Page 1

Focus on English 7 Teacher’s Guide

Maria Jones Anders Odeldahl Lena Odeldahl

Focus on English 7 © Författarna och Liber AB

1


INNEHÅLL 1. welcome to Focus on English

s. 4

2. Focus on English och Lgr 11

s. 6

3. Om Focus on English 7

s. 10

4. Kapitelanvisningar (inkl. målbeskrivningar) s. 15 Focus on English s. 15 I’ll Never Forget s. 16 The Human Touch s. 21 Focus on England s. 26 Teen Life s. 31 Reality Check s. 35 Focus on the US s. 40 Save Your Energy s. 45 Holidays s. 48 Christmas s. 49 A Maltese Experience 1-6 s. 51 5. Kopieringsunderlag s. 54-107 Kopieringsunderlag

Kapitel

Kopieringsunderlag 1-8

Från textboken

Kopieringsunderlag 9 Kopieringsunderlag 10 Kopieringsunderlag 11 Kopieringsunderlag 12 Kopieringsunderlag 13 Kopieringsunderlag 14 Kopieringsunderlag 15 A-B Koperingsunderlag 16 Kopieringsunderlag 17 Kopieringsunderlag 18 Kopieringsunderlag 19 A-F

Innehåll

Revision Crosswords (kapitelrepetition korsord) A Maltese Find out about each other Experience part 1 (worksheet) The Human Touch Animal Mind Map From the Bookshelf Book report/Text review Focus on England Ordlista till broschyrtexterna (wb, s. 42-43) Focus on England Fact File Crossword England Teen Life Write Your Own Blog Focus on the US An American Quiz Focus on the US Fact File Crossword USA Focus on the US A Journal of a Journey Through the States Alfabetisk ordlek Ready, Steady, Go Christmas Christmas Fun

Focus on English 7 © Författarna och Liber AB

Sidan 54 62 63 64

65 66 67 68 70 71 73

2


6. Grammatikträning s. 80-107 Kopieringsunderlag

Grammatikmoment

Kopieringsunderlag 20

A or an? (obestämd artikel)

80

Kopieringsunderlag 21

Pluralbildning (substantiv)

81

Kopieringsunderlag 22

Genitiv

82

Kopieringsunderlag 23 A-B

Pronomen - personliga och possessiva

83

Kopieringsunderlag 24

Adjektiv

85

Kopieringsunderlag 25 A-B

Be och have (verb)

86

Kopieringsunderlag 26

Presens (verb)

88

Kopieringsunderlag 27

Preteritum – regelbundna verb

89

Kopieringsunderlag 28 A-B

Preteritum – oregelbundna verb

90

Kopieringsunderlag 29 A-D

Perfekt – regelbundna och oregelbundna verb

92

Kopieringsunderlag 30 A-B

Futurum (verb)

96

Kopieringsunderlag 31 A-B

Pågående presens (verb)

98

Kopieringsunderlag 32 A-C

Frågor med do och does

100

Kopieringsunderlag 33 A-B

Frågor med did

103

Kopieringsunderlag 34 A-C

Do, does, did i meningar med not

105

7. Test

s. 108-187

Diagnos vid början av år 7 s . 108-133 Reading (diagnos) s. 109 Vocabulary (diagnos) s. 114 Grammar (diagnos) s. 116 Facit (diagnos) s. 131 Words to learn-tester s. 134-141 Word test 1 (What Next?) s. 134 Word test 2 (Animal Magic) s. 135 Word test 3 (Report from the Pop Idol Camp) s. 136 Word test 4 (Change) s.137 Word test 5 (Rumors) s. 138 Word test 6A-B (Moving Windmills) s. 139 Facit (word test) s. 141 Kapiteltest I’ll Never Forget The Human Touch Focus on England Teen Life Reality Check Focus on the US Save Your Energy Facit (kapiteltest)

s. 142-164 s. 142 s. 145 s. 148 s. 150 s. 153 s. 157 s. 161 s. 163

sidan

Större prov som testar de fyra färdigheterna • Reading (inkl. cloze test) m. facit • Listening med facit • Speaking (två versioner) • Writing • Facit större prov

OBS! Info om dessa prov finns på s. 172 (mitt i ”Reading test”). Flytta gärna sidan till rätt ställe (före s. 165) när du skriver ut proven!

s. 165-187 s. 165 s. 177 s. 181 s. 187 s. 187

8. Kapitelutvärdering s. 188-203 I’ll Never Forget s. 188 The Human Touch s. 190 Focus on England s. 192 Teen Life s. 194 Reality Check s. 196 Focus on the US s. 198 Save Your Energy s. 200 A Maltese Experience s. 202 9. Hörmanus s. 204-258 Textbokens hörövningar s. 204 Övningsbokens hörövningar s. 214 Facit (alla hörövningar) s. 246

Focus on English 7 © Författarna och Liber AB

3


Welcome to Focus on English! I kursplanen i ämnet Engelska står beskrivet att: Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv. Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Det betyder att ett läromedel i ämnet engelska måste erbjuda många olika aspekter och vara anpassat för olika individuella behov och önskemål. Focus on English är ett läromedel för grundskolan, år 7–9, som erbjuder precis detta. I läromedlet ingår:

Focus on English 7 Textbook Focus on English 7 textbook består av tio tematiskt uppbyggda kapitel: • Focus on English: Engelska som världsspråk • I’ll Never Forget: Händelser man aldrig glömmer • The Human Touch: Djur och människor • Focus on England: England • Teen Life: Tonårsvärlden • Reality Check: Kritisk läsning och granskning av innehåll • Focus on the US: USA • Save Your Energy: Vår miljö • Holidays och Christmas: Högtider och helgdagar Ett framgångsrikt lärande bygger på att eleverna känner att de lär något mer genom språket. De väl utprövade texterna och textfrågorna i Focus on English textbook väcker engagemang, roar och är lärorika. Ämnena lockar eleven till att tänka, tycka till om och kommunicera om innehållet. Engelskan blir då ett meningsfullt redskap, ett medel snarare än bara ett mål, och texttyperna är anpassade mot Lgr 11.

Focus on English 7 Workbook I kursplanen för Lgr 11 framhävs elevens receptiva och produktiva förmåga. Focus on English workbook tar fasta på det genom att ge rikligt med varierade övningar som tränar dessa förmågor (Check Your Reading Now You’re Talking Now You’re Writing, Listening etc). I övningsboken finns också många ordövningar, extra läsförståelseövningar, knep och knåp och grammatikträning. Grammatiken ligger i ett separat avsnitt som man kan ta in när det passar. Toolboxes är ett verktyg för eleven med en samling av ord och uttryck för olika kommunikativa situationer. Detta ger elever stöd och möjlighet att, utifrån sina egna nivåer, variera sig mer och komma längre när de talar och skriver.

Focus on English 7 © Författarna och Liber AB

4


Focus on English 7 Teacher’s Guide I lärarhandledningen hittar du tips och idéer på hur du kan arbeta med texter och teman från boken. Det finns riktligt med extraövningar i grammatik för såväl repetition som fördjupning. Färdiga läxförhör, kapitelprov, ett större färdighetstest och regelbundna utvärderingar hjälper dig med bedömning och att se elevens framsteg. Du finner också hörmanus till både textbokens och övningsbokens hörövningar, facit till hörövningarna och kompletterande övningar till olika kapitel. Konkreta förslag på elevarbete med musik, böcker, film och webb hjälper dig att undervisa även med medier utanför boken Lärarhandledningen ligger på en pdf-fil på en cd. Du kan därför lättare skriva ut och kopiera de material du behöver till dina elever. Det sparar dig tid. Dessutom kan du lättare individualisera din undervisning. Eftersom en redigeringssbar word-fil medföljer skivan, kan du enkelt ändra i t.ex. prov, läxförhör och grammatikövningar så att det passar just dina elever.

Focus on English 7 Teacher’s Guide with Project-CD Innehåller samma material som “Teacher’s Guide” (se innehåll ovan), men också en projektcd-skiva. På projektskivan finns animerade PowerPoint-presentationer färdiga för eleven att använda, författarpresentationer med manus för läraren, upplägg för arbete med boken The Body (av Stephen King) samt fördjupningsmaterial till olika projekt (s.k. Mini-Project). Läs mer om Mini-Project på s. 14.

Focus on English 7 Key Facit innehåller svar till alla textfrågor i textboken samt alla uppgifter i övningsboken. Till de öppna frågorna ges oftast förslag på svar. Till samtliga hörövningar (från text och övningsbok) ligger facit i denna lärarhandledning, se s. 246.

Focus on English 7 Teacher’s CD Lärar-cd skivorna innehåller ljudinspelningar av: • samtliga texter, hörövningar och musik från textboken • alla hörövningar från övningsboken • gloslistor (med amerikanskt eller brittiskt uttal beroende på var texten utspelas) • ord och fraser från övningsbokens Toolboxes • hörförståelsetest (från lärarhandledningen) Lärarhandledningen består av 5 skivor i en ask. I asken finns en folder med en tydlig spårförteckning.

Focus on English 7 Pupil’s cd Elev-cd skivan (säljs i 5-pack) innehåller ljudinspelningar i MP3-format av: • samtliga texter från textboken • gloslistor (med amerikanskt eller brittiskt uttal) • ord och fraser från övningsbokens Toolboxes • (Musik från textboken, hörövningar från övningsboken och hörtester från lärarhandledningen ligger enbart på lärar-cd skivorna)

Focus on English 7 Onlinebok För dig som önskar arbeta med boken på datorn kommer den tryckta textboken som Onlinebok, en digital version med ljud. Du och dina elever når Onlineboken via Internet. Varje lärare och elev har sin egen personliga bok att logga in till. I Onlineboken finns smarta stöd där lärare och elev enkelt kan göra egna tillägg, som länkar, på relevant plats i boken. För att få veta mer om och prova på onlineboken, läs på www.liber.se under rubriken ”e-läromedel.”

Focus on English 7 © Författarna och Liber AB

5


Focus on English och Lgr 11 Syftesdelen i Lgr 11 kursplan anger 5 övergripande mål för engelskundervisningen. Dessa mål konkretiseras sedan i det centrala innehållet och slutligen i kunskapskraven. Nedan följer kursplanens övergripande mål i syftesdelen och en förklaring till hur Focus on English hjälper eleven att nå dessa. Eleverna ska sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, I Focus on English får eleverna läsa om för dem aktuella och välbekanta områden i många olika slags texter, såsom skönlitterära texter, reportage, nyhetsartiklar, faktatexter och bloggar. Till varje avsnitt är flera varierande hörövningar kopplade så att eleverna hela tiden tränar sig på att förstå talad engelska i olika sammanhang och från olika engelsktalande regioner. Eleverna ska sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, I Focus on English tränar eleverna rikligt på att kommunicera i både tal och skrift i en mängd övningar med olika syften, t.ex. i Now You’re Talking och Now You’re Writing. Övningarna tar avstamp i lästa texter, men ger stort utrymme för eleven att också utgå från sin egen vardag och sina egna erfarenheter. Eleverna övar redan på ett tidigt stadium att interagera med varandra i klassrummet. I avsnittet Toolboxes finns även skrivarstöd som hjälper eleven att strukturera och mottagaranpassa sina texter. I textboken finns en dialogföljetong. Dialogerna tränar eleverna på olika situationer som kan uppstå om man t.ex. reser utomlands eller träffar människor från ett engelsktalande land. Dialogföljetongen lämpar sig mycket väl för dramatisering och ger gott om utrymme för eleverna att improvisera och individualisera. Eleverna ska sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, Till dialogföljetongernas övningar finns olika Toolboxes. Dessa förser eleverna med en mängd olika begrepp och fraser som är användbara i olika sammanhang. Eleverna tränas t.ex. i att lära känna någon, beskriva saker och personer, att köpa biljetter eller beställa mat. Toolboxes innebär också att eleverna kan träna sig utifrån sin egen nivå med olika variation och nyansering i både tal och skrift. De är kopplade till Now You’re Talking och Now You’re Writing för att ge eleverna ytterligare möjlighet att anpassa sitt språk till mottagaren genom ordval eller fasta språkliga uttryck i olika muntliga eller skriftliga sammanhang. Focus on English har ett separat grammatikavsnitt i slutet av arbetsboken. Övningarna är av varierande svårighetsgrad och förser eleverna med bra förutsättningar till god språkriktighet, men också god träning att i muntlig interaktion befästa sina kunskaper.

Focus on English 7 © Författarna och Liber AB

6


Eleverna ska sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, Focus on English tittar lite extra på skillnader mellan talad och skriven engelska i olika sammanhang. Genom texter från olika medier, hörövningar och övningar i arbetsboken uppmärksammas eleverna på att språkbruk skiljer sig åt i olika sammanhang. Talövningar och skrivövningar har olika syften, vilket också tränar eleven på att välja ett lämpligt språkbruk och på så sätt mottagaranpassa. Hänvisningarna till Toolboxes ger eleverna ytterligare stöd. I Focus on English förekommer flera större arbeten, s.k. Mini-Projects. Material till dessa finns på projekt-cd:n. Här ges eleverna t.ex. tillfälle att träna muntligt framförande, eller skriva en egen blogg. Projekt-cd:n hittar du i materialet ”Focus on English 7 Teacher’s Guide with project-cd”. Eleverna ska sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. I Focus on English ingår kapitel där eleverna ges tillfälle att fördjupa sina kunskaper om delar av världen där engelska används. Texttyperna är varierade för att ge en bredare plattform och till kapitlen finns en mängd olika övningar kopplade. Hörövningarna ger dels ytterligare information om landet, dels vidare träning i att förstå tal med viss regional färgning. I de olika kapitlen finns också ämnen som är bekanta för eleverna, t.ex. hur tillvaron ändras i tonåren, hur man själv kan bidra till att förbättra miljön, hur man kommunicerar över nätet osv. Eleverna får också träna på att ta ställning i olika etiska frågor. Med Focus on English får eleven möjlighet att bekanta sig med stora delar av den engelskspråkiga världen och utvecklas i sin egen takt.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion I kursplanen för engelska, Lgr 11, betonas den receptiva och kommunikativa förmågan och det har vi uppmärksammat i Focus on English. Eleverna får i olika sammanhang träna både sin produktion och sin interaktion. I textboken följs texterna upp av exempelvis frågor som är lite öppnare, som inbjuder till diskussion. Andra uppgifter leder till att man förbereder och redovisar något man lärt sig. Vardagsdialoger förbereder eleverna i att använda olika språkliga strategier för att både förstå och göra sig förstådd. I övningsboken är uppföljningen strukturerad så att eleverna först breddar sitt ordförråd och fördjupar sin förståelse, sedan tillämpar sina kunskaper i kommunikativa övningar (produktion och interaktion). Focus on English innehåller också en mängd olika stödmaterial i form av Toolboxes, som ger alla elever språkligt stöd att variera sig i både tal och skrift. Genom Toolboxes får eleven ett förråd av fraser, synonymer och fasta språkliga uttryck som ger större möjligheter att förtydliga och berika kommunikationen.

Focus on English 7 © Författarna och Liber AB

7


Ett nyanserat och varierat innehåll I läroplanen Lgr 11 står det att all undervisning ska anlägga vissa övergripande perspektiv, såsom det historiska, det internationella, det etiska och ett miljöperspektiv. Ett varierat textmaterial ger eleverna större förståelse för sin omvärld och för hur engelskan är ett verktyg för att ta sig fram i världen. Vi har tagit fasta på att eleverna ska lära, inte bara språkligt, utan också innehållsmässigt. Många hörövningar har t.ex. syftet att lyssna efter information och i övningarna Finding Facts and Information tränar eleven lässtrategin sökläsning. Ämnena i Focus on English är för eleverna bekanta och aktuella ämnen, som att bli tonåring, att tjäna pengar eller få fickpengar, eller skillnaden mellan att träna ett husdjur och att träna ett vilt djur. Focus on English erbjuder också fördjupande, faktaorienterade texter som anlägger ett mer ämnesövergripande perspektiv. Eleverna får t.ex. läsa om miljön, fakta om olika djur och vad som orsakar tidvatten. De får också ta ställning till etiska frågor, som t.ex. att ta ställning till om man kan lita på skvaller eller överdrivna tidningsnotiser. Eleverna får alltså träna sig att kritiskt granska texter och värdera sanningshalten i dem. Flera texter handlar om skillnader mellan Sverige och länder där engelska talas för att lära eleverna att se saker ur ett internationellt perspektiv. Hur handskas man t.ex. med trafiken i olika delar av världen? Hur lyckades en fattig pojke i södra Afrika ändra hela sin bys framtid? Vad kan du själv göra för att bidra till en bättre miljö? Dessa populärvetenskapliga inslag gör det lätt att samarbeta med ämnen som SO, svenska eller NO. Arbetet ger eleverna ett bredare perspektiv och en bättre uppfattning om hur läroplanens olika ämnen har gemensamma knytpunkter. Dessutom förbereder faktatexterna eleven för framtida studier, då delar av kurslitteraturen ofta är på engelska. Förutom ett brett innehåll av texter innehåller Focus on English många bildanknutna övningar och hörförståelseövningar. I hörövningarna tränas olika färdigheter, t.ex. lyssna efter fakta, lyssna till historier eller lyssna till hur saker och ting uttrycks. De tar också upp olika regionala skillnader och belyser hur spridd engelskan är. Bildanknutna övningar som stimulerar eleverna till kreativt arbete finns under rubriken Picture This. Elevernas arbete följs upp med hörövningar eller diskussioner och jämförelser i grupp eller helklass. Det aktiva arbetet med bild tränar eleven i att uppfatta detaljer och sammanhang, samtidigt som det innebär ett lustfyllt lärande.

Språkriktighet, ordförråd och stilvärden I kursplanens del om reception står det att eleven ska lära sig om olika språkliga företeelser och stilvärden i det språk de möter. Focus on English belyser detta i både textboken och i uppföljningsövningar i övningsboken. Eleven uppmärksammas på vilka uttryck som kan vara mer eller mindre lämpliga i olika situationer. Övningsboken innehåller en uppslagsdel med användbara fraser och fasta uttryck som breddar elevens kunskaper om hur man uttrycker sig korrekt i olika sammanhang med olika mottagare. Dessa är samlade i så kallade

Focus on English 7 © Författarna och Liber AB

8


Toolboxes i slutet av övningsboken och kan alltså användas som en uppslagsdel till otaliga övningar. De blir ett effektivt hjälpmedel som underlättar för eleverna att förtydliga, variera och berika kommunikationen, både muntligt och skriftligt. Grammatiken, inklusive en lista med starka verb, finns samlad i ett separat avsnitt för att göra det enkelt för läraren att planera sin undervisning och individualisera utefter elevers och gruppers olika behov. Övningarna är varierade i svårighetsgrad och även här finns övningar som tränar eleverna att interagera och hela tiden använda sina kunskaper i muntliga (kommunikativa) övningar.

Målbeskrivningar Textbokens innehållsförteckning innehåller korta, tydliga målbeskrivningar att utgå ifrån när man ska påbörja ett avsnitt. Målbeskrivningarna innebär att studierna lätt kan individ­ anpassas, eftersom de beskriver innehållet i varje textavsnitt. Eleverna kan alltså med hjälp av målbeskrivningen avgöra om någon text bör prioriteras. Till varje kapitel finns också ett kapiteltest och utvärderingsformulär som är tydligt kopplade till målen. Läraren kan på så sätt enkelt stämma av utvecklingen. På www.liber.se finns en översikt över hur de olika delarna i text- och övningsbok överensstämmer med Lgr 11.

Focus on English 7 © Författarna och Liber AB

9


Om Focus on English 7 Textboken Texter Kursplanen, Lgr 11, uppmuntrar till både ämnesövergripande undervisning och en undervisning som fokuserar på språket och dess användning i olika sammanhang. Vi har haft detta i åtanke när vi planerat kapitelupplägget i Focus on English 7. Textbokens kapitel är tematiska och är av varierande längd. I flera av dessa ingår texter av populärvetenskaplig karaktär för att uppmuntra till och underlätta för ämnesintegrering. Det skapar omväxling, men underlättar också planeringen av olika arbetsområden. I textboken finns dessutom en ”dialogföljetong” – ett antal dialoger med praktisk vardagsengelska med en ramhistoria om vad som kan inträffa under en semesterresa. Här får eleven lära sig användbara fraser och uttryck som hjälper eleven i olika samtalssituationer där engelska är det gemensamma språket. I Focus on English 7 Textbook finns ett par autentiska texter tagna från bokhyllan för att uppmuntra till läsning av skönlitteratur. I flera kapitel finns också ett avsnitt där elevernas arbete bygger på bildmaterial.

Uppföljningsfrågor till textbokens texter I textboken är frågorna formulerade så att de inbjuder till samtal kring det lästa. Eleverna tränas i att ta ställning i olika frågor som väckts i texten. Detaljerade (och enklare) innehållsfrågor finns i övningsboken, som ger en noggrannare kontroll av läsförståelsen. Eleverna löser här uppgifterna skriftligt. De får på så sätt också anteckningar de kan använda som stöd i det fortsatta textarbetet.

Intro/warming up De flesta kapitlen i textboken inleds med introduktionssidor, eller så kallade Warming up-övningar. Genom att låta eleven utgå från en introduktionsbild och resonera och reflektera kring denna introduceras kapitelinnehållet och eleven uppmärksammas på kapitlets tema. Upplägget har olika typer av uppföljning, ibland i form av en hörövning, ibland i form av en gruppdiskussion med jämförelser. Instruktionerna är tydliga så att eleverna snabbt kan ta sig an uppgifterna. Gemensamt för Warming up är att de utgår från elevens egna tankar och funderingar och de ger eleven tillfälle att använda sin kreativitet, vilket väcker nyfikenhet och intresse.

Focus on English 7 © Författarna och Liber AB

10


Picture This I flera kapitel i textboken finns en bildsida med uppgifter – Picture This. Bilderna är kopplade till kapitlets tema. De ger eleverna tillfälle och stöd att arbeta kreativt, t.ex. skapar de egna historier eller försöker lista ut den sanna historien bakom bilden. Uppgifterna är uppbyggda för att eleverna ska interagera i klassrummet. Kopplingen till kapitlets tema och att Picture This är placerade i mitten av kapitlet innebär att eleverna har tillägnat sig en vokabulär och förförståelse som hjälper vid det fria skapandet. För att alla elever ska kunna arbeta med Picture This har uppgifterna tydliga stödfrågor och ibland glosor. Eleven kan använda frågorna för att formulera sin egen berättelse, eller som inspiration och utgångspunkt för det egna skapandet. Ofta får klassen lyssna till den riktiga berättelsen bakom bilden när de är färdiga och har jämfört eller presenterat sitt eget arbete med och för varandra. Att först få arbeta med bilden väcker förhoppningsvis elevens intresse för hörövningen och uppföljningen och det blir lättare att ta till sig nya fakta och nya ord och fraser vid lyssnandet. I kapitelanvisningarna här i lärarhandledningen (se s. 15-53) finns också rekommenderade sökord till Internet som har en tydlig koppling till uppgiften.

A Maltese Experience Detta är en ”dialogföljetong” som handlar om två ungdomars vistelse på Malta. Syftet är att förse eleverna med funktionell engelska, där eleverna får träna på att föra samtal i vardagliga situationer. Dialogerna lämpar sig också väl för dramatiseringsarbete och ger stort utrymme för eleven att individualisera och anpassa innehållet. Läs mer på s. 51 i kapitelanvisningarna i denna lärarhandledning.

From the Bookshelf Focus on English 7 Textbook innehåller några autentiska texter, under rubriken From the Bookshelf. Temat i texterna följer upp föregående kapitels tema. Texternas gloslistor finns längst bak i textboken så att eleverna får träning i att både slå upp ord i ordlista och att läsa icke-gloserade texter. Till From the Bookshelf finns en återkommande uppföljning som tränar eleven på att skriva om något man har läst. Det går också bra att använda utdragen som förberedelse/inledning om man tänker jobba med hela det litterära verket i klassen. Projektcd:n erbjuder dessutom omfattande arbetsupplägg om man vill arbeta med hela boken The Body av Stephen King eller om man vill fördjupa sig i Kiplings Just So-stories.

Focus on England och Focus on the US I Focus on English 7 Textbook finns två omfattande realiakapitel, alltså kapitel som fördjupar elevens kunskap om den engelskspråkiga världen, både med vår tids perspektiv, men också med historiskt perspektiv. Texterna är varierade för att ge dels en faktabakgrund, dels en mer personlig aspekt. Till kapitlen finns en hel del hörövningar med syfte att förse eleven med ytterligare kunskap och att bekanta eleven med regionala skillnader i uttal, samt att skildra kulturella aspekter. Längst bak i textboken finns uppslagssidor med fakta (Fact Files) kring England och USA.

Focus on English 7 © Författarna och Liber AB

11


Övningsboken I övningsboken finns några återkommande övningstyper som förser eleven med verktyg för att tillämpa sina kunskaper, att använda sitt ordförråd och hela tiden utvecklas efter egen nivå och individuella mål. Övningarna är varierade och i alla kapitel ges eleverna tillfälle att interagera i klassrummet samt att man har möjlighet att följa upp uppgifterna.

Check Your Reading I Check Your Reading finns konkreta innehållsfrågor på texten i form av frågor med alternativsvar, påståenden som är rätt eller fel, tabeller som ska kompletteras med vem som säger vad osv. De kan användas både som förberedelse för de mer diskussionsorienterade uppföljningsfrågorna i textboken och som en kontroll av att eleverna tillgodogjort sig huvudinnehållet i texten.

Vocabulary Ordövningarna i Focus on English 7 är av olika slag och tränar eleven på både ren ordförståelse och översättning, men också på synonymer och att beskriva vad ett ord betyder. Eleverna tränas i att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel med omformuleringar, allt enligt kursplanens mål.

Words to Learn Övningstypen Words to Learn förekommer i varje kapitel i övningsboken. Här tas också andra vanliga, ”viktiga” ord upp som inte finns med i textbokens ordlistor. Eleverna får träning i att lära sig en väsentlig vokabulär och att använda orden i meningar. De får också välja ut egna ord ur texten, som är användbara och bra att kunna, något som krävs vid läsning av icke-gloserade texter. Detta innebär att eleven skaffar sig ett individuellt anpassat ordförråd. Övningen innebär också att eleven repeterar och befäster sina kunskaper och inte bara fyller i ett svar och går vidare till nästa övning. Till varje Words to learn finns ett färdigt läxförhör i denna lärarhandledning, se s. 134-141.

Toolboxes I Focus on English 7 Workbook finns längst bak ett antal så kallade Toolboxes. (Se s. 100 i övningsboken) Dessa förser eleven med en mängd olika fasta uttryck, idiomatiska fraser och synonymer som är användbara i både tal och skrift. Varje toolbox är kopplad till ett visst tema (kommunikativ funktion), till exempel Getting to know somebody eller Pets eller I like/I don’t like. Denna uppdelning gör det enkelt för eleven att hitta just de fraser som behövs för uppgiften. Toolboxes kan alltså med fördel användas som ett uppslagsverk oavsett uppgift och de hjälper alla elever att utvecklas utifrån sin egen nivå. Det finns också toolboxes som visar eleven hur man skriver och bättre strukturerar olika typer av texter. I arbetsbokens övningar finns hänvisningar till olika Toolboxes så att eleverna lätt kan se att de kan få hjälp med ord och fraser i arbetet.

Focus on English 7 © Författarna och Liber AB

12


Now You’re Talking I Now You’re Talking tränar eleven på att i samtal uttrycka sina tankar och funderingar, men också att ta ställning i frågor och göra jämförelser med kamraters synpunkter. Många elever behöver tid att tänka igenom inte bara hur man säger något, utan också vad man ska säga eller tycka. Den första delen i Now You’re Talking är därför individuell så att eleven i lugn och ro kan förbereda sig. Därefter följer samtalsövningar i två steg, där den tredje mynnar ut i en mindre redovisning eller storgruppsdiskussion. Till alla dessa talövningar finns hänvisningar till Toolboxes som finns längst bak i övningsboken. På så sätt kan eleven anpassa sitt arbete och utvecklas från sin egen individuella nivå.

Fun and Games Fun and Games är en återkommande typ av övning som dels fungerar som en buffert för snabba elever, dels som ett roligt tillägg där eleven antingen kan arbeta individuellt och utmana sig själv, eller tävla tillsammans med en kamrat. Här finns ordflätor, tongue twisters, klurigheter etc.

Hörövningar I Focus on English 7 finns ungefär 40 hörövningar av olika slag (i text- och övningsbok). De tar avstamp i kapitlets eller textens tema utan att upprepa innehållet. Syftet kan t.ex. vara att lyssna på ett händelseförlopp, att lyssna efter fakta eller att lyssna efter hur man uttrycker sig i olika situationer. För att både, på ett tidigt stadium, förbereda eleven på de nationella proven i grundskolans sista år och för att bekanta eleven med olika typer av engelska, är övningarna uppbyggda på olika sätt och är av olika svårighetsgrad. Engelska är ett globalt språk. Eleverna får därför också höra olika typer av engelska, t.ex. brittisk engelska, engelska med lätt dialektal färgning, amerikansk engelska eller engelska med lätt afrikansk eller indisk färgning. Tänk på att du ibland kan behöva lägga in någon egen paus under uppspelningen för att ge eleverna mer tid att anteckna.

Grammatik Grammatiken är samlad i ett eget avsnitt i övningsboken. Tydliga regler följs upp av olika övningar av olika svårighetsgrad. Grammatiken kan tas upp när eleverna är motiverade för den eller när det är tydligt för eleverna att man måste kunna en viss grammatisk företeelse. Grammatikavsnitten innehåller också ett antal interaktiva övningar, där eleverna tillämpar och ytterligare tränar den grammatiska företeelsen. Detta underlättar ett flexibelt arbetssätt. I Focus on English 7 har grammatiken en viss tyngd på verbläran, som utgör en viktig grund för eleven. Så här kan ni arbeta med grammatiken: Visa eleverna några exempel på den grammatiska företeelse i textboken ni ska träna. Be dem leta reda på flera exempel med samma företeelse. Diskutera/låt dem diskutera fram en möjlig regel. Kolla upp och öva i övningsboken. Det är naturligtvis viktigt att grammatiken inte bara blir en del av språket som begränsas till ett antal övningar i övningsboken, utan blir en naturlig del av kommunikationen. Återknyt

Focus on English 7 © Författarna och Liber AB

13


därför ofta till övade avsnitt i mera övergripande sammanhang. Ge konkreta exempel. Några exempel: • Eleverna berättar om något de varit med om. Påminn om att imperfekt är det naturliga tempusvalet och att de ska använda det. Om det är en skriftlig uppgift, stryk under felaktigt använda verbformer och låt eleven rätta till. • Eleverna svarar på frågor om vad de eller någon annan håller på med. Man använder då pågående form (am, are, is +ing-form). I denna lärarhandledning finns dessutom många extra grammatikövningar på flera olika nivåer (se s. 80-107). I kapitelanvisningarna finns tips på när det kan vara lämpligt att ta upp olika grammatiska moment. Det bör dock påpekas att vanliga grammatiska företeelser som till exempel olika tempus, plural av substantiv eller sammandragna former naturligtvis kan tas upp i samband med de flesta texter.

Mini-Projects Mini-Projects skapar en sammanhållen muntlig och/eller skriftlig språksituation där eleverna får möjlighet att visa vad de kan och också bredda kunskaperna ytterligare. MiniProjects kan användas för hela gruppen eller för mindre grupper. Mini-Projects handlar t.ex. om att presentera ett förberett arbete för klassen, att arbeta med en längre text eller hel bok i helklass, att skriva egna texter med koppling till textbokens autentiska textutdrag osv. Material till projekten finns på projekt-cd:n (för dig som har materialet ”Focus on English 7 Teacher’s Guide with Project-cd”).

Filmtips I kapitelanvisningarna finns tips på filmer som kan passa till kapitlets tema. Kontrollera noga din skolas licenser innan du visar filmen. Mer information finns på www.sfi.se.

Focus on English 7 © Författarna och Liber AB

14


kopieringsunderlag 30 A grammar

Futurum (verb) A. Fyll i rätt form av be going to. 1. We ________________________________ to buy a new sailing boat. 2. When ____________ you _________________ to meet him again? 3. When _____________ they ________________ to paint the house? 4. Mike _______________________________ to have a party next Saturday. 5. What _____________ you __________________ to give Steven for his birthday? 6. I __________________________________ to buy him a new sweater. 7. It ____________ not __________________ to rain tomorrow. 8. We ________________________________ to get a dog. 9. Mrs Davis __________________________________ to move to Tanzania. B. Det här är Peters plan för dagen. 1. 7 am

get up, have breakfast

2. 8 am

go to school

3. 3 pm

see friends after school for a coffee

4. 7 pm

meet his girl friend

5. 10 pm

sit at the computer till late at night

Tala nu om vad han kommer att göra. Använd will. 1. At seven he __________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 2. _____________________________________________________________________ 3. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 4. _____________________________________________________________________ 5. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

Focus on English 7 © Författarna och Liber AB

Får kopieras

96


Diagnos vid början av år 7 Här ger vi förslag på material att använda som diagnos vid början av år 7.

Reading, vocabulary & grammar Du finner diagnoser till elevens läsförståelse, vokabulär och grammatik. Testen är tänkta att ge en bild av elevernas kunskapsnivå (läsa, vokabulär, grammatik) alternativt fungera som avstämning efter att man har arbetat med ett visst avsnitt (grammatik). Du kan även själv klistra och klippa och använda olika delar i större prov. Testen kan rättas av läraren eller av eleverna själva. Facit finner du på s. 131-133. Som diagnosmaterial till färdigheterna skriva, tala och lyssna föreslår vi följande:

Writing Som test på skrivförmåga föreslår vi att du som lärare skriver ett brev om dig själv till eleverna. Ställ frågor i brevet. Låt eleverna svara på brevet. När du bedömer elevens skrivförmåga kan du titta närmare på t.ex. detta: hur eleven använder bindeord i texten, om verbformerna används på ett riktigt sätt, om eleven använder en varierad vokabulär.

Speaking Som test på talförmåga föreslår vi att du låter eleverna berätta t.ex. om sitt sommarlov, sin familj e.d. för varandra och sedan berätta om kamratens sommarlov/familj etc. När du bedömer elevens talförmåga kan du titta närmare på t.ex. hur eleven uttalar ord, att ordföljden är riktig, att verbformerna används på ett riktigt sätt, att eleven varierar sig, att eleven ställer frågor för att föra samtalet vidare.

Listening Som test i hörförståelse föreslår vi någon eller några av de första hörövningarna från övningsboken.

Focus on English 7 © Författarna och Liber AB

Får kopieras

108


KAPITELTEST

Reality Check A – F: ______ /38 G:

 Very good

 Good

 Needs more work

Teacher’s comment: _________________________________________________ Name:___________________________________________ Class: __________

A. Translate into English, please. 1. (se fram emot) I really _____________________________________ to our holiday. 2. (inbjuda) I´m going to ______________________________ ten people to my party. 3. (rubrik) Did you read the _______________________________ in the newspaper? 4. (forskning) Professor Allen is doing ______________________________ on sharks. 5. (förrän) Pat couldn´t leave ______________________________ his mum got back. 6. (bröstkorg) She felt a pain in her ______________________________________.

B. Translate the words in italics into Swedish, please. 7. We must care for our environment. __________________________ 8. You mustn´t pollute the water!

__________________________

9. The teacher had a very good reputation. __________________________ 10. The incident really scared him.

__________________________ ______/10 points

Focus on English 7 © Författarna och Liber AB

Får kopieras

153


kapiteltest

reality check

C. Find a word (or words) that mean(s) the same or almost the same thing. scientist go on stop doctor meeting experience die say yes say no operation disappear

1. surgery

__________________________

2. pass away

__________________________

3. researcher

__________________________

4. continue

__________________________

5. encounter

__________________________

6. refuse

__________________________ ______/6 points

D. Translate the sentences into English, please. 1. Jag måste byta ut min gamla mobil. _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

2. Din grillfest var verkligen toppen! _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

3. Jag måste gå på toa. _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

4. Gillar du hans åsikt? _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

Focus on English 7 © Författarna och Liber AB

Får kopieras

154


Testa de fyra färdigheterna Här finner du ett större prov bestående av fyra delprov som testar de fyra färdigheterna läsa, lyssna, tala och skriva. Färdighetstesten är kopplade till text- och övningsböckernas teman så att eleverna har användning för den vokabulär och de kunskaper de har med sig från klassrumsarbetet. Cloze-testet tar upp sådan grammatik som ingår i övningsbokens grammatikdel. Samtliga tester är utformade så att eleverna får träning i att genomföra prov som påminner om de större prov de stöter på i senare årskurser. I facit finns även förslag på lösningar till de mer öppna frågorna.

Reading Här finns tre olika läsförståelseprov som man kan slå ihop till ett längre prov, alternativt använda separat. Till lästesten passar det bra att använda cloze-testet om Guinness rekordbok. Detta testar grundläggande grammatik. Facit finns på s. 176.

Listening Hörförståelsetestet är ett något längre test där eleven får träning i att sitta och lyssna till flera olika hörförståelser i följd. Facit finns på s. 180.

Speaking Taltestet finns i två olika versioner. Dessa kan antingen användas som olika alternativ vid samma testtillfälle, eller vid helt olika testtillfällen. Varje taltest består av tre delar. Del 1 är för eleven bekanta områden där eleven helt utgår från sig själv. Del 2 uppmuntrar mer till samtal där eleverna ställer frågor till varandra. I del 3 ska eleverna även tala om ämnet utifrån ett större perspektiv (omvärlden). När du bedömer elevens talförmåga kan du titta närmare på t.ex. hur eleven uttalar ord, att ordföljden är riktig, att verbformerna används på ett riktigt sätt, att eleven varierar sig, att eleven ställer frågor för att föra samtalet vidare.

Writing Skrivuppgiften innehåller två olika typer av skrivuppgifter. Till båda alternativen finns stödfrågor för att hjälpa eleven att komma igång. När du bedömer elevens skrivförmåga kan du titta närmare på t.ex. hur eleven använder bindeord i texten, om verbformerna används på ett riktigt sätt, om eleven använder en varierad vokabulär.

Focus on English 7 © Författarna och Liber AB

Får kopieras

172


Listening My name is: ___________________________________________________

Listening comprehension test 1 – At the Zoo Answer the following questions while you listen. Circle the correct answers. 1 What fruit is mentioned?

A. apple

B. orange

C. banana

2 Who warns the man first?

A. the mother

B. the boy

C. the keeper

3 Who gets afraid?

A. the boy

B. the mother

C. the keeper

4 Which picture is correct?

A, B or C

A.

B.

C.

Focus on English 7 © Författarna och Liber AB

Får kopieras

177


Speaking 1 The spoken test is divided into (indelad i) three parts. First read through the instructions.

Something Important There are always things in life that are more important to you than other things. Some things are important not only to you, but to other people in the world as well.

Part 1 Read the following words. Take turns and choose one or two of them and tell your friends why it is important to you/why they are important to you. Pet(s) Friend(s) Family

Part 2 You will be given a card with a list of things to choose from. Choose two of them and explain which one is the most important to you and why. Also explain which one is the least (minst) important to you and why. Ask your friends what they think about your choices.

Part 3 You will be given a card with different pictures on it. Pick one or two of them and talk about how they can be important to you, to other people in your own country and to people in other countries. Ask your friends what they think about your choices.

Focus on English 7 © Författarna och Liber AB

Får kopieras

181


kapiteltest kapitelutvärdering I’ll reality never forget check

Utvärdering - I’ll Never Forget Målen för kapitlet var: • kunna berätta om saker man varit med om. • ha större ord- och frasförråd så att man kan berätta varierat. • kunna ta till sig fakta ur en populärvetenskaplig text och kort kunna redogöra för dem. • läsa och förstå en skönlitterär text. Efter att ha arbetat med kapitlet kan jag berätta om saker jag har varit med om:  inte så bra  bra  mycket bra Under arbetet lärde jag mig:  nya glosor och synonymer  nya fraser  fakta  hur jag kan variera mitt tal- och skriftspråk  annat: _________________________ När jag läser en faktatext förstår jag:  lite  stora delar  allt När jag läser en berättande text förstår jag:  lite  stora delar  allt Jag lärde mig bäst av:  att arbeta självständigt  att diskutera med kamrater  att lyssna till historien bakom bilden  en kombination av de olika momenten Så här tyckte jag om kapitlets texter:  ointressanta  intressanta  spännande  lärorika  ingen åsikt

Focus on English 7 © Författarna och Liber AB

Min läsförståelse har utvecklats: (Rita in på mätaren.)

väldigt mycket ganska mycket mycket ganska lite

Får kopieras

188


kapiteltest kapitelutvärdering I’ll reality never forget check

Om du har svarat ointressant, vad saknade du? __________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

Så här tyckte jag om svårighetsgraden:  jättesvårt  lagom svårt  lätt MIN EGEN ARBETSINSATS Jag planerade mitt arbete:  inte alls  till viss del  till stor del Jag koncentrerade mig:  inte så bra  bra  mycket bra Under arbetet utvecklade jag:  min hörförståelse  mina kunskaper om att berätta något jag har varit med om  min förmåga att hitta fakta/svar på frågor i en text  annat: _________________________

Hur bra har jag nått målen? (Rita in på mätaren.)

väldigt mycket ganska mycket mycket ganska lite

Vad kan jag göra bättre för att utvecklas mer? ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

Focus on English 7 © Författarna och Liber AB

Får kopieras

189


hörmanus

Övningsbokens hörövningar A Maltese Experience Part 1 Listening exercise A - Questions and answers Speaker :

The Maltese Experience 1. Workbook 1. Listening exercise A - Questions and answers.

Listen to the questions 1-4. Mark the correct answer. You will hear each question twice.

Number 1

How are you? (kort paus)

Number 2

How do you do? (kort paus) How do you do? (kort paus)

Number 3

Who are you? (kort paus)

Who are you? (kort paus)

Number 4

See you. (kort paus)

See you. (kort paus)

Speaker 2:

Listen to the conversations 5-7. Mark the right answer. You will hear each conversation twice. Number 5

Man:

Have you been abroad?

Woman:

Yes, last year we went to Ireland in the summer and Austria in the winter.

How are you? (kort paus)

(kort paus) Man:

Have you been abroad?

Woman:

Yes, last year we went to Ireland in the summer and Austria in the winter.

(kort paus) Speaker 2:

Number 6

Girl

Have you got any brothers or sisters?

Boy

Yes, I’ve got a sister.

Girl

Oh, how old is she?

(kort paus) Girl

Have you got any brothers or sisters?

Boy

Yes, I’ve got a sister.

Girl

Oh, how old is she?

(kort paus) Speaker 2:

Number 7

Boy:

What’s your favourite movie?

Girl:

Dracula. Do you like horror movies?

(kort paus)

Focus on English 7 © Författarna och Liber AB

Får kopieras

214


Focus on English 7 lärarhandledning ISBN 978-91-47-90648-2 © 2012 Maria Jones, Anders Odeldahl, Lena Odeldahl och Liber AB Redaktion Anna Karlberg, Pernilla Hallqvist Formgivare Lotta Rennéus Produktion Christina de Besche Första upplagan

BILDFÖRTECKNING Illustrationer s. 62, 150, 177, 180, 252, 257 Johan Unenge s. 7, 67, 76, 80, 142, 144, 145, 148, 152, 153, 156, 157, 161, 204, 214, 243, Janette Bornmarker s. 74-76, Shutterstock s. 82-88, Shutterstock Foton s. 68, Shutterstock s. 69, Shutterstock s. 78, Shutterstock s. 166, Shutterstock s. 167, Shutterstock s. 169, Shutterstock s. 170, Shutterstock s. 173, Shutterstock s. 181, Martina Neumann/Solo/Scanpix s. 182 Marc Vaughn/Masterfile/Scanpix s. 183, Shutterstock s. 184, Shutterstock s. 185, Clark Little/SWNS/Scanpix s. 186, Shutterstock s. 256, Paul Smith/Bloomingdale’s/AP/Scanpix (1) s. 256, Frederico Gambrini/DPA/IBL (2) s. 256, Shutterstock (3, 4)

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se Undantag Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade Får kopieras. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan och kopiorna får inte spridas utanför den egna skolans verksamhet. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08–690 90 00 www.liber.se Kundservice tfn 08–690 93 30, fax 08–690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

Focus on English 7 © Författarna och Liber AB

Får kopieras

259

9789147906482