Page 1

Ann-Margret Johansson  Jan-Gustav Söderström  Ingvor Fryklund Ma Concepción Cánovas Séiquer Välkommen till Matteplaneten! Matteplaneten ger alla elever en stadig matematisk grund att stå på. Aritmetiken är noggrant uppbyggd, och mönster och talmönster introduceras tidigt. Redan från början arbetar eleverna med mattespråk och bildspråk parallellt, vilket hjälper dem att se matematiken som en del av sin verklighet. I Matteplaneten arbetar varje elev utifrån sina egna förutsättningar, och här finns diagnoser som ger både lärare och elever kontroll över inlärningen. Geometriavsnittet, som finns i varje elevbok, samt underlagen i lärarböckerna om t  ex tid, längd, massa, volym och gemensam problemlösning är det tänkt att klassen arbetar med gemensamt.

I Matteplaneten E arbetar eleven i sin egen takt med

arbetar klassen gemensamt med

•  talområdet 0 –1000 •  multiplikation och division •  bråk •  positionssystemet •  avrundning •  udda och jämna tal •  tallinjen, talserier •  diagram •  problemlösning och logiskt tänkande •  iakttagelesövningar

•  geometriska former, 2- och 3-dimensionella figurer

•  geometriska begrepp – symmetri,

spegelbild, diagonal, sida, omkrets

•  mätning •  mönster •  serier •  koordinater •  mönster och avbildning

Matteplaneten för grundskolans tidigare del:

A

B

Elevbok

Elevbok

A

Läxbok

Lärarbok

C

D Elevbok

Läxbok

Lärarbok

E

F Elevbok

Läxbok

D

C D

Läxbok

Elevbok

E

A B

Läxbok

Elevbok

C

B

Lärarbok

F

E F

Läxbok

Till varje läxbok finns ett separat facit. Facit till elevböckernas uppgifter finns i respektive lärarbok.

E

Matteplaneten E

E

ISBN 978-91-27-61398-0

9 789127 613980

Ann-Margret Johansson Ann-Margret Johansson Jan-Gustav Söderström Jan-Gustav Söderström Ingvor Fryklund Ingvor Fryklund Ma aConcepción Cánovas Séiquer M Concepción Cánovas Séiquer Natur och Kultur


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Ringa in de fjärilar där summan av talen är 100. 46 83

86

24

17

15

54

85

37 62

77

33

75 25

81 31

69

19

52 58

Lös sudoku med geometriska former. Varje vågrät rad, varje lodrät rad och varje kvadrat ska innehålla de fyra formerna.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

3


Fyll i talen 1–100. Färglägg sedan alla rutor med udda tal.

1 2 3 4 5 6

43

100 Är summan ett udda eller ett jämnt tal? Ringa in rätt svar. udda + udda

udda + jämnt udda

jämnt

3+ 2=

udda

jämnt

63 + 33 =

udda

jämnt

6+ 7=

udda

jämnt

25 + 7 =

udda

jämnt

13 + 8 =

udda

jämnt

44 + 9 =

udda

jämnt

jämnt + jämnt

4

26 + 26 =

udda

jämnt

36 + 43 =

udda

jämnt

38 + 44 =

udda

jämnt

63 + 32 =

udda

jämnt

12 + 16 =

udda

jämnt

41 + 14 =

udda

jämnt

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

47 + 19 =


Fyll i de tal som fattas i figurerna. 86

89

36

98

48

61

22

Rita in figurerna på rätt ställe i hundraplattan. Måla figurerna i olika färger.

73 45 42 55

18

Skriv en berättelse om

39

67

14 + 6 – 3 =

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

5


Lös uppgifterna.

2 tiotal =

ental

5 tiotal =

ental

3 tiotal =

ental

4 tiotal + 2 tiotal =

ental

2 tiotal + 8 tiotal =

ental

2 tiotal + 7 ental =

ental

5 tiotal + 3 ental =

ental

4 ental + 6 tiotal =

ental

7 tiotal + 8 ental =

ental

3 tiotal + 17 ental =

ental

7 tiotal + 24 ental =

ental

14 ental + 8 ental =

tiotal och

ental

46 ental + 14 ental =

tiotal och

ental

51 ental + 28 ental =

tiotal och

ental

Skriv rätt tal i räknekaninerna.

43 33

41

22

11 87

6

37

41

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

32


Lisa, Lena och Linus har en låda med 27 äpplen. De ska dela äpplena så att de får lika många var. Hur många äpplen får de var?

Rita och skriv hur du löser uppgiften.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Svar:

7


Nu ska vi avrunda talet 74 till ett helt tiotal.

Ibland kan man avrunda tal för att lättare kunna räkna med dem.

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Talet 74 ligger mellan två hela tiotal. Vilka är tiotalen? Talet 74 ligger närmare ett av tiotalen. Vilket?

Vi skriver: 74 ≈ 70. Vi säger: 74 är ungefär lika med 70.

= betyder ”är lika med” ≈ betyder ”är ungefär lika med”

Avrunda talen. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

53 ≈

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

76 ≈

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

8

37 ≈


Avrunda till ett helt tiotal. 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Om talet slutar på 5 och alltså ligger precis mittemellan två tiotal så avrundar man uppåt till det större tiotalet.

75 ≈ 80 58 ≈

32 ≈

45 ≈

16 ≈

64 ≈

85 ≈

73 ≈

89 ≈

23 ≈

97 ≈

46 ≈

78 ≈

55 ≈

Placera talen 101–109 på rätt plats i rutan. Använd ledtrådarna.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Skriv • 104 i den nedersta högra rutan • 106 ovanför 103 • 101 i den nedersta vänstra rutan • 103 ovanför 101 • 107 i mitten • 108 ovanför 107 • 105 mellan 101 och 104 • 109 under 102

9


Lös uppgifterna. ett hundratal =

ental

två hundratal =

ental

tre hundratal =

ental

fyra hundratal =

ental

100 + 100 =

200 + 200 =

400 + 100 =

200 + 100 =

400 + 400 =

500 + 400 =

800 – 100 =

500 – 400 =

700 – 400 =

600 – 300 =

300 – 100 =

400 – 300 =

1

10

5

11

50

65

100

70

19 80 20

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Fortsätt talserierna.


Tio hundratal är lika med ett tusental.

Lös uppgifterna. 600 + 400 =

300 +

= 900

1000 – 300 =

300 + 400 =

500 +

= 800

1000 – 800 =

+ 900 = 900

1000 – 100 =

500 + 500 =

700 + 300 =

400 +

= 600

1000 –

= 600

500 + 200 =

400 +

= 1000

1000 –

= 100

+ 100 = 1000

1000 –

= 700

800 + 200 = Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Två spiraler är annorlunda. Måla dem.

11


Skriv rätt tal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

12

= + = +

+ +

= + = +

+ +

= + = +

+ +

Finn fem saker som är olika. Ringa in dem.


Läs talen och skriv av dem. Tal

Namn

Namn

Tal

100

etthundra

etthundra

100

110

etthundratio

120

etthundratjugo

130

etthundratrettio

140

etthundrafyrtio

150

etthundrafemtio

160

etthundrasextio

170

etthundrasjuttio

180

etthundraåttio

190

etthundranittio

Skriv talen i rätt ordning. Börja med det minsta.

110

180

120

160

140

100

150

190

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Lös uppgifterna. 120 + 30 =

180 – 60 =

130 +

= 190

140 + 50 =

130 – 30 =

110 +

= 180

130 + 40 =

190 – 70 =

120 +

= 170 13


Ann-Margret Johansson  Jan-Gustav Söderström  Ingvor Fryklund Ma Concepción Cánovas Séiquer Välkommen till Matteplaneten! Matteplaneten ger alla elever en stadig matematisk grund att stå på. Aritmetiken är noggrant uppbyggd, och mönster och talmönster introduceras tidigt. Redan från början arbetar eleverna med mattespråk och bildspråk parallellt, vilket hjälper dem att se matematiken som en del av sin verklighet. I Matteplaneten arbetar varje elev utifrån sina egna förutsättningar, och här finns diagnoser som ger både lärare och elever kontroll över inlärningen. Geometriavsnittet, som finns i varje elevbok, samt underlagen i lärarböckerna om t  ex tid, längd, massa, volym och gemensam problemlösning är det tänkt att klassen arbetar med gemensamt.

I Matteplaneten E arbetar eleven i sin egen takt med

arbetar klassen gemensamt med

•  talområdet 0 –1000 •  multiplikation och division •  bråk •  positionssystemet •  avrundning •  udda och jämna tal •  tallinjen, talserier •  diagram •  problemlösning och logiskt tänkande •  iakttagelesövningar

•  geometriska former, 2- och 3-dimensionella figurer

•  geometriska begrepp – symmetri,

spegelbild, diagonal, sida, omkrets

•  mätning •  mönster •  serier •  koordinater •  mönster och avbildning

Matteplaneten för grundskolans tidigare del:

A

B

Elevbok

Elevbok

A

Läxbok

Lärarbok

C

D Elevbok

Läxbok

Lärarbok

E

F Elevbok

Läxbok

D

C D

Läxbok

Elevbok

E

A B

Läxbok

Elevbok

C

B

Lärarbok

F

E F

Läxbok

Till varje läxbok finns ett separat facit. Facit till elevböckernas uppgifter finns i respektive lärarbok.

E

Matteplaneten E

E

ISBN 978-91-27-61398-0

9 789127 613980

Ann-Margret Johansson Ann-Margret Johansson Jan-Gustav Söderström Jan-Gustav Söderström Ingvor Fryklund Ingvor Fryklund Ma aConcepción Cánovas Séiquer M Concepción Cánovas Séiquer Natur och Kultur

9789127613980  
9789127613980  

Ann-Margret Johansson Jan-Gustav Söderström Ingvor Fryklund M a Concepción Cánovas Séiquer Ann-Margret Johansson Jan-Gustav Söderström Ingvo...