Page 1

Läs mer på www.robinsharma.com

ROBIN SHARMA

ROBIN SHARMA arbetade under en tid som advokat och är numera verksam som föreläsare och coach inom områdena livsstil, personlig utveckling och ledarskap. Han är ensamstående pappa, född och bosatt i Kanada. Hittills har han skrivit sju internationella bästsäljare och Vem gråter vid din grav? är den tredje som ges ut på svenska. År 2005 utkom Munken som sålde sin Ferrari och år 2008 Finn din livsuppgift.

een n dag då livet tar slut sska man inte sörja över döden. De som gråter vvid graven är de andra, de som är kvar. Vi ska leva d våra liv på ett sådant sätt att vår världen gråter när vi dör och vi själva känner glädje över att vi levt ett storslaget liv. Boken är en praktisk vägledning i konsten att leva, där 101 korta kapitel ger förslag till lösningar på livets olika områden. Liksom i författarens tidigare böcker är råden som ges jordnära och förnuftiga. Uppmaningarna rör allt från enkla, praktiska handlingar som ”Stig upp tidigt” och ”Drick färskpressad juice” till mer övergripande och abstrakta råd som ”Betrakta din dag som ditt liv” och ”Ta ett barn till din förebild”. Allt detta hjälper läsaren mot målet: att leva sitt bästa liv.

VEM GRÅTER VID DIN GRAV?

VISDOMSORD FRÅN MUNKEN SOM SÅLDE SIN FERRARI

ROBIN SHARMA

”När jag var barn sade min pappa

VEM GRÅTER VID DIN GRAV?

glömma: ’Min son, när du föddes

VISDOMSORD FRÅN MUNKEN SOM SÅLDE SIN FERRARI

något som jag aldrig kommer att grät du, medan dina medmänniskor gladde sig. Lev ditt liv på ett sådant sätt att dina medmänniskor gråter medan du själv gläder dig när du dör.’ Vi lever i en tid när vi har glömt vad livet egentligen handlar om. Vi kan utan vidare låta en människa resa till månen, men vi har svårt att gå tvärs över gatan för att hälsa på vår nya granne. Vi kan skjuta en missil tvärs över hela världen med hårfin precision, men vi klarar knappt att hålla ett löfte till våra barn om att gå till biblioteket. Vi har e-post och mobiltelefoner så att vi ständigt kan hålla kontakten, och ändå lever vi i en tid när gemenskapen människor emellan aldrig har varit sämre. Vi har tappat bort vår mänsklighet. Vi har tappat bort meningen med våra liv. Vi har förlorat det viktigaste

,!7IJ1C7-bbhibf! ISBN 978-91-27-11781-5

FÖRFATTARFOTO: DAVID LEYES OMSLAG: JOHN PERSSON

Vem grater vid din grav omslag.indd 1

ur sikte.”

09-03-18 12.20.05


090305 Vem grater.ORIG.indd 8

09-04-16 13.32.35


Innehåll

Förord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13   1.  Finn din livsuppgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15   2.  Visa medmänsklighet mot en främling varje dag . . . . . .  18   3.  Tappa inte perspektivet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20   4.  Ställ krav på dig själv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22   5.  Skriv dagbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24   6.  Välj den ärliga vägen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26   7.  Respektera ditt förflutna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28   8.  Börja din dag på rätt sätt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30   9.  Lär dig att säga nej på ett fint sätt . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 10.  Ta en vilodag varje vecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 11.  Prata för dig själv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 12.  Planera in grubbelstunder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38 13.  Ta ett barn till din förebild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 14.  Kom ihåg att genialitet är 99 procent inspiration . . . . .  43 15.  Ta hand om ditt tempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 16.  Lär dig att vara tyst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47 17.  Välj dina önskegrannar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49 18.  Stig upp tidigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51 19.  Se dina bekymmer som gåvor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54

090305 Vem grater.ORIG.indd 9

09-04-16 13.32.35


20.  Skratta mera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56 21.  Var utan klocka en hel dag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58 22.  Ta mer risker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 23.  Lev ditt liv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63 24.  Lär dig något av en bra film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64 25.  Välsigna dina pengar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66 26.  Fokusera på det meningsfulla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68 27.  Skriv tackbrev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71 28.  Bär alltid med dig en bok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   73 29.  Öppna ett kärlekskonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76 30.  Tänk dig in i andra människors situation . . . . . . . . . . .  78 31.  Skriv en lista över dina problem . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 32.  Gör handling till en vana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82 33.  Inse att dina barn bara är till låns . . . . . . . . . . . . . . . . .  84 34.  Njut av vägen, inte bara målet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86 35.  Kom ihåg att förändring föregås av medvetenhet . . . . .  88 36.  Läs Tisdagarna med Morrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90 37.  Bli herre över din tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92 38.  Tappa inte fattningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94 39.  Tillsätt en styrelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96 40.  Tämj apan inom dig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98 41.  Bli bra på att fråga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 42.  Sök efter den högre meningen med ditt arbete . . . . . . .  102 43.  Bygg upp ett bibliotek med heroiska böcker . . . . . . . .  104 44.  Utveckla din begåvning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107 45.  Känn samhörighet med naturen . . . . . . . . . . . . . . . . .  110 46.  Utnyttja restiden till jobbet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112 47.  Ta en nyhetsfasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  114 48.  Ställ upp seriösa mål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116 49.  Kom ihåg treveckorsregeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118

090305 Vem grater.ORIG.indd 10

09-04-16 13.32.35


50.  Var förlåtande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120 51.  Drick färskpressad juice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121 52.  Skapa en ren livsmiljö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  123 53.  Vandra i skogen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125 54.  Skaffa dig en mentor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  127 55.  Ta en minisemester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  129 56.  Arbeta ideellt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  131 57.  Inse att världen är liten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133 58.  Lyssna på musik varje dag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135 59.  Skriv ett livstestamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137 60.  Hitta tre riktigt goda vänner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  139 61.  Läs Öka din kreativitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  141 62.  Lär dig att meditera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143 63.  Håll en levande begravning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  145 64.  Sluta klaga, börja leva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147 65.  Höj ditt värde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  149 66.  Bli en bättre förälder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151 67.  Var okonventionell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  153 68.  Ha alltid med dig ditt målkort  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155 69.  Var mer än din sinnesstämning . . . . . . . . . . . . . . . . . .  157 70.  Njut av de enkla tingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  159 71.  Sluta döma dina medmänniskor . . . . . . . . . . . . . . . . .  161 72.  Betrakta dina dagar som ditt liv . . . . . . . . . . . . . . . . .  163 73.  Sätt samman en hjärntrust  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  165 74.  Formulera riktlinjer för din vardag . . . . . . . . . . . . . . .  167 75.  Föreställ dig en rikare verklighet . . . . . . . . . . . . . . . . .  169 76.  Bli chef över ditt liv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  171 77.  Var ödmjuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  174 78.  Läs inte ut alla böcker du påbörjar . . . . . . . . . . . . . . .  176 79.  Var inte så sträng mot dig själv . . . . . . . . . . . . . . . . . .  178

090305 Vem grater.ORIG.indd 11

09-04-16 13.32.36


80.  Avlägg ett tystnadslöfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  180   81.  Svara inte varje gång telefonen ringer . . . . . . . . . . . .  182   82.  Kom ihåg att rekreation betyder »att återuppliva« . .  184   83.  Välj värdiga motståndare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  185   84.  Sov mindre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  187   85.  Samla familjen runt middagsbordet . . . . . . . . . . . . . .  189   86.  Låtsas att du är den du vill vara . . . . . . . . . . . . . . . .  191   87.  Anmäl dig till en talarkurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  193   88.  Sluta tänka små tankar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  195   89.  Bekymra dig inte om det du inte kan förändra . . . . .  197   90.  Lär dig att promenera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  198   91.  Skriv om berättelsen om ditt liv  . . . . . . . . . . . . . . . .  200   92.  Plantera ett träd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  201   93.  Hitta en fredad plats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  202   94.  Fotografera mera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  204   95.  Bli en äventyrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  206   96.  Varva ner innan du går hem . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  207   97.  Lita på dina instinkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  209   98.  Samla på inspirerande citat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  211   99.  Älska ditt arbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  213 100.  Tjäna dina medmänniskor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  215 101.  Lev ditt liv helt och fullt så att du kan dö lycklig  . . .  217 Författarens tack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  219

090305 Vem grater.ORIG.indd 12

09-04-16 13.32.36


Förord

J

ag vill uttrycka min respekt för dig som har valt att läsa den här boken. Det innebär att du har bestämt dig för att leva ett mer medvetet, lyckligt och rikt liv. Du har fattat ett beslut om att leva ett liv som bygger på dina egna val i stället för på slumpen, ett medvetet liv i stället för ett liv som bara råkar bli som det blir. Och det är ett beundransvärt beslut. Efter mina två första böcker i serien om munken som sålde sin Ferrari har jag fått mängder av brev från läsare som har sett sina liv förändras genom de insikter som de har fått ta del av. Dessa mäns och kvinnors berättelser har varit både inspirerande och gripande. Många av brevskrivarna har också bett mig att sammanfatta allt jag har lärt mig om konsten att leva i en serie visdomsord. Jag satte därför igång med att samla ihop mina bästa råd till en bok som jag verkligen tror kommer att förändra ditt liv. Allt jag skriver i den här boken kommer från mitt hjärta. Jag hoppas att du inte bara tar till dig den kunskap jag delar med mig av utan också omsätter den i praktisk handling och därigenom åstadkommer varaktiga positiva förändringar i alla delar av ditt liv. Jag vet av egen erfarenhet att det inte räcker att veta 13

090305 Vem grater.ORIG.indd 13

09-04-16 13.32.36


sharma vad man ska göra – om vi ska få det liv vi önskar måste vi faktiskt också handla i enlighet med den vetskapen. Därför hoppas jag att du i denna tredje bok i serien om munken som sålde sin Ferrari kommer att hitta ett överflöd av visdom som kommer att göra ditt liv rikare på både det yrkesmässiga, det privata och det andliga planet. Skriv gärna brev eller e-post till mig, eller kom och träffa mig på något av mina seminarier. Jag vill gärna veta hur du har införlivat lärdomarna i den här boken i ditt sätt att leva. Jag försöker svara på alla brev personligen. Jag önskar dig djup frid, stora framgångar och många lyckliga dagar i din strävan mot meningsfulla mål. Robin S. Sharma

E-post: wisdom@robinsharma.com Hemsida: www.robinsharma.com

14

090305 Vem grater.ORIG.indd 14

09-04-16 13.32.36


1

Finn din livsuppgift

N

är jag var barn sade min pappa något som jag aldrig kommer att glömma: »Min son, när du föddes grät du, medan dina medmänniskor gladde sig. Lev ditt liv på ett sådant sätt att dina medmänniskor gråter medan du själv gläder dig när du dör.« Vi lever i en tid när vi har glömt vad livet egentligen handlar om. Vi kan utan vidare låta en människa resa till månen, men vi har svårt för att gå tvärs över gatan för att hälsa på vår nya granne. Vi kan skjuta en missil tvärs över hela världen med hårfin precision, men vi klarar knappt att hålla ett löfte till våra barn om att gå till biblioteket. Vi har e-post, fax och mobiltelefoner så att vi ständigt kan hålla kontakten, och ändå lever vi i en tid när gemenskapen människor emellan aldrig har varit sämre. Vi har tappat bort vår mänsklighet. Vi har tappat bort meningen med våra liv. Vi har förlorat det viktigaste ur sikte. När du nu börjar läsa den här boken, vill jag alltså i all ödmjukhet fråga dig: Vem gråter när du dör? Hur många liv kommer du att röra vid under den tid som du har förmånen att få vandra på vår jord? Hur kommer ditt liv att påverka de genera15

090305 Vem grater.ORIG.indd 15

09-04-16 13.32.36


sharma tioner som kommer efter dig? Och vilket arv kommer du att lämna efter dig när du har tagit ditt sista andetag? En av de lärdomar som jag har fått i mitt eget liv är att om du inte tar tag i livet, så brukar livet ta tag i dig. Dagarna blir till veckor, veckorna blir till månader och månaderna blir till år. Snart är alltsammans slut och du står där utan något mer än ett hjärta fyllt av sorg över ett liv som har blivit levt till hälften. När George Bernard Shaw låg för döden fick han frågan: »Vad skulle du göra om du kunde leva om ditt liv?« Han funderade en stund och svarade sedan med en djup suck: »Jag skulle vilja bli den människa som jag kunde ha blivit men aldrig blev.« Jag har skrivit den här boken för att samma sak inte ska hända dig. I mitt arbete som föreläsare ägnar jag en stor del av min arbetstid åt att tala på konferenser runt om i Nordamerika. Jag flyger från stad till stad och delar med mig av mina insikter om ledarskap i företagsvärlden och i livet till många olika männi­ skor. Alla dessa människor kommer från skiftande omständigheter, men deras frågor kretsar nuförtiden alltid kring samma sak: Hur kan jag hitta en högre mening i mitt liv? Hur kan jag skapa något bestående genom mitt arbete? Hur kan jag förenkla saker och ting så att jag kan njuta av livets resa innan det är för sent? Mina svar börjar alltid på samma sätt: Hitta din livsuppgift. Jag tror att vi alla har en speciell begåvning som bara väntar på att få komma till användning för ett meningsfullt ändamål. Vi har alla kommit till världen med ett unikt syfte, ett ädelt mål som låter oss visa vår högsta mänskliga potential, samtidigt som vi gör något positivt för människorna omkring oss. Att du ska hitta din livsuppgift betyder inte att du måste lämna ditt nuvarande jobb. Det betyder bara att du måste lägga ner mer av ditt 16

090305 Vem grater.ORIG.indd 16

09-04-16 13.32.36


Finn din livsuppgift jag i ditt arbete och koncentrera dig på det du är bäst på. Det betyder att du måste sluta att vänta på att andra människor ska åstadkomma de förändringar du önskar. Som Mahatma Gandhi sade: »Var den förändring som du helst av allt vill se i världen.« Och när du gör det kommer ditt liv att förändras.

17

090305 Vem grater.ORIG.indd 17

09-04-16 13.32.36


2 Visa medmänsklighet mot en främling varje dag

N

är aldous huxley låg på sin dödsbädd funderade han över allt han hade lärt sig i sitt liv och sammanfattade det sedan i sex enkla ord: »Låt oss vara snällare mot varandra.« En alldeles för vanlig uppfattning är att vi tror att vi måste utföra någon stor handling eller fantastisk bedrift som gör att vi hamnar på tidningarnas förstasidor för att våra liv ska vara meningsfulla. Inget kan stämma sämre med verkligheten. Ett meningsfullt liv består av en lång rad goda och vänliga handlingar varje dag – som tillsammans blir något verkligt stort under en hel livstid. Varje människa som korsar din väg har något att lära dig och något att berätta. Varje människa du möter under de ögonblick som tillsammans utgör dina dagar ger dig ett tillfälle att visa lite mer av den medkänsla och hjälpsamhet som definierar din mänsklighet. Tänk om du skulle börja vara mer av den människa du verkligen är i din vardag och göra allt du kan för att världen omkring dig ska bli rikare? Som jag ser det har din dag varit värd att leva om du har fått en enda person under hela 18

090305 Vem grater.ORIG.indd 18

09-04-16 13.32.36


Visa medmänsklighet mot en främling varje dag dagen att le eller om du har gjort en enda främling lättare till sinnes. Medmänsklighet är helt enkelt hyran vi måste betala för den yta vi tar i besittning på vår jord. Bli mer uppfinningsrik när det gäller att visa vänlighet mot främmande människor. En bra början kan vara att betala vägtullen för personen i bilen bakom, att erbjuda sin sittplats på tunnelbanan till någon som behöver den eller att vara den som hälsar först. Jag fick nyligen ett brev från en kvinna som hade läst Munken som sålde sin Ferrari. Hon skrev: »Jag brukar ge en tiondel av min inkomst till människor som har hjälpt mig på min andliga resa. Jag bifogar en check på 100 dollar som ett tecken på min tacksamhet.« Jag återgäldade snabbt hennes generösa handling genom att skicka henne en av mina inspelade föreläsningar, så att hon själv skulle få något tillbaka för gåvan som hon hade skickat mig. Hennes gest var en bra lektion i hur viktigt det är att ge uppriktigt och med hjärtat.

19

090305 Vem grater.ORIG.indd 19

09-04-16 13.32.36


3

Tappa inte perspektivet

D

et finns en gammal berättelse om en allvarligt sjuk man, som en dag rullades in med sin säng i en sjukhussal. I en säng vid fönstret låg en annan patient och vilade. De två männen blev vänner, och mannen som låg närmast fönstret brukade titta ut och sedan i timtal glädja sin sängliggande kamrat med målande berättelser om världen utanför. Somliga dagar beskrev han de vackra träden i parken mitt emot sjukhuset och löven som dansade i vinden. Andra dagar underhöll han sin vän genom att i detalj återge hur människor betedde sig när de promenerade förbi sjukhuset. Men allteftersom tiden gick blev den sängliggande mannen mer och mer frustrerad över att han själv inte kunde se alla de underbara saker som hans vän beskrev. Så småningom började han tycka illa om den andre mannen och slutligen avsky honom av hela sitt hjärta. En natt fick patienten närmast fönstret ett ovanligt häftigt hostanfall och slutade andas. Den andre mannen tryckte inte på ringklockan för att kalla på hjälp utan valde att inte göra något alls. Nästa morgon dödförklarades patienten som hade skänkt sin vän så mycket glädje genom att berätta om vad han såg ge20

090305 Vem grater.ORIG.indd 20

09-04-16 13.32.37


Tappa inte perspektivet nom fönstret, och hans säng rullades ut från sjukhussalen. Den andre mannen bad snabbt om att få bli flyttad till fönster­platsen, och sjuksköterskan uppfyllde hans önskemål. Men när han såg ut genom fönstret upptäckte han något som skakade honom i hans innersta: utanför fönstret fanns en kal tegelvägg. Hans förra rumskamrat hade begått en kärleksfull handling för att göra livet lite lättare för sin vän under denna svåra tid: han hade fantiserat ihop de underbara syner som han beskrev. Han hade handlat av osjälvisk kärlek. Varje gång jag tänker på den här berättelsen förskjuts mitt eget perspektiv en smula. För att få ett lyckligare och mer meningsfullt liv måste vi alltid försöka byta perspektiv när vi råkar ut för besvärliga omständigheter. Vi måste alltid fråga oss själva: »Finns det ett klokare och mer insiktsfullt sätt att betrakta den här till synes negativa situationen?« Stephen Hawking, en av de största fysikerna genom tiderna, lär ha sagt att vi lever på en obetydlig planet i ett solsystem kring en högst medelmåttig stjärna i ytterkanten på en av hundratusen miljoner galaxer. Vad ger du mig för den perspektivförskjutningen? Är dina bekymmer verkligen så stora mot bakgrund av den upplysningen? Är de problem du har upplevt och de motgångar du kanske står inför just nu verkligen så allvarliga som du påstår? Vi vandrar på den här jorden under en mycket kort tid. I den stora världsordningen är våra liv bara små fläckar på evighetens målarduk. Var alltså så klok att du gläder dig åt resan och njuter av processen.

21

090305 Vem grater.ORIG.indd 21

09-04-16 13.32.37


4

Ställ krav på dig själv

D

en röda tråden i ett verkligt framgångsrikt och meningsfullt liv är självdisciplin. Med hjälp av disciplin kan du ta itu med allt det där som du innerst inne vet att du borde göra men aldrig riktigt känner för. Utan självdisciplin kommer du inte att kunna ställa upp tydliga mål, förvalta din tid på ett effektivt sätt, behandla andra människor väl, härda ut under jobbiga perioder, bry dig om din hälsa eller tänka positivt. Jag brukar kalla det här sättet att använda självdisciplin för »kärlek med krav«, eftersom det i själva verket är en mycket kärleksfull handling att vara krävande mot sig själv. När du ställer högre krav på dig själv kommer du att börja leva ditt liv med större medvetenhet. Du kommer att kunna leva på dina egna villkor i stället för att bara följa med i livet på samma sätt som ett löv i en bäck flyter med beroende på åt vilket håll strömmarna går en viss dag. Ju högre krav du ställer på dig själv, ­desto mindre krävande kommer ditt liv att bli, som jag brukar förklara i ett av mina seminarier. Hur ditt liv ser ut avgörs till syvende och sist av vilka val du gör och vilka beslut du fattar – allt från vilken yrkeskarriär du väljer till vilka böcker du läser, 22

090305 Vem grater.ORIG.indd 22

09-04-16 13.32.37


Ställ krav på dig själv hur dags du stiger upp på morgonen och vilka tankar du tänker under din vakna tid. Om du ständigt utnyttjar din viljestyrka till det yttersta genom att fatta de beslut som du vet är de riktiga (i stället för de enkla) kan du ta tillbaka kontrollen över ditt liv. Effektiva människor som lever ett meningsfullt liv ägnar inte sin tid åt att göra det som är enklast och bekvämast. De är modiga nog att lyssna på sina hjärtan och göra det som är klokast. Det är den vanan som gör dem till stora människor. »En framgångsrik människa har för vana att göra det som de misslyckade inte tycker om att göra«, framhöll författaren och tänkaren E.M. Gray. »De tycker inte nödvändigtvis heller om att göra det. Men deras ogillande är underordnat deras beslutsamhet.« Den engelske artonhundratalsförfattaren T.H. Huxley drog en liknande slutsats: »Det kanske mest värdefulla resultatet av all utbildning är förmågan att tvinga sig själv att göra det man måste göra när det behöver göras, oavsett om man vill göra det eller inte.« Och Aristoteles uttryckte samma kloka tanke på ytterligare ett annat sätt: »Vadhelst vi lär oss att göra lär vi oss genom att göra just det: en man blir till exempel byggmästare genom att bygga och harpspelare genom att spela harpa. På samma sätt blir vi rättrådiga genom att begå rättrådiga handlingar, måttfulla genom att begå måttfulla handlingar och modiga genom att begå modiga handlingar.«

23

090305 Vem grater.ORIG.indd 23

09-04-16 13.32.37


5

Skriv dagbok

A

tt skriva dagbok varje dag är något av det bästa du kan göra för din personliga utveckling. Om du skriver ner både vad du har upplevt varje dag och vad du har lärt dig av det kommer du att bli klokare för varje dag som går. Du kommer att utveckla en självmedvetenhet och göra färre misstag. Genom att skriva dagbok kan du också lättare tydliggöra dina avsikter för dig själv så att du inte förlorar det som verkligen räknas ur sikte. När du skriver dagbok får du möjlighet att regelbundet samtala på tu man hand med dig själv. Det tvingar dig att tänka efter riktigt grundligt i en värld där grundligt tänkande hör till det förgångna. Det gör dig också till en mer klarsynt tänkare och hjälper dig att leva på ett mer planmässigt och insiktsfullt sätt. Dessutom får du en central plats där du kan skriva ner dina insikter i viktiga frågor, anteckna betydelsefulla framgångsstrategier som har fungerat för dig och ägna dig åt allt det där som du vet är viktigt att göra för att få ett gott liv i yrkesmässigt, personligt och andligt avseende. Och din personliga dagbok blir en privat plats där du kan tänja på gränserna för din fantasi och definiera dina drömmar. 24

090305 Vem grater.ORIG.indd 24

09-04-16 13.32.37


Skriv dagbok En dagbok är ingen kalender. En kalender är en plats där du skriver upp vad som ska hända – en dagbok är en plats där du analyserar och utvärderar det som har hänt. Dagboksskrivandet uppmuntrar dig att fundera över vad du gör, varför du gör det och vad du har lärt dig av allt du har gjort. Att skriva dagbok främjar dessutom din personliga utveckling och visdom genom att du får ett forum för att studera ditt förflutna och sedan dra nytta av det för att lyckas ännu bättre i framtiden. Inom den medicinska forskningen har man till och med upptäckt att så lite som en kvarts dagboksskrivande per dag kan förbättra hälsan, stärka immunförsvaret och ge en mer positiv livsinställning. Om ditt liv är värt att fundera på är det värt att skriva om – glöm inte det.

25

090305 Vem grater.ORIG.indd 25

09-04-16 13.32.37


6

Välj den ärliga vägen

V

i lever i en värld av brutna löften. Vi lever i en tid när människor tar lätt på sina ord. Vi säger till en vän att vi ska ringa henne nästa vecka så att vi kan äta lunch ihop – fast vi mycket väl vet att vi inte kommer att ha tid med det. Vi lovar en arbetskamrat att vi ska ta med oss den där nya boken som vi gillar så mycket, trots att vi är fullt medvetna om att vi aldrig lånar ut våra böcker. Och vi lovar oss själva att det här ska bli det året när vi kommer i form igen, när vi förenklar våra liv och när vi har mer kul – utan att verkligen ha för avsikt att göra de djupgående förändringar i livet som krävs för att uppnå dessa mål. Att säga saker som man egentligen inte menar blir till en vana när man har gjort det tillräckligt länge. Det verkliga problemet är att man förlorar sin trovärdighet om man inte håller ord. När man förlorar sin trovärdighet kommer tilliten att få sig en törn. Och när tilliten saknas leder det så småningom till ett pärlband av brustna relationer. Om du vill välja den ärliga vägen kan du börja med att notera hur många små osanningar du säger under en vecka. Be26

090305 Vem grater.ORIG.indd 26

09-04-16 13.32.37


Välj den ärliga vägen stäm dig för att hålla vad jag brukar kalla en »sanningsfasta« den kommande veckan. Det innebär att du lovar dig själv att vara fullkomligt ärlig i allt samröre med andra människor – och mot dig själv. Varje gång du låter bli att göra det rätta under­ blåser du vanan att göra det som är fel. Varje gång du inte säger sanningen underblåser du vanan att vara oärlig. När du lovar någon att göra något – gör då det. Bli en person som står vid sitt ord i stället för en människa som kännetecknas av »mycket snack och lite verkstad«. Moder Teresa sade: »Det borde pratas mindre. En förkunnelseplats är ingen mötesplats. Vad ska du då göra? Ta en kvast och städa någons hem. Det säger allt som behövs.«

27

090305 Vem grater.ORIG.indd 27

09-04-16 13.32.37


7

Respektera ditt förflutna

V

arje sekund som du ägnar åt att älta det förflutna är en sekund som du stjäl från framtiden. Varje minut som du låter dina problem få all din uppmärksamhet ger dig en minut mindre för att hitta lösningar. Och när du tänker på allt det där som du önskar aldrig hade hänt dig, ställer du dig i själva verket i vägen för allt det där som du vill ska hända i ditt liv. Med tanke på den eviga sanningen att man blir vad man tänker på hela dagarna, är det meningslöst att grubbla över överspelade händelser och begångna misstag – såvida du inte vill uppleva dem en gång till. Använd i stället allt det du har lärt dig i ditt förflutna för att komma till en helt ny nivå av medvetenhet och insiktsfullhet. De största motgångarna i livet bär på livets största möjligheter. Den grekiske tänkaren Euripides från 400-talet f.Kr. konstaterade: »I de värsta omständigheterna finns de största möjlig­ heterna till en förändring till det bättre.« Om du har drabbats av mer än din beskärda del av svårigheter i livet, kanske det är för att du ska förberedas för något högre ändamål, ett ändamål som kräver att du är utrustad med just den klokhet som du har 28

090305 Vem grater.ORIG.indd 28

09-04-16 13.32.37


Respektera ditt förflutna fått genom dina prövningar. Använd livets lärdomar som bränsle för din kommande utveckling. Kom ihåg att lyckliga männi­ skor ofta har upplevt lika mycket motgångar som de olyckliga. Det som skiljer dem åt är att de lyckliga människorna är förståndiga nog att handskas med sina minnen på ett sätt som gör deras liv rikare. Och om du har misslyckats oftare än andra är sannolikheten stor för att du också lever ett mer fullödigt liv än andra. Människor som tar mer risker och vågar vara mera och göra mera än andra kommer ofrånkomligen att uppleva fler misslyckanden. Men personligen skulle jag hellre våga försöka mig på något och misslyckas med det än att aldrig ens ha gjort ett försök. Jag skulle mycket hellre ägna resten av mitt liv åt att tänja på mina mänskliga gränser och försöka uppnå det till synes omöjliga än att leva ett liv i bekvämlighet, trygghet och medelmåttighet. Det är själva essensen i ett liv med verklig framgång. Herodotos uttryckte det så klokt: »Det är bättre att av ädelt mod riskera att drabbas av hälften av alla plågor vi väntar oss, än att stanna kvar i feg overksamhet av rädsla för vad som skulle kunna hända.« Eller som Booker T. Washington sade: »Jag har lärt mig att framgång kan mätas mindre i vilken ställning man har nått här i livet och mer i vilka hinder man måste överbrygga i sina försök att lyckas.«

29

090305 Vem grater.ORIG.indd 29

09-04-16 13.32.37


Läs mer på www.robinsharma.com

ROBIN SHARMA

ROBIN SHARMA arbetade under en tid som advokat och är numera verksam som föreläsare och coach inom områdena livsstil, personlig utveckling och ledarskap. Han är ensamstående pappa, född och bosatt i Kanada. Hittills har han skrivit sju internationella bästsäljare och Vem gråter vid din grav? är den tredje som ges ut på svenska. År 2005 utkom Munken som sålde sin Ferrari och år 2008 Finn din livsuppgift.

een n dag då livet tar slut sska man inte sörja över döden. De som gråter vvid graven är de andra, de som är kvar. Vi ska leva d våra liv på ett sådant sätt att vår världen gråter när vi dör och vi själva känner glädje över att vi levt ett storslaget liv. Boken är en praktisk vägledning i konsten att leva, där 101 korta kapitel ger förslag till lösningar på livets olika områden. Liksom i författarens tidigare böcker är råden som ges jordnära och förnuftiga. Uppmaningarna rör allt från enkla, praktiska handlingar som ”Stig upp tidigt” och ”Drick färskpressad juice” till mer övergripande och abstrakta råd som ”Betrakta din dag som ditt liv” och ”Ta ett barn till din förebild”. Allt detta hjälper läsaren mot målet: att leva sitt bästa liv.

VEM GRÅTER VID DIN GRAV?

VISDOMSORD FRÅN MUNKEN SOM SÅLDE SIN FERRARI

ROBIN SHARMA

”När jag var barn sade min pappa

VEM GRÅTER VID DIN GRAV?

glömma: ’Min son, när du föddes

VISDOMSORD FRÅN MUNKEN SOM SÅLDE SIN FERRARI

något som jag aldrig kommer att grät du, medan dina medmänniskor gladde sig. Lev ditt liv på ett sådant sätt att dina medmänniskor gråter medan du själv gläder dig när du dör.’ Vi lever i en tid när vi har glömt vad livet egentligen handlar om. Vi kan utan vidare låta en människa resa till månen, men vi har svårt att gå tvärs över gatan för att hälsa på vår nya granne. Vi kan skjuta en missil tvärs över hela världen med hårfin precision, men vi klarar knappt att hålla ett löfte till våra barn om att gå till biblioteket. Vi har e-post och mobiltelefoner så att vi ständigt kan hålla kontakten, och ändå lever vi i en tid när gemenskapen människor emellan aldrig har varit sämre. Vi har tappat bort vår mänsklighet. Vi har tappat bort meningen med våra liv. Vi har förlorat det viktigaste

,!7IJ1C7-bbhibf! ISBN 978-91-27-11781-5

FÖRFATTARFOTO: DAVID LEYES OMSLAG: JOHN PERSSON

Vem grater vid din grav omslag.indd 1

ur sikte.”

09-03-18 12.20.05

Profile for Smakprov Media AB

9789127117815  

ROBIN SHARMA VISDOMSORD FRÅN MUNKEN SOM SÅLDE SIN FERRARI Innehåll Författarens tack ................................ 219 Förord 13 sharma R...

9789127117815  

ROBIN SHARMA VISDOMSORD FRÅN MUNKEN SOM SÅLDE SIN FERRARI Innehåll Författarens tack ................................ 219 Förord 13 sharma R...

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded