Page 1

MATTE

LäxBOK

1A ngrid Olsson Margareta Forsbäck

1 Läxbok.indd 1

08-09-04 09.37.33


Till dig som hjälper till med läxorna läxboken vill ge barnen möjlighet att befästa och fördjupa sina kunskaper, helst tillsammans med en vuxen. barnen kan då få hjälp med läsningen, samtala, testa sitt tänkande, ställa frågor och besvara andras. dessutom får du en god inblick i barnets matematikutveckling. din hjälp med läxan blir en viktig del i barnets lärande. Vi som författare hoppas att läxan ska innebära en positiv stund där ni tillsammans kan ha roligt med matematik och upptäcka och synliggöra matematik i barns och vuxnas vardag. Tycker barnet att en uppgift är för enkel så öka utmaningen. i uppgiften 2 + 3 kan du t ex lägga till nollor, 20 + 30 eller ett tiotal, 12 + 13 eller ändra förutsättningarna på annat sätt.

barn lär sig bäst tillsammans med någon som kan lite mer.

Vilket materiel är bra att ha hemma? För barn är det matematiska språket abstrakt och i början lite svårt att tolka. då underlättar det ofta att använda föremål och att rita. kan visas med t ex 3 makaroner + 2 makaroner uttrycket 3 + 2 + 4 = + 4 makaroner. därför kan det vara bra att hemma ha en ask med lite ”plockisar”, som t ex makaroner, bönor, knappar och gem. barnet kan också rita uttrycket med t ex ringar OOO OO OOOO. Tabeller och talkamrater, som 5 = 4 + 1 och 5 = 3 + 2, måste barn träna många gånger för att förstå och behärska. ofta kan den färdighetsträningen göras på ett roligt sätt genom spel och lekar. Här i läxboken finns gemsnurror för att slumpa fram tal. Snurra gemet runt pennspetsen och läs av talet där gemet stannar. om ni har tärningar hemma så använd gärna dem i stället.

Gemsnurra

Alla läxor har samma struktur Varje läxa har ett eget uppslag och barnen har tidigare mött liknande uppgifter i skolan. Symbolen innebär att barnet helst ska göra uppgifterna tillsammans med en vuxen. det kan t ex vara att spela spel, att hitta matematik i vardagen eller att barnet kanske behöver ska berätta hur han/hon löst en uppgift.

du hjälpa till med läsningen!

2 Läxbok.indd 2

08-09-04 09.37.36


Efter ”Kommentarer” är det bra om du skriver hur det gick att göra läxan eller om du har någon fråga eller fundering som du vill meddela. dina kommentarer är viktiga för läraren. längst ned på sidorna kan du läsa vad uppgifterna tränar samt korta instruktioner. Samtala gärna med barnet om uppgifterna.

Vardagsmatematik för barn och vuxna barn möter och löser många matematiska problem i sin vardag. de kan t ex dela rättvist, välja rätt storlek på legobitar eller hoppa ett mönster på stenplattor. Genom sällskapsspel tränar barnet också andra färdigheter som är viktiga för matematikinlärningen, t ex språk, tålamod, koncentration, minne och strategier.

Spelplanen på mittuppslaget Spelplanen kan ni använda på flera olika sätt utöver de som står i läxa 7. Här följer några förslag:

Största talet alla slår var sin tärning. den som slår störst tal får flytta så många steg som tärningen visar.

Hitta gärna på egna regler tillsammans!

Minsta talet alla slår var sin tärning. den som slår det lägsta talet får flytta dubbelt så många steg som tärningen visar.

Skillnad båda slår var sin tärning. den som slår högst tal får flytta lika många steg som skillnaden mellan tärningarnas tal. det vill säga om en tärning visar 5 och en tärning 1, så får den som slog 5 flytta 5 – 1 = 4 steg.

Tio minus du får flytta 10 minus det tal tärningen visar. om tärningen visar 6 så får du flytta 4 steg, om den visar 2 så får du flytta 8 steg.

3 Läxbok.indd 3

08-09-04 09.37.40


LäxA 1 Snurra ett gem. Skriv siffran i diagrammet. Fortsätt tills en stapel är fylld.

antal

2

3

4

5

6

siffra

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

1

Vilken siffra vann? Gör det en gång till, men sätt x i diagrammet i stället. Vann samma siffra?

4 Läxbok.indd 4

Efter grundboken kapitel EFTER GRundboKEn KaPiTEl 1, s 1 7 Träning på att ”se” tärningsbilden, kombinera tärningsbild och siffra, samt att skriva siffror. i stället för gemsnurra kan ni använda en tärning.

08-09-04 09.37.42


MATTE

ngrid Olsson

•

Margareta Forsbäck

EldoRado grundlägger en god matematisk fÜrstüelse pü ett sätt som väcker lust fÜr matematik. Eleverna für upptäcka matematiken i en undervisning som synliggÜr begrepp, strukturer och samband. Till varje grundbok finns häften i tvü svürighetsnivüer – bonus blü fÜr elever som behÜver träna mer och bonus rÜd fÜr elever som behÜver extra utmaningar.

EldoRado är ett läromedel i matematik med genomtänkt progression och samma fÜrfattare fÜr FK-ük 6. FÜr ük 1 finns:

Grundbok

Lärarbok

Bonus blĂĽ

Bonus rĂśd

Läxbok

1A

1A

1A

1A

1A

Grundbok

Lärarbok

Bonus blĂĽ

Bonus rĂśd

Läxbok

1B

1B

1B

1B

1B

läs mer pü www.nok.se/eldorado

*4#/LaĚˆxbok.indd 32

    

 

08-09-04 09.39.37

9789127412743  
9789127412743  

1 A ngrid Olsson Margareta Forsbäck MATTEMATTEMATTE 1