9789152309490

Page 1

Safari MatteSafari 2A består av en elevbok, en läxbok, en lärarhandledning och en fördjupningsbok, Kikaren.

Safari Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer

Kikaren 2A ISBN 978-91-523-0949-0

(523-2841-5)


SANOMA UTBILDNING Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Telefax: 08-587 642 02

Redaktörer: Eva Johansson och Ann de Bourgh Grafisk form och produktion: AB Typoform Illustrationer: Yann Robardey/AB Typoform Matte Direkt Safari Kikaren 2A ISBN 978-91-523-0949-0 © 2012 Pernilla Falck, Margareta Picetti, Siw Elofsdotter Meijer och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Fjärde tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat Bonus-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lagen om upphovsrätt. Tryck: Livonia Print, Lettland 2016

5021_MDSafari_Kikaren_2A_kap5.indd 32

2015-01-23 14:56


Välkommen till Kikaren 2A! Den här boken hör ihop med MatteSafari 2A. I Kikaren får du träna mer på det du har arbetat med i grundboken. Lycka till! Författarna


1 Tal

Matilda ger 30 bananer till Fredrik och 8 bananer till Elise. Hur många bananer ger Matilda bort?

Kom ihåg enheterna!

Kikaren

Svar:

Till sidorna 6–10 i MatteSafari 2A

Skriv talet som fattas.

40 + 10 +

= 100

30 +

+ 50 = 100

20 + 40 +

= 100

60 +

+ 30 = 100

10 + 60 +

= 100

50 +

+ 50 = 100

70 + 20 +

= 100

40 +

+ 30 = 100

Trixi har samlat 56 löv. Hon håller 6 löv i handen. Resten ligger i fickan. Hur många löv har hon i fickan?

Svar: Dela upp talet.

Rita pengarna och skriv hur mycket det är.

10 + 7

40 + 3

50 + 1

48 = 40 +

98 =

+

73 =

+

65 =

+

24 =

+

51 =

+ ____

17 =

+

36 =

+

82 =

+

Trixigt!

kr 70 + 1

kr 30 + 4

kr

Hur många frukter ligger i lådan? Skriv i rutan.

10 + 5

kr

kr

kr

+ 3 = 63

+ 4 = 94

+ 6 = 46

+ 7 = 57

+ 5 = 85

+ 2 = 72

Hur många kokosnötter är det?

kokosnötter 2

kokosnötter

kokosnötter

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

3


1 Tal

Matilda ger 30 bananer till Fredrik och 8 bananer till Elise. Hur många bananer ger Matilda bort?

Kom ihåg enheterna!

Kikaren

Svar:

Till sidorna 6–10 i MatteSafari 2A

Skriv talet som fattas.

40 + 10 +

= 100

30 +

+ 50 = 100

20 + 40 +

= 100

60 +

+ 30 = 100

10 + 60 +

= 100

50 +

+ 50 = 100

70 + 20 +

= 100

40 +

+ 30 = 100

Trixi har samlat 56 löv. Hon håller 6 löv i handen. Resten ligger i fickan. Hur många löv har hon i fickan?

Svar: Dela upp talet.

Rita pengarna och skriv hur mycket det är.

10 + 7

40 + 3

50 + 1

48 = 40 +

98 =

+

73 =

+

65 =

+

24 =

+

51 =

+ ____

17 =

+

36 =

+

82 =

+

Trixigt!

kr 70 + 1

kr 30 + 4

kr

Hur många frukter ligger i lådan? Skriv i rutan.

10 + 5

kr

kr

kr

+ 3 = 63

+ 4 = 94

+ 6 = 46

+ 7 = 57

+ 5 = 85

+ 2 = 72

Hur många kokosnötter är det?

kokosnötter 2

kokosnötter

kokosnötter

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

3


Kikaren

Kikaren

Till sidorna 11–14 i MatteSafari 2A

Hur många kulor är målade? Räkna först tiotalen för sig och entalen för sig.

Skriv talet i pratbubblorna. Talet efter 90 Talet efter 99 Talet efter 59

Talet före 80

tiotal

ental

Svar:

tiotal

ental

Svar:

Måla alla med 4 tiotal gula.

48

Talet före 37 Talet före 30

51

Skriv talet före och talet efter.

15

95

47

76

59

99

60

38

29

74

Måla alla med 5 ental röda. En blir över. Hur många tiotal och ental har den? tiotal

ental

Svar:

Måla alla med 4 ental blå. Måla alla med 5 tiotal gröna.

tiotal

84

ental

Trixigt! Skriv talet efter 49 och före 51.

Vilket är talet?

Lägg till två tiotal.

Talet har två tiotal. Entalen är fem fler.

Talet är

Talet har fyra tiotal. Entalen är dubbelt så många.

Talet är

Talet har nio tiotal. Entalen är åtta färre.

Talet är

Talet har sex tiotal. Entalen är hälften så många.

Talet är

4

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Ta bort 4 ental. Skriv talet före. Nu vet du i vilken jeep Glory gömt skatten. Ringa in den.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

5


Kikaren

Kikaren

Till sidorna 11–14 i MatteSafari 2A

Hur många kulor är målade? Räkna först tiotalen för sig och entalen för sig.

Skriv talet i pratbubblorna. Talet efter 90 Talet efter 99 Talet efter 59

Talet före 80

tiotal

ental

Svar:

tiotal

ental

Svar:

Måla alla med 4 tiotal gula.

48

Talet före 37 Talet före 30

51

Skriv talet före och talet efter.

15

95

47

76

59

99

60

38

29

74

Måla alla med 5 ental röda. En blir över. Hur många tiotal och ental har den? tiotal

ental

Svar:

Måla alla med 4 ental blå. Måla alla med 5 tiotal gröna.

tiotal

84

ental

Trixigt! Skriv talet efter 49 och före 51.

Vilket är talet?

Lägg till två tiotal.

Talet har två tiotal. Entalen är fem fler.

Talet är

Talet har fyra tiotal. Entalen är dubbelt så många.

Talet är

Talet har nio tiotal. Entalen är åtta färre.

Talet är

Talet har sex tiotal. Entalen är hälften så många.

Talet är

4

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Ta bort 4 ental. Skriv talet före. Nu vet du i vilken jeep Glory gömt skatten. Ringa in den.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

5


Kikaren

Kikaren

Till sidorna 15-17 i MatteSafari 2A

Skriv svaret på vimpeln.

Måla djuret med det minsta talet grönt. Måla djuret med det största talet blått.

56 39 + 1

79 + 1

40 – 1

62

26 80

18

100 – 1

75

57 81

85

58

86

96

69

68

Skriv talen i ordning. Börja med det minsta talet. Dra streck mellan de som har samma svar. 28 – 1

68 + 1

17 89 – 1

39 – 1

71 34

43 38 83

55 + 1

94 – 1  37 + 1

87 + 1

70 – 1

26 + 1  62 + 1

18 + 1

Trixigt!

92 + 1

51 – 1  91 – 1

64 – 1

Skriv talen där de passar in. Samma tal kan stå på flera hyddor!

49 + 1

57 – 1  20 – 1

89 + 1

51 + 1 =

39 – 1 =

90 – 1 =

30 – 1 =

30 + 9 =

50 + 7 =

78 – 1 =

38 + 1 =

50 – 1 =

80 + 4 = 69 + 1 = 6

60 – 1 = 59 + 1 =

29 + 1 =   80 – 1 = Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

29

28

19 36

46 64 67 Vilket tal blir över?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

72

63

91

82 76

100

99 7


Kikaren

Kikaren

Till sidorna 15-17 i MatteSafari 2A

Skriv svaret på vimpeln.

Måla djuret med det minsta talet grönt. Måla djuret med det största talet blått.

56 39 + 1

79 + 1

40 – 1

62

26 80

18

100 – 1

75

57 81

85

58

86

96

69

68

Skriv talen i ordning. Börja med det minsta talet. Dra streck mellan de som har samma svar. 28 – 1

68 + 1

17 89 – 1

39 – 1

71 34

43 38 83

55 + 1

94 – 1  37 + 1

87 + 1

70 – 1

26 + 1  62 + 1

18 + 1

Trixigt!

92 + 1

51 – 1  91 – 1

64 – 1

Skriv talen där de passar in. Samma tal kan stå på flera hyddor!

49 + 1

57 – 1  20 – 1

89 + 1

51 + 1 =

39 – 1 =

90 – 1 =

30 – 1 =

30 + 9 =

50 + 7 =

78 – 1 =

38 + 1 =

50 – 1 =

80 + 4 = 69 + 1 = 6

60 – 1 = 59 + 1 =

29 + 1 =   80 – 1 = Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

29

28

19 36

46 64 67 Vilket tal blir över?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

72

63

91

82 76

100

99 7


3 Addition

Kikaren Limstiftet kostar 7 kr mer än pennan. Vad kostar det? Till sidorna 60–65 i MatteSafari 2A

Svar:

Tänk först till 10, skriv tal så det stämmer.

8+4=8+

+

=

6+7=6+

+

=

5+6=5+

+

=

9+8=9+

+

=

Vilka har samma svar? Måla dem i samma färg. 8 + 7

8 + 5

Felix köper pennan och suddet. Bea köper 2 linjaler. Vems saker kostade mest?

Svar:

9 + 5

8 + 8

9+3

Trixi har 7 kr. Hon får 4 kr av Tanja och 6 kr av Tim. Hur mycket har hon då?

Svar: 9 + 7

8 + 6

9 + 6

8 + 4

9+4 Trixigt! Barnen vill köpa så många saker som möjligt. Vad kan de köpa för 20 kr? Rita vad de köper.

Vad kostar de tillsammans?

+ Svar:

=

kr

+ Svar:

=

kr

+ Svar:

= kr

Skriv talet som fattas.

7+

= 16

9+

= 18

7+

= 15

6+

= 14

8+

= 11

5+

= 14

14

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

15


3 Addition

Kikaren Limstiftet kostar 7 kr mer än pennan. Vad kostar det? Till sidorna 60–65 i MatteSafari 2A

Svar:

Tänk först till 10, skriv tal så det stämmer.

8+4=8+

+

=

6+7=6+

+

=

5+6=5+

+

=

9+8=9+

+

=

Vilka har samma svar? Måla dem i samma färg. 8 + 7

8 + 5

Felix köper pennan och suddet. Bea köper 2 linjaler. Vems saker kostade mest?

Svar:

9 + 5

8 + 8

9+3

Trixi har 7 kr. Hon får 4 kr av Tanja och 6 kr av Tim. Hur mycket har hon då?

Svar: 9 + 7

8 + 6

9 + 6

8 + 4

9+4 Trixigt! Barnen vill köpa så många saker som möjligt. Vad kan de köpa för 20 kr? Rita vad de köper.

Vad kostar de tillsammans?

+ Svar:

=

kr

+ Svar:

=

kr

+ Svar:

= kr

Skriv talet som fattas.

7+

= 16

9+

= 18

7+

= 15

6+

= 14

8+

= 11

5+

= 14

14

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

15


Kikaren

Kikaren

Till sidorna 66–69 i MatteSafari 2A

Skriv uppgifterna med största talet först. Räkna ut.

Hur många stjärnor ser Tim sammanlagt?

Svar:

5 + 8

6 + 9

7 + 9

9 + 5

4 + 8

7+5

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

Hur många månar tror Trixi att Uranus har?

Svar: Hur många stjärnor ser Tanja sammanlagt?

Måla alla där svaret är större än 14.

7 + 6

9 + 6

9 + 9

5 + 8

I Orion ser jag 7 stjärnor och i Cassiopeia 5.

Jag har läst att Uranus har 27 månar men jag ser 6 till.

Svar: 8 + 9

7 + 8

9+3

Tanja ser 8 gröna tefat och 6 blå. Tim ser 5 gula tefat och 7 grå. Vem ser flest?

8+8

Jag ser 7 stjärnor både i Karlavagnen och i Orion. I Cassiopeia ser jag 5.

Svar: Trixigt!

Skriv talet som fattas. Svaret ska vara 24.

17 +

+5

16 +

+7

15 +

+6

Det är 12 barn i Tanjas ufoklubb. Flickorna är 4 fler än pojkarna. Hur många pojkar är det?

Skriv talet som fattas. Svaret ska vara 33.

26 +

+8

28 +

+4

24 +

+6

16

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Svar:

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Pröva dig fram!

17


Kikaren

Kikaren

Till sidorna 66–69 i MatteSafari 2A

Skriv uppgifterna med största talet först. Räkna ut.

Hur många stjärnor ser Tim sammanlagt?

Svar:

5 + 8

6 + 9

7 + 9

9 + 5

4 + 8

7+5

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

Hur många månar tror Trixi att Uranus har?

Svar: Hur många stjärnor ser Tanja sammanlagt?

Måla alla där svaret är större än 14.

7 + 6

9 + 6

9 + 9

5 + 8

I Orion ser jag 7 stjärnor och i Cassiopeia 5.

Jag har läst att Uranus har 27 månar men jag ser 6 till.

Svar: 8 + 9

7 + 8

9+3

Tanja ser 8 gröna tefat och 6 blå. Tim ser 5 gula tefat och 7 grå. Vem ser flest?

8+8

Jag ser 7 stjärnor både i Karlavagnen och i Orion. I Cassiopeia ser jag 5.

Svar: Trixigt!

Skriv talet som fattas. Svaret ska vara 24.

17 +

+5

16 +

+7

15 +

+6

Det är 12 barn i Tanjas ufoklubb. Flickorna är 4 fler än pojkarna. Hur många pojkar är det?

Skriv talet som fattas. Svaret ska vara 33.

26 +

+8

28 +

+4

24 +

+6

16

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Svar:

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Pröva dig fram!

17


Kikaren

Kikaren

Till sidorna 70–71 i MatteSafari 3B

Prova flera vägar! Måla vägen som ger minsta svaret.

Hjälp Tim och Tanja att hitta in till Trixi. Lägg ihop alla tal de går förbi.

Oscar har sett 28 stjärnfall. Maya har sett sju fler. Hur många har Maya sett?

Svar: Trixi har putsat 16 kikare. Hon har fem kvar att putsa. Hur många kikare ska Trixi putsa?

Svar: Oscar ritar 43 stjärnor. Maya har ritat nio fler. Hur många har Maya ritat?

Svar: Trixigt! På planeten Q finns en rymdstation. Där finns 2 parkeringar. På varje parkering står 3 rymdbilar. Varje rymdbil har 4 däck. Hur många däck finns det sammanlagt?

16 + 5 =

68 + 3 =

36 + 6 =

17 + 9 =

38 + 7 =

16 + 8 =

49 + 2 =

39 + 4 =

55 + 9 =

25 + 6 =

78 + 5 =

18 + 8 =

29 + 8 =

39 + 7 =

19 + 9 =

47 + 7 =

18

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Rita!

Svar: Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

19


Kikaren

Kikaren

Till sidorna 70–71 i MatteSafari 3B

Prova flera vägar! Måla vägen som ger minsta svaret.

Hjälp Tim och Tanja att hitta in till Trixi. Lägg ihop alla tal de går förbi.

Oscar har sett 28 stjärnfall. Maya har sett sju fler. Hur många har Maya sett?

Svar: Trixi har putsat 16 kikare. Hon har fem kvar att putsa. Hur många kikare ska Trixi putsa?

Svar: Oscar ritar 43 stjärnor. Maya har ritat nio fler. Hur många har Maya ritat?

Svar: Trixigt! På planeten Q finns en rymdstation. Där finns 2 parkeringar. På varje parkering står 3 rymdbilar. Varje rymdbil har 4 däck. Hur många däck finns det sammanlagt?

16 + 5 =

68 + 3 =

36 + 6 =

17 + 9 =

38 + 7 =

16 + 8 =

49 + 2 =

39 + 4 =

55 + 9 =

25 + 6 =

78 + 5 =

18 + 8 =

29 + 8 =

39 + 7 =

19 + 9 =

47 + 7 =

18

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Rita!

Svar: Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

19


5

Multiplikation och bråk

Kikaren Mitt tal är jämnt. Det är mindre än 22 men större än 18.

Vilket är talet?

Till sidorna 120–125 i MatteSafari 2A

Mitt tal är udda. Det är större än 9 men mindre än 13.

Mitt tal är udda. Det är större än 6 men mindre än 12. Talet har både tiotal och ental.

Dra streck till rätt bild. 5 · 2

2+2+2+2+2

2 + 2 + 2

3·2

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2

6·2

Tims tal:

Trixis tal:

Tanjas tal:

Trixigt! Skriv jämna tal i de rosa rutorna. Räkna ut.

Skriv de udda tal som fattas.

5 7

11 13

Skriv under svaret om talet är jämnt eller udda.

Skriv de jämna tal som fattas.

17

8 10 12

+

16

=

jämnt + jämnt = Tre av talen hör ihop. Kryssa över talet som ska bort.

=

jämnt + jämnt =

Skriv udda tal i de blå rutorna. Räkna ut.

8

10

6

7

9

2

18

4

4

11

12

16

14

20

13

2

Skriv under svaret om talet är jämnt eller udda.

+

=

udda + udda = Rita ett jämnt antal bollar i Tims påse.

+

=

udda + udda =

Skriv ett jämnt tal i den rosa rutan och ett udda tal i den blå rutan.

Rita ett ojämnt antal bollar i Tanjas påse.

Räkna ut. Skriv under svaret om talet är jämnt eller udda.

+

=

jämnt + udda = 26

+

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

+

=

jämnt + udda =

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

27


5

Multiplikation och bråk

Kikaren Mitt tal är jämnt. Det är mindre än 22 men större än 18.

Vilket är talet?

Till sidorna 120–125 i MatteSafari 2A

Mitt tal är udda. Det är större än 9 men mindre än 13.

Mitt tal är udda. Det är större än 6 men mindre än 12. Talet har både tiotal och ental.

Dra streck till rätt bild. 5 · 2

2+2+2+2+2

2 + 2 + 2

3·2

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2

6·2

Tims tal:

Trixis tal:

Tanjas tal:

Trixigt! Skriv jämna tal i de rosa rutorna. Räkna ut.

Skriv de udda tal som fattas.

5 7

11 13

Skriv under svaret om talet är jämnt eller udda.

Skriv de jämna tal som fattas.

17

8 10 12

+

16

=

jämnt + jämnt = Tre av talen hör ihop. Kryssa över talet som ska bort.

=

jämnt + jämnt =

Skriv udda tal i de blå rutorna. Räkna ut.

8

10

6

7

9

2

18

4

4

11

12

16

14

20

13

2

Skriv under svaret om talet är jämnt eller udda.

+

=

udda + udda = Rita ett jämnt antal bollar i Tims påse.

+

=

udda + udda =

Skriv ett jämnt tal i den rosa rutan och ett udda tal i den blå rutan.

Rita ett ojämnt antal bollar i Tanjas påse.

Räkna ut. Skriv under svaret om talet är jämnt eller udda.

+

=

jämnt + udda = 26

+

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

+

=

jämnt + udda =

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

27


Kikaren Trixi har ringat in:

Kikaren

Till sidorna 126–127 i MatteSafari 2A

Ringa in dubbelt så många.

Rita dubbelt så många som du ringat in.

Tanja har 18 träffar. Lisa har hälften så många. Hur många träffar har Lisa?

Svar: Lucas lag har vunnit 6 matcher. Lisas lag har dubbelt så många segrar. Hur många segrar har Lisas lag?

Svar: Trixi knöt skorna på 14 sekunder. Tim knöt sina på halva tiden. Hur lång tid tog det för Tim att knyta skorna?

Svar: Trixi har ringat in:

Ringa in hälften så många.

Rita hälften så många som du ringat in.

Lucas har 4 kepsar. Lisa har dubbelt så många. Trixi har hälften så många som Lucas. Hur många kepsar har de tillsammans?

Svar: Trixigt! Rob är dubbelt så gammal som sin syster Lilly. Tillsammans är de 15 år. Hur gammal är Lilly?

Pröva dig fram!

Svar: 28

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

29


Kikaren Trixi har ringat in:

Kikaren

Till sidorna 126–127 i MatteSafari 2A

Ringa in dubbelt så många.

Rita dubbelt så många som du ringat in.

Tanja har 18 träffar. Lisa har hälften så många. Hur många träffar har Lisa?

Svar: Lucas lag har vunnit 6 matcher. Lisas lag har dubbelt så många segrar. Hur många segrar har Lisas lag?

Svar: Trixi knöt skorna på 14 sekunder. Tim knöt sina på halva tiden. Hur lång tid tog det för Tim att knyta skorna?

Svar: Trixi har ringat in:

Ringa in hälften så många.

Rita hälften så många som du ringat in.

Lucas har 4 kepsar. Lisa har dubbelt så många. Trixi har hälften så många som Lucas. Hur många kepsar har de tillsammans?

Svar: Trixigt! Rob är dubbelt så gammal som sin syster Lilly. Tillsammans är de 15 år. Hur gammal är Lilly?

Pröva dig fram!

Svar: 28

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

29


Kikaren

Kikaren

Till sidorna 128–129 i MatteSafari 2A

Vad heter barnen? Titta i tabellen och skriv bokstaven.

1 pizza

Svar:

1 pizza 2 1 pizza 3 1 pizza 4

Svar:

A L

Tanja, Tim och Trixi äter paj. De äter upp var sin fjärdedel. Hur mycket finns sedan kvar?

Svar:

E O

Hur stor del av tårtan finns det blåbär på? Skriv i rutan.

Bagaren delar den gröna tårtan i tre lika stora bitar. Han äter upp två av bitarna. Hur stor del av tårtan blir kvar?

Svar:

Hur stor del av tårtan finns det jordgubbar på? Skriv i rutan.

Trixi delar sin tårta i fjärdedelar. Hur många fjärdedelar ska hon äta om hon vill äta upp halva tårtan?

Svar: Dela tårtan i två lika stora delar. Måla hälften.

Dela tårtan i fyra lika stora delar. Måla en fjärdedel. Trixigt!

Dela tårtan i fyra lika stora delar. Måla två fjärdedelar.

Dela tårtan i tre lika stora delar. Måla en tredjedel.

Bagaren äter upp en tredjedel av den rosa tårtan. Diskaren äter upp hälften av tårtan. Vem äter mest?

Svar:

30

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

31


Kikaren

Kikaren

Till sidorna 128–129 i MatteSafari 2A

Vad heter barnen? Titta i tabellen och skriv bokstaven.

1 pizza

Svar:

1 pizza 2 1 pizza 3 1 pizza 4

Svar:

A L

Tanja, Tim och Trixi äter paj. De äter upp var sin fjärdedel. Hur mycket finns sedan kvar?

Svar:

E O

Hur stor del av tårtan finns det blåbär på? Skriv i rutan.

Bagaren delar den gröna tårtan i tre lika stora bitar. Han äter upp två av bitarna. Hur stor del av tårtan blir kvar?

Svar:

Hur stor del av tårtan finns det jordgubbar på? Skriv i rutan.

Trixi delar sin tårta i fjärdedelar. Hur många fjärdedelar ska hon äta om hon vill äta upp halva tårtan?

Svar: Dela tårtan i två lika stora delar. Måla hälften.

Dela tårtan i fyra lika stora delar. Måla en fjärdedel. Trixigt!

Dela tårtan i fyra lika stora delar. Måla två fjärdedelar.

Dela tårtan i tre lika stora delar. Måla en tredjedel.

Bagaren äter upp en tredjedel av den rosa tårtan. Diskaren äter upp hälften av tårtan. Vem äter mest?

Svar:

30

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

31


Safari MatteSafari 2A består av en elevbok, en läxbok, en lärarhandledning och en fördjupningsbok, Kikaren.

Safari Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer

Kikaren 2A ISBN 978-91-523-0949-0

(523-2841-5)