__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

LANG LANG

PIANO

LANG LANGS PIANOSKOLA DEL 2

ACADEMY

Lang Langs pianoskola

LJUDFILER LJUDVILER ONLINE

DEL 2


Innehåll Vi börjar med fyrverkeri! sfz 3 4 h .  Rymdpromenad I regnskogen Da Capo al Fine w Fingergympa e 2 4 1. 2. rit. och a tempo Vintertid Ta en paus En tur till Afrika 5 5M På natten pedal Tumövningar tummen under, F# Fler svarta tangenter Bb § Ta en paus En glimt av Kina F och A <> Nu ska vi fira!

© 2016 by Faber Music Limited and Lang Lang All rights administrated by Faber Music Ltd. Swedish translation © 2017 by Notfabriken Music Publishing AB Used by permission. All Rights Reserved. Originalets titel: The Lang Lang Piano Method Level 2 Illustrationer: Lauren Appleby and Thinkstock Formgivning: Susan Clarke Inspelning: Christopher Hussey På piano: Lang Lang på Royal College of Music Tryckeri: Dardedze Holografija, Riga 2017 Upplaga 1:1 ISBN 978-91-88181-40-4

2

Lang Lang: worldwide management – Jean-Jacques Cesbron CAMI Music, New York (www.camimusic.com) Lang Lang: UK/Ireland management – Steve Abbott, Rainbow City Broadcasting Ltd (www.rainbowcity.co)

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30


Hej och välkommen tillbaka! Det är jag som är Lang Lang. Du kan bli en superhjälte på piano, precis som jag. Nu fortsätter vi!

Du kan lyssna på alla stycken online* och på illustration to sit on dot background mig när jag spelar ett konsertstycke i varje avsnitt. Varje spår inleds med två takters inräkning innan stycket börjar.

Fortsätt att träna varje dag och spela alltid så fint du kan.

* www.notfabriken.se/LangLang2

3


Vi börjar med fyrverkeri! Spår

1

När du spelar de här styckena ska du placera händerna i de tre olika lägen som du lärde dig i första boken.

  Gott nytt år!

M 5M 5M 5 G 5 5 5 4

Välkommen tillbaka! Vi börjar med lite uppvärmning för att komma igång.

3 1

5 3

 Spår

2

p

55 55 55 4 M M M

3

4

f

3

p

0

0

 5 5 5 3

1

3 5

4

2

1

4

1

5M

?

5 5 5 5 5 5 5 5 5M 4 5M 4 5

5

4

5 5 5

5 5 5

5M 4 4

`5a 5M 4 4

0

0

5M 4 4 5

5M 4 4

1

5 5 5

0

f

(En oktav upp)

Händerna i A-läget

0

5

0

0

f

55 55 55 4 M M M

Händerna i C-läget

  Ljuslyktor

G 

0

55 55 55 4 M M M 1

1 2 G 5 5 5 5 5 5 5 5

Spår

0

0

0

  Tomtebloss

 

kommer du ihåg? En prick över eller under noten betyder staccato

Händerna i G-läget

p

3

5

2

4

5

1

:: ::


Spår

4

Ett nytt tecken för dynamik sfz = sforzando = starkt betonat

  Smällare

5 M5 5M

G ?

p

 5M 5 ? M 3 5 Spår

5

5M 5M 2

?

3

4

5M 5M 5M 5 M

Pang! M5 Bang! 5M 5M 4

5M 5M 5 5 M M 1

5 5M M 5M 4

5

f

5M 5 ? M 2 4

sfz

G  7

5

5 5 5

5 5 5

0

0

p

4 5 4

M p 5 5 5 5M 4 4 0

G

5

::

KONSERTSTYCKE

  Fyrverkeri 1

::

4

4 f

1

5M

4

5M 4 5M 5

0

0

5 5 5

5 5 5

p

1

`a 0 4 5 4

M

5M 4 4 5 5 5 (flytta handen)

0

`a1

5

4 5 4 M f 5M 4 5M

4 4 5 5 5 5M f sfz 5 5 5 5 5 5 5M 4 4 5

5


B : Den har tre taktslag.

Rymdpromenad Dessa stycken går i tretakt 43 – tre slag i varje takt.

tips!

Spår

6

5 5 5

3

p

 B: 7

5 B:

0

5 5 5

B:

mf

 B: G B:

7

3

mf

B: 5

2

B: B:

4

4

B:

5M 5M 5M p

B:

0

5

3

B:

5

1

5M 5M 5M

:: :: B:

B:

B:

2

p

1

5

:: :: 5M 5M 5M 3

0

B:

5 5 5

3

0

B:

p

  Avlägsna galaxer

 G

5 5 5

0

2

f

0

5

Spår

Börja med en hand i taget.

  Saturnus ringar

 G 5 5 5

6

 = fermat Håll ut längre

Det här är en punkterad halvnot.

2

5M 5M 5M 0

::

5M 5M 5M :: 4

0

 5M 5M 5M B : 4

0

::

 B:

::


Spår

8

  Tyngdlös i rymden

 G

0

0

p

 5 5 5 5

Spår

9

B: 3

B:

2

3

B:

5

B:

B:

B:

1

:: B: :: B:

5

5 5 5

B:

B:

1

KONSERTSTYCKE

  Superhjälten räddar världen

5 5 5 G 1

3

5

5 5

5

p

 B:

B:

5

7

tips! Spela först med en hand i taget

G

5 B:

B:

p

5 5 5 3

5

1

5 5 5

5M 5M 5M 4

1

5 5 3

55

5 5

5

mf

p

5M 5M 5M 4

B:

B:

5 5 5

5 5 5

4 5M 5M 5M

5

mf

5M 5M 5M 4

5M 5M 5M 2

mf

4

5M 5M 5M

1

B:

f

B: 5

5 5 5 2

B: 7


'

I regnskogen Spår

10

  Sengångare och apor

G '

'

 '

'

3

sengångare

p sloths

11

?

Da Capo al Fine = spela från början och fram till ‘Fine’.

3

'

'

p

5M 5M ? 3

2

5

G BB  7

3 1

BB

p snakes ormar

0

55M 55M 55M 55M

0 BB 1 2

BB

papegojor mf parrots

0

1 3

5 5 5 5 G

5 5 5 5

5 5 5 5

4

0

2

3

5M 5M ?

'

mf

p

?

'

5M 5M ' 4

  Papegojor och ormar 3 2

8

5M 5M ? 4

apor mf monkeys

2

5

Spår

5 5M 5M ?

2

= helnot Håll ut fyra taktslag.

5M 5M ' 1

55 5 5 5 '

0

5

FINE

p

55M 55M 55M 55M 5 5 5 5 ' 1

0 5 5 B 4

Da Capo al Fine

5 5 B 2

5 5 B


Spår

12

KONSERTSTYCKE

  Lövgrodan dansar

G 5M 4 mf 4 55M 5

1 5

7

4

3

5M

5M 5

3

G 5 5 5 B:

4 4

2

5M

M 5M 5 4 5 5

2

B: B:

M 55M 5 5 4 1 2

5M 4 f M 5 4 5 3

1 5

13

4 4

4 55M

G 5 5 5 p

B: 1

5 5 5 B:

5 5 5 B:

5

4 4

4 55M

4 4 ::

5 4 4 :: 3

B: 1

M 55M 5 5 4

5M 4 M 5 4 5 5

(vilar i trädet ...) 3

5M

(vilar i trädet ...)

2

5M

B: 1

4 4

1 2

(hoppar)

f

B:

p

M 55M 5 5 4

5M

B:

4 4 0

5M 4 M 5 5 4 5

4 55M

5 5M 4 4

5M 4 4 5

9


LANG LANGS PIANOSKOLA DEL 2

LANG LANG

Med Lang Langs pianoskola vill jag inspirera barn att lära sig spela piano!

PIANO ACADEMY

Följ med på ett äventyr till Lang Langs fantastiska värld! Här får du som nybörjare chans att på ett lekfullt och roligt sätt lära dig spela piano tillsammans med världens mest framgångsrika konsertpianist! I Lang Langs pianoskola får du spela många roliga och fantasifulla stycken redan från början. Här finns alla möjligheter att ytterligare utveckla både musikalitet och pianospel genom lyssningstips och teknikövningar. Ljudfiler till samtliga stycken finns på: www.notfabriken.se/LangLang2 Del 2 tar vid där den första boken slutade, lägger till fler toner och notvärden, går igenom mer om spelteknik och innehåller många fina stycken för båda händerna.

Photography: Rhys Frampton

Lang Lang anses vara världens främsta konsertpianist. Hans extraordinära talang och karisma har inspirerat miljontals människor; enbart i Kina har ”Lang Lang-effekten” fått mer än 40 miljoner barn att vilja lära sig spela piano. ISBN 978-91-88181-40-4

9 789188 181404

Profile for Smakprov Media AB

9789188181404  

9789188181404  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded