Page 1

KompAss

Tomas Blom

S S A P M KO

STORMAK TSTIDEN Sveriges rike växer

SO

Tomas Blom

I den här boken blir Sverige en stormakt. Kungarna startar krig som kostar mycket pengar men framfÜr allt münga liv. Det är en orolig tid samtidigt som det händer mycket nytt. Du für mÜta människor frün de fyra stünden – adel, präster, borgare och bÜnder. Och du für veta mer om Sveriges fÜrsta brevbärare, hur järnindustrin utvecklas, det stütliga Vasa-skeppet och kvinnor som anklagas fÜr att vara häxor.

STORMAKTSTIDEN – Sveriges rike växer

NO

NO

S S A P M KO SO

Du kan läsa mer om Sveriges historia i: Vikingatiden – BÜnder och sjÜfarare Medeltiden – Riddare, präster och städer Vasatiden – Kung Gustavs land Frihetstiden – Gustav III Kompass – visar vägen genom no och so!

*4#/Kompass_HI_Stormakt_omslag.indd 1

S O MAK SI N Sveriges rike växer

 

08-05-20 13.51.06


Innehåll Här är stormaktstiden! 4 Stormaktstiden 6 Sverige på 1600-talet 8 Familjen 10 En orolig värld 12 Trettioåriga kriget 14 Svensk storseger 16 Regalskeppet Vasa 18 Livet på skeppet 20 Spelmannen 22 Nya järnbruk 26 Nyheter 28 Häxornas tid 30 Drottning Kristina 32 Adeln lyxar till sig 34

Spana in stormaktstiden! Sverige erövrar nya områden och blir större. Men många dör i krigen ute i Europa.

Karl X 36 Karl XI 38 Stockholms slott 40 Karl XII – krigarkungen 42 Kan du? 45 Register 46

1 Stormaktstiden.indd 3

08-05-20 09.57.21


Här är stormaktstiden! Nu har vi kommit till 1600-talet. Vi vet mest om vad kungar, adelsmän och präster har hållit på med. Det beror på att de ofta skrev om saker som de tyckte var viktiga. De såg också till att det som de skrivit sparades. Vanligt folk skrev sällan något om sig själva.

Men prästerna i byarna antecknade vilka som föddes och dog, så vi vet i alla fall vilka människor som har funnits på den här tiden, och vad de har hetat. Det är en stor förändring jämfört med vikingatiden och medeltiden.

TIDE

N

KI

NG

A

TI

D

EN

MEDEL

VI

Medeltiden År 1050–1523

Vikingatiden År 800–1050

Medeltiden håller på länge, och under den här tiden förändras mycket i Sverige. Folk blir kristna och det finns både kungar och riddare. Men de flesta är fortfarande bönder och odlar jorden.

4

JÄRNÅLD

ERN

Vikingatiden är en del av järnåldern. De flesta är bönder, men en del seglar långt bort i sina skepp för att handla och plundra.

1 Stormaktstiden.indd 4

Stormaktstiden varade bara i ungefär hundra år. Männen var ute i krig och många kvinnor skötte gårdar och företag hemma i Sverige.

08-05-20 09.57.37


Gustav Adolf hette en kung på stormaktstiden. Han blev dödad i en strid den 6 november år 1632. Till minne av den dagen bakas en bakelse med en bild av kungen i choklad. Man hittade på de här bakelserna i Göteborg, eftersom det var Gustav Adolf som bestämde att Göteborg skulle bli en stor stad.

VASA

T IDEN

STORM

AKTSTIDE

N

FRIHE TS- GUS TAVS TIDEN TID

2000TALET

Vasatiden År 1523–1611 Vasatiden har fått sitt namn efter kung Gustav Vasa. Gustav gjorde Sverige till ett eget land. Och han bestämde att Sveriges folk skulle höra till den nya kyrkan, som kallas den lutherska efter munken Luther.

Stormaktstiden År 1611–1718 I hundra år var Sverige en stormakt. Det betyder att kungarna krigade mycket och vann nya landområden. Sverige blev större än någonsin, men massor av människor dog i krigen.

Frihetstiden och Gustav III:s tid År 1718–1792 Från år 1718 och ungefär femtio år framåt fick kungarna i Sverige inte bestämma lika mycket som tidigare. Den här tiden, när folket var lite friare, kallas för frihetstiden. Men år 1772 kom det en ny kung, som hette Gustav III. Han bestämde mycket själv.

5

1 Stormaktstiden.indd 5

08-05-20 09.57.54


Stormaktstiden När 1600-talet börjar är Sverige fortfarande ett fattigt land där nästan alla lever av att bruka jorden. Men under 1600-talet förändras mycket. Det beror bland annat på att det går åt en massa pengar till alla krig som kungarna sätter igång. För att ha råd med krigen, måste man se till att det blir ordning och reda. Kungen måste veta hur många människor som bor i hans land, så han vet hur mycket pengar han kan få in i skatt. Han behöver också veta hur många män och pojkar som finns att skicka ut som soldater i kriget. I krig behövs svärd och kanoner, därför sätter kungarna på 1600-talet fart på den svenska järntillverkningen. Om en kung ska kriga, måste han ge sig ut i fält och lämna sin huvudstad. För att vara säker på att

6

1 Stormaktstiden.indd 6

ÅR 1611

År 1628

Gustav II Adolf blir kung.

Regalskeppet Vasa sjunker på sin första resa.

08-05-20 09.58.34


saker och ting ändå sköts som de ska, måste han skaffa sig duktiga medhjälpare som tar ansvar för regerandet. På 1600-talet blir det ordning och reda med hur Sverige ska styras. Vi börjar få ett slags regering som har ett riktigt land att ta hand om. Varför heter det stormaktstiden? När man säger att ett land är en stormakt, brukar man mena att det är rikt och mäktigt och att det har en stark krigsmakt. På 1600-talet blev Sverige också en stormakt,

för ett tag. Det varade inte så länge, men de som har skrivit Sveriges historia har alltid tyckt att den tiden har varit så viktig, att de har kallat åren mellan 1611 och 1718 för stormaktstiden.

ÅR 1632

ÅR 1658

ÅR 1718

Gustav Adolf dör och Kristina är bara sex år. Hon får hjälp att regera tills hon blir 18 år.

De danska landskapen Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän blir svenska.

Karl XII dör och stormaktstiden tar slut.

1 Stormaktstiden.indd 7

7

08-05-20 09.59.05


KompAss

Tomas Blom

S S A P M KO

STORMAK TSTIDEN Sveriges rike växer

SO

Tomas Blom

I den här boken blir Sverige en stormakt. Kungarna startar krig som kostar mycket pengar men framfÜr allt münga liv. Det är en orolig tid samtidigt som det händer mycket nytt. Du für mÜta människor frün de fyra stünden – adel, präster, borgare och bÜnder. Och du für veta mer om Sveriges fÜrsta brevbärare, hur järnindustrin utvecklas, det stütliga Vasa-skeppet och kvinnor som anklagas fÜr att vara häxor.

STORMAKTSTIDEN – Sveriges rike växer

NO

NO

S S A P M KO SO

Du kan läsa mer om Sveriges historia i: Vikingatiden – BÜnder och sjÜfarare Medeltiden – Riddare, präster och städer Vasatiden – Kung Gustavs land Frihetstiden – Gustav III Kompass – visar vägen genom no och so!

*4#/Kompass_HI_Stormakt_omslag.indd 1

S O MAK SI N Sveriges rike växer

 

08-05-20 13.51.06

9789127413344  

Sveriges rike växer Tomas Blom NO SO Karl XI 38 Svensk storseger 16 Drottning Kristina 32 Nya järnbruk 26 Stockholms slott 40 Register 46 Hä...