Page 1

FrĂĽn Boye till blogg A nt ol ogi

Antologi

*4#/

www.nok.se/laromedelFrĂĽn Boye till blogg

Frün Boye till blogg är en innehüllsrik antologi som inleds med dikter frün världens alla hÜrn och avslutas med bloggar. Däremellan finns musiktexter, noveller, ett filmmanus och en pjäs. I direkt anslutning till varje text hittar du fÜrfattarpresentationer och olika typer av uppgifter. I läromedelspaketet Svenska i dag ingür fyra antologier. Text­ urvalet är varierat och därfÜr kan antologierna användas i alla ürskurser inom grundskolans senare del. Till varje ürskurs finns en lärobok och en Üvningsbok samt lärarmaterial.

Antologi

Steven Ekholm Annika Lyberg Mogensen Malin Nordberg

S v e n s k a i dag

S v e n s k a i dag

S v e n s k a i dag FrĂĽn Boye till blogg

    

 

Steven Ekholm Annika Lyberg Mogensen Malin Nordberg 080926 Omslag BB CK TT.indd 1

08-09-26 11.54.38


01 (Boye) 001-049 7.indd 2

08-09-22 16.26.04


Förord Från Boye till blogg, Från Cras till Krog, Från Gilgamesh till Guillou och Från Tolkien till Thydell är namnen på de fyra antologier som ingår i läromedlet Svenska i dag. I din hand håller du nu Från Boye till blogg, som börjar med dikter och slutar med bloggar. Däremellan finns musiktexter, en pjäs att läsa och spela, ett filmmanus och noveller. Till varje text finns uppgifter och författarpresentationer. Texter och uppgifter är av varierande svårighetsgrad för att antologin ska fungera för alla elever. Den som vill veta varifrån en text är hämtad finner textkällorna på www.nok.se/laromedel. Antologierna är ett komplement till de läroböcker som ingår i Svenska i dag, men fungerar även helt som fristående delar. Genom Svenska i dag får du möjlighet att träna färdigheter och utveckla ett nödvändigt kunnande i svenska, om svenskan, om din omvärld och dig själv – till nytta och glädje inför de nationella proven och inför framtiden. Välkommen! Steven Ekholm, Annika Lyberg Mogensen & Malin Nordberg

01 (Boye) 001-049 7.indd 5

08-09-22 16.26.04


Innehåll

Svenska dikter från förr

10

Karin Boye. . . . . . . . . . . . . . 12 Från en stygg flicka 13 I rörelse 14 Ja visst gör det ont 15 Stig Dagerman. . . . . . . . . . . 16 En broder mer 17 Okänd författare. . . . . . . . . 18 Den bakvända visan 18 Gunnar Ekelöf. . . . . . . . . . . 20 Resenär 21 Nils Ferlin. . . . . . . . . . . . . . 22 I livets villervalla 23 Gustaf Fröding . . . . . . . . . . 24 Gråbergssång 25 Våran prost 26 Ur En morgondröm 28

Erik Axel Karlfeldt . . . . . . . 34 Sång efter skördeanden 34 Pär Lagerkvist. . . . . . . . . . . 36 Det är vackrast när det skymmer 37 Harry Martinson. . . . . . . . . 38 Daggmasken 39 Hedvig Charlotta Nordenflycht. . . . . . . . . . . . 40 Min levnads lust är skuren av 40 Johan Ludvig Runeberg . . . 42 Flickan kom ifrån sin älsklings möte 42 August Strindberg. . . . . . . . 44 Vid avenue de Neuilly 45 Ur Esplanadsystemet 46 Anna Greta Wide . . . . . . . . 48 Förtvivlan 49

Erik Gustaf Geijer. . . . . . . . 30 På nyårsdagen 1838 31

Svenska dikter i dag .5 0

Hjalmar Gullberg . . . . . . . . 32 Kyssande vind 33

Bengt Cidden Andersson. . . 52 Bakåtpassningen 53

6

01 (Boye) 001-049 7.indd 6

08-09-22 16.26.04


Ragnwei Axellie . . . . . . . . . 54 Pappa älskade pappa 54

Karin Lentz. . . . . . . . . . . . . 86 Nej jag ska inte … 86

Daniel Boyacioglu. . . . . . . . 57 Du luktar stall stick härifrån 57

Marie Lundquist. . . . . . . . . 87 Väntade en hel vinter 87

Maj Bylock. . . . . . . . . . . . . 60 Som förr 60

Ulf Lundell . . . . . . . . . . . . . 88 Kind 89

Bo Carpelan . . . . . . . . . . . . 62 Annorlunda 62

Bodil Malmsten. . . . . . . . . . 90 Min fosterfars bil 90

Charlotta Cederlöf . . . . . . . 64 Jag brukar låtsas att jag inte vet var du bor … 64

Carita Nyström. . . . . . . . . . 92 Den första menstruationen 92

»Dariush«. . . . . . . . . . . . . . 66 En pånyttfödelse 66

Ulla Olin. . . . . . . . . . . . . . . 94 Att ha gott bröd till kaffet … 95

Shakila Emani. . . . . . . . . . . 70 Det var en svart dag … 70

Erik Sjödin. . . . . . . . . . . . . . 96 Mod 96

Britt G. Hallqvist. . . . . . . . . 72 På natten 73

Ingrid Sjöstrand. . . . . . . . . . 97 Du bara inte gör det! … 97

Bob Hansson. . . . . . . . . . . . 74 Så lätt hänt … 75

Kerstin Thorvall . . . . . . . . . 98 Det är inte det … 99

Lennart Hellsing. . . . . . . . . 76 Vackra verser 77

Maria Wine. . . . . . . . . . . . 100 Till de älskande 100 Den lekfulla vardagen 102

Thomas Jennefelt . . . . . . . . 78 Gömmarna 78 Åsa Jinder. . . . . . . . . . . . . . 84 Familjen är samlad 84

Sonja Åkesson. . . . . . . . . . 104 Upprustning 104 Äktenskapsfrågan 106

7

01 (Boye) 001-049 7.indd 7

08-09-22 16.26.04


108

Francesco Petrarca . . . . . . 130 S’amor non è 131

Chinua Achebe . . . . . . . . . 110 Flyktingkvinna med barn 110

William Shakespeare. . . . . 132 Tiden 132

Vita Andersen. . . . . . . . . 112 Mönstret 112

Wisława Szymborska . . . . 134 Terroristen ser på 136

Sherko Bekas. . . . . . . . . . . 114 Rötter 115

Paul Verlaine. . . . . . . . . . . 138 Visa 138

Dennis Brutus. . . . . . . . . . 116 Jag är den landsförvisade 116

Texter till musik

Charles Bukowski . . . . . . 117 Väckas till liv likt eld 118

Olle Adolphson. . . . . . . . . 142 Trubbel 143

Sudharshana Coomarasamy . . . . . . . 120 Du dör bara en gång 120

Dan Andersson. . . . . . . . . 146 Jag väntar … 146

Utländska dikter – förr och nu

Eeva Kilpi . . . . . . . . . . . . . 122 Allt kommer att förändras i dina ögon … 123 Säg till om jag stör 124 Liz Lochhead. . . . . . . . . . . 126 Dikt till min syster 126 Alan Alexander Milne. . . . 128 Nalle Puhs utomhussång som måste sjungas när det snöar 128

140

Ayo och Petter. . . . . . . . . . 148 Fatta förstå 149 Carl Michael Bellman. . . . 154 Vaggvisa 155 Ebba grön. . . . . . . . . . . . . 158 Vad skall du bli? 159 Nils Ferlin. . . . . . . . . . . . . 162 I folkviseton 162 Israel Kolmodin. . . . . . . . . 164 Psalm 199, vers 1–2 165

8

01 (Boye) 001-049 7.indd 8

08-09-22 16.26.04


Laleh. . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Storebror 167 Latin Kings . . . . . . . . . . . . 170 Kom när jag ringer 171 Astrid Lindgren . . . . . . . . 174 Grisen gal i granens topp 175 Ulf Lundell . . . . . . . . . . . . 178 Öppna landskap 178 Povel Ramel. . . . . . . . . . . 180 Lingonben 181 Evert Taube. . . . . . . . . . . . 184 Änglamark 184 Timbuktu. . . . . . . . . . . . . 186 Jag drar 187

En film

224

Mats Wahl. . . . . . . . . . . . 226 Mötet 226

Två noveller

260

Hjalmar Söderberg. . . . . . 262 Pälsen 263 Saki (H. H. Munro). . . . . 268 Det öppna fönstret 269

FEM bloggar

274

Carl Bildt. . . . . . . . . . . . . . 276 Henrik Schyffert. . . . . . . . 286

Mikael Wiehe . . . . . . . . . . 192 Titanic eller andraklass­ passagerarens sista sång 193

Emelie Eriksson. . . . . . . . . 294

Cornelis Vreeswijk. . . . . . 196 Brev från kolonien 197

Petra Jankov Picha . . . . . . 310

Ett drama

Steven Ekholm. . . . . . . . . . 302

200

Kirsten Fredin. . . . . . . . . . 202 Vi står på egna ben 202

Bildkällor. . . . . . . . . . . . . . 316 Register. . . . . . . . . . . . . . . 317

9

01 (Boye) 001-049 7.indd 9

08-09-22 16.26.04


FrĂĽn Boye till blogg A nt ol ogi

Antologi

*4#/

www.nok.se/laromedelFrĂĽn Boye till blogg

Frün Boye till blogg är en innehüllsrik antologi som inleds med dikter frün världens alla hÜrn och avslutas med bloggar. Däremellan finns musiktexter, noveller, ett filmmanus och en pjäs. I direkt anslutning till varje text hittar du fÜrfattarpresentationer och olika typer av uppgifter. I läromedelspaketet Svenska i dag ingür fyra antologier. Text­ urvalet är varierat och därfÜr kan antologierna användas i alla ürskurser inom grundskolans senare del. Till varje ürskurs finns en lärobok och en Üvningsbok samt lärarmaterial.

Antologi

Steven Ekholm Annika Lyberg Mogensen Malin Nordberg

S v e n s k a i dag

S v e n s k a i dag

S v e n s k a i dag FrĂĽn Boye till blogg

    

 

Steven Ekholm Annika Lyberg Mogensen Malin Nordberg 080926 Omslag BB CK TT.indd 1

08-09-26 11.54.38

Profile for Smakprov Media AB

9789127406797  

antologi Från Boye till blogg Steven ekholm AnnikA lyBerg mogenSen mAlin nordBerg Välkommen! Steven Ekholm, Annika Lyberg Mogensen & Mal...

9789127406797  

antologi Från Boye till blogg Steven ekholm AnnikA lyBerg mogenSen mAlin nordBerg Välkommen! Steven Ekholm, Annika Lyberg Mogensen & Mal...

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded