__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

STARKA tillsammans I TRÄNING TÄVLING & TANKE

JENNY WIBÄCK


© Jenny Wibäck, text, 2017 Jeanette Hallman, illustrationer Emma Wahlén, foto Övriga foton: Fia Ahlström: s 94 Maria Evaldsson: s 77, 108 Lotta Hägglund: s 31, 78, omslagets baksida (nederst) Nina Johansson: s 139 Johanna Kempe: s 49 Heléne Lindström: s 132 Lena Mjöberg: s 56 Maria Sandström: s 74 Veronica Thoresson: s 91, 137 Jenny Wibäck: s 151

Redaktör: Emma Wahlén Utgiven av Bokförlaget Settern, 286 92 Örkelljunga Tel 0435-804 70 www.settern.se Tryckt vid Italgrafmedia 2017 ISBN 978-91-7586-661-1

– 154 –


INNEHÅLL Förord 5 DEL I Gör din grej Planerar du för nästa hund Vad är din grej? Har du bestämt dig? Är det viktigt att ”lyckas”   med varje hund? Hur vill du träna? Hur ser du på de felen? Ser du helheten? Hur har ni det i vardagen? Ur dagboken DEL II Tävla på bästa tass Väljer du styrkor eller svagheter? Fungerar det inte på tävling Ser du hunden som en medspelare? Gillar du att tävla? Gillar din hund att tävla? Är träning bättre än tävling? Lurar du dig själv? Vad använder du din tävling till? Vem är du på tävlingsdagen? Hur beskriver du dig själv? Hur kommer du i form? Ur dagboken

7 8 11 16 18 20 23 27 32 34

37 38 40 43 45 50 52 55 59 63 68 72 76

DEL III Ge dig själv chansen 79 Har du provat allt? 80 Hur bra kan du bli? 82 Är du beredd att anstränga dig? 87 Hur blir du effektiv? 90 Behöver du tävlingar för att träna? 93 Om du hade tränat idag,   vad hade du tränat? 95 Har du olika mål? 97 Har du smarta mål? 99 Vill du vara en underdog? 104 Skapar du goda förutsättningar? 107 Har du plats för träning? 110 DEL IV Sköt dig själv Är du för positiv Ur dagboken Vilka tankar väljer du Är du nervös Har du prestationsångest? Hur har du det med självkänslan? Vad är typiskt dig? Är du en nörd? Vem bryr sig? Vem får ge dig feedback Är du avundsjuk Är du på rätt plats? Varför ett träningsgäng? Har du perspektiv

117 113 114 118 124 126 128 129 130 133 135 138 140 143 146

Efterord 150 Författarens tack 152 – 155 –


– 36 –

TÄVLA PÅ BÄSTA TASS


FÖRORD

Förmånen att få dela livet med en eller flera hundar är fantastisk och berikar på många plan. Troligen fler än vi förstår. Valet att tävla med sin hund, innebär också ett val att göra sig sårbar som hund­ ägare. De frågor som utgör rubriker till bokens olika kapitel har kommit till mig i rollen som hundtränare, coach, träningskompis och domare. Jag har mött många hundägare som mår dåligt helt i onödan och jag har själv varit en av dem. Idag mår jag desto bättre, men det är ett ständigt pågående arbete som till stor del handlar om tanke­kontroll. Min största förhoppning med denna bok är att förmedla inspiration, motivation och kunskap för att allt fler hundtränare och allt fler hundar ska få chans att uppleva äkta, genuin träningsglädje. Jag tror att våra grundläggande förhoppningar och ambitioner i rollen som hundtränare, är en bra startpunkt för denna resa. I bokens första del möter du därför idéer, tankar och uppgifter kring vikten av att göra sin egen grej, för sin egen skull. Om du som läsare redan är inställd på förändring och söker konkreta råd som mer direkt kan appliceras på tävlingssituationen, så kan det vara mer givande att börja din läsning i del två eller fyra. När du känner dig stark kan det vara spännande att utmana dina föreställningar om din kapacitet, vilket du får chans till i del tre. Alla kapitel är skrivna fristående från varandra, utifrån syftet att du ska kunna börja med den fråga som känns mest aktuell, just nu. När det gäller träning och tävling för nöjes skull så tycker jag vi har ett särskilt stort ansvar att värna arbetsglädje och teamkänsla, så att vi bemöter hun­ den som den fantastiska medspelare den kan vara. I ett försök att göra den ojämlika relationen människa-hund något mer jämlik så brukar jag lite skämtsamt prata om oss hundägare som apor. Teamet apan och hunden kommer därav dyka upp i boken genom illustrationer av Jeanette Hallman. Med hopp om att inspirera till meningsfull och utvecklande hundträning! – 5 –


– 6 –

GÖR DIN GREJ


GÖR DIN GREJ

I en känsla av flow befinner du dig i ett tillstånd, då du är helt hängiven det du gör och där processen blir så mycket viktigare än slutresultatet. De där tränings­ passen där du totalt tappar koll på tiden och är helt fokuserad på din hund. I er delade arbetsglädje finns en styrka som gör att ni kommer träna ofta, vilket borgar för att ni blir duktiga på det ni gör. Att vara skicklig i utövandet ökar i sin tur chansen för att den positiva känslan följer med även till tävlingsbanan. Framgång föder framgång – och ju roligare du tycker det är att träna och tävla, desto mindre makt får eventuella motgångar över dig och dina prestationer.

Att ta sitt utövande på allvar kan vara ett tecken på att du kommer nå dina mål, eftersom du går in för det du gör. Men om känslorna inte är positiva utan du snarare driver på dig själv med negativ förstärkning, så har det uppenbarligen blivit för allvarligt och dina egentliga syften med träningen suddas ut. En viss känsla av meningslöshet kan infinna sig, för vad är syftet med alltihop om du inte har roligt och mår väl under tiden? Är målet och de få timmar du får sola dig i glansen värda något, om alla de hundratals timmarna på vägen dit präglas av negativa känslor? Att hitta och bibehålla såväl sin egen som hundens arbetsglädje är – som tur är – en träningssak. Vardagen som hundägare rymmer många möjligheter att fungera som ett mentalt gym, där du får träna din förmåga att hålla fokus på det du kan påverka och på det som är viktigt för din motivation.

– 7 –

GÖR DIN GREJ

Jag tror att de flesta hundtränare har upplevt den eftersträvansvärda tränings­ glädjen, men det är också lätt att känslor av prestationsångest och missnöje smyger sig in. ”Nuet” tappas bort och ”sedan” hamnar i fokus. Magin och andrummet försvinner och det som från början var tänkt att berika livet kan istället bli en belastning.


PLANERAR DU FÖR ”NÄSTA HUND”? Har du någon gång tänkt tanken att du redan imorgon ska börja med en ny vana, ett nytt tankesätt eller en ny strategi som med all säkerhet kommer påverka ditt liv till det bättre? Det skulle till exempel kunna handla om att träna mer, gå upp tidigare på morgonen, lägga mindre tid framför en skärm, sluta älta något gam­ malt, ringa till en person i din närhet som du vet är ensam, eller bryta en vana som du sedan länge vet är skadlig för din hälsa.

”Börja idag med det du vill bli imorgon”

GÖR DIN GREJ

Kanske har du haft liknande ambitioner för en lite längre tidsperiod, till exempel i form av ett nyårslöfte, eller i planering inför nästa hund. Orden ”Med nästa hund ska jag...” är rätt så vanliga bland oss hundägare! Tanken att med erfarenhet bli bättre är naturlig. De flesta av oss vill nog vara en lite bättre människa idag, än igår. Samtidigt är det svårt för oss att bryta vanor. Det sägs att 95% av tankarna du tänkte igår, tänker du även idag! Förhoppningen att det blir bättre framöver, påverkar oss positivt på ett plan, men negativt på ett annat. Vi invaggas i en falsk trygghet att ”det blir bättre sedan” vilket blir kontraproduktivt, eftersom vi då inte tar initiativ till förändring. Den erfarna hundägaren vet, att det där med ”nästa hund” aldrig går att förutse. Med en ny valp i famnen ligger det nära till hands att tänka att tidigare misstag inte ska upprepas – och så blir det kanske – men det spelar oftast ingen större roll, för den nya hunden har en helt annan personlighet. Bredvid står ägaren – med nya misstag, men också nya framsteg. Även om alla individer är olika så kan du bli mer eller mindre skicklig i din hundtränarroll på ett generellt plan. Därför kan du ta chansen att – tillsammans med din nuvarande hund – utveckla och träna upp de förmågor du tror att du behöver inför nästkommande. Detta är ett upplägg som hjälper dig att fokusera på det du kan påverka just nu, vilket är en viktig del i mental träning. Om vi ska se något meningsfullt i hundarnas alltför korta livslängd så kan det vara just denna ständiga påminnelse om att tillvarata den tid vi får. I mötet med den äldre hundens blick blir påminnelsen än mer definitiv, men det finns fort­ farande chans att fånga dagen tillsammans. Den uppskattning som ges tillbaka från en gammal hund som får chans att lära sig nya saker, ger tusenfalt igen.

– 8 –


En av de stora fördelarna som brukar lyftas fram för barn som får växa upp med husdjur är att de tidigt lär sig livscykeln. Samtidigt som vi djurägare tvingas uppleva flera smärtsamma avsked och fruktansvärda beslut, så finns det något vackert och stort i att följa någon från födelse till död. Det blir också meningsfullt att göra livet däremellan så gott och rikt som möjligt. Varje dag. Här och nu.

Nu eller senare? ÕÕ Vad har du bestämt att du ska göra annorlunda med nästa hund?

GÖR DIN GREJ

ÕÕ Finns det något av detta du kan tillämpa redan nu, på den eller de hundar du har idag?

– 9 –


Vad händer om du följer din hund?

GÖR DIN GREJ

Prova att under en promenad ha din hund som vägledare. Titta på det hunden tittar på och lyssna efter ljud när du ser att din hund spetsar öronen. Ta reda på vad det är som hunden är så nyfiken på bakom stubben och låt hunden bestämma hur lång tid allt ska undersökas.

– 10 –


VAD ÄR DIN GREJ? På tävlingsbanan finns förare som är extremt noggranna och aldrig ger sig ut innan de har en otroligt hög procentuell chans att nå sina resultatmål. Där finns förare som optimistiskt testar så snart ”det kan gå” och som inte har ont av att ligga på gränsen. Ytterligare en kategori deltar främst av sociala skäl och bryr sig inte så mycket om hur det går rent resultatmässigt. Några tävlar för att lära sig hur en tävling går till och andra tävlar för att mäta sig med andra. För några är det vik­ tigt att vinna, för andra är det deltagandet som är det primära. Några prioriterar detaljerna, andra är duktiga på att få ihop helheten. Det finns såklart inga rätt och fel i detta, utan det viktiga är att du håller koll på hur du själv fungerar. Vad driver dig? Vad vill du få ut av alltihop?

Hur du själv ser på ovanstående resonemang, är rätt så avgörande för vad du ska prioritera i ditt hundägarskap och i din tränarroll. Oavsett hur du prioriterar och vad du gör, så är det viktigt att det är ”ditt”, att målen är dina och att resan som utgör vägen dit får dig att må bra. Inte minst i motgång. Har du investerat mycket i något som aldrig blev klart, så är det extra viktigt att det du gjorde på vägen hade ett starkt egenvärde. I annat fall blir motivationen skör och det är lätt hänt att minsta motgång leder till att det aldrig blir några fler försök. Att göra ”din grej” kan rymma yttre ramar som valet av ras, tik eller hane, valet av individ i en valpkull och valet av tävlingsgren. Därefter väntar dock ytterligare mängder av små vardagliga val, som med stor sannolikhet kommer påverka hur du mår i din hobby. Valet av ambitionsnivå är ett exempel, valet av tränings­ metoder ett annat. En del vill gärna få regelbunden coaching från någon de ser upp till. Andra ser utmaningen i att klura på egen hand och själv experimentera sig fram till lösningar. – 11 –

GÖR DIN GREJ

Hundträning som hobby kan vara en jakt efter de högsta poängen, att vara den som är bäst eller gör mest rätt. Men det kan också vara så mycket annat. En resa som tar dig till platser, situationer och personer som du aldrig annars hade mött. En häftig utmaning där du får möjlighet att använda dina styrkor och arbeta med dina svagheter. Ett instrument för att mäta hur du utvecklas när du arbetar hårt och målmedvetet mot större eller mindre mål. Och inte minst – en chans att fördjupa relationen till hunden som art och till individen i din egen hund. Vikten av att ha ”rätt” hund för att lyckas, gör på ett sätt många tävlingsgrenar till en ojämn sport. Åtminstone om du utöver tävlandet har en viktig och djup relation till din fyrbenta vän, som gör att den trots bristande kvaliteter inte är utbytbar i första taget.


En aspekt som lyfts fram som positiv inom hundsporten är möjligheten att tävla mot sig själv. Om du vill, kan du fullkomligt strunta i placeringar och istället utvärdera prestationen utifrån egna mätinstrument. För att klara detta i praktiken krävs en mental rustning som står emot ogenomtänkta kommentarer, andras statusuppdateringar i sociala medier som kan påminna dig om allt du inte gör eller är och jämförelser med andra hundar av samma ras eller i samma ålder. Det sägs ibland att hundarna blir vad vi gör dem till – men samtidigt vet vi att det inte är riktigt så enkelt. Individens genetiska arv spelar stor roll. En del hundar ger ungefär samma förutsättningar som att spela innebandy med en klubba utan blad – du kan vara med, men det blir svårt att göra mål. Men den lyckligaste hundtränaren är kanske inte den som har flest meriter och högst poäng? Kanske är det snarare den som dagligen njuter av att på olika sätt utvecklas tillsammans med sin hund?

GÖR DIN GREJ

”Don’t compare your chapter 1 to someone else’s chapter 20” Att utvecklas och bli bättre behöver inte handla om att prestera i relation till andra. Det kan snarare handla om att lära sig att trivas bättre med sig själv och att få ut så mycket som möjligt av sin hobby. Hur du ser på dig själv och upplever din tillvaro är dessutom tusen gånger viktigare än hur andra ser på dig. Det är lätt att inte komma längre än till det mätbara – rent hem, fin bil, imponerande tävlingsresultat, eller en hund som aldrig drar i kopplet. Men ännu längre in i oss finns andra – och mycket viktigare värden. Att känna sig nöjd, att vara tacksam, att känna stolthet utan prestation och att låta sin hund vara sig själv. – 12 –


– 13 –

GÖR DIN GREJ


Vem är du? ÕÕ För varje rad – sätt ett kryss närmast det påstående som bäst passar in på dig. Om båda alternativen är ungefär lika överensstämmande på din personlighet, så sätter du krysset i mitten på skalan. ÕÕ Om du vill jämföra din hundtränarroll med hur du fungerar i övrigt, så kan du till exempel sätta blåa kryss för hur du ser på dig själv som hundtränare och röda kryss för hur du ser på dig själv i rollen på din arbetsplats, i föreningslivet eller inom andra områden i livet. ÕÕ Om du vill ändra dig på något område kan du ringa in dessa kryss och återgå till dem då du arbetar med dina målsättningar.

Helhet......................................................................... Detaljer Testa............................................................................. Säkra Experiment..............................................................Instruktioner Följa andra................................................................ Egen stig

GÖR DIN GREJ

Lätt................................................................................ Svårt Vinna............................................................................. Delta Prestation.................................................................. Umgänge Korrekt...........................................................................Roligt Ansträngning.............................................................Lättsamhet – 14 –


– 15 –

GÖR DIN GREJ


EFTERORD På samma sätt som jag väljer att se att alla mina hundar är med mig på prispallen när jag får äran att stå där, så ser jag alla de hundar jag fått lära känna som en viktig del i den här boken. De egna hundarna har förstås en särskilt stor betydelse, inte minst Skalman som kom mig så nära men som inte klarade omvärlden utanför. Smärtan efter honom fick mig att tro att jag aldrig skulle våga fästa mig så vid en hund igen. Detta blev i sin tur ytterligare en sorg, för jag kände att jag i det hade förlorat allt som den här boken handlar om.

SKÖT DIG SJÄLV

Till dig som kanske är i den fasen av ditt hundägande just nu – du är definitivt inte ensam, även om vi hundfolk sällan pratar om det, annat än genom diverse skuldbelägganden. Fokus på hur problem kan åtgärdas genom träning kan vara bra, men träning kan tyvärr inte lösa allt, varken för djur eller människor. En klok klubbkompis tröstade mig med orden ”Allt som är trasigt går inte att laga”. De var viktiga för mig, för även om hundar är en fantastisk resurs för personlig utveckling och även om vi kan växa av att se problem som utmaningar, så har vi ett viktigt ansvar i att prioritera deras rätt att vara just hundar. Det är inte meningen att den ene ska bli stark på bekostnad av att den andre blir svag. Pingu som flera år efter Skalman kom till oss för att bli husses vallhund har med stor envishet och mycket kärlek buffat sig in i mitt hjärta och fått mig att våga bli riktigt tight med en hund igen. Dag för dag bygger hon upp spillrorna av mitt brustna självförtroende i rollen som hundägare. Det är ett jobb jag inte klarade att göra själv. Enda sättet att bli stark igen var tillsammans med en an­ nan speciell hund. Tack Pingu för att du tålmodigt bär mig och för att du har gjort mig till en glad hundägare igen. Förlåt Skalman för att jag inte kunde bära dig. Tårarna rinner än och ur dem växer just den här texten sakta fram. Tack alla hundar på skalan mellan dessa två – egna såväl som andras – för kunskap, vänskap och äventyr som ger massor av personlig utveckling. Alla är ni olika och alla har ni något att ge.

– 150 –


SKÖT DIG SJÄLV

Mina änglahundar.

– 151 –


Hundträning kan vara det roligaste som finns, samtidigt som hängivenheten kan göra dig sårbar. I den här boken får du inspiration och redskap för att forma såväl träning som tävling till det du vill att det ska vara. Utifrån grundtanken att se hunden som medspelare och mental styrketränare kan ni bli riktigt starka tillsammans. Ge din hund – och dig själv – chansen att möta ditt bästa jag!

Under lydnads-SM hade jag förmånen att ha Jenny Wibäck som min mentala coach. Fast jag skulle snarare vilja kalla henne mental motivator, för är det något Jenny kan så är det att motivera och plocka fram det allra bästa hos de individer hon jobbar tillsammans med. Det gäller såväl två- som fyrbenta. Den här boken handlar om så mycket mer än mental träning. Den handlar om personlig utveckling, kärlek och respekt till hunden samt vikten av att göra ”sin grej” som hundtränare.

Heléne Lindström – mental tränare och träningscoach

Jenny Wibäck coachar hundägare i olika grenar, utbildar resurshundförare och är assisterande landslagscoach. Utanför hunderiet har hon studerat pedagogik, idrottspsykologi och handikappvetenskap. På SM-planen har hon haft rollen som både tävlande och domare. De egna hundarna tränas och tävlas i spår, lydnad, nose work och vallning. ISBN: 978-91-7586-661-1

BOKFÖRLAGET

SETTERN

Profile for Smakprov Media AB

9789175866611  

9789175866611  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded