__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

S E SAM

Årstidsboken

S E SAM

ÅRSTIDSBOKEN

Det du ser på bilden är en mun. Munnen tillhör ett djur. Djuret bor nere i marken. I verkligheten är djuret mycket litet. Det är munnen på en daggmask.

Årstidsboken är uppbyggd kring de fyra årstiderna. Den beskriver: • vad årstiderna betyder för oss • hur allt i naturen är beroende av årstidernas växlingar • sambanden mellan människa och natur Årstidsboken är en stadiebok. Årstiderna kan bearbetas i valfri ordning. Till Årstidsboken finns Arbetskort till alla arter. SESAM

I SESAM-lågstadiet ingår: ÅRSTIDSBOKEN UNIVERSUMBOKEN FORNTIDSBOKEN

Årstidsboken

MÄNNISKOBOKEN TEKNIKBOKEN HÖGTIDSBOKEN

Göran Bergengren

Till varje del hör en Lärarbok

Best. nr 21-13270-8 Tryck. nr 21-13270-8-07

ALMQVIST & WIKSELL 9

789121 132708


Innehåll HÖSTEN

6–59

Början av hösten Vi tar hand om skörden 6 Lingon 14 Spindlar 16 Nattfjärilar 18 Läs mer om flyttfjärilar 20 Fladdermöss 22 Svampar 24 Läs mer om svampar 26 Mitt i hösten Vi behöver stövlar och paraply 28 Daggmasken 32 Läs mer om nedbrytare 34 Rönn och oxel 36 Möss 38 Gäss 40 Läs mer om flyttfåglar 42 Slutet av hösten Vi tar på oss varma kläder 44 Hasselmusen 50 Ekorren 52 Rådjuret 54 Nötskrikan 56 Näringskedja (rönn) 58

2

VINTERN

60–93

Vintern börjar Vi firar jul 60 Lavar 66 Träd om vintern 68 Korsnäbben 70 Fågelbordet 72 Läs mer om sparvhöken 74 Vintern fortsätter Vi leker i snön 76 Läs mer om vattnets kretslopp 80 Laken 82 Skogsharen 84 Räven 86 Älgen 88 Spår i snö 90 Näringskedja (gran) 92


VÅREN

94–147

Början av våren Vi går ut i solen 94 Blåsippan 98 Läs mer om vårblommor 100 Aspen 102 Skatan 104 Humlan 106 Mitt i våren Vi firar påsk och sätter frön 108 Gäddan 116 Läs mer om spigg 118 Grodan 120 Nässlan 122 Läs mer om vårfjärilar 124 Sädesärlan 126 Myggor 128 Slutet av våren Vi kan gå utan strumpor och skor 130 Äppelträdet 134 Läs mer om ympning 136 Maskrosen 138 Läs mer om hur växterna gör näring och syre 140 Flugsnapparen 142 Grävlingen 144 Näringskedja (gädda) 146

SOMMAREN

148–185

Sommaren börjar Vi har sommarlov 148 Ängen 152 Myror 154 Bin 156 Snoken och huggormen 158 Abborren 160 Granen 162 Sommaren fortsätter Vi badar och fiskar 164 Läs mer om kräftan 168 Bladlusen 170 Guldbaggen 172 Läs mer om skalbaggar 174 Vesslan 176 Igelkotten 178 Hallon 180 Sommargrönsaker 182 Näringskedja (bladlus) 184 Ordförklaringar 186 Böcker för dig som vill läsa mer 190 Till läraren 191

3


Årstiderna Om våren, om våren, då är det allra bäst, då ha vi så roligt och leka allra mest. Då plocka vi gullvivor och sippor, vita, blå, och så vi svänga om och runt i ringen gå. Om sommarn, om sommarn, då är det allra bäst då ha vi så roligt och leka allra mest. Då ro vi ut på viken, där vågorna de slå, och så vi svänga om och runt i ringen gå. Om hösten, om hösten, då är det allra bäst, då ha vi så roligt och leka allra mest. Då få vi plocka äpplen och plommon gula, blå, och så vi svänga om och runt i ringen gå. Om vintern, om vintern, då är det allra bäst, då ha vi så roligt och leka allra mest. Båd’ skridsko och skida vi då få pröva på, och så vi svänga om och runt i ringen gå. Alice Tegnér

4


M책naderna M책nadernaM

M책naderna

5


HÖSTEN

6


HÖSTEN

Början av hösten Vi tar hand om skörden Himlen är alldeles blå. Inte ett moln syns till. Så hörs höga rop. Ropen kommer från en flock tranor som flyger söderut. De ser ut som ett stort V mot himlen. När tranorna flyger mot söder är det höst. Men det är också höst när man står i potatislandet och är jordig om händerna.

7


VINTERN

60


VINTERN

Vintern börjar

Vi firar jul Det är snart jul. Överallt ligger det snö. Längs staketet har en näbbmus sprungit. Spåren ser ut som avtrycket efter ett långt halsband. Det slutar vid ett stenröse. Runt husen är det fullt av småfåglar. Den här tiden är svår för dem. Du glömmer väl inte att ge dem mat? De behöver mycket mat när det är kallt. 61


BÖRJAN AV VÅREN

Humlan

Så här ser ett humlebo ut inuti.

106

Hela vintern låg humledrottningen gömd nere i mossan. Tidigt, tidigt på våren tog hon årets första flygtur. Hon började genast leta efter en plats för sitt bo. Ett gammalt sorkbo passade bra. Där byggde hon celler av vax och la de första äggen.


BÖRJAN AV VÅREN

Nu surrar det bland frukt-träden. De första pupporna har kläckts. Ur dem har det kommit arbetar-humlor.

Arbetarhumlorna vilar inte en sekund. Hela tiden flyger de från blomma till blomma. De samlar pollen, som ska bli mat till larverna i boet. Pollenkornen fastnar på humlornas bakben. Då ser det ut som om de har gula byxor på sig. Humlorna tar med sig pollen från den ena blomman till den andra. På så sätt hjälper de till att befrukta blommorna. Humlorna arbetar till långt in på natten, till och med om det regnar lite. Om humlorna inte var så flitiga skulle det bli ont om frukt.

Humlorna försvarar sig med sin gadd.

107


SOMMAREN FORTSÄTTER

164


SOMMAREN FORTSÄTTER

Sommaren fortsätter Vi badar och fiskar Nu är det som varmast i sjöarna. Sommarsolen har värmt vattnet i ett par månader. I badviken blommar ännu några näckrosor och troll-sländorna dansar längs klipporna en bit bort. Den här tiden märker man att hösten är på väg. Kvällarna är mörka och himlen full av stjärnor. Minns du i midsomras? Då var det så ljust på kvällen att det inte gick att se en enda stjärna på himlen.

165


SOMMAREN FORTSÄTTER

Bladlössen är mat åt många.

184


SOMMAREN FORTSÄTTER

185


Till läraren

Årstidsboken är uppbyggd kring de fyra årstiderna. Den vill ge eleverna kunskaper om sammanhangen i naturen, om hur djur och växter är beroende av varandra och av årstidernas växlingar. Eleverna får möjlighet att förstå hur människan påverkas av årstiderna och kretsloppet i naturen. Texterna är berättande med ett enkelt språk och innehåller intressanta fakta både för elever och lärare. Årstidsboken är en stadiebok i fyra kapitel. Varje kapitel är en årstid. Årstidsboken börjar med hösten och slutar med sommaren, men de fyra kapitlen kan läsas i valfri ordning. Varje årstid är indelad i 2-3 avsnitt. Alla avsnitt är upplagda på samma sätt: En upplevelsebild inleder. Så följer en berättelse om våra iakttagelser, aktiviteter och traditioner under den aktuella perioden. Därefter berättas i bilder, bildtexter och korta stycken om några vanliga arter, både djur och växter. Varje art har ett uppslag. Som komplettering till de enkla grundtexterna finns fördjupningstexter, som kallas Läs mer. De är något svårare än grundtexterna.

Årstidsboken innehåller texter på flera läsnivåer. Det gör att boken kan användas av alla elever samtidigt. • Nivå 1 : bilder + bildtexter • Nivå 2 : bilder + bildtexter + grundtexter • Nivå 3 : bilder + bildtexter + grundtexter + fördjupningstexter. Ordförklaringarna längst bak i boken kan också ses som fördjupnings-texter. En färglinje längst upp på sidorna underlättar för läsaren att hitta rätt årstid. Hösten är röd, vintern blå, våren gul och sommaren grön. Vid Läs mer-texterna finns dessutom en färgtriangel.

I litteraturlistan kan eleverna hitta andra böcker som anknyter till det de läser om i Årstidsboken. Vi har valt att berätta om vanliga arter som de flesta elever har möjlighet att komma i kontakt med eller har glädje av att känna till. De flesta arterna är representerade i hela Sverige. De är också typiska för den aktuella årstiden. Kunskaperna om dessa arter kan överföras på andra liknande djur eller växter. Naturligtvis måste varje lärare anknyta till den egna trakten i det konkreta arbetet. Författare och redaktion

191


ISBN 978-91-21-13270-8 © 1993 Göran Bergengren och Liber AB Redaktör: Birgit Eriksson Formgivare: Toula van Rooij Bildredaktör: Marianne Benn Tecknare: Tord Nygren, Anna Bengtsson ( omslag och s. 3, 4, 5), Thomas Fehrm (s. 58, 92, 140, 146, 184) Omslag: Toula van Rooij Produktion: Conny Dahl Faktagranskning: Gunnar Johansson, Naturhistoriska Riksmuséet Referensgrupp: Kristina Andersson (Älandsbro), Ingrid Cederholm (Tyringe), Kerstin Gustafsson (Linköping), Birgitta Lindqvist (Falun), Kajsa Råhlander (Täby), Solveig Skogli (Stockholm) Rättsinnehavare till dikt s. 4: AB Nordiska Musikförlaget/Erlingförlagen AB, Stockholm Första upplagan 7 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Graphycems, Spanien 2009

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t. ex. kommuner/ universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se kundservice 08-690 03 30, fax 08-690 93 01, e-post: kundservice.liber@liber.se

192

Bildförteckning Andersson, Kent/Naturbild s 125 d Bengtsson, Kenneth/Naturbild s 27 b, 101 c, 139, 156, 175 b Berlin, Gösta/Myra–Bildarkiv s 125 c Bernard, G.I/Oxford Scientific Films s 171 a Broman, Arne/IBL s 31 Brundell, Staffan/Great Shots s 138 Bäckström, Kent/Myra–Bildarkiv s 15 a, 16, 25 d, 26, 124, 155, 163 Carlsson, Lars/Myra–Bildarkiv s 104 Clevestam, Dick/Naturbild s 25 a Dyballa, Peter/Myra–Bildarkiv s 21, 52 Edhardt, C G/Naturfotograferna s 128 b Eriksson, Edgard/Naturfotograferna s 101 a Fjällfoto/IBL s 85 a Fox-Davies, Neville/Bruce Coleman s 171 b Gerdehag, Peter/Great Shots s 17, 97, 103, 133, 172 Gohier, Francois/Naturbild s 87 Grundsten, Claes/Naturfotograferna s 100 a Gunnarsson, Berndt-Joel/Myra–Bildarkiv s 37 b Hagman, Tore/Naturfotograferna s 120 Hautala, Hannu/Great Shots s 30 b, 53, 142 Hedberg, Bengt/Naturbild s 99 b Holmåsen, Ingmar/Naturfotograferna s 19, 57, 162 a Jennersten, Ola/Myra–Bildarkiv s 143 Joelsson, Svante/Myra–Bildarkiv s 27 d Johanson, Bertil K/Naturfotograferna s 123 a, 157 b Jurka, Janos/Naturfotograferna s 128 a Kennet, Leif/Myra–Bildarkiv s 43 Klaesson, Per/Bildhuset s 84, 89 b, 177 Lahall, Jan-Peter/Great Shots s 27 a, 115, 121, 125 b Lahall, Jan-Peter/Great Shots s 85 b Lilja, Torbjörn/Naturfotograferna s 105, 123 b, 144, 145 Linderheim, Alf/Naturfotograferna s 25 c, 54 Lindskog, Hans-Ebbe/Myra–Bildarkiv s 135 Lindau, Å/IBL s 89 a Ljungquist, Axel/Naturfotograferna s 24 a, 55, 98, 154 Lofs, Astrid s 33 b Lundberg, Tor/Naturfotograferna s 86 Mathiasson, Lennart/Naturfotograferna s 102, 122 Montan, Dan/Myra–Bildarkiv s 100 b Niemi, Tero/Naturbild s 56 Nilsson, Pål-Nils/Tiofoto s 67 Nilsson, Roland/Naturfotograferna s 99 a Nylén, Bo/Naturbild s 24 b, 25 b Nyström, Rolf/Naturbild s 178 Olsen, Jørn Bøhmer/Great Shots s 132 Olsson, Sven/Myra–Bildarkiv s 15 b, 106, 125 a, e Pettersson, Mats W/Myra–Bildarkiv s 30 a, 36, 126 Pettersson, Bertil/Naturfotograferna s 158 Reinhard/Zefa/Sjöberg Press Service s 179 Rietz, Jan/Tiofoto s 129 Risberg, Ulf/Naturfotograferna s 33 a Rosenberg, Mats/Tiofoto s 134 Rune, Klas/Naturfotograferna s 150, 157 a, 175 a Rydell, Jens/Naturbild s 22, 23 Schrempp, Heinz/IBL s 70, 75 Schön, Erling/Naturfotograferna s 51 Svensson, Björn/Myra-Bildarkiv s 68 Svensson, Björn/Myra–Bildarkiv s 27 c, 37 a, 101 b Swahn, Björn-Eyvind/Naturfotograferna s 162 b Töve, Jan/Naturfotograferna s 42, 157 c, 166 Ugander, Peter/Naturfotograferna s 40


S E SAM

Årstidsboken

S E SAM

ÅRSTIDSBOKEN

Det du ser på bilden är en mun. Munnen tillhör ett djur. Djuret bor nere i marken. I verkligheten är djuret mycket litet. Det är munnen på en daggmask.

Årstidsboken är uppbyggd kring de fyra årstiderna. Den beskriver: • vad årstiderna betyder för oss • hur allt i naturen är beroende av årstidernas växlingar • sambanden mellan människa och natur Årstidsboken är en stadiebok. Årstiderna kan bearbetas i valfri ordning. Till Årstidsboken finns Arbetskort till alla arter. SESAM

I SESAM-lågstadiet ingår: ÅRSTIDSBOKEN UNIVERSUMBOKEN FORNTIDSBOKEN

Årstidsboken

MÄNNISKOBOKEN TEKNIKBOKEN HÖGTIDSBOKEN

Göran Bergengren

Till varje del hör en Lärarbok

Best. nr 21-13270-8 Tryck. nr 21-13270-8-07

ALMQVIST & WIKSELL 9

789121 132708

Profile for Smakprov Media AB

9789121132708  

SESAM Göran Bergengren ALMQVIST & WIKSELL Mitt i hösten Vi behöver stövlar och paraply 28 Daggmasken 32 Läs mer om nedbrytare 34 Rönn oc...

9789121132708  

SESAM Göran Bergengren ALMQVIST & WIKSELL Mitt i hösten Vi behöver stövlar och paraply 28 Daggmasken 32 Läs mer om nedbrytare 34 Rönn oc...

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded