Page 1

2012 Motormännens

Sverige vägatlas Skala 1:250 000 / 1:400 000

• Sevärdheter • Stadskartor • Säkerhetsklassade vägar • Register & avståndstabeller


ISBN 978-91-1-304079-0 © Norstedts, Stockholm Kartografi och produktion Norstedts, Stockholm Tryckning STIGE, Italien 2012 21:a upplagan www.norstedts.se Norstedts ingår i Norstedts Förlagsgrupp AB, grundad 1823.


Innehåll Vägavståndskarta med färjeförbindelser ........................... 4-5

Vägavståndstabell ................ 6-9 Varifrån kommer bilen?...... 10 Teckenförklaring ....................... 11 Översiktskarta Norden ........................................ 12-23

Lund, Malmö ......................................... 181 Motala, Norrköping .............................. 182 Norrtälje, Nyköping .............................. 183 Sandviken, Skara ................................. 184 Skellefteå, Skövde ............................... 185 Stockholm ................................... 186-187 Sundsvall, Söderhamn ........................ 188 Södertälje, Trelleborg ........................... 189 Trollhättan, Uddevalla .......................... 190 Umeå, Uppsala .................................... 191 Varberg, Visby ...................................... 192 Vänersborg, Västervik ......................... 193 Västerås, Växjö ..................................... 194 Ystad, Örebro ........................................ 195 Örnsköldsvik, Östersund ..................... 196

Tips på vägen ........................... 197 Huvudkartan ...................... 24-169

Specialkarta MalmöLundområdet ................................... 26-27 Specialkarta Göteborgsområdet ............................................ 54-55 Specialkarta Stockholmsområdet ............................................ 84-87

Tätortskartor

Boden, Borlänge .................................. 170 Borås, Eskilstuna ................................. 171 Falun, Gävle .......................................... 172 Göteborg ................................................ 173 Halmstad, Helsingborg ........................ 174 Härnösand, Jönköping ........................ 175 Kalmar, Karlskoga ................................ 176 Karlskrona, Karlstad ............................ 177 Kiruna, Kristianstad ............................. 178 Landskrona, Lidköping ........................ 179 Linköping, Luleå ................................... 180

Landskap ............................................... 198 Län .......................................................... 199 Bilmuseer, museijärnvägar och museispårvägar ............................ 200 Djurparker, sommarland och nöjesparker .................................... 201 Svenska världsarv ............................... 202

Vägportsregister ........ 203-204 Fordonsmärken

vid transport av farligt gods ................ 205

Vägmärken ....................... 206-209 Säkerhetsklassade vägar .............. 210-211 Namnregister ................. 212-289


Sveriges län Län AB C D E F G H I K M N O S T U W X Y Z AC BD

Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens

Hela riket

Landareal i km2

Folkmängd 2011-06-30

6 519 8 209 6 103 10 605 10 495 8 467 11 219 3 151 2 947 11 035 5 462 23 956 17 591 8 546 5 146 28 196 18 200 21 685 49 343 55 190 98 270

2 073 952 336 546 271 695 430 033 337 568 183 975 233 121 57 278 153 090 1 247 338 300 549 1 585 446 272 726 280 368 253 432 277 215 276 487 242 465 126 259 258 887 248 382

410 335

9 446 812

NORRBOTTENS LÄN

Luleå

VÄSTERBOTTENS LÄN

Umeå

Östersund

VÄSTERNORRLANDS LÄN

JÄMTLANDS LÄN

Härnösand

GÄVLEBORGS LÄN DALARNAS LÄN

Gävle

Falun

VÄRMLANDS LÄN Karlstad

UPPSALA LÄN VÄSTUppsala MANLANDS LÄN ÖREBRO Västerås STOCKHOLMS LÄN LÄN Stockholm SÖDERÖrebro MANLANDS LÄN Nyköping

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Linköping

ÖSTERGÖTLANDS LÄN Jönköping

Göteborg

JÖNKÖPINGS LÄN HALLANDS LÄN Halmstad

Residensstad

Visby

GOTLANDS LÄN KALMAR LÄN

Växjö

KRONOBERGS LÄN

SKÅNE LÄN

Kalmar

BLEKINGE LÄN Karlskrona

Malmö

199


Fordonsmärken - Farligt gods Transport av farligt gods

Klassificering av farligt gods

Den övre sifferkombinationen, det så kallade farlighetsnumret kan ha två eller tre siffror. Den första siffran i det övre fältet visar vilken klass ämnet tillhör, men också den dominerande faran. Är andra siffran 0 har ämnet bara en farlig egenskap. Då den första och andra siffran är lika (fördubblad) innebär det i allmänhet en förstärkning av faran. Ett exempel är bensin med farlighetsnummer 33, som visar att bensin är brandfarligare än t.ex fotogen, som har farlighetsnummer 30. Bokstaven ”X” före siffrorna innebär att ämnet reagerar häftigt med vatten så att fara uppstår. Siffrorna i det undre fältet är ämnets UN-nummer. Exemplet (1203) står för ämnet bensin.

Klass 1

33 1203

Klass 2 Klass 3 Klass 4.1

Klass 4.2 Klass 4.3

På fordon som transporterar styckegods är skylten onumrerad. Skyltarna ska finnas fram och bak på transportenheten. Detta gäller även ett losskopplat släp som står uppställt.

Klass 5.1 Klass 5.2 Klass 6.1 Klass 6.2 Klass 7 Klass 8 Klass 9

Trafikföreskrifter Rekommenderad färdväg för fordon lastade med farligt gods. Förbud mot märkningspliktiga fordon (försedda med orangefärgad skylt) lastade med farligt gods.

Explosiva ämnen och föremål Gaser Brandfarliga vätskor Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen Självantändande ämnen Ämnen som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten Oxiderande ämnen Organiska peroxider Giftiga ämnen Smittförande ämnen Radioaktiva ämnen Frätande ämnen Övriga farliga ämnen och föremål

E

Tingstadstunneln Lundbytunneln Götatunneln

Förstärkt skyltning mot farligt gods i Göteborg.

Vid en olycka med farligt gods TÄNK PÅ RISKERNA VARNA ANDRA TRAFIKANTER RING 112 OCH LARMA RÄDDNINGSTJÄNSTEN Om du har sett och kommer ihåg - uppge siffrorna på den orangefärgade skylten och vilka varningsetiketter som finns på fordonet.

Varningsetiketter

Explosiva ämnen och föremål

Riskgrupp 1.4

Gaser (brandfarliga)

Ej brandfarliga, ej giftiga gaser

Gaser

Brandfarliga vätskor

Självantändande ämnen

Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten

Oxiderande ämnen

Organiska peroxider

Giftiga ämnen

Smittförande ämnen

Strålningssymbol

Strålningssymbol

Strålningssymbol

Storetikett för radioaktiva ämnen i klass 7

Klyvbara ämnen i klass 7

Frätande ämnen

Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen

Övriga farliga ämnen och föremål

FARA

DENNA ENHET ÄR BEHANDLAD MED GAS MED TILLSATT DEN

VENTILERAT DEN TILLTRÄDE FÖRBJUDET

Ämnen med förhöjd temperatur

Varningsmärke för enheter som är behandlade med gas

Symbol för vattenförorenade ämnen

Begränsad mängd

205


Påbudsmärken

Påbjuden körriktning

Påbjuden körbana

Påbjuden cykelbana

Cirkulationsplats

Påbjuden gångbana

Påbjuden gångoch cykelbana

Påbjudna gångoch cykelbanor

Påbjuden ridväg

Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp

Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.

Gågata

Gågata upphör

Gångfartsområde

Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led

Anvisningsmärken

Motorväg

Gångfartsområde upphör

Områdesmärke

Motorväg upphör

Motortrafikled

Motortrafikled upphör

Tättbebyggt område

Rekommenderad Rekommenderad Rekommenderad Rekommenderad lägre hastighet lägre hastighet högsta hastighet högsta hastighet upphör upphör

Slut på område

Taxi

Busshållplats

Automatisk trafikövervakning

Tättbebyggt område upphör

Sammanvävning

Enkelriktad trafik

Återvändsväg

Mötesplats

Parkering

Betalväg

Tunnel

Nöduppställningsplats

Nödutgång

Utrymningsväg

Lokaliseringsmärken Vägvisare....

Orienteringstavla

Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning

Platsmärke

Vägnamn

Tabellorienteringstavla

Avfartsorienteringstavla

Vattendrag

Avståndstavla

Tabellvägvisare

Körfältsvägvisare

Avfartsvisare

Vägnummer för vägar 1–499. Omledning Streckad bård anger att vägen leder till den väg som vägvisas.

Ökning av antal körfält

Minskning av antal körfält

Samlingsmärke för vägvisning

Körfältsindelning på sträcka

Väganslutning med accelerationsfält

Väganslutning med separat körfält

Körfältsindelning före korsning

Riksmärke

Orienteringstavla för omledningsväg

Färdriktning vid omledning

Körfält upphör

Körfält avstängt

Trafikplatsnummer

Parkeringshus

Infartsparkering

Lokal slinga

Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp

Farligt gods

Räddningsplats

Vägvisare

Tabellvägvisare

Platsmärke

Avståndstavla

Cykelled

Post

Hjälptelefon

Radiostation för vägtrafikinformation

Akutsjukhus

Industriområde

Järnvägsstation

Busstation

Flygplats

Handelsområde

Brandsläckare

Informationsplats

Fordonsverkstad

Drivmedel

Gas för fordonsdrift

Servering

Restaurang

Hotell

Vandrarhem

Stugby

Stuga

207


Säkerhetsklassade vägar Motormännen granskar vägarnas säkerhetsstandard enligt det europeiska stjärnmärkningssystemet EuroRAP, som visar hur väl vägen och den omgivande vägmiljön skyddar dig som bilist från svåra skador vid en olycka. Ju fler stjärnor en väg har desto säkrare är den. En fyrstjärnig väg är säker för de vanligaste typerna av olyckor, under förutsättning att du använder bälte, håller hastighetsgränsen, är nykter och färdas i en säker bil. Det är extra viktigt att köra säkert på vägar med 1 och 2 stjärnor, där vägen inte ger tillräckligt skydd vid en olycka. Teckenförklaring

4 3 2 1 Förbättringar av vägen gjorda efter inspektion

Klassificeringen av utmärkta vägar har genomförts under 2010, sedan dess kan vissa vägsträckor ha förbättrats.

210


Sidindelning

Översiktskarta

sid 12-23, skala 1:2 miljoner

Tätortskartor

Stockholmsområdet

sid 84-87 skala 1:100 000

Göteborgsområdet sid 54-55 skala 1:100 000

Malmö-Lundområdet sid 26-27 skala 1:100 000

Huvudkarta

sid 24-127, skala 1:250 000 sid 128-169, skala 1:400 000

Boden Borlänge Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Helsingborg Härnösand Jönköping Kalmar Karlskoga Karlskrona Karlstad Kiruna Kristianstad Landskrona Lidköping Linköping Luleå Lund Malmö Motala Norrköping Norrtälje Nyköping Sandviken Skara Skellefteå Skövde Stockholm Sundsvall Söderhamn Södertälje Trelleborg Trollhättan Uddevalla Umeå Uppsala Varberg Visby Vänersborg Västervik Västerås Växjö Ystad Örebro Örnsköldsvik Östersund

170 170 171 171 172 172 173 174 174 175 175 176 176 177 177 178 178 179 179 180 180 181 181 182 182 183 183 184 184 185 185 186-187 188 188 189 189 190 190 191 191 192 192 193 193 194 194 195 195 196 196

9789113040790  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you