__MAIN_TEXT__

Page 1

Första övningsboken i svensk grammatik För sfi och sv2. Med enkla regler och kommentarer.

avsedd för vuxna studerande och äldre ungdomar på nybörjarstadiet och upp till 400-500 timmars undervisning. Boken tar upp regler och mönster i svenska språkets grammatik och semantik. Såväl verbböjning som väderstreck har sin givna plats. De flesta moment presenteras först med ett antal exempel och följs vanligtvis av en enkel regel, detta för att möjliggöra självstudier och repetition. Moment som rör eller bygger på former övas först ganska mekaniskt, sedan mer funktionellt i dialoger och ibland även i fri skriftlig produktion. Det finns alltså både drillar och uppgifter som kräver eftertanke. Språket i övningarna är enkelt och talspråkigt. Övningarna består till stor del av repliker/dialoger, samtalsfragment och kortare texter. För att boken ska vara lätt att hitta i bygger den på traditionell indelningsgrund men jämkad så att behovet av progression och överskådlighet tillgodoses. Första övningen i varje moment är alltid lättast. Lärare och elever kan sedan själva välja progression och planering. I FÖRSTA ÖVNINGSBOKEN finns utrymme att skriva korta svar medan längre svar får skrivas separat. Facit utges separat. FÖRSTA ÖVNINGSBOKEN är

ISBN 978-91-622-0647-5

Gunnar Hellström Första övningsboken i svensk grammatik för sfi

Gunnar Hellström

Gunnar Hellström

Första övningsboken i svensk grammatik Sfi och sv2

(523-2222-2)

Omslag_Svensk Grammatik_383x260.indd 1

2013-02-28 11.04


Gunnar Hellstrรถm

Fรถrsta รถvningsboken i svensk grammatik fรถr sfi och sv2 Med regler och kommentarer Sanoma Utbildning

262317 Svensk grammatik.indd 1

2013-02-28 11.46


Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Telefax: 08-587 642 02

Projektledare Ylva Ohlsson Redaktör Lotten Wesslén Granskare Ann Lindvall Grafisk form Per Werme Tecknare Bengt Good Första övningsboken ISBN 978-91-622-0647-5 © 1994 Gunnar Hellström och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Tolfte tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat Bonus-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lagen om upphovsrätt. Tryck: Livonia Print, Lettland 2013

262317 Svensk grammatik.indd 2

2013-02-28 11.46


Första övningsboken i svensk grammatik För sfi och sv2. Med enkla regler och kommentarer.

avsedd för vuxna studerande och äldre ungdomar på nybörjarstadiet och upp till 400-500 timmars undervisning. Boken tar upp regler och mönster i svenska språkets grammatik och semantik. Såväl verbböjning som väderstreck har sin givna plats. De flesta moment presenteras först med ett antal exempel och följs vanligtvis av en enkel regel, detta för att möjliggöra självstudier och repetition. Moment som rör eller bygger på former övas först ganska mekaniskt, sedan mer funktionellt i dialoger och ibland även i fri skriftlig produktion. Det finns alltså både drillar och uppgifter som kräver eftertanke. Språket i övningarna är enkelt och talspråkigt. Övningarna består till stor del av repliker/dialoger, samtalsfragment och kortare texter. För att boken ska vara lätt att hitta i bygger den på traditionell indelningsgrund men jämkad så att behovet av progression och överskådlighet tillgodoses. Första övningen i varje moment är alltid lättast. Lärare och elever kan sedan själva välja progression och planering. I FÖRSTA ÖVNINGSBOKEN finns utrymme att skriva korta svar medan längre svar får skrivas separat. Facit utges separat. FÖRSTA ÖVNINGSBOKEN är

ISBN 978-91-622-0647-5

Gunnar Hellström Första övningsboken i svensk grammatik för sfi

Gunnar Hellström

Gunnar Hellström

Första övningsboken i svensk grammatik Sfi och sv2

(523-2222-2)

Omslag_Svensk Grammatik_383x260.indd 1

2013-02-28 11.04

Profile for Smakprov Media AB

9789162206475  

9789162206475  

Profile for smakprov