Page 1

svenska i fokus 1     Andersson Weijk

Svenska i fokus

1

Svenska i fokus är ett nybörjarläromedel med snabb och tydlig progression. Det är framtaget för vuxna och tonåringar med studievana.

Svenska i fokus 1 – allt-i-ettbok är en basbok för gruppunder­ visning, men den kan också användas vid självstudier eller som ett komplement till andra läromedel. Efter studietiden fungerar boken som en uppslagsbok att återvända till. Med pedagogiska bilder och faktarutor introduceras svenskans grundläggande drag: ■ långa och korta vokalljud, ■ substantivens böjning, ■ verb i presens, ■ ordföljd i huvudsats, ■ personliga och possessiva pronomen, ■ rumsprepositioner, ■ språket i bruk, m.m.

Stefan Andersson Gullvi Weijk-Carlert

Svenska i fokus Allt-i-ettbok med mp3-skiva

1

Den kommunikativa kompetensen tränas med övningar i att prata om sig själv eller om tid, mat, möbler, väder, m.m. Boken har gott om fördjupande övningar i alla färdigheter. I bokens pärm finns en ljudskiva som spelas i mp3-spelare, dator eller DAISY-spelare. På skivan finns alla texter inlästa, liksom större delen av övningarna och deras facit – så att man kan rätta genom att lyssna. Till Svenska i fokus 1 finns en lärar-cd (audio-cd) som består av ljudspåren på elev-cd:n plus ljudspår till hörtesterna. Det finns också en lärarhandledning med en mängd extramaterial.

Best.nr 47-10404-8 Tryck.nr 47-10404-8

• Sfi studieväg 3 kurs C • IP: språkintroduktion • A1 och delar av A2


ISBN 978-91-47-10404-8 © 2011 Stefan Andersson, Gullvi Weijk Carlert och Liber AB Projektledning och redaktion Aya Stehager Grafisk form Bitte Granlund Produktion Anna Törnqvist Göpel Teckningar Kerstin Holmstedt: omslag, ss. 11, 30–31, 34, 42 (4), 57, 58 (2), 59, 65, 69–70, 85, 88, 110, 113–118, 120–121, 124–125, 128, 148, 154, 176–177. Staffan Schultz: ss. 13–17, 23–29, 41, 42 (1–3, 5–7), 43, 58 (1), 68, 134–140, 158. Älmhults kommuns samlingar: s. 89. Fotografier s. 82 Rex Features/IBL Bildbyrå, s. 83 (1) Majblomman, s. 83 (2) Ola Jennersten/Naturfotograferna/IBL Bildbyrå, s. 83 (3) Fredrik Sandberg/Scanpix, s. 83 (4) Göran Gustafson/Scanpix, s. 122 Torkel Lindebergs samling/IBL Bildbyrå, s. 123 Maja Suslin/Scanpix, s. 151 Carsten Rehder/DPA/Scanpix, s. 155 Orlando G Boström/IBL Bildbyrå, s. 156 Dan Hansson/SvD/Scanpix. Kartor Liber Kartor: s. 2–3, ss. 61, 101.

Första upplagan 1 Repro Repro 8 Tryck Kina 2011 Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockholm Telefon: 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice telefon: 08-690 93 00, fax: 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se


Innehåll

Förord

7

Delkurs 1: Svenska från början Välkommen till skolan! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1 Alfabetet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2 Substantiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3 Personliga pronomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 4 Verb och satser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 5 Frågor med frågeord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 6 Uttala ord och meningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 7 Att hälsa på någon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 8 Sverige

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

9 Siffror och mått . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 10 Vad är klockan? 11 Veckans dagar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

12 Vardagar och helger

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 Prepositioner: rumsprepositioner

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 Negationer: Tycker om – tycker inte om 15 Mer om ordföljd ***

80 85

. . . . . . . . . . . . . . . .

90

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94

16 Skandinavien och Norden

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

17 Personuppgifter och yrken

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102

18 Personliga pronomen i objektsform 19 Vilket väder!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110

20 Substantiv: möbler i hemmet 21 Substantiv: mat och dryck

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122

22 Obestämd form utan artikel *** Självbedömning delkurs 1

*** = överkurs

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131

5


Innehåll

Delkurs 2: Inköp och kommunikation 23 Substantiv i plural

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 Genitiv och possessiva pronomen 25 Släkt och familj

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149

26 Mat och matlagning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27 Prepositionerna på och i

152

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162

28 Huvudsatser och bisatser

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166

29 Demonstrativa pronomen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

173

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

177

30 Resor och fullmakter

31 Kortsvar och hjälpverb Självbedömning delkurs 2

6

134

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

183

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188


Förord

Svenska i fokus är ett basläromedel i svenska som andraspråk. Det lämpar sig för vuxna och äldre tonåringar med studievana, sfi studieväg 3 kurs C–D eller motsvarande kurser. Svenska i fokus 1 är tänkt för nybörjare i C-kursen och omfattar A1 och delar av A2 på Europaskalan. Övriga delar i serien täcker hela C- och D-kursen (A2, B1 och delar av B2) och förbereder väl för de nationella proven i sfi. Vi har i första hand tagit fram serien Svenska i fokus för gruppundervisning, men den passar också för självstudier och distansundervisning. En ljudskiva följer med varje bok och facit finns, vilket underlättar för individualiserat lärande. Läromedlet Svenska i fokus är i sin helhet uppbyggt kring elva delkurser, varav de första två avhandlas i boken Svenska i fokus 1: 1. Svenska från början 2. Inköp och kommunikation 3. Hälso- och sjukvård 4. Arbete 5. Sverige­kunskap 6. Natur 7. Utbildning 8. Arbetsmarknad 9. Massmedia 10. Litteratur 11. Lag och rätt Alla fem färdigheter – läsa, skriva, höra, uttala och tala – är ständigt återkommande i delkurserna. Varje delkurs avslutas med en självbedömning och ett lärarlett test som testar både faktakunskap och språkfärdigheter. Kapitlen inom en delkurs behandlar språkliga moment, kulturella koder och samhällsinformation. För att underlätta för studerande och pedagoger finns det kapitelhänvisningar bakåt i materialet så snart som ett språkligt moment fördjupas. Svenska i fokus bygger till stor del på den svenska grammatiken, på så sätt att varje nytt grammatiskt moment presenteras och tränas i ett eget kapitel. Anledningen till det är att vi och våra studerande har fått mycket goda resultat genom att arbeta så fokuserat med språkets struktur redan från början. Vi vill dock understryka att materialet inte är avsett som en grammatikkurs. Vi använder grammatiken som en pedagogiskt lämplig

7


modell för att förklara och lära ut språkets struktur, men vi använder texter, bilder, tabeller, vardagsnära dialoger och en mängd andra inslag lika mycket. Vi tror att det är blandningen som är framgångsfaktorn. Arbetssättet bakom Svenska i fokus har vi utprövat tillsammans med våra sfi-deltagare i Älmhult under flera år. Vi har upptäckt att de med glädje använder vårt material som en uppslagsbok även långt efter studietiden. Det är förstås det bästa betyg vi kan få och det är också anledningen till att vi ville sprida vårt material till andra. Vi önskar dig lycka till med arbetet med Svenska i fokus som vi hoppas att du får både nytta och nöje av! Författarna

8


DELKURS 1

Svenska frรฅn bรถrjan


morfar

morbror

kusin

10

moster

mormor

mamma

farfar

farbror

pappa

bror

jag

syster

son

son

dotter

barnbarn

barnbarn

farmor

faster

kusin

rött

blått

gult

grönt

svart

rosa

brunt

lila


Välkommen till skolan! 002

Marie och Amir Marie Amir Marie Amir

Hej! Jag heter Marie. Vad heter du? Jag heter Amir. Jag kommer från Sverige. Varifrån kommer du? Jag kommer från Irak.

Mona och Leo Mona Leo Mona Leo Mona

Hur mår du, Leo? Jag mår bra. Var bor du? Jag bor på Storgatan. Var bor du? Jag bor på Fiskvägen.

Leyla och Oscar Oscar Leyla Oscar Leyla Oscar

Jag är lärare. Jag pratar svenska. Pratar du svenska? Jag är elev. Jag pratar lite svenska. Har du en man? Ja, jag har en man och en son. Välkommen till skolan, Leyla!

Vi säger: ja jo visst

Vi säger: nej inte ej

11


1  Alfabetet

034

29

Lyssna, skriv och uttala.  1 Lyssna. 2 Skriv rätt vokal. 3 Uttala orden rätt: lång eller kort vokal. a e i o u y å ä ö

035

1

en st__r b__kst__v

2

en l__t__n b__kst__v

3

ett __rd

4

en m__n__ng

5

en p__nkt

6

ett fr__g__t__ck__n

7

ett __tr__pst__ck__n

8

ett k__l__n

9

ett b__nd__str__ck

STOR och liten bokstav (VERSAL och gemen) En mening börjar med stor bokstav och slutar med punkt: Du läser svenska. En fråga börjar med stor bokstav och slutar med frågetecken: Heter du Inger? Har du en svart penna? Namn på personer och platser har stor bokstav: Lars och Inger bor i Hofors, i Sverige.

22


ORDKLASSER

2  036

Substantiv

Substantiv är namn på saker, personer, och djur. Substantiv är en ordklass. De flesta orden i svenska är substantiv.

037

• s ubstantiv – bestämd och obestämd form singular

en bil

ett bröd

en hylla

ett suddgummi

Substantiv i singular Substantiv i singular har artikeln en eller ett. Finns en regel för om substantiv har en eller ett? Nej. Du måste lära en eller ett för alla nya substantiv. Tips! • en-ord är ofta räknebara (vi kan räkna dem: 1, 2, 3 …):

kvinna, man, stol

• ett-ord är ofta oräknebara (vi kan inte räkna dem):

kaffe, mjöl, vatten

• 75 % av substantiven är en-ord, 25 % är ett-ord. • Skriv en-ord med röd penna. Skriv ett-ord med blå penna. Fler än en bil? Det heter plural: 5 bilar, 3 hyllor, 2 bröd, 8 suddgummin. Lär om plural i kapitel 23.

23


13  Prepositioner 150

5

Läs, lyssna och stryk under. 1 Läs texten Martin och grannen. Lyssna. 2 Stryk under prepositionerna. Martin och grannen Martin har en granne. Hon heter Nina. Hon bor i en lägenhet på första våningen, under Martins lägenhet. Nina älskar att spela trumpet. Nina spelar ofta trumpet på natten. Martin hoppar på golvet när hon spelar musik sent på natten. Han vill sova! Nina åker ut på landet på helgen, till sommarstugan. Det är lördag kväll i sommarstugan. Nina släcker lampan i taket. Hon tar trumpeten, som hänger på väggen. Hon går ut genom dörren, ut i trädgården. Stjärnorna lyser på himlen och hon spelar trumpet hela natten.

151

6a

Skriv rätt preposition i meningarna. bakom

framför

från

genom

i

med

a) Tavlan hänger ______________ väggen ______________ rummet. b) Du bor ______________ Sverige. c) Solen lyser ______________ himlen. d) Tidningen ligger ______________ bordet. e) Femton procent av befolkningen i Sverige bor __________ landet. f) Du sitter ______________ stolen. g) Jag går ut ______________ dörren. h) Lampan hänger ______________ taket. i) Man ligger och sover ______________ sängen. j) Du står sist i kön. De andra står ______________ dig. k) Du står först i kön. De andra står ______________ dig. l) Ta upp papperet ______________ golvet! 6b

88

Lyssna på svaren.


Prepositioner  13

Träna rumsprepositioner och verb *** 7

Skriv verben på ditt språk. a) står (stå)

___________________________________________

b) går (gå)

_ __________________________________________

c) ligger (ligga)

___________________________________________

d) sitter (sitta)

___________________________________________

e) hänger (hänga) ___________________________________________ f) finns (finnas)

_ __________________________________________

g) är (vara)

___________________________________________

h) pratar (prata) _ __________________________________________

8

i) ser (se)

___________________________________________

j) håller (hålla)

___________________________________________

Skriv en text. Använd verben från övning 7 och prepositionerna i rutan. Skriv en text om bilden, eller om ett annat klassrum. på

i

bredvid runt

under

över

mot

vid

bakom

framför mellan

89


ORDKLASSER • substantiv 2

20

  Substantiv:   möbler i hemmet

• pronomen 3, 18 • verb 4 • räkneord 9 • prepositioner 13

185

Du ska läsa om en mamma, Lena, och hennes son, Rasmus, 16 år. I texterna om Lena och Rasmus finns många nya substantiv. Lär dig substantiven i obestämd och bestämd form.

186

1

Lyssna och peka. 1 Lyssna på texten Det är ingen ordning i hallen! 2 Peka på sakerna som du hör. Det är ingen ordning i hallen! Det regnar mycket när Lena kommer hem från jobbet klockan sju. Hon stänger ytterdörren och hänger nyckeln på en krok bredvid dörren. Lena går in i hallen. Hon blir arg. Rasmus regnkläder och skor ligger på golvet. Kläderna och skorna är blöta och smutsiga. Lena och Rasmus bor i en lägenhet med ett brevinkast i ytter­ dörren. På dörrmattan ligger mycket post, både brev och reklam. Breven och reklamen är också blöta. Det är ingen ordning i hallen! Lena ställer paraplyet bredvid papperskorgen. Hon hänger jackan och alla kläderna på krokar på hatthyllan. Mössan och halsduken lägger hon på hatthyllan. Skorna ställer hon på skohyllan. Hon slänger reklamen i papperskorgen. Breven lägger hon på byrån. Nu är det ordning i hallen.

187

Singular och plural Ordet kläder finns bara i plural. I singular heter det ett (klädes-) plagg. Oräknebara substantiv Orden post och reklam är oräknebara substantiv. De har inte obestämd artikel eller plural, bara obestämd eller bestämd form i singular.

112


Substantiv: möbler i hemmet  20

3

1 18

2

17

19

9

14 15

16 10 12 13

11

4

8

5 7 6

188

2a

Skriv i bestämd form. 1 Skriv rätt siffra framför orden. 2 Skriv orden i bestämd form. a)

9

ett brevinkast 

brevinkastet

b) ___ en ytterdörr

__________________________________________

c) ___ en nyckel

__________________________________________

d) ___ en krok

__________________________________________

e) ___ regnkläder

__________________________________________

f) ___ en sko

__________________________________________

g) ___ ett golv

__________________________________________

h) ___ en dörrmatta __________________________________________ i) ___ (en) post

__________________________________________

j) ___ ett brev

__________________________________________

k) ___ (en) reklam

__________________________________________

l) ___ ett paraply

__________________________________________

113


20  Substantiv: möbler i hemmet

5

11

6

8

9

1

12

13

7 4 3 10 2

193

8

Lyssna och peka. 1 Lyssna på texten Sova i vardagsrummet eller sovrummet? 2 Peka på sakerna du hör. Sova i vardagsrummet eller sovrummet? Rasmus, 16 år, kommer hem från skolan klockan fyra. Han tar glass ur frysen. Sedan går han in i vardagsrummet. Han sitter i soffan. Han tar fjärrkontrollen från fåtöljen. Han lägger fötterna på soffbordet, bredvid en stor vas med blommor. Sedan sätter han på teven. Han äter glass och tittar på teve. Efter fem minuter sover han i soffan. ✱ Rasmus vaknar klockan halv åtta på kvällen, när mamma Lena tänder taklampan som hänger i taket över soffbordet. Vasen med alla blommorna ligger på mattan under soffbordet. Duken också. Glassen är överallt: i soffan, på golvet, på duken…

118


Substantiv: möbler i hemmet  20

Lena Rasmus, vakna! Va, äter du glass i soffan?! Å nej, duken och alla blommorna! Rasmus Förlåt, mamma … Det var inte meningen … Lena Hm, varför ligger du och sover i soffan? Sov i sängen istället. Rasmus Men sängen är full med kläder, mamma. Och det står en kastrull med varm choklad på sängbordet i mitt sovrum. Jag kokade chokladen förra veckan, den luktar illa nu. Lena Men, Rasmus!! Lägg alla kläderna i tvättkorgen. Ställ kastrullen i diskmaskinen. Jag hämtar en disktrasa och börjar städa här. 194

9a

Skriv i obestämd form. 1 Skriv rätt siffra vid orden. 2 Skriv en eller ett. Skriv orden i obestämd form. a) __ soffan  

en soffa

b) __ fjärrkontrollen ________________________________________ c) __ fåtöljen

________________________________________

d) __ teven

________________________________________

e) __ taklampan

________________________________________

f) __ soffbordet

________________________________________

g) __ duken

________________________________________

h) __ vasen

________________________________________

i) __ blomman

________________________________________

j) __ mattan

________________________________________

k) __ sängen

________________________________________

l) __ sängbordet

________________________________________

m) __ sovrummet

ett sovrum

9b

Lyssna på svaren.

10

Skriv och berätta. 1 Skriv en kort text om ett vardagsrum, hemma hos dig eller rummet på bilden. Använd substantiv och prepositioner från texten. 2 Läs texten för läraren.

119


ORDKLASSER • substantiv 2, 22, 23, 24 • pronomen  . personliga 3, 18 1 2. possessiva 24

28

 Huvudsatser   och bisatser

3. relativa

• verb 4 • räkneord 9 • prepositioner 13, 27 • konjunktioner

260

Konjunktioner: och, eller, men, för En mening kan ha flera satser. En samordnande konjunktion (ett bindeord) binder ihop två satser eller två satsdelar av samma sort i en mening. Här är två huvudsatser: Jag bor i Malmö. Jag arbetar i Lund. Vi använder konjunktionen men och gör en mening av satserna: Jag bor i Malmö men jag arbetar i Lund.

261

Samordnande konjunktioner ■ och: Solen skiner. Det är varmt.

SATSDELAR • s ubjekt 4 • predikat 4 • objekt 4 • adverbial 4, 14

Solen skiner och det är varmt.

■ men: Solen skiner. Det är inte varmt.

Solen skiner men det är inte varmt.

Ordet men använder man vid motsatser.

■ för:

Fia vill ha ett djur. Hon älskar djur.

Fia vill ha ett djur för hon älskar djur.

• huvudsatser 4, 14, 15

■ eller: Fia vill ha en hund. Fia vill ha en katt.

• bisatser med som

166

Fia vill ha en hund eller en katt.


Huvudsatser och bisatser  28

262

Ordföljd: två huvudsatser 1 Läs och peka. Läs meningarna högt och peka på orden när du läser. huvudsats

263

och, eller, men, för …

predikat (verb)

Jag

bor

i Malmö.

Jag

bor

i Malmö

Fia

vill ha

en hund.

Fia

vill ha

en hund

eller

Kevin

älskar

fotboll

men

han

älskar

inte

basket.

Johanna

dricker

vatten

för

hon

gillar

inte

alkohol.

bara

objekt, tid, plats

huvudsats

subjekt

2a

inte, bara …

konjunk­tion

men

subjekt

predikat (verb)

inte, bara …

objekt, tid, plats

Jag

jobbar

i Lund.

jag

jobbar

i Lund.

Fia

vill ha

en katt. en katt.

Läs och stryk under. 1 Läs texten Johan och Anna. 2 Stryk under konjunktionerna: och, men, för, eller. Johan och Anna Johan älskar god mat men han köper mycket dyr mat ibland. Johans fru heter Anna. Hon gillar också god mat men hon vill spara pengar. Hon blir arg på Johan för de har inte mycket pengar. Anna Varför köper du alltid så dyr mat, älskling? Jag vill spara pengar för jag vill åka på semester i sommar. Johan Jag köper god mat för jag älskar mat. Jag vill inte välja mellan god mat eller semester, för jag älskar både mat och resor! … Och dig, Anna! Anna Jag älskar dig också, Johan, men vi måste spara pengar. Hur ska vi göra?

2b

Prata. Arbeta två och två. Hur kan Anna och Johan göra för att spara pengar? Måste de välja: god mat eller semester?

167


28  Huvudsatser och bisatser

264

3a

Fyll i. Fyll i rätt konjunktioner i texten Conny och Kerstin handlar. Välj mellan konjunktionerna i rutan: och   eller   men   för

Conny och Kerstin handlar Conny och hans fru, Kerstin, går ___________ handlar. De köper ingen mjölk, ___________ de har tre liter mjölk i kylskåpet hemma, ___________ brödet är slut. Conny Ett bröd behöver vi. Ska vi köpa ett vitt ___________ ett mörkt bröd, tycker du? Kerstin Du och jag tycker om mörkt bröd, ___________ barnen äter ju bara vitt bröd. Conny Ok, jag köper en mörk limpa till oss ___________ ett vitt bröd till dem. Jag vill ha en god ost till brödet. Kerstin Ska vi köpa en mild ___________ en stark ost? Barnen gillar mild ost, som du vet. Conny Då köper vi två ostar, tycker jag. Vi tar både en mild _________ en stark. Ska vi äta korv ___________ kyckling ikväll? Kerstin Vi äter kyckling ___________ ris ikväll, ___________ det gillar alla i familjen. Conny Ja, ___________ Oskar tycker mycket om korv också. Jag köper en korv till middagen imorgon. Vad vill du dricka till maten: öl, läsk ___________ mjölk? Kerstin Jag och barnen dricker mjölk ___________ det är nyttigt. Conny Ok. Ni dricker mjölk och jag dricker öl. Kerstin Kan du betala, Conny, ___________ jag har inga pengar på kontokortet. Conny Ja, jag betalar ___________ jag har kontanter i plånboken. Oj,

168

vad hungrig jag är, nu åker vi hem ___________ lagar mat!


Huvudsatser och bisatser  28

265

3b

Lyssna på texten.

4a

Kryssa rätt svar. 1 Sven gillar hästar men han har en katt. ❏  a)  Han har en häst. ❏  b)  Han har en katt. ❏  c)  Han har en häst. Han har en katt. 2

Gunnar spelar gitarr och piano. ❏  a)  Gunnar spelar gitarr. Han spelar inte piano. ❏  b)  Gunnar spelar gitarr. Gunnar spelar piano. ❏  c)  Gunnar spelar piano. Han spelar inte gitarr.

3 Nils åker till Åmål eller Bengtsfors på lördag.

❏  a) Nils åker till Bengtsfors på lördag. Han åker till Åmål på lördag. ❏  b) Nils åker inte till Åmål på lördag. Han åker inte till Bengtsfors på lördag. ❏  c)  Han väljer mellan Bengtsfors och Åmål.

4

Jag sover för jag är trött. ❏  a)  Jag är trött. Jag sover. ❏  b)  Jag är trött. Jag sover inte. ❏  c)  Jag sover. Jag är inte trött.

5

Maten är klar men jag arbetar. ❏  a)  Jag arbetar. Jag äter. ❏  b)  Jag äter. Jag arbetar inte. ❏  c)  Jag arbetar. Jag äter inte.

6

De pratar och äter. ❏  a)  De pratar. De äter. ❏  b)  De pratar. De äter inte. ❏  c)  De pratar inte. De äter.

7

Jag köper te eller kaffe. ❏  a)  Jag väljer mellan te och kaffe. ❏  b)  Jag köper te. Jag köper inte kaffe. ❏  c)  Jag köper inte te. Jag köper inte kaffe.

8

Vi handlar för vi behöver mat. ❏  a)  Vi behöver mat. Vi handlar inte. ❏  b)  Vi handlar. Vi behöver inte mat. ❏  c)  Vi behöver mat. Vi handlar.

3b

Lyssna på svaren.

169


svenska i fokus 1     Andersson Weijk

Svenska i fokus

1

Svenska i fokus är ett nybörjarläromedel med snabb och tydlig progression. Det är framtaget för vuxna och tonåringar med studievana.

Svenska i fokus 1 – allt-i-ettbok är en basbok för gruppunder­ visning, men den kan också användas vid självstudier eller som ett komplement till andra läromedel. Efter studietiden fungerar boken som en uppslagsbok att återvända till. Med pedagogiska bilder och faktarutor introduceras svenskans grundläggande drag: ■ långa och korta vokalljud, ■ substantivens böjning, ■ verb i presens, ■ ordföljd i huvudsats, ■ personliga och possessiva pronomen, ■ rumsprepositioner, ■ språket i bruk, m.m.

Stefan Andersson Gullvi Weijk-Carlert

Svenska i fokus Allt-i-ettbok med mp3-skiva

1

Den kommunikativa kompetensen tränas med övningar i att prata om sig själv eller om tid, mat, möbler, väder, m.m. Boken har gott om fördjupande övningar i alla färdigheter. I bokens pärm finns en ljudskiva som spelas i mp3-spelare, dator eller DAISY-spelare. På skivan finns alla texter inlästa, liksom större delen av övningarna och deras facit – så att man kan rätta genom att lyssna. Till Svenska i fokus 1 finns en lärar-cd (audio-cd) som består av ljudspåren på elev-cd:n plus ljudspår till hörtesterna. Det finns också en lärarhandledning med en mängd extramaterial.

Best.nr 47-10404-8 Tryck.nr 47-10404-8

• Sfi studieväg 3 kurs C • IP: språkintroduktion • A1 och delar av A2

9789147104048  

Svenska i fokus Allt-i-ettbok med mp3-skiva Stefan Andersson gullvi Weijk-Carlert • Sfi Studieväg 3 kurS C • iP: SPråkintroduktion • A1 oCh...

9789147104048  

Svenska i fokus Allt-i-ettbok med mp3-skiva Stefan Andersson gullvi Weijk-Carlert • Sfi Studieväg 3 kurS C • iP: SPråkintroduktion • A1 oCh...