Page 1

Johan Ohlson är journalist, författare och utbildad drömcoach. Han är bosatt i Stockholm och har tidigare gett ut böckerna Drömtolkning och Konsten att undvika Nirvana (den senare tillsammans med Claes Malmberg). Läs mer på www.dreamguide.se

– där du själv spelar huvudrollen? Är du nöjd med handlingen? Och vilka är egentligen dina motspelare? I denna annorlunda självhjälpsbok använder sig Johan Ohlson av filmens och mytens värld för att hitta nya redskap för självkännedom. Genom att applicera den klassiska filmdramaturgin på ditt eget liv lär du dig som läsare att belysa dina egna styrkor och svagheter och ser hur ditt livs story formats – och varför. Låt dig lotsas genom »Hjältens resa«, komplett med prövningar, vändpunkter och upp­görelser, och upptäck vilka roller personerna i din om­givning spelar (är de »hjälpare«, »dörrvakter« eller »skuggor«?) Manusmetoden innehåller en mängd belysande exempel ur filmens och sagans värld och visar även hur du kan ta hjälp av dröm och drömtolkning för att få ytterligare pusselbitar. Som medveten regissör av ditt eget liv kan du sedan välja att fortsätta på den inslagna vägen, eller låta storyn ta en helt annan vändning …

www.icabokforlag.se

omslagsdesign Marie-Louise Friberg, Above omslagsfoto Caspar Benson/Getty Images författarfoto Urban Jörén

Johan Ohlson MANUSMETODEN

Vad händer om du betraktar ditt liv som en film

Johan Ohlson

MANUS METODEN JAG

»I Manusmetoden får du lära dig att använda mytens mall och drömmarnas pusselbitar för att få syn på ditt eget liv, från födelsen och framåt. Du får identifiera dina prövningar, dina utmaningar, vad du lyckats med och inte och se hur dina föräldrar, vänner, bekanta, lärare, chefer, partners, barn och grannar spelar de olika rollerna. Och när du ser på ditt liv som om det vore en film, ett drama, en roman eller en myt kan du lättare, steg för steg, identifiera din livs­ situation och se vilka som faktiskt är dina vänner, dina fiender, dina skuggor, hjälpare, budbärare och så vidare. Du upptäcker dina styrkor och dina svagheter – och du inser vad du kan göra för att förbättra situationen eller komma vidare i livet. Helt enkelt ge ’filmen’ en bättre handling och ditt liv ett bättre innehåll.«


inlaga manusmetoden.indd 6

2012-09-24 12:14


Johan Ohlson

manus metoden drรถm film myt

Personlig utveckling genom ,

inlaga manusmetoden.indd 3

och

2012-09-24 12:14


Till minnet av min mamma gerd och alla mรถdrar som gรถr vรฅr livshistoria mรถjlig

inlaga manusmetoden.indd 4

2012-09-24 12:14


Innehåll förord� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 7 att skriva sitt livsmanus med hjälp av drömmarna. . . . . . . . . . . 11 att använda manusmetoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 del i: den vanliga världen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 del ii: den andra världen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 del iii: karaktärerna på livsresan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 del iv: manusmetoden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 del v: om hjältens resa i den lilla världen . . . . . . . . . . . . . . . . 188 del vi: drömmarna – de dolda bitarna i livspusslet . . . . . . . . 198 källor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

inlaga manusmetoden.indd 5

2012-09-24 12:14


inlaga manusmetoden.indd 6

2012-09-24 12:14


Förord All the world’s a stage, and all the men and women merely players william shakespeare Jag har i mitt yrkesliv ägnat mig åt två parallella verksamheter som för mig alltid varit svåra att få ihop; den som drömanalytiker och coach och den som manusförfattare och journalist. I den ena världen har jag genomgått utbildning på Institutet för Drömpsykologi i Solna, arbetat med egna klienter i drömanalys och varit drömexpert på Aftonbladet. I den andra världen har jag skrivit manus – allt från revy, musikal och humormanus för Parlamentet och Time Out till Gustafsson 3 tr, en tv-serie jag skapade tillsammans med Robert Gustafsson. Visserligen har jag många gånger haft stor nytta av mina inblickar i drömvärlden när jag arbetat med karaktärer till manus, men det har sällan funkat åt andra hållet. De båda världarna har varit nästan löjligt hermetiskt åtskilda. I den krets av manusförfattare, framför allt för tv, som jag mest verkat inom, har mitt intresse för drömmar ofta uppfattats som ett skämt i sig, van som man är i denna värld att vrida sig ur verklighetens grepp med en rolig »line«. Å andra sidan har den andra, mera »andliga« kretsen ibland mött mig med skepsis eftersom mitt arbete med tv, humor och manus inte ansetts seriöst. Detta utifrån något slags idé om att det som har med drömmar och det andliga att göra ska vara gravallvarligt och helt humorbefriat. Vilket per automatik gör det hela väldigt komiskt. Med boken Manusmetoden – personlig utveckling genom dröm, film och myt föll pusselbitarna på plats i mitt eget livsmanus. De båda världarna gick att kombinera. Det var när jag återigen läste mytforskaren Joseph Campbells 7

inlaga manusmetoden.indd 7

2012-09-24 12:14


manusmetoden

bok Hjälten med tusen ansikten som jag fick bilden klar för mig. Campbell visar hur människans livsprinciper finns inbäddade i den mytiska berättelsens struktur som ett gudomligt manus. Min tanke var då att om det är så att myterna bygger på mänsklig erfarenhet som i myten upphöjts till gudomlighet, så måste vi kunna ta tillbaka myterna igen och applicera dem på vårt vanliga mänskliga liv. Där tillvaron följer den arketypiska manusmall som finns inom var och en av oss, och där drömmarna är en av de allra viktigaste källorna till förståelse och insikt om detta manus. Inte så att livet på ett fatalistiskt sätt är uppgjort i förväg som något man inte kan påverka, utan mer att det istället finns en »mall« för alla viktiga händelser, känslor med mera som vi människor sedan fyller med det egna levda livet i miljarder olika varianter. Och om du kan se denna mall, detta mönster eller manus, så kan du också få syn på ditt eget liv med dess fördelar och brister för att kanske sedan kunna leva det i bättre samklang med den du egentligen är. De urgamla myterna och sagorna bygger på berättelser om de erfarenheter, glädjeämnen, svårigheter, lidanden som det innebär att vara människa, berättade av dem som gått livsvägen före oss. Myten är den muntliga instruktionsbok i hur det är att vara människa som de lämnat kvar åt oss – och som vi ska överlämna till de som kommer efter. Det forntidens människor mötte i livet av kärlek, svek, avund och så vidare finns också i våra liv, och de känslor som drabbade dem när de lyssnade på myterna vid läger­ elden är i princip desamma som vi drabbas av när vi tittar på dagens filmer och tv-serier. Vi gråter till filmen Titanic på grund av att vi erfar samma känslor som när vi läser mytens berättelse om Eros och Psyke som fick antikens människor att gråta. Därför att de har koderna till människans inre hårddisk. I min förra bok Drömtolkning utgick jag från drömmen och applicerade den på vårt vakna liv. Här gör jag tvärtom, utgår från livet och hur vi kan påverka vårt eget öde med hjälp av bland annat drömmarna. Men manusmetoden är ingen dogm, jag vill att du som läsare uppfattar den som en metod, en möjlighet att identifiera detta mönster i ditt eget liv, få syn på varför saker och ting är på ett visst sätt och vad du kan göra åt det. Och till din hjälp har du din livshistoria och dina drömmar. Det medvetna livet och det omedvetna, som tillsammans formar ditt liv. Eftersom min mamma Gerd gick bort under arbetet med den här boken fick jag också anledning att på ett djupare sätt begrunda våra livsvillkor. Det gav boken en allvarligare innebörd samtidigt som det stärkte mig i känslan av att vara på rätt väg. Jag kände än starkare hur viktigt det är vad vi gör med våra liv och vad vi lämnar efter oss. Jag kunde följa min mam8

inlaga manusmetoden.indd 8

2012-09-24 12:14


förord

mas liv genom hennes tillhörigheter, hennes anteckningar, foton och minnessaker som jag nu fick anledning att gå igenom. Och även reflektera över hennes livsöde – vad det blev i den här världen och vad som stannade kvar i den andra, möjligheternas värld. Det blev än tydligare för mig att vi har vår egen »kallelse« i livet, vår egen livsväg, vårt eget öde att ta ansvar för. Manusmetoden är ett sätt att få syn på det liv du lever och att påverka det. Men det är också ett sätt att få uppleva magin i ditt liv och en guide i att hitta de stora ögonblicken, de där som du kanske aldrig märkte – de avgörande, viktiga stunder då ditt öde formades … johan ohlson Nacka 2012

9

inlaga manusmetoden.indd 9

2012-09-24 12:14


inlaga manusmetoden.indd 10

2012-09-24 12:14


Att skriva sitt livsmanus med hjälp av drömmarna  En människas liv är inte vad hon tänkt göra eller vad hon vill göra. En människas liv är vad hon faktiskt gör. Därför kan man säga att människan bär sitt öde med sig, hon är sitt öde. I en film är det miljön, dialogen och det huvudpersonen gör (action), som leder berättelsen framåt. Och huvudpersonen i ditt eget liv är du. I den här boken ska vi använda filmens, mytens och drömmens modell för att berätta storyn i ditt eget liv genom det jag kallar manusmetoden. Vi har alla vår egen väg, en handlingens väg, och om vi tittar bakåt på det yttre händelseförloppet i våra liv, vad vi faktiskt gjort, så får vi en aning om hur vårt livsöde sett ut. Och vi anar också hur det kommer att bli, om vi inte ändrar på det. Kanske anar vi också en kallelse någonstans som vi ibland lyssnat på och ibland inte. Mycket kan vi analysera genom att skärskåda händelserna i vårt liv i den Vanliga världen. Men inte allt. Det finns också en dold berättelse i vad jag kallar den Andra världen. I vårt omedvetna. Och sättet att få syn på de dolda pusselbitarna är att ge akt på vad våra drömmar avslöjar för oss om oss själva. Manusmetoden innebär att få syn på sitt liv, som det är och som det har varit, genom att »läsa« det som om det vore ett filmmanus, en saga, eller en myt. Och anledningen till att det funkar är att livet, myten och drömmen hänger ihop. Myten har talat till oss människor, över hela jorden, sedan mänskliga kulturer uppstod och gör det i lika hög grad fortfarande. Det finns nämligen en obruten linje mellan forntidens myter och dagens moderna berättande som vi möter det i romaner, tv-serier och spelfilmer. Grundprinciperna för berättandet är desamma, liksom mönstret, persongalleriet och inte minst – det sätt på vilket historierna drabbar oss, mitt i 11

inlaga manusmetoden.indd 11

2012-09-24 12:14


manusmetoden

hjärtat. Helt enkelt därför att de berättar om hur det är att vara människa. I Manusmetoden får du lära dig att använda mytens mall och drömmarnas pusselbitar för att få syn på ditt eget liv, från födelsen och framåt. Du får identifiera dina prövningar, dina utmaningar, vad du lyckats med och inte och se hur dina föräldrar, vänner, bekanta, lärare, chefer, partners, barn och grannar spelar de olika rollerna. Och när du ser på ditt liv som om det vore en film, ett drama, en roman eller en myt kan du lättare, steg för steg, identifiera din livssituation och se vilka som faktiskt är dina vänner, dina fiender, dina skuggor, hjälpare, budbärare och så vidare. Du upptäcker dina styrkor och dina svagheter – och du inser vad du kan göra för att förbättra situationen eller komma vidare i livet. Helt enkelt ge »filmen« en bättre handling och ditt liv ett bättre innehåll. Det gör du genom att du sätter in dig själv som huvudrollsinnehavare/ hjälte i den dramaturgiska urformen »Hjältens resa«. Den handlar om hur hjälten får sin kallelse till äventyret, ger sig ut på sin resa och genom faror och utmaningar växer som individ och återvänder förändrad – vilket också är själva grundprincipen för dramatiskt berättande allt sedan myterna växte fram. I första delen av boken kommer jag att gå igenom de verksamma komponenterna i vår livsberättelse. Först den Vanliga världen, den medvetna del där vi varje dag efter bästa förmåga försöker leva vårt liv som familjemedlem, yrkesmänniska och samhällsmedborgare. Sedan den Andra världen, som innehåller allt det andra, det som inte är medvetet för oss: det omedvetna inom oss och det stora omedvetna där ute, det som ännu inte är upptäckt, det som ännu inte hänt, det som skulle kunna hända om vi agerade på ett annat sätt, det som finns i konsten, fantasin, i de innersta, okända delarna av vårt psyke, det som ligger bortom vår kontroll och inte minst – i våra drömmar. Allt detta tillhör potentialen i den Andra världen. För att få syn på vår livsväg, som den är och som den har varit, så måste vi därför också försöka lägga livspusslet med de olika komponenterna som vägen innehåller. Och här går vi först igenom de olika karaktärer som befolkar vår livshistoria: föräldrar, vänner och fiender, skuggor, hjälpare med flera, för att ta reda på vem vi kan förlita oss på och inte. Vi följer sedan själva livsresan i form av Hjältens resa med dig själv som huvudperson. Du kartlägger först den Vanliga världen som symboliseras av din nuvarande situation, identifierar kallelsen till förändring, passerar den trånga porten till den Andra världen där det nya väntar, det som ännu är omedvetet, du rör dig sedan i denna nya, okända värld med nya karaktärer och faror mot resans egentliga syfte, att ta dig till mörkrets hjärta och genomgå den pröv12

inlaga manusmetoden.indd 12

2012-09-24 12:14


at t s k r i va s i t t l i v s m a n u s m e d h j ä l p av d r ö m m a r n a

ning som uppdraget kräver. För att sedan påbörja resan hem igen och återvända till den Vanliga världen, förändrad och med nya insikter. Det är ungefär så här vägen till förändring i livet ser ut i symbolisk form, och du kan använda manusmetoden som en mall för hela livet eller bara för en enskild livsfas. Detta oavsett om din resa handlar om att försöka se varför livet inte blev det du tänkte dig, ta itu med din vikt, leta reda på din okände far eller ta dig ur en destruktiv relation. Vi försöker också upptäcka vilka omedvetna krafter som har haft och som fortfarande har grepp om oss och som har lett till att vi inte alltid har agerat för vårt eget bästa. Och den pusselbiten får vi genom den omedvetna sidan av oss. Vi lägger här stor vikt vid att analysera drömmar i förhållande till livsberättelsen, och boken innehåller många verkliga drömexempel från min egen verksamhet som drömcoach, även om alla namn är fingerade. Jag går sedan igenom metoder både för att minnas drömmar och för att tolka dem och se vad de har att säga om det liv vi lever. Och slutligen återger jag tre olika livsberättelser som alla publicerades i Aftonbladet där jag analyserade dem i min egenskap av drömexpert. Här finns alla komponenter med: berättelsen om en livssituation, en problematik, en dröm, en tolkning som bygger på Hjältens resa och en förändring. »Jag började intressera mig för hur formprincipen för all storytelling ser ut, men på vägen hittade jag något mer: en uppsättning regler för själva livets princip. Jag började tro att Hjältens Resa inte är någonting annat än en handbok för livet, en komplett instruktionsmanual i konsten att vara människa.« Citatet är hämtat ur Christopher Voglers fantastiska bok The Writers Journey, »manusbibeln« framför alla andra för filmmakare i Hollywood om konsten att göra framgångsrik film. Vogler har i sin tur inspirererats av mytforskaren Joseph Campbells verk från 1940-talet, The Hero with a Thousand Faces (Hjälten med tusen ansikten) där han studerar de antika myternas väsen och struktur och upptäcker att alla urberättelser egentligen handlar om en »hjältes resa« som en symbol för vår livsväg. Voglers metod att visualisera koderna för Hjältens resa inspirerade mig ytterligare i att gå vidare och försöka hitta ett sätt att analysera våra egna liv utifrån ett manusperspektiv där vi läser in våra egna liv som om de vore en film. Vid läsning av Campbell insåg jag också att vi i våra nattliga drömmar står i förbindelse med »myten« som lever vidare i vårt inre och därför innehåller viktiga pussel­bitar för att vi ska få syn på vår livsresa. I sin bok Själens kod presenterar den amerikanske analytikern James Hillman, som också varit en stor inspirationskälla för mig när jag skrivit den 13

inlaga manusmetoden.indd 13

2012-09-24 12:14


manusmetoden

här boken, »teorin om ekollonet« som innebär att vi alla föds med en given bestämmelse. Ett slags mål och en mening med våra liv. I filmerna finns någonstans i början en »kallelse« till äventyret, det som ska bli handlingen i filmen och leda fram till ett syfte, och någonstans i våra liv finns kanske en liknande kallelse till vårt äventyr, vårt liv, vårt syfte. En kallelse som skulle kunna beskrivas som ens egen »bestämmelse«, det som har med »ekollonet« att göra. Kanske finns det där hela tiden, parallellt, det liv vi inte lever, det bortträngda, det liv vi valde bort eller aldrig har sett, det liv som finns i fantasin eller i det ännu inte förverkligade – i det stora omedvetna, i den Andra världen. Som en jättelik potential. De omedvetna och medvetna krafterna samspelar – eller konkurrerar – om uppmärksamheten i ditt liv. När du inte ser klart, när du inte vet hur du ska göra, så har drömmarna de pusselbitar du saknar i ditt livsmanus. Vi ska också titta närmare på hur du kan lära dig att tolka deras budskap från den Andra världen – det som är bortträngt, förnekat eller det som aldrig ens blivit medvetet hos oss. Och hur vi kan använda drömmarna som guide. Drömmarna hjälper oss att göra det omedvetna medvetet så att vi kan ta med oss de nya, medvetna insikterna som ingredienser i våra liv – ett gott råd från en del av oss som vet bättre och vill oss väl. Steg för steg får vi syn på vårt liv genom att följa mytens eller filmens form och mönster. Och samtidigt skapar vi omedvetet vår egen »myt«. Om vi kan lyfta fram det mytologiska motivet och visa hur det verkar inom oss idag så kanske vi också kan ta tillbaka myten. Och skriva in oss alla i den stora berättelsen …

Att använda manusmetoden Du kan använda manusmetoden på minst fyra olika sätt: 1.För att bättre förstå hela ditt liv fram till nu, förutse den troliga utvecklingen och försöka påverka framtiden i en riktning du önskar. 2.För att bättre förstå det liv du lever just nu. Och för att försöka påverka en kommande situation. 3.För att bättre förstå en tidigare fas i ditt liv och för att bättre försöka förstå varför det som hände verkligen skedde och ta det till dig som en erfarenhet. Och kanske omvärdera det som skedde, ta revansch eller få till stånd en försoning. 4.För att nå ett mål i ditt liv. Du bestämmer dig då för vad du vill uppnå och jämför det med var du befinner dig idag i förhållande till detta mål. Skill14

inlaga manusmetoden.indd 14

2012-09-24 12:14


at t a n v ä n d a m a n u s m e t o d e n

naden mellan utgångspunkten (den Vanliga världen) och målet (Förändringen) är själva den resa du måste göra (i den Andra världen). För att se hur du ska uppnå ditt mål sätter du in alla de nyckelhändelser och karaktärer som finns på Hjältens resa i ditt eget livsmanus. Hjältens resa fungerar då istället som din handlingsplan. Manusmetoden innebär att vi får syn på vårt liv; både »det vi vet« och »det vi inte vet«. Det vi vet hör till den vanliga världen Det som varit (minnen, erfarenheter) Det som är (tanke, vilja) Det vi inte vet hör till den andra världen Det som kommer (framtiden) Det vi valde bort (det vi inte gjorde) Det vi är omedvetna om (det bortträngda, det som ännu inte nått medvetandet, det stora omedvetna) Det vi kallar »hjältens resa« kan med manusmetoden översättas till »din egen utveckling«. Du går från den Vanliga världen, utvecklas genom nya erfarenheter i den Andra världen och återkommer till den Vanliga världen igen, förändrad. Schematiskt kan man uttrycka de olika stegen enligt följande exempel. Låt oss anta att ditt mål är att bli marknadschef på det företag du arbetar på. den vanliga världen: Du arbetar som säljare. kallelsen: Du vill bli marknadschef på din arbetsplats. att förneka kallelsen: Något hindrar dig från att försöka. dörrvakten: Du tar reda på vem/vilka som är emot/försöker hindra dig. att passera den trånga porten: Du övervinner din osäkerhet, du tar reda på vad som krävs, tar reda på företagets syn på dig och så vidare. resan i den andra världen: Du vågar ta steget, påbörjar kanske en utbildning, gör praktik, tar ett jobb på annan ort, identifierar vilka allierade/ hjälpare du har, lyssnar på budbärare och informerar dig om vilka du har emot dig. En god hjälpare här är dina drömmar, det omedvetna innehållet som hjälper dig att se det du inte vågar se i det vakna livet. att närma sig mörkrets hjärta: Du närmar dig problemets kärna 15

inlaga manusmetoden.indd 15

2012-09-24 12:14


manusmetoden

och förbereder dig för de verkliga konflikter detta kommer att innebära, identifierar din huvudfiende som kan vara något inom dig själv eller en yttre fiende som motarbetar dig, öppet eller som dubbelnatur. prövningen: Du tar huvudkonflikten, du genomgår din utbildning, utmanar dina rädslor, dina fiender. belöningen: Du tar din examen. vägen tillbaka: Du ska nu etablera dig i din nya situation, på arbetet, socialt bland vänner och bekanta och med din familj. Försonas med gamla skuggor och konkurrenter. förändringen: Du har uppnått ditt mål. Så här tydligt och enkelt är det naturligtvis inte i verkliga livet men se detta som en mall, ett slags tumregel för hur resan i grova drag ser ut. Vi kommer utförligt att behandla Hjältens resa, steg för steg i del iv, Manusmetoden, på sid 114.

16

inlaga manusmetoden.indd 16

2012-09-24 12:14


inlaga manusmetoden.indd 17

2012-09-24 12:14


Johan Ohlson är journalist, författare och utbildad drömcoach. Han är bosatt i Stockholm och har tidigare gett ut böckerna Drömtolkning och Konsten att undvika Nirvana (den senare tillsammans med Claes Malmberg). Läs mer på www.dreamguide.se

– där du själv spelar huvudrollen? Är du nöjd med handlingen? Och vilka är egentligen dina motspelare? I denna annorlunda självhjälpsbok använder sig Johan Ohlson av filmens och mytens värld för att hitta nya redskap för självkännedom. Genom att applicera den klassiska filmdramaturgin på ditt eget liv lär du dig som läsare att belysa dina egna styrkor och svagheter och ser hur ditt livs story formats – och varför. Låt dig lotsas genom »Hjältens resa«, komplett med prövningar, vändpunkter och upp­görelser, och upptäck vilka roller personerna i din om­givning spelar (är de »hjälpare«, »dörrvakter« eller »skuggor«?) Manusmetoden innehåller en mängd belysande exempel ur filmens och sagans värld och visar även hur du kan ta hjälp av dröm och drömtolkning för att få ytterligare pusselbitar. Som medveten regissör av ditt eget liv kan du sedan välja att fortsätta på den inslagna vägen, eller låta storyn ta en helt annan vändning …

www.icabokforlag.se

omslagsdesign Marie-Louise Friberg, Above omslagsfoto Caspar Benson/Getty Images författarfoto Urban Jörén

Johan Ohlson MANUSMETODEN

Vad händer om du betraktar ditt liv som en film

Johan Ohlson

MANUS METODEN JAG

»I Manusmetoden får du lära dig att använda mytens mall och drömmarnas pusselbitar för att få syn på ditt eget liv, från födelsen och framåt. Du får identifiera dina prövningar, dina utmaningar, vad du lyckats med och inte och se hur dina föräldrar, vänner, bekanta, lärare, chefer, partners, barn och grannar spelar de olika rollerna. Och när du ser på ditt liv som om det vore en film, ett drama, en roman eller en myt kan du lättare, steg för steg, identifiera din livs­ situation och se vilka som faktiskt är dina vänner, dina fiender, dina skuggor, hjälpare, budbärare och så vidare. Du upptäcker dina styrkor och dina svagheter – och du inser vad du kan göra för att förbättra situationen eller komma vidare i livet. Helt enkelt ge ’filmen’ en bättre handling och ditt liv ett bättre innehåll.«

9789153437208