__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

WHAT’S UP? Fk–2 What’s up? Fk–2 består av:

? WORKBOOK

• Workbook (best.nr 622-9601-8) • Lärarhandledning (best.nr 622-9602-5) • Lärar-cd (best.nr 622-9603-2) • Dvd (best.nr 622-9605-6) • Material till interaktiv skrivtavla (www.bonline.se)

WHAT’S

Maria Göransson • Pia Kihlman • AnnaMaria Zettermark

Maria Göransson • Pia Kihlman • AnnaMaria Zettermark

Fk–2 ISBN 978-91-622-9601-8

(523-2010-5)

WUFk_2_omslag.indd 1-2

2012-09-17 14.13


Sanoma Utbildning Postadress Besöksadress E-post Hemsida

Box 30091, 104 25 Stockholm Alströmergatan 12, Stockholm info@sanomautbildning.se www.sanomautbildning.se

Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Telefax: 08-587 642 02

Redaktör Grafisk formgivning Illustrationer

Ted Thorngren Fresh Design Michael Gustafsson

What’s up? Fk–2 Workbook ISBN 978-91-622-9601-8 © 2010 Maria Göransson, Pia Kihlman, Annamaria Zettermark och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Fjärde tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat Bonus-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53§ och 54§ lagen om upphovsrätt. Tryck: Exakta, Malmö 2012

WUFk_2_omslag.indd 3-4

2012-09-17 14.13


COLOURS – FÄRGER Färglägg glassen.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

1


Färglägg ballongerna.

blue white

n ee

gr

bla

ck

re

d

yellow

2

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Färglägg färglådan.

1

3

5

2

4

6

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

3


NUMBERS – SIFFROR Dra streck. 2 3

1 4 5 6

10

7

4

9

8

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Arbeta tillsammans.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

5


Färglägg pingvinerna.

6

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


ANIMALS – DJUR Färglägg djuren.

cat cow

pig

dog Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

rabbit 7


Hur många?

8

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Ringa in.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

9


FRUITS – FRUKTER Färglägg frukterna.

grapes banana

orange

apple 10

kiwi

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Färglägg frukterna.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

11


WHAT’S UP? Fk–2 What’s up? Fk–2 består av:

? WORKBOOK

• Workbook (best.nr 622-9601-8) • Lärarhandledning (best.nr 622-9602-5) • Lärar-cd (best.nr 622-9603-2) • Material till interaktiv skrivtavla (523-0361-0)

WHAT’S

MARIA GÖRANSSON • PIA KIHLMAN • ANNAMARIA ZETTERMARK

MARIA GÖRANSSON • PIA KIHLMAN • ANNAMARIA ZETTERMARK

Fk–2 ISBN 978-91-622-9601-8

(523-3620-5)

WUFk_2_omslag.indd 1-2

2015-04-16 13:31

Profile for Smakprov Media AB

9789162296018  

9789162296018  

Profile for smakprov