Page 1

SKRIVA

SAMTALA

SPRÅKET är ett basläromedel för årskurs 1-3 och består av praktiska arbetsböcker med ett innehåll som utgår från Lgr 11. I Ettan är hela språkträningen för årskurs 1 samlad i en praktisk bok – mål och bedömning, texter för gemensam läsning, skrivande, bokstavsträning och det viktiga samtalet – allt finns med.

SPRÅKET Ettan

LÄSA

Mål – Samtliga delar inleds med en målbeskrivning och en presentation av kapitlets innehåll.

Komplettera boken med Lärarwebb Ettan. Där finns alla texter med lektionsplaneringar, underlag för bokstavsträning samt bokens mål och bedömningssidor.

Richard Hultén

Bedömning – I varje del finns sidor för bedömning där eleverna får reflektera över sina kunskaper.

Ettan

Lärarwebb Ettan

Richard Hultén


Innehåll Kapitel 1–30

sid 4

Forma bokstäver A–Ö

Mål

Mål

Läsa och förstå

Skriva

• bilder

• forma bokstäver

• frågor på innehåll

• sambandet mellan ljud

• mellan raderna Skriva

sid 80

och bokstav Bedömning

• forma bokstäver • ord • meningar • tankekarta • lista • berättelse • saga

inleds med en målbeskrivning och en presentation av innehållet.

• faktatext

Bedömning – I varje del

• dikt

finns sidor för bedömning

Samtala Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Mål – Bokens två delar

• om texter • visa och berätta Bedömning Träna mera

där eleverna får reflektera över sina kunskaper. Träna mera – Kapitel 1–30 avslutas med övningar som ger eleverna möjlighet till individuell träning.

3


Kapitel 1–30 LÄSA

Kunna läsa berättande texter och visa läsförståelse muntligt eller skriftligt. • Läsa och förstå med hjälp av bilder. • Läsa och förstå – svara på frågor om innehåll. • Läsa och förstå – svara på frågor om det som står ”mellan raderna”.

SKRIVA

Kunna använda stor bokstav och punkt i egna texter. • Forma bokstäver. • Skriva ord. • Kombinera text med bild.

Kunna lyssna och samtala om texter utifrån egna erfarenheter. • Återberätta innehållet i en text. • Samtala utifrån egna erfarenheter. • Framföra egna åsikter. Kunna berätta om vardagsnära ämnen. • Visa och berätta.

4

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

SAMTALA

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

• Skriva meningar och använda stor bokstav och punkt.


I den här boken kommer du att lära känna Love, Mira, Samir och Ella. De har precis börjat i ettan. I klassen går det 25 barn och deras fröken heter Gabriell.

Love Hej, jag heter Love. Det ska bli kul att lära sig att skriva och läsa. Jag kan bara skriva bokstäverna i mitt namn. Gabriell vill att jag ska skriva och berätta fast jag inte kan alla bokstäverna än. Om jag inte vet vilken bokstav jag ska skriva brukar jag gissa. – Skriv, bara skriv! brukar Gabriell säga. För att bli bra på att skriva måste man våga skriva fast man är lite osäker.

Ella Hej, jag heter Ella.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Jag vet hur alla bokstäverna låter och kan läsa lite. Men jag har inte lärt mig att skriva alla bokstäverna på rätt sätt än. Det är kul att skriva sagor och texter om fotboll. Jag älskar fotboll! I den här boken får du träna på att läsa och skriva och samtala. För att bli bra på att skriva och läsa måste man skriva och läsa mycket. Det finns inget annat sätt! Lycka till!

5


LÄSA 1

Kompisar Här är Love och Mira. Här är Ella och Samir. Love, Mira, Ella och Samir

Mira

Ella

SAMTALA

Beskriv barnen. Fantisera om dem. Vad tycker de om att göra på fritiden? Vad betyder det att man är kompisar?

6

Läsa och förstå • Samtala om en text

Samir

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Love

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

är kompisar.


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

SKRIVA 1

Skriv ditt namn.Skriv namn på barn i din klass.

1. 

2. 

3. 

Rita barn i din klass.

Skriva ord

7


LÄSA 2

Love

– Vad kul! säger Ella. – Vad farligt! säger pappa.

SAMTALA

Varför tycker Ella och Loves pappa olika? Vilken slags koja skulle du vilja bygga?

8

Läsa och förstå • Samtala om en text

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

– Jag vill bygga en koja i ett träd, säger Love.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Love gillar att bygga saker.


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

SKRIVA 2

Rita en koja. Skriv till.Kombinera text med bild

9


Min bedömning 1 – kapitel 1–11

Datum

LÄSA

Jag känner igen flera ord när jag läser.

Ja

Nej

Jag kan ljuda ihop långa ord och vet vad de betyder.

Ja

Nej

Jag kan läsa.

Ja

Nej

Jag tycker att det är roligt att läsa.

Ja

Nej

Jag tycker om när någon läser högt för mig.

Ja

Nej

Jag förstår vad jag läser.

Ja

Nej

Jag kan skriva alla stora bokstäver.

Ja

Nej

Jag kan skriva alla små bokstäver.

Ja

Nej

Jag kan skriva ord.

Ja

Nej

Jag kan skriva meningar.

Ja

Nej

Jag vet när man ska använda stor bokstav och punkt. Ja

Nej

Jag kan skriva en berättelse.

Ja

Nej

Jag kan rita bilder till mina ord och texter.

Ja

Nej

Jag tycker att det är roligt att skriva.

Ja

Nej

Kommentar 28

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kommentar 

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

SKRIVA


SAMTALA

Jag kan samtala och berätta om vad jag tycker om en text.

Ja

Nej

Jag kan lyssna när någon annan berättar.

Ja

Nej

Ja

Nej

Jag säger vad jag tycker när jag jobbar med de andra i klassen. Kommentar 

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.29


LÄSA 12

Faktatexter 1 Idag skriver klassen faktatexter. Gabriell säger att faktatexter måste vara sanna.

När du skriver en faktatext kan du börja med att göra en tankekarta.

– Skriv fakta om en kompis i klassen, säger hon.

pizza

fotboll

delfin

fotbollsskor

sju år

benskydd

Ella

30

Läsa och förstå en faktatext med hjälp av tankekarta

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Börja med en tankekarta.


Samirs fakta om Ella Ella spelar fotboll i ett lag. Hon har fotbollsskor och benskydd. Fotbollsskorna är snabba. Benskydden skyddar benen. Ella är sju år. Hennes favoritdjur är delfin.

SAMTALA

Hennes favoritmat är pizza.

Vad är det för skillnad på en berättelse, en saga och en faktatext?

SKRIVA 12

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Fyll i tankekartan.

Jag

Samtala om en text • Skriva en tankekarta

31


LÄSA 13

Tankekarta När man skriver fakta är det bra med en tankekarta. Tankekartan hjälper dig att komma ihåg vad du ska skriva. släkt med vargen utrustning

labrador

raser

bajspåse koppel

tax

Hund

skötsel mat

borsta bada

kött bröd

Hunden är släkt med vargen. Det finns många olika raser. Till exempel labrador och tax.

32

Läsa och förstå en faktatext med hjälp av tankekarta

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Miras faktatext om hunden

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

grönsaker


Hunden äter kött, bröd och grönsaker. Man måste bada och borsta hunden ibland. När man går ut ska hunden gå i koppel. Man måste plocka upp bajset efter hunden.

SAMTALA

Vad kan faktatexter handla om? Hur tar man reda på saker man inte kan?

SKRIVA 13

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Gör en tankekarta om hunden.

Samtala om en text • Skriva en tankekarta

33


LÄSA 14

Visa och berätta Varje vecka får några barn i klassen berätta om något. – Ni får berätta eller visa vad ni vill, brukar Gabriell säga. Men tänk på det här.

Tips till den som visar och berättar: • Gör en tankekarta. • Träna.

• Låt klassen ställa frågor när du är klar.

Tips till klassen: • Lyssna med hela kroppen. • Tänk ut frågor. • Tänk ut något som var bra.

34

Läsa och förstå

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

• Titta på klassen.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

• Ha en bild eller en sak att visa.


Visa och berätta 1. Någon visar och berättar. 2. Klassen ställer frågor. 3. Klassen säger tre saker som var bra. SAMTALA

Varför är det bra att träna på att visa och berätta för klassen? Vad kan man visa och berätta om? Vad ska man tänka på när man berättar? När man lyssnar? Vad betyder det att lyssna med hela kroppen? Ge exempel på vad man kan säga till den som har berättat.

SKRIVA 14

Skriv en lista med tre saker Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

som du vill visa för klassen. 1. 2. 3. 

Hur känns det att visa och berätta för klassen? 

Visa och berätta • Skriva en lista

35


LÄSA 15

Mira visar och berättar Mira älskar djur. Hon ska visa en fin bild på en sköldpadda. Mira tycker att det är lite nervöst att visa och berätta. Men roligt. Hon har tränat mycket. – Sköldpaddan lever i havet, berättar Mira. Men den lägger ägg på land. Den gräver en grop och lägger ägg i gropen. Efter ett tag kläcks äggen. Ungarna kryper upp ur gropen och ner till havet. De kan simma direkt. Tack för mig! När Mira har berättat klart

Varför var Mira nervös? Hur känns det när man är nervös? Hur kan vi hjälpa varandra så att man inte blir så nervös när man ska visa och berätta?

36

Läsa och förstå • Samtala utifrån egna erfarenheter

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

SAMTALA

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

får hon en applåd av klassen.


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

SKRIVA 15

Gör en tankekarta om ett djur.

Skriv en faktatext. Använd tankekartan.Skriva en faktatext med hjälp av tankekarta

37


LÄSA 22

Ellas kalas Det är roligt med kalas, tänker Ella. Hon ligger i sin säng och tänker på lördag. Då är det kalas. Hon har bjudit Love, Samir och Mira. Egentligen ville hon bjuda hela klassen men det blir för trångt. När Ella berättade för Gabriell om kalaset tyckte hon att Ella skulle göra en tankekarta. – Tankekartan är bra när man ska planera, sa Gabriell.

godispåse

dans-stopp SAMTALA

pannkakor

Kalas

Varför kunde inte Ella bjuda hela klassen till kalaset?

skattjakt

Hur tror du att Ella gjorde när hon bjöd in till kalaset? Vad ska man tänka på när

52

Det kommer att bli ett bra

man bjuder till kalas?

kalas, tänker Ella.

Varför är en tankekarta bra när man ska planera saker?

Läsa och förstå • Samtala utifrån egna erfarenheter

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Här är tankekartan.


SKRIVA 22

Skriv och rita en inbjudan till ett kalas.

InbjudanKopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

   

Skriva meningar

53


LÄSA 23

På biblioteket – Man måste vara tyst på biblioteket, säger Samir. – Varför då? undrar Love. – Annars stör man de som läser, säger Samir. Samir har ett eget lånekort. När Samir var liten gick pappa med honom. Men nu får han gå själv. Med eget lånekort. Lånekortet är snyggt. Det är av röd plast. Om man tittar igenom

en bok på mitt kort, säger Samir till Love.

54

Läsa och förstå

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

– Du kan få låna

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

det blir allt rött.


– Finns det böcker om trädkojor? undrar Love. – Det finns böcker om allt, svarar Samir.

SAMTALA

Men man måste ha kort, säger han och tittar på Love genom kortet.

Varför måste man vara tyst på ett bibliotek? Finns det tillfällen när det är bra att det är

Love blir röd.

tyst i klassrummet? Vilken typ av böcker skulle du vilja låna?

SKRIVA 23

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Skriv och berätta om en bra bok.   

Samtala om en text • Skriva meningar

55


LÄSA 24

Bråk på rasten Det är rast. Love råkar knuffa Samir som ramlar och slår sig. – Är du inte klok! skriker Samir. – Vad skriker du för? undrar Love. – För att du är livsfarlig och knuffas! – Det gör jag väl inte! säger Love. Nu är han arg. Han tycker att Samir är orättvis. – Man ska säga förlåt, säger Samir och börjar gråta. – Jag har ju inte gjort något! säger Love och känner att han

Man kan ju inte säga förlåt när man inte har gjort något.

56

Läsa och förstå

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Å, vad Samir är dum.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

får en klump i halsen.


Samir drar upp byxbenet. Det blöder på knäet. – Du knuffade mig hårt, snyftar Samir. – Förlåt, mumlar Love. Ska jag hämta ett plåster?

SAMTALA

Varför blev Love och Samir osams? Varför får Love

– Gärna, säger Samir och

en klump i halsen?

torkar bort lite blod.

Vad betyder det? Vad betyder ordet förlåt?

SKRIVA 24

Skriv och berätta om när du

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

bråkade med någon.   

Samtala utifrån egna erfarenheter • Skriva meningar

57


80

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Forma bokstäver

A–Ö

SKRIVA

Kunna skriva bokstäver och ord.

• Forma bokstäver.

• Förstå sambandet mellan ljud och bokstav.


Gabriell lär oss hur man skriver bokstäver. Nu får du träna på att forma bokstäver fint. När vi gick i förskolan skrev vi mest stora bokstäver, men nu ska vi lära oss alla små bokstäver också. De stora bokstäverna heter versaler. De små bokstäverna heter gemener.

A B C

a b c

versaler

gemener

För att bli bra på att forma bokstäver måste man träna mycket. Om du skriver fina bokstäver är det lättare att läsa vad du skrivit. Det är ju därför man skriver. För att någon ska kunna läsa det. 1. Spåra bokstaven med fingret. Följ pilarna. 2. Rita en bild och skriv till. Rita och skriv.

1

3. Titta på bilderna och säg vad de föreställer.

Lyssna och dra streck.

Dra streck till bokstavsrutan om du hör rätt ljud. 4. Forma bokstaven.

Pennan på pricken. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

1

100

Börja alltid med pennan på pricken.

Forma bokstäver, förstå sambandet mellan ljud och bokstav

81


82 2

3

Forma bokstäver, förstå sambandet mellan ljud och bokstav

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

1

Rita och skriv.

1

Lyssna och dra streck.

Pennan på pricken.


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

1 2 1

Rita och skriv.

Lyssna och dra streck.

Pennan på pricken.

Forma bokstäver, förstå sambandet mellan ljud och bokstav

83


84

Forma bokstäver, förstå sambandet mellan ljud och bokstav

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

1

Rita och skriv.

1

Lyssna och dra streck.

Pennan på pricken.


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

1 2 2

Rita och skriv.

1

Lyssna och dra streck.

Pennan på pricken.

Forma bokstäver, förstå sambandet mellan ljud och bokstav

85


110

A

a

KlarO

o

KlarB

b

KlarP

p

KlarC

c

KlarQ

q

KlarD

d

KlarR

r

KlarE

e

KlarSSS sss

KlarF

f

KlarT

t

KlarG

g

KlarU

u

KlarH

h

KlarV

v

KlarI

i

KlarX

x

KlarJ

j

KlarY

y

KlarK

k

KlarZ

z

KlarL

l

KlarÅ

å

KlarM

m

KlarÄ

ä

KlarN

n

KlarÖ

ö

Klar

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Mina bokstäver


Min bedömning – Forma bokstäver A–Ö Jag kan säga hela alfabetet.

Datum

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Kommentar 

Jag vet hur alla bokstäver låter. Kommentar 

Jag kan forma alla versaler rätt. Kommentar 

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.Jag kan forma alla gemener rätt. Kommentar 

De här bokstäverna behöver jag träna mer på: 

111


Min bedömning – kapitel 1–30 Forma bokstäver A–Ö

Datum

LÄSA

Jag kan läsa.

Ja

Nej

Jag förstår vad jag läser.

Ja

Nej

Jag tycker om att läsa.

Ja

Nej

Jag vet hur alla bokstäver låter.

Ja

Nej

Jag kan forma alla bokstäver.

Ja

Nej

Jag kan skriva meningar.

Ja

Nej

Jag kan skriva en berättelse.

Ja

Nej

Jag kan skriva en saga.

Ja

Nej

Jag kan skriva en dikt.

Ja

Nej

Jag kan skriva en faktatext.

Ja

Nej

Jag tycker om att skriva.

Ja

Nej

vad den handlar om.

Ja

Nej

Jag kan berätta vad jag tycker om en text.

Ja

Nej

Jag kan berätta för min klass.

Ja

Nej

Jag kan lyssna när någon annan berättar.

Ja

Nej

Kommentar 

SKRIVA

SAMTALA

Jag kan lyssna till en text och berätta

Kommentar 

112

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kommentar 


SKRIVA

SAMTALA

SPRÅKET är ett basläromedel för årskurs 1-3 och består av praktiska arbetsböcker med ett innehåll som utgår från Lgr 11. I Ettan är hela språkträningen för årskurs 1 samlad i en praktisk bok – mål och bedömning, texter för gemensam läsning, skrivande, bokstavsträning och det viktiga samtalet – allt finns med.

SPRÅKET Ettan

LÄSA

Mål – Samtliga delar inleds med en målbeskrivning och en presentation av kapitlets innehåll.

Komplettera boken med Lärarwebb Ettan. Där finns alla texter med lektionsplaneringar, underlag för bokstavsträning samt bokens mål och bedömningssidor.

Richard Hultén

Bedömning – I varje del finns sidor för bedömning där eleverna får reflektera över sina kunskaper.

Ettan

Lärarwebb Ettan

Richard Hultén

9789140675040  
9789140675040  

Ettan Richard Hultén Kapitel 1–30 Forma bokstäver A–Ö Mål – Bokens två delar inleds med en målbeskrivning och en presentation av innehållet....