Page 1

riv b o k 2

Bravo Skrivbok 2 är en arbetsbok för det fortsatta skrivandet. Barnen tränar på att skriva ord, meningar och berättelser. Dessutom presenteras begrepp som synonymer, motsatsord och tankekarta. Skrivövningarna är enkla och lekfulla, och knyter an till övningarna i Bravo Skrivbok 1. Tigern Tilda är värdinna för Bravo Skrivbok 2, och lotsar barnen genom boken.

Karin Danielsson

ISBN 978-91-40-64224-0

9

7 8 9 1 4 0

6 4 2 2 4 0

v

Sk

S k ri

Skrivbok 2

bo

k 2


Sk

riv b o k 2

Skrivbok 2 Karin Danielsson Åsa Gustafsson Bravo Skrivbok 2 © 2003 Karin Danielsson och Gleerups Utbildning AB Redaktör Jenny Rispling Illustrationer Åsa Gustafsson och Mikael Gustafsson Formgivning Helena Alvesalo Första upplagan, femte tryckningen ISBN 978-91-40-64224-0 Prepress Litho Montage AB, Dalby 2011 Tryck Dimograf, Polen 2011 Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt! Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat BONUS-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet över huvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjudet. Ingen del av materialet får lagras eller spridas i elektronisk (digital) form. Utan tillåtelse av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära otillåtet mång­faldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.


Vem är vem?

Affe är en apa

____________________________

C

B

_________________________________

E

D

Affe Brum Cilla Deli Elof Fia Greta

2

G

F

_________________________________

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

_________________________________


Vem är vem?

H

_________________________________

I J

K

____________________________________________

L

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

_________________________________

M N

Hugo Igge Jan Kroki Leo My Nina

3


1

4 2

1

11

Å

3 3

7

11

I I

5

9

10

I

A

5

8

8

9

10

E

A

7

S O

A

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Skriv ord. 2 4

A 4

6

6

O


Leta och skriv ord. t r

i g o l

t m r b x s

o b s r s a s t o l

s p

p r k a g l a s f x r r e

i

f n u g d r o a k s

s v r o g r b h ä s t m p a s v r m r v l u b r o i

r ö k

s ö å t r å d

r h t e s e d k a b e t

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

bröd

stol

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________ 5


Vem är vem?

Ola är en orm

____________________________

P

____________________________________________

Q

R

S

T

_________________________________

Ola Polly Qvist

6

Rune Sigge Tilda

Ulla

U

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

_________________________________


Vem är vem?

W

M Y

Z

Å

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

_________________________________

Ä

Ö

_________________________________

Wiggo Max Ylva Zeta Åman Älmer Örjan

7


Alfabetisk ordning

apa

A 8

apa

1

__________________

4

__________________

2

__________________

5

__________________

3

__________________

6

__________________


7

__________________

10

__________________

8

__________________

11

__________________

9

__________________

12

__________________

9


Vem är vem? Vem är bagare?

Tilda är bagare

______________________________

Vem är målare? ______________________________

Vem är lärare?

Vem är sotare? ______________________________

10

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

______________________________


Vem är vem? Vem är jägare? ______________________________

Vem är fiskare? ______________________________

Vem är läkare?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

______________________________

Vem är brandman? ______________________________

11


Skriv alfabetet. A B

_____ _____

E

_____ _____

L

_____ _____

H

_____ _____ _____

O

_____

V

_____

a

_____ _____

Q _____ _____ _____ _____ Y

_____ i

_____ _____ _____

d

Ö

_____ _____ _____

_____

_____

q

_____ _____ _____ _____

v

_____

y

_____ _____ _____ _____

u v

e c

i

d

h

f b

12

z j

ä k

g a

å

l

x

ö y

s

t

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

_____ _____ _____ _____ _____


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Skriv ett namn-alfabet. ____________________

Anna

____________________

____________________

Bo

____________________

____________________

Cecilia

____________________

____________________

D

____________________

____________________

E

____________________

____________________

F

____________________

____________________

G

____________________

____________________

H

____________________

____________________

I

____________________

____________________

J

____________________

____________________

K

____________________

____________________

L

____________________

____________________

M

____________________

N

____________________

____________________

O P

Qvintus R S

T

U V

Xerxes Y

Zara Å Ä

Ö

13


Skriv ord ur ord.

del se glass

14

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

födelsedags-kalas


Skriv en berättelse.

1

2

3

4

Jan fyller år

_ _________________________

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ 15


Ekorren har brun päls och en lång yvig svans. Den styr med sin svans när den hoppar mellan träden. Ekorren äter nötter och frön från kottar. Den kan skala 100 kottar på en dag. Ekorren kan få fem ungar. De är nakna och blinda när de föds.

16

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Läs fakta.


Sök fakta. Hur ser ekorren ut? _________________________________________ _________________________________________

Vad äter ekorren? _________________________________________ _________________________________________

Hur många kottar kan den skala på en dag?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

_________________________________________

Hur många ungar kan ekorren få? _________________________________________

Hur ser de nyfödda ungarna ut? _________________________________________

17


Skriv meningar.

_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ 18

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

_____________________________________________


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ 19


Skriv sammansatta ord. _________________

tagg +

_________________

+

_________________

bläck +

_________________

präst +

_________________

blixt +

_________________

rull

+

+

=

Rita ordet. 20

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

bokstav

bok +


Skriv meningar. tand

bär

jord

vakt

blå

säck

rull

gubbe

rygg

värk

mål

stol

Tilda har tandvärk

____________________________________

____________________________________

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 21


Skriv en berättelse.

_______________________________

_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ 22

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

_____________________________________________


Skriv meningar. i

a o l

s e

p

m

e a a

r

t a

r k

d

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

d

r

o

radio spel

dator kamera

Tilda får ett spel

_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ 23


Skriv synonymer.

24

ask

_______________

fartyg

_______________

doktor

_______________

strumpa

_______________

brasa

_______________

blad

_______________

flicka

_______________

mössa

_______________

eld socka luva läkare båt ask löv tös

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

skrin


Skriv meningar.

Tilda är trött Hon är sömnig

_______________________________ _______________________________

_______________________________ _______________________________

_______________________________

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

_______________________________

_______________________________ _______________________________

arg lycklig

glad sömnig

ledsen ilsken

trött olycklig

25


Skriv rimord.

hand

tand

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

26

____________

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

____________


Skriv rimord.

klocka

____________

hatt

____________

troll

____________

åtta Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

____________

däck

____________

bössa

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

27


Giraffen lever på Afrikas savann. Den kan bli 8 meter hög och väga över 1000 kg. Giraffen äter växter. Giraffen får oftast bara en unge. Ungen kallas kalv och är nära 2 meter hög. Giraffen har bra syn och upptäcker sina fiender på långt håll. Lejonet är giraffens enda fiende. 28

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Läs fakta.


Sök fakta. Hur ser den ut?

Vad äter den?

Var lever den?

Storlek

Ungar

Fiender

_____________________________________________ _____________________________________________

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ 29


Skriv en berättelse.

_______________________________

_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ 30

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

_____________________________________________


Skriv brev. Vad tror du att det står i brevet?

Hej Hugo! ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

31


Skriv motsatsord. vacker ___________

ful

hög

___________

billig

___________

trasig

___________

kort

___________

gammal ___________

dyr

ung

1

Motsatsen till dålig.

2

Motsatsen till sjuk.

3

Motsatsen till tjock.

4

Motsatsen till lätt.

5

Motsatsen till framför.

hel

ful

6 1

2

3

4

5

smal bakom svår

32

låg

bra frisk 6

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

lång


Skriv meningar.

Tilda är glad

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

_______________________________

_______________________________

_______________________________

glad

liten

smutsig

stor

ledsen

ren

33


Skriv meningar.

_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ 34

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

_____________________________________________


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ 35


Vad tycker du? Vilken sida är du mest nöjd med?

______

Varför? _________________________________ ________________________________________

Vilken sida tycker du var svårast?

______

Varför? _________________________________

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

________________________________________

36


riv b o k 2

Bravo Skrivbok 2 är en arbetsbok för det fortsatta skrivandet. Barnen tränar på att skriva ord, meningar och berättelser. Dessutom presenteras begrepp som synonymer, motsatsord och tankekarta. Skrivövningarna är enkla och lekfulla, och knyter an till övningarna i Bravo Skrivbok 1. Tigern Tilda är värdinna för Bravo Skrivbok 2, och lotsar barnen genom boken.

Karin Danielsson

ISBN 978-91-40-64224-0

9

7 8 9 1 4 0

6 4 2 2 4 0

v

Sk

S k ri

Skrivbok 2

bo

k 2

9789140642240  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you