Page 1

DRIVA FÖRETAG SOM PENSIONÄR vänder sig

till dig som startar företag inför pensioneringen, fortsätter att driva företag efter att du blivit pensionär eller som avslutar ditt företagande i och med pensioneringen, antingen genom en försäljning till utomstående eller genom en överlåtelse inom familjen. Som pensionär kan du glädja dig åt utomordentligt fördelaktiga villkor för företagandet. Lägre skatt, lägre socialavgifter, fortsatt pensionsintjänande, sjukpenning om du blir sjuk osv. Boken ger all information du behöver och avlivar ett stort antal myter om pensionen.

UR INNEHÅLLET

Starta företag • Avdrag • Beskattning • Budget • Bästa företagsformen • Finansiering • Lönsamhet • F-skatt • Moms • Sjukpenning • Skatteplanering • Socialavgifter • Myter om pensionen

FÖRFATTAREN

Björn Lundén har erfarenhet av att driva företag som pensionär och har skrivit ett stort antal böcker om skatt, ekonomi och juridik.

– KUNSKAPSFÖRETAGET FÖR FÖRETAGSKUNSKAP –

www.blinfo.se

Driva företag som pensionär

BJÖRN LUNDÉN

BJÖRN LUNDÉN

DRIVA FÖRETAG SOM PENSIONÄR Tips & råd Bästa företagsformen Skatteregler Socialavgifter Myter om pensionen


Driva företag som pensionär av Björn Lundén

Första upplagan


Björn Lundén Information AB Box 84, 820 64 Näsviken. Tel: 0650-54 14 00 • Fax: 0650-54 14 01 info@blinfo.se • www.blinfo.se.

Den här boken är en klimatneutral trycksak. Läs mer på www.klimatneutral.se.

Copyright: författaren och Björn Lundén Information AB 2012. Omslag och sättning av Anki Wallner, Björn Lundén Information AB. Illustrationer av Gunvor Ekström Teckensnitten är New Century Schoolbook och Franklin Gothic. Bröd­texten är tryckt i 10 punkters teckengrad med 12 punkters kägel. Denna upplaga har tryckts i 1 500 exemplar hos Elanders AB i Mölnlycke. Första upplagan, september 2012 ISBN 978-91-7027-789-4


Innehåll Om boken..........................................................................................7 Myter om pensionen..........................................................................9 Så fungerar pensionen.....................................................................14 Starta företag..................................................................................22 Affärsidéer......................................................................................27 Budget............................................................................................35 Finansiering.................................................................................... 40 Bästa företagsformen.......................................................................51 Fakturering......................................................................................55 Redovisning.................................................................................... 63 Beskattning.................................................................................... 68 Socialavgifter...................................................................................75 F-skatt.............................................................................................79 Skatteplanering.............................................................................. 85 Avdrag.............................................................................................93 Moms...........................................................................................105 Sjukpenning – allmänt....................................................................117 Sjukpenning för egenföretagare.......................................................121 Sjukpenning för aktiebolagsägare....................................................127 Lönsamhet....................................................................................130 Sökordsregister..............................................................................157


Om boken Att driva företag på äldre dar är populärt. I och med att befolkningen blir allt äldre och att människor håller sig friska långt upp i åldrarna får vi fler och fler pensionärsföretagare. Den här boken vänder sig till dig som funderar på att starta företag som pensionär, samt till dig som fortsätter att driva ett företag även sedan du har blivit pensionär.

Vem är pensionär? Man kan då fråga sig vem som är pensionär. Man kan se det som en person som har slutat arbeta. Eller som en person som tar ut den allmänna pensionen. Eller som någon som har fyllt 65 år. Jag gör det lätt för mig och säger att den som anser sig vara pensionär är det. Man brukar kalla pensionärstiden för det tredje livet, och det tycker jag låter bra.

Flera typer av pension Det finns framför allt tre typer av pension: • Allmän pension (statlig pension) • Tjänstepension, som arbetsgivaren betalar in premier för • Privat pension (pensionssparande). När jag i boken skriver endast pension menar jag oftast den allmänna pensionen, och det framgår oftast av sammanhanget.

Aktiebolag och egenföretagare Den här boken behandlar främst enskild firma och aktiebolag, men det finns också en del om handelsbolag. Jag har i boken använt uttrycket egenföretagare för den som bedriver sitt företag i enskild firma eller handelsbolag samt aktiebolagsföretagare för den som bedriver sitt företag i aktiebolagsform.

|  7


Om boken

Den här boken har en egen hemsida På den här bokens webbplats,finns ändringar PDILPNQMFUUFSJOHBS som inträffat efter att vi tryckt boken. På så TÊUUÊSCPLFOBLUVFMM under längre tid. På hemsidan kan du också diskutera bokens innehåll med andra läsare. Du kan också ställa frågor till författaren. Räkna dock med att det kan ta upp till en vecka innan du får svar.

Bokhänvisningar Boken innehåller några hänvisningar till andra böcker från förlaget. Vissa områden tar jag av utrymmesskäl upp bara kortfattat. Då kan det kännas lämpligt att ge tips om fördjupning i någon av våra andra böcker. Vill du läsa mer om pensionsplanering rekommenderar jag min bok FEMTIO PLUS och för djupare information om de olika företagsformerna rekommenderar jag böckerna ENSKILD FIRMA, AKTIEBOLAG och HANDELSBOLAG.

Register För att du ska hitta det du söker finns ett utförligt sökordsregister i slutet av boken. Dessutom hittar du alla kapitelrubriker i innehållsförteckningen i början av boken. Tack Jag vill tacka alla kursdeltagare som jag har haft förmånen att få föreläsa för under åren. Era frågor har gjort att jag förstått vad det är man undrar över inför det tredje livet och när man är mitt uppe i det. Tacksamma för tips Detta är den första upplagan av boken. Jag är väldigt tacksam för tips om kompletteringar och förändringar till nästa upplaga. Hör av dig till förlaget på info@blinfo.se. Näsviken i september 2012 Björn Lundén

8  |


Myter om pensionen Många missuppfattningar När jag föreläser om det tredje livet möter jag många missuppfattningar och myter som jag här vill passa på att avliva. Man kan undra över varför okunskapen om pensionering är så spridd, trots orangefärgade kuvert och en utmärkt hemsida hos Pensionsmyndigheten. Jag gissar att det beror på ämnets koppling till åldrande och död. Många människor väjer för detta, och tar inte in informationen.

Skrämselpropaganda Det förekommer mycket skrämselpropaganda när det gäller pensionen. Den går ut på att vi kommer att leva i armod på äldre dar. Propagandan sprids främst av dem som säljer pensionsförsäkringar, men även tidningarna är förtjusta i att skriva om detta. Reinfeldts uttalande När statsminister Fredrik Reinfeldt berättade i tv om framtiden väcktes en folkstorm mot hans uttalanden, att han föreslog att pensionsåldern skulle höjas till 75 år osv. Jag har lyssnat på tvinslaget två gånger och han sade inte alls så. Men han pekade på att hälften av dem som föds idag kommer att bli mer än hundra år gamla, och att detta kommer att få konsekvenser för våra pensioner. Vad han sade var att det är bra om så många som möjligt väljer att arbeta längre. Samhället har infört många morötter för att uppnå detta: • Förstärkt jobbskatteavdrag för pensionärer • Flexibel pensionsålder • Pensionsintjänande under hela livet • Lägre socialavgifter för pensionärer än för andra. Dessutom är det förstås bra om så många som möjligt sparar inför pensionen. Min uppfattning är att detta bör göras på andra sätt än i avdragsgilla pensionsförsäkringar, eftersom de höga avgifterna i dessa tär hårt på pensionskapitalet. |  9


Myter om pensionen

Vårt pensionssystem är bra Sverige har kanske det bästa pensionssystemet i världen. Dels är det flexibelt, och dels är det inte finansierat via statsbudgeten. Går landets ekonomi sämre påverkar det pensionärerna, och inte staten, så som i de sydeuropeiska länderna. Och om staten drabbas, drabbas hela befolkningen, inte bara pensionärerna. Myt 1. Man kan inte arbeta och ta ut pension samtidigt (fel, det går alldeles utmärkt) En utbredd uppfattning är att man inte får ta ut pension så länge man arbetar. Eller att man inte får arbeta när man tar ut pension. Detta är missuppfattningar. Det går alldeles utmärkt att ta ut pension och ha arbetsinkomster samtidigt. Det är till och med så att samhället uppmuntrar till detta genom låga socialavgifter och förstärkt jobbskatteavdrag. Myt 2. Det blir högre skatt om man arbetar som pensionär (fel, skattesatsen blir faktiskt i de flesta fall lägre) Tack vare det förstärkta jobbskatteavdraget blir skatten på förvärvsinkomster lägre för de allra flesta pensionärer än för andra. Myt 3. Förtida och uppskjutet pensionsuttag (begreppen är meningslösa) Tidigare, när den ”normala” pensionsåldern var 65 år, var förtida uttag ett relevant begrepp, och likaså uppskjutet pensionsuttag. Dessa begrepp finns inte längre, i och med att du numera kan ta ut den allmänna pensionen när som helst från den månad du fyller 61 år. Men fortfarande används uttrycken flitigt. Jag hittade exempelvis den här förklaringen i en ordlista på nätet: Förtida pensionsuttag = Uttag av ålderspensionen före den ordinarie pensionsåldern. Man kan fråga sig vad författaren menar med uttrycket ”den ordinarie pensionsåldern”.

Myt 4. Man slutar att tjäna in till pensionen när man börjar ta ut pension (fel) Du tjänar fortfarande in till den allmänna pensionen även om du börjar ta ut den. Man kan säga att du tappar ur i ena änden och fyller på i den andra. Du får pensionsintjänande på förvärvsinkomster under hela livet varje år som förvärvsinkomsten ligger över miniminivån. Miniminivån är 42,3 procent av prisbasbeloppet. Det motsvarar 18 600 kr under 2012. 10  |


Myter om pensionen

Myt 5. Pensionsåldern är 65 år (fel, den är flexibel) Många människor tror fortfarande att 65 år är någon sorts gräns. Men den finns många gränsåldrar: • 55 år – Då kan du tidigast ta ut pengar från privat avdragsgillt pensionssparande och från många tjänstepensionsförsäkringar. • 61 år – Från den månad du fyller 61 år kan du börja ta ut ålderspensionen. Då sjunker också egenavgifterna när du tar ut hel ålderspension hela året. • 66 år – Från början av det år du fyller 66 år blir arbets­g ivaravgifterna lägre för din arbetsgivare (som kan vara ditt eget aktiebolag). • 67 år – Tills den åldern kan inte arbetsgivaren säga upp en anställd enbart på grund av åldern. Om den anställde har fyllt 67 år är uppsägningstiden bara en månad, oavsett hur länge han eller hon varit anställd. • 70 år – Från den åldern ökar inte de månatliga pensionsbeloppen även om du väntar med uttaget. Så det finns ingen vits med att vänta ännu längre. Fortfarande är 65 år den vanligaste uttagstidpunkten, men ett växande antal tar ut sin pension vid en annan tidpunkt. Fler än tidigare går i pension senare, men ännu fler tar ut sin pension före 65 år. Av dessa är det dock många som fortsätter att arbeta och kombinerar inkomst av pension och av tjänst.

Myt 6. Har du börjat ta ut pensionen måste du fortsätta (fel) Pensionsuttaget är väldigt flexibelt. Även om du har börjat ta ut pensionen, kan du upphöra med uttaget när som helst (dock inte med kortare periodicitet än en månad). Du kan sedan återuppta pensionsuttaget när som helst. Teoretiskt kan man tänka sig att ta ut pension varannan månad. Ett vanligt exempel är en enskild näringsidkare som tar ut full ålders­ pension från 61 års ålder för att få lägre egenavgifter. När näringsidkaren sedan fyller 66 år upphör han eller hon med att ta ut pension, eftersom egenavgifterna då ändå är på den låga nivån, oavsett pensionsuttagen. Sedan, kanske vid 70 år, tar han eller hon ut pension igen. Ett annat exempel är att man tar ut pension under sommaren när man vill göra en längre semesterresa. Resten av året arbetar pensionären och avstår från pensionsuttaget.

|  11


Myter om pensionen

Myt 7. Du måste ta ut hela pensionen (fel) Du kan ta ut de olika typerna av pension (privat pensionssparande, tjänstepension och den allmänna ålderspensionen) oberoende av varandra. När det gäller den allmänna pensionen kan du välja at ta ut de två eller tre (om du även har tilläggspension enligt det gamla systemet) delarna oberoende av varandra. Slutligen när det gäller den allmänna pension, så kan du ta ut 0, 25, 50, 75 eller 100 procent. Läs mer om detta i kapitlet Så fungerar pensionen.

Myt 8. Du får högre pension ju längre du väntar med att ta ut den (fel, det är månadsbeloppen som blir högre) Många väntar med att ta ut sin pension för att de vill att pensionen på så sätt ska bli högre. Men det är fel. Visserligen blir månadsbeloppen högre ju längre du väntar, men å andra sidan är det ett antal månader som du inte får någon pension alls. Matematiskt är det närmast ett nollsummespel vid uppnådd statistisk återstående livslängd. Myt 9. Det är ett bra tips att ta ut 25 procent av premiepensionen för att få pensionärsrabatter (bara delvis är det ett bra tips) För det första är det ett fåtal ställen där du får pensionärsrabatter och man vill se legitimation eller pensionsintyg från Pensionsmyndigheten. De viktigaste är Storstockholms Lokaltrafik (SL) och Arlanda Express. Alla frisörer jag har talat med ger pensionärsrabatt om kunden begär det och ser någotsånär gammal ut. För det andra så påverkas a-kassan om du samtidigt har tagit ut någon del av din allmänna pension. Om du fortfarande har en anställning och är med i a-kassan bör du ta kontakt med din a-kassa för att få veta vad det får för konsekvenser för dig.

Myt 10. Privat avdragsgillt pensionssparande är fördelaktigt (fel) I kapitlet Så fungerar pensionen finns ett avslutande avsnitt om hur du får bästa möjliga pensionärsekonomi. Där kan du läsa om de stora nackdelarna med privat avdragsgillt pensionssparande. Framför allt är det inlåsningseffekten och de höga avgifterna som gör att dessa sparprodukter är dåliga, särskilt pensionsförsäkringar. Individuellt pensionssparande, särskilt hos en internet­mäklare med låga avgifter eller inga avgifter alls, är bättre, men fortfarande är inlåsningseffekten besvärlig. 12  |


Myter om pensionen

Myt 11. Du kan inte upphöra att betala premierna på en ­pensionsförsäkring (fel, det går alldeles utmärkt) Många tror att tecknandet av en pensionsförsäkring är ett åtagande om att fortsätta att betala ”premierna”. Men det är inga premier man betalar. Försäkringsbranschen använder uttrycket för att likna produkten med exempelvis en brandförsäkring, där försäkringsskyddet förstås upphör då man slutar att betala premien. Du kan alltså när som helst upphöra med inbetalningarna. Då läggs försäkringen i fribrev, och kapitalet fortsätter att växa (om det nu växer) utan att det kommer in nya pengar. Du får dock räkna med en viss övertalning från försäkringsförsäljaren om du begär fribrev, eftersom säljaren får så kallad beståndsprovision så länge du fortsätter att betala.

Myt 12. Du bör vara aktiv i förvaltningen av din PPM-pension (fel, de som varit passiva har tjänat mest) Många, särskilt de som arbetar som PPM-rådgivare, hävdar att du tjänar på att använda deras tjänster för att förvalta ditt kapital i PPM-systemet. Det är osäkert om detta lönar sig. Den bild jag har är faktiskt att passiva sparare slår aktiva sparare. Myt 13. Du får lägre pension om du har andra inkomster (fel) Många tror att pensionen är behovsprövad på något sätt, så att pensionen blir lägre om du har andra inkomster (förvärvsinkomster eller kapitalinkomster). Men så är det inte. Pensionsbeloppet har inget med din ekonomiska situation att göra (dock kan bostadstillägget påverkas). Tvärtom ger förvärvsinkomster (men inte kapitalinkomster) ­pensionsintjänande, vilket höjer pensionen framöver.

|  13


Böcker från Björn Lundén Information AB AKTIEBOLAG ANSTÄLLDA ATT AVSLUTA EN ANSTÄLLNING AVDRAG AVTAL BOKFÖRING BOKFÖRING & FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG – K2 BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG – K3 BOKSLUTSANALYS BOSTADSRÄTT BOUPPTECKNING & ARVSKIFTE BUDGET BYTE FRÅN ENSKILD FIRMA TILL­AKTIEBOLAG BYTE FRÅN HANDELSBOLAG TILL­AKTIEBOLAG DEKLARATIONSTEKNIK DET NYA SKATTEFÖRFARANDET DRIVA FÖRETAG SOM PENSIONÄR EKONOMISK UPPSLAGSBOK EKONOMISKA FÖRENINGAR ENSKILD FIRMA FASTIGHETSBESKATTNING FASTIGHETSJURIDIK FEMTIO PLUS FINANSIERING FUSIONER & FISSIONER FÅMANSFÖRETAG FÄLLOR OCH FEL I PRAKTIKEN FÖRETAGETS EKONOMI FÖRETAGSKALKYLER FÖRETAGSJURIDISK UPPSLAGSBOK FÖRHANDLINGSTEKNIK FÖRMÅNER FÖRSÄLJNINGSTEKNIK GOD MAN & FÖRVALTARE GÅVA HANDELSBOLAG HÄSTVERKSAMHET IDEELLA FÖRENINGAR IDROTTSFÖRENINGAR INKÖPSTEKNIK

KOMPANJONER KOMPETENSFÖRSÄLJNING OCH PERSONLIG MARKNADSFÖRING KONCERNER KULTURARBETARBOKEN LANTBRUKARBOKEN LIKVIDATION LÖNEHANDBOKEN LÖNESÄTTNING MAKAR MALLAR & DOKUMENT MARKNADSFÖRING MOMS PENSIONSSTIFTELSER PERSONLIG EFFEKTIVITET PRESENTATIONSTEKNIK PRISSÄTTNING REDOVISNING I BOSTADSRÄTTS­ FÖRENINGAR REDOVISNING I IDEELLA FÖRENINGAR REDOVISNING I LANTBRUK REPRESENTATION REVISION I FÖRENINGAR ROT & RUT SAMBOBOKEN SAMFÄLLIGHETER SEMESTER & SJUKFRÅNVARO SKATTENYHETER SKOGSÄGARBOKEN SOLOFÖRETAG STARTA & DRIVA FÖRETAG START UP AND RUN A BUSINESS IN SWEDEN STIFTELSER STYRELSEARBETE I AKTIEBOLAG STYRELSEARBETE I FÖRENINGAR SÄLJA TJÄNSTER TESTAMENTSHANDBOKEN TRAKTAMENTE UTLANDSMOMS VARDAGSJURIDIK VD-BOKEN VÄRDEPAPPER VÄRDERING AV FÖRETAG ÄGARSKIFTE I FÖRETAG

www.blinfo.se


DRIVA FÖRETAG SOM PENSIONÄR vänder sig

till dig som startar företag inför pensioneringen, fortsätter att driva företag efter att du blivit pensionär eller som avslutar ditt företagande i och med pensioneringen, antingen genom en försäljning till utomstående eller genom en överlåtelse inom familjen. Som pensionär kan du glädja dig åt utomordentligt fördelaktiga villkor för företagandet. Lägre skatt, lägre socialavgifter, fortsatt pensionsintjänande, sjukpenning om du blir sjuk osv. Boken ger all information du behöver och avlivar ett stort antal myter om pensionen.

UR INNEHÅLLET

Starta företag • Avdrag • Beskattning • Budget • Bästa företagsformen • Finansiering • Lönsamhet • F-skatt • Moms • Sjukpenning • Skatteplanering • Socialavgifter • Myter om pensionen

FÖRFATTAREN

Björn Lundén har erfarenhet av att driva företag som pensionär och har skrivit ett stort antal böcker om skatt, ekonomi och juridik.

– KUNSKAPSFÖRETAGET FÖR FÖRETAGSKUNSKAP –

www.blinfo.se

Driva företag som pensionär

BJÖRN LUNDÉN

BJÖRN LUNDÉN

DRIVA FÖRETAG SOM PENSIONÄR Tips & råd Bästa företagsformen Skatteregler Socialavgifter Myter om pensionen

9789170277894