

40

Fiskar

Insekter

Fåglar

Vilda djur

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

Mina frågor

09.56

Page 41

TIPS! Afrika

Välj två områden som du vill lära dig något mer om.

Planeten Mars

Använd dina frågor när du skriver din faktatext!

Jordbävningar

FAKTATEXT

Ormar

Mina frågor om

Mina frågor om

Sök svar på dina frågor. Skriv dem i ditt skrivhäfte.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

41

Lukas


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.56

Page 42

Det som hände först i Astrids liv kommer först i min faktatext.

Skriva om en person

När du ska skriva en faktatext om en persons liv kan du börja med att skriva en numrerad lista. Då kommer dina fakta i rätt ordning. Julia ska skriva en faktatext om Astrid Lindgren. Här är hennes numrerade lista.

Författaren Astrid Lindgren Numrerad lista

1. 2. 3. 4.

Föddes år 1907 i Småland Gick i skolan och utbildade sig till sekreterare Blev författare Kända figurer: Pippi Långstrump, Emil i Lönneberga, Ronja Rövardotter 5. Dog år 2002

Skriv en faktatext om Astrid Lindgren. Använd den numrerade listan.

Astrid Lindgren var en känd författare. Hon föddes år 1907 i Småland.

42

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.57

Page 43

Jag skriver om en person

TIPS! En artist En idrottsstjärna En filmstjärna

FAKTATEXT

Välj en person som du vill skriva om. Skriv en numrerad lista om personens liv.

1.

Skriv en faktatext med hjälp av listan.

Samarbeta med en kompis!

Välj en ny person som du vill skriva en faktatext om. Skriv i ditt skrivhäfte.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

43

Max


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.57

Page 44

Skriva faktatext med rubriker När du skriver en faktatext kan du ha nytta av att följa bestämda rubriker. Rubrikerna hjälper dig att sortera dina fakta. Faktatexter om djur kan ha dessa rubriker. Utseende

Föda

Ungar

Max läser en faktabok om krokodilen. Sen gör han en tankekarta med rubriker. vassa tänder lägger ägg Utseende

Krokodil

Ungar

hårda plåtar

gräver ner i sanden

lång stjärt

Föda

fiskar

ormar

zebror

Skriv Max faktatext. Använd tankekartan.

44

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.57

Page 45

TIPS! Rubriker

Jag skriver faktatext med rubriker

Spår

Läs fakta om ett djur. Gör en tankekarta med rubriker.

Fiender

Utseende Föda Ungar Skriv en faktatext. Använd tankekartan.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

45

FAKTATEXT

Ålder


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.57

Page 46

Skriva faktatext i jag-form Ett sätt att skriva faktatext är att skriva i jag-form. Julia har skrivit en faktatext. Skriv hennes text i jag-form.

Igelkotten Igelkotten är en insektsätare. Den smackar med munnen när den äter. På natten letar igelkotten efter mat. På dagen sover den. Igelkotten bygger bo i en lövhög eller under en buske. På vintern ligger den i dvala. Det betyder att den sover både dag och natt. Igelkottens rygg är full med taggar. Den rullar ihop sig till en taggig boll när den känner sig hotad.

Igelkotten Kotte Jag heter Kotte. Jag tycker om att äta insekter. Jag smackar

46

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.57

Page 47

Skriv en egen faktatext i jag-form. Välj en faktatext som du redan har skrivit eller skriv en ny.

Läs en faktatext i jag-form för en kompis utan att avslöja din rubrik. Se om kompisen kan gissa vem eller vad du är!

Skriv fler faktatexter i jag-form.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

47

Otto

FAKTATEXT

Jag skriver faktatext i jag-form


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.57

Page 48

Jag använder min lista när jag redovisar.

Skriva stödord och redovisa Dilan har strukit under stödord i sin faktatext. Sen har hon skrivit stödorden i en lista.

Stödord är ett stöd för minnet när du ska redovisa.

Delfinen Delfinen lever i havet. Delfinen är ett däggdjur. Däggdjur föder levande ungar som de diar. Delfiner är intelligenta djur. De ”talar” med varandra med höga pip och visslingar.

Delfinen • havet • däggdjur • levande ungar • intelligenta • ”talar” med varandra

Elias har skrivit en faktatext om sköldpaddor. Stryk under stödord i hans text och skriv dem i en lista.

Sköldpaddor Sköldpaddor finns i hela världen. De trivs där det är varmt. Det finns sköldpaddor både på land och i vatten. Sköldpaddor har en sköld på ryggen. När en sköldpadda blir rädd drar den in huvudet under skölden.

Redovisa Elias text för en kompis. Använd stödorden. 48

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.57

Page 49

Jag skriver stödord och redovisar

TIPS! Ett djur En sport

Skriv en kort faktatext.

Ett land

FAKTATEXT

En person

Stryk under stödord i din text. Skriv en lista med dina stödord. Redovisa din faktatext med hjälp av dina stödord. Byt faktatext och stödord med en kompis. Redovisa varandras texter med hjälp av stödorden.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

49

Ali


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.57

Page 50

Jag använder min idélista på sidan 35 för att få skrividéer.

Jag skriver faktatext Välj något område att skriva en faktatext om. Gör en lista eller tankekarta.

50

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


10-05-03

09.57

Page 51

FAKTATEXT

40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

51


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.57

Page 52

Redovisa din faktatext för klassen. Använd stödord när du redovisar. 52

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

10.20

Page 53

Dikt En dikt handlar ofta om känslor eller tankar. Den kan vara rolig, sorglig eller vacker. Många dikter följer ett visst mönster. 1. Bestäm vad du vill skriva om. 2. Välj vilken sorts dikt du vill skriva. Här är några förslag: • Femrading • Bokstavsdikt • Frågedikt 3. Skriv din dikt. Rita gärna till. Lycka till med dina dikter!


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.57

Page 54

Skriva dikt När du skriver en dikt kan du följa ett mönster. Siri har skrivit en bokstavsdikt om stranden.

Bokstavsdikt • Alla ord börjar med samma bokstav. • Första och sista raden ska vara likadan.

rad 1 har ett ord rad 2 har två ord rad 3 har tre ord rad 4 har två ord rad 5 har ett ord

Stranden soligt, stekhett springa, simma, skvätta sandslott, snäckor stranden

Jag ska slå upp ord på K i en ordlista.

Skriv färdigt Max bokstavsdikt om kalaset. ORDLISTA

Kalaset

kul kladdig klappa krama kompisar kakor

kalaset

korv 54

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.57

Min dikt

Page 55

TIPS! Mormor

Marsvinet

Tomten

DIKT

Skriv två egna bokstavsdikter.

Sommaren

Skriv fler bokstavsdikter i ditt skrivhäfte.

Samarbeta med en kompis. Hjälp varandra att komma på ord.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

55

Otto


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.57

Page 56

Skriva dikt 2 Man kan skriva dikt genom att svara på frågor. Ali har skrivit en dikt om tivoli.

Frågedikt • Dikten innehåller svar på frågor. • Dikten handlar om vad man upplever.

Var? När? Hur ser det ut? Vad hör du? Hur doftar det? Vad gör du? Hur känns det?

Tivoli En solig eftermiddag Karusellerna snurrar Barnen skriker och skrattar Popcorn och sockervadd Jag äter glass Tivoli är kul!

Skriv färdigt Julias dikt. Var?

Hemma

När? Hur ser det ut? Vad hör du? Hur doftar det? Vad gör du? Hur känns det? 56

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

Min dikt 2

Page 57

TIPS! I skolan

På cirkus

I stallet

På bio

Var? När? Hur ser det ut? Vad hör du? Hur doftar det? Vad gör du? Hur känns det?

DIKT

Skriv två egna dikter. Använd frågorna.

09.57

Läs dina dikter för en kompis. Renskriv dem i ditt skrivhäfte och rita gärna till. Läs dikter! Låna diktböcker på biblioteket.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

57

Dilan


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.57

Page 58

Jag övade att ställa frågor till en kompis innan jag gjorde min intervju.

Skriva stödord

När man gör en intervju ställer man frågor till någon. Man kan anteckna svaren med stödord. Otto har intervjuat sin fotbollstränare.

Otto skrev svaren med stödord.

1. När började du spela fotboll? 2. Varför började du spela fotboll? 3. Hur länge har du varit fotbollstränare? 4. Vad tycker du är roligast med fotboll? 5. Vilket är ditt bästa fotbollsminne?

1. 7 år 2. fotboll i present 3. 5 år 4. samarbeta i lag 5. Gothia Cup

Renskriv Ottos intervju. Använd hela meningar.

Min fotbollstränare började spela fotboll när han var sju år gammal. Han

58

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.57

Page 59

Mina stödord

TIPS! En klasskompis

Skriv frågor till en intervju som du vill göra. Gör intervjun.

En lärare En granne Någon i familjen

INTERVJU

Mina frågor

Skriv dina svar med stödord. Mina svar med stödord

Renskriv svaren från din intervju i ditt skrivhäfte.

Redovisa din intervju för klassen. Öva först med hjälp av dina meningar. Öva sen med dina stödord.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

59

Elias


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.57

Page 60

Jag följde med Otto hem efter skolan.

Skriva dagbok

I en dagbok kan du skriva om saker som du har varit med om. Du kan också skriva vad du tycker och tänker. Skriv om Elias fredag hos Otto. Använd listan. Datum

12 februari

• Till Otto efter skolan • Fixade fika själva • Spelade bandy • Fredagsmys med Otto • Sov över • Svårt att somna (konstiga ljud)

60

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.57

Page 61

Min dagbok Jag skriver vad jag tycker och tänker!

Skriv dagbok. Skriv först en lista.

DAGBOK

Datum

Skriv dagbok under en hel vecka i ditt skrivhäfte.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

61


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.57

Page 62

Jag skriver en berättelse

62

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

09.57

63

Page 63


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.57

64

Page 64

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

09.57

65

Page 65


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.57

Page 66

Jag skriver en faktatext

66

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

09.57

67

Page 67


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.57

Page 68

Jag skriver en faktatext om en person

1. 2. 3. 4. 5. 6.

68

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

09.57

69

Page 69


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.57

Page 70

Jag skriver en dikt

70

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.57

Jag gör en intervju

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

71

Page 71


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.57

Page 72

Jag skriver dagbok Dag

Datum

Dag

Datum

Dag

Datum

72

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.57

Page 73

Dag

Datum

Dag

Datum

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

73


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.57

74

Page 74

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.57

Page 75

Min ordlista Samla ord som du vill lära dig att stava rätt. Använd ordlistan när du skriver en text.

A

B

C

D

E

F

G

H

YZ Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

75

Å Ä Ö


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.57

Page 76

Min ordpåse Samla spännande eller vackra ord. Använd dina ord när du skriver en text.

76

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.57

Page 77

Mina skrividéer Samla dina skrividéer här. Använd dina idéer när du skriver en text. Platser

Personer En gammal, ful häxa

På zoo

En känd fotbollsspelare

I slottet

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

77


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.57

Page 78

Min komihåglista Jag testar min idé på en kompis innan jag börjar skriva.

Skriv saker som du behöver komma ihåg när du skriver en text.

Kom ihåg

Kom ihåg stor bokstav och punkt!

78

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.57

Page 79

Jag som författare Det är roligast att skriva när

Jag får mina idéer när

Jag brukar behöva hjälp med att

Jag tycker om att skriva (ringa in) Berättelse

Faktatext

Dikt

Brev

Dagbok

Intervju

Jag tycker om att börja med (ringa in) tankekarta

Jag är bra på att

Jag vill bli bättre på att

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

79

lista


40645227.1.3_s001-080.qxd:64522-3_Fo rfattarskola

10-05-03

09.57

Page 80

Till läraren Språk är mer än att läsa och skriva. Att tala och lyssna är också viktiga färdigheter. När barnen samarbetar och kommunicerar utvecklar de sitt språk, både muntligt och skriftligt. En viktig ingrediens i skrivprocessen är respons från lärare och kamrater. Barnen behöver få tillfälle att diskutera sina texter under skrivprocessens gång. De behöver öva på att ge och få konstruktiv kritik. Här följer förslag på hur barnen kan arbeta muntligt med skrivprocessens olika steg.

Högtalarskola 1. Förberedelse Låt barnen prata med varandra för att få skrividéer. Ibland kan det hjälpa att bolla idéer med någon annan. Uppmuntra barnen att visa sina listor och tankekartor för varandra. Det de kan säga med ord blir lättare att skriva om. 2. Utkast Låt barnen göra sina första utkast muntligt. Uppmana dem att berätta hur de har tänkt sig sin text för dig eller en klasskamrat. Arbeta sen gemensamt med att samtala och ställa frågor kring ett skriftligt utkast. Genom att svara på frågor tränas barnen att se kritiskt på sitt eget arbete. 3. Respons under arbetets gång Under tiden barnen skriver sina texter kan de få stöd av frågor. Gör frågekort som barnen kan läsa för varandra med frågor som: Hur ser din huvudperson ut? Ska din text vara rolig, spännande eller sorglig? Hur ska din berättelse sluta? Vad mer kan du berätta om din huvudperson? Låt barnen hitta på fler frågor tillsammans. 4. Bearbeta innehåll Be barnen läsa sina bearbetade texter för dig innan de ska renskrivas. Ställ frågor som: Förstår du din egen text? Är den intressant? Är slutet bra? Då får barnen ytterligare en chans till återkoppling och bekräftelse innan texten är klar. 5. Bearbeta språk Samla barnen och be dem ta på sig sina ”läsglasögon”. Visa hur man kan läsa en text baklänges för att hitta eventuella stavfel. Eller låt barnen läsa varandras

texter utifrån en regel i taget, t.ex. Kolla att det finns stor bokstav, punkt och mellanrum mellan orden i texten. 6. Renskriva Låt barnen tala om hur de vill renskriva sin text. I skrivhäftet? På olinjerat papper? Med skrivstil? På datorn? Med illustrationer till? Diskutera vem mottagaren är och vad som passar bäst. Variera mellan olika sätt att renskriva. 7. Publicering Att öva inför en redovisning är en självklar del av skrivprocessen. Då kan barnen lyssna på varandra och ge och få tips. Ge barnen en checklista med punkter som: • Tala högt och tydligt. • Titta på den du talar till. • Stå eller sitt avslappnat. Uppmuntra barnen att prova på olika sätt att redovisa sina texter. Här är några förslag: • Sammanfatta din text. • Redovisa med bilder. • Redovisa med tankekarta. • Redovisa med lista. • Redovisa med stödord. 8. Respons efter publiceringen Diskutera hur viktigt det är med positiv respons. Skriv en lista på den respons som klassen kan ge, t.ex. tydligt uttal, fina bilder, bra ögonkontakt, bra svar på frågorna. Låt barnen redovisa egna texter i par och träna på att hitta ”guldkorn” hos varandra.

80


40645227_Omslag.qxd:64522-3_Omsl_Författar år3

09-03-25

14.14

Page 1

LÄRA – LÄSA – SKRIVA

BUMERANG

LÄRA – LÄSA – SKRIVA

I BUMERANG får barnen lära sig att skriva i olika syften och sammanhang. De skriver för att uttrycka sig, för att påverka, för att lära sig och för att kommunicera.

Författarskola

Författarskola är en arbetsbok för skolår 3 där barnen lär sig att använda olika strategier som är nödvändiga för att de ska utvecklas som skribenter. Barnen fördjupar sina kunskaper i bokens olika delar Berättelse, Faktatext, Dikt, Intervju och Dagbok.

HH Cindy Morrison

9789140645227  
9789140645227