9789127448872

Page 1

2A

Si ngma

ÖVNINGSBOK 2A Författare och konsult: Dr Yeap Ban Har Svensk bearbetning: Pia Agardh och Josefine Rejler

Singma matematik 2A: Lärobok

2A

11ll

10 FÄRGER

Singma matematik 1100lml

10090 ml 80

1 dl

90

9 dl 67008070

50 60

50 8 dl 430040

20 30

7 dl 102010

Läroboken är elevernas gemensamma samtals- och lärobok. Här får eleverna utforska, lära tillsammans och göra aktiviteter i par eller i grupp.

ÖVNINGSBOK 2A

Singma är en forskningsbaserad läromedelsserie som är uppbyggd enligt Singaporemodellen. Matematiken förklaras och synliggörs med konkret material och bilder och varje lektion har en tydlig struktur. Med Singma får alla elever möjlighet att utveckla sin förståelse och sitt intresse för matematik.

1• 3

2A

1l

1• 3

matematik

Singma matematik

Övningsbok

Singma matematik

6 dl 5 dl

1l

4 dl 3 dl 2 dl 1 dl

1l

8 7

7

9 6

8

6

10 5

9

5

11 4

10

4

12 3

11

3

13 2

12

2

14

9 dl 8 dl 7 dl 6 dl 5 dl 4 dl 3 dl 2 dl 1 dl

15

9 dl 8 dl 7 dl 6 dl 5 dl 4 dl 3 dl 2 dl 1 dl

0 cm 1

13

0 cm 1 14

15

Omslag s 1 LB 2A.indd 1

2017-06-29 22:00

Övningsbok

2A

1l

1• 3

Singma matematik

Omslag s 1 LB 2A.indd 2

2017-06-29 22:00

2A

Singma matematik Med lärarwebb!

Lärarhandledning Singma omslag LH.indd 3

Övningsboken är elevens egen bok där de övar, skriver och dokumenterar sina kunskaper. Varje kapitel avslutas med en kunskapslogg.

2017-06-29 22:03

Lärarhandledningen innehåller allt stöd som läraren behöver för att planera, undervisa och bedöma. På lärarwebben finns mer digitalt material att hämta.

Läs mer på www.nok.se/singma ISBN 978-91-27-44887-2

9 789127 448872

Cover Singma ÖB 2A.indd Alla sidor

2017-06-29 23:48


LEKTION

KAPITEL 2

Blockmodellen

1

Använda blockmodellen 1 Det är 38 pojkar och 47 flickor på biblioteket. Hur många barn är det sammanlagt på biblioteket?

38

=

barn sammanlagt på biblioteket.

2 Tom har 27 klistermärken. Hans mamma ger honom 34 klistermärken. Hur många klistermärken har han nu?

Han har

24   2A-kap2.indd 24

Blockmodellen

=

?

klistermärken nu. LEKTION 1

2017-06-29 23:03

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Det är

?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

47


3 Anna har 80 kronor. Hon handlar för 32 kronor och ger resten av pengarna till sin syster. Hur många kronor får hennes syster?

80

32

?

=

Hennes syster får

kronor.

4 Det är 96 kulor i en låda.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

68 av kulorna är gröna och resten är blå. Hur många blå kulor är det?

?   Det är

LEKTION 1 2A-kap2.indd 25

=

blå kulor.

25

Blockmodellen

2017-06-29 23:03


LEKTION

Problemlösning del – helhet

2

1 En bagare bakar 73 tårtor på morgonen och 28 tårtor på eftermiddagen. Hur många tårtor bakar han sammanlagt?

28

73

? = Han bakar

tårtor sammanlagt.

2 Efter att ha läst 37 sidor i boken har David 59 sidor kvar.

? = Det är

26 2A-kap2.indd 26

Blockmodellen

sidor i boken.

LEKTION 2 2017-06-29 23:03

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Hur många sidor är det i boken?


3 Gustav har 92 frimärken. Han ger 23 frimärken till sin kompis. Hur många frimärken har han kvar?

92

23

? =

Han har

frimärken kvar.

4 Det är 64 frukter i lådan.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

36 av frukterna är äpplen och resten är apelsiner. Hur många apelsiner är det?

? = Det är

LEKTION 2 2A-kap2.indd 27

apelsiner.

Blockmodellen

27 2017-06-29 23:03


LEKTION

Problemlösning fler – färre

3

1 Det är 78 basketbollar och 59 volleybollar i idrottshallen. Hur många fler basketbollar än volleybollar är det?

78 basketbollar volleybollar

? 59 =

Det är

fler basketbollar än volleybollar.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Hur många klistermärken har Lovisa?

56 26

Elin Lovisa

? = Lovisa har

28 2A-kap2.indd 28

Blockmodellen

klistermärken. LEKTION 3

2017-06-29 23:03

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2 Elin har 56 klistermärken. Lovisa har 26 fler klistermärken än Elin.


3 Det är 63 körsbärsträd i parken. Det är 27 färre äppelträd än körsbärsträd i parken. Hur många äppelträd är det?

körsbärsträd äppelträd

? = Det är

äppelträd.

4 Samir fick 73 poäng på tävlingen.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Anna fick 18 fler poäng än Samir. Hur många poäng fick Anna?

Samir Anna

? = Anna fick

LEKTION 3 2A-kap2.indd 29

poäng.

Blockmodellen

29 2017-06-29 23:03


LEKTION

Problemlösning fler – färre

4

1 Det är 87 elever som tränar fotboll. Det är 39 färre elever som tränar innebandy. Hur många elever är det som tränar innebandy?

87 tränar fotboll tränar innebandy

Det är

39 =

?

elever som tränar innebandy.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

På tisdagen läser han 27 sidor mer än på måndagen. Hur många sidor läser han på tisdagen?

56 27

måndag tisdag

Han läser

30   2A-kap2.indd 30

Blockmodellen

=

?

sidor på tisdagen.

LEKTION 4 2017-06-29 23:03

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2 På måndagen läser Gustav 56 sidor i sin bok.


3 Oliver har 93 fotbollskort. Han har 32 fler än Anna. Hur många fotbollskort har Anna?

Oliver Anna

? = Anna har

fotbollskort.

4 Det är 85 röda pennor i en låda.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Det är 48 färre röda pennor än blå pennor i lådan. Hur många blå pennor är det i lådan? Rita med blockmodellen.

= Det är

LEKTION 4 2A-kap2.indd 31

blå pennor i lådan.

Blockmodellen

31 2017-06-29 23:03


LEKTION

5

Min kunskapslogg 1 Hitta på en uppgift som passar till likheten. Visa hur du löser uppgiften med blockmodellen.

49 + 25 = 74

32 2A-kap2.indd 32

Blockmodellen

GANSKA SÄKER

SÄKER

LEKTION 5 2017-06-29 23:04

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

OSÄKER

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kan du hitta på fler uppgifter?


2 Visa hur du löser uppgiften med blockmodellen. En kock kokar 75 ägg på morgonen och 36 ägg på eftermiddagen. Hur många ägg kokar han sammanlagt?

Han kokar

= ägg sammanlagt. OSÄKER

GANSKA SÄKER

SÄKER

GANSKA SÄKER

SÄKER

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

3 Visa hur du löser uppgiften med blockmodellen. Det är 45 flickor som leker på lekplatsen. Det är 29 fler flickor än pojkar på lekplatsen. Hur många pojkar är det på lekplatsen?

Det är

=

pojkar på lekplatsen. OSÄKER

LEKTION 5 2A-kap2.indd 33

33

Blockmodellen

2017-06-29 23:04


KLURING 1 Anna och Tom samlar på klistermärken. Tom har 29 färre klistermärken än Anna. Hur många har Anna, om Tom har 57 klistermärken?

34 2A-kap2.indd 34

Blockmodellen

KLURINGAR 2017-06-29 23:04

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Vem av oss har flest klistermärken?


KLURING 2 Elin och Gustav samlar burkar för att tjäna pengar. Elin samlar ihop 25 fler burkar än Gustav. Hur många har Elin, om Gustav har 62 burkar?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Ska vi addera eller subtrahera?

KLURINGAR 2A-kap2.indd 35

Blockmodellen

35 2017-06-29 23:04


KLURING 3 Hitta på en uppgift som stämmer med blocken. Räkna ut svaret.

76 fotbollar basketbollar

?

36 2A-kap2.indd 36

Blockmodellen

KLURINGAR 2017-06-29 23:04

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Vad har jag räknat ut?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

49


KLURING 4 Hitta på en uppgift som stämmer med blocken. Räkna ut svaret.

?

15

blå kulor röda kulor

Vad har jag räknat ut?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

47

KLURINGAR 2A-kap2.indd 37

Blockmodellen

37 2017-06-29 23:04


2A

Si ngma

ÖVNINGSBOK 2A Författare och konsult: Dr Yeap Ban Har Svensk bearbetning: Pia Agardh och Josefine Rejler

Singma matematik 2A: Lärobok

2A

11ll

10 FÄRGER

Singma matematik 1100lml

10090 ml 80

1 dl

90

9 dl 67008070

50 60

50 8 dl 430040

20 30

7 dl 102010

Läroboken är elevernas gemensamma samtals- och lärobok. Här får eleverna utforska, lära tillsammans och göra aktiviteter i par eller i grupp.

ÖVNINGSBOK 2A

Singma är en forskningsbaserad läromedelsserie som är uppbyggd enligt Singaporemodellen. Matematiken förklaras och synliggörs med konkret material och bilder och varje lektion har en tydlig struktur. Med Singma får alla elever möjlighet att utveckla sin förståelse och sitt intresse för matematik.

1• 3

2A

1l

1• 3

matematik

Singma matematik

Övningsbok

Singma matematik

6 dl 5 dl

1l

4 dl 3 dl 2 dl 1 dl

1l

8 7

7

9 6

8

6

10 5

9

5

11 4

10

4

12 3

11

3

13 2

12

2

14

9 dl 8 dl 7 dl 6 dl 5 dl 4 dl 3 dl 2 dl 1 dl

15

9 dl 8 dl 7 dl 6 dl 5 dl 4 dl 3 dl 2 dl 1 dl

0 cm 1

13

0 cm 1 14

15

Omslag s 1 LB 2A.indd 1

2017-06-29 22:00

Övningsbok

2A

1l

1• 3

Singma matematik

Omslag s 1 LB 2A.indd 2

2017-06-29 22:00

2A

Singma matematik Med lärarwebb!

Lärarhandledning Singma omslag LH.indd 3

Övningsboken är elevens egen bok där de övar, skriver och dokumenterar sina kunskaper. Varje kapitel avslutas med en kunskapslogg.

2017-06-29 22:03

Lärarhandledningen innehåller allt stöd som läraren behöver för att planera, undervisa och bedöma. På lärarwebben finns mer digitalt material att hämta.

Läs mer på www.nok.se/singma ISBN 978-91-27-44887-2

9 789127 448872

Cover Singma ÖB 2A.indd Alla sidor

2017-06-29 23:48