9789189149007

Page 1

L I D N A MOA C

M O S I V R Ä T DE ! R E M M Ä T S BE I T A R K O M E D R A K N U F Å S

Nivå 3


Till Irina Tack för att du valt att leva

N VA

ENMÄRK

E

T

S

på platsen som kallas Sverige.

Trycksak 4041 0982

LL-förlaget ger ut lättlästa böcker för unga vuxna och vuxna. Läs mer på www.ll-forlaget.se Mejla oss på ll-forlaget@mtm.se LL-förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier. Läs mer på www.mtm.se

Lättlästnivå: 1 – Lättast Lättlästnivå: 2 – Lättare Lättlästnivå: 3 – Lätt Copyright © Moa Candil Omslagsbild: Tomas Oneborg/SvD/TT Grafisk form: Kristin Lidström Tryck: Estland via Italgraf Media 2021 Första utgåvan, första tryckningen ISBN 978-91-89149-00-7


L L Å H E N IN 5

Förord

6

VAD ÄR DEMOKRATI?

8

Demokrati är flera olika saker

10

Demokratiska länder

14

Olika typer av demokrati

18

DEMOKRATINS HISTORIA

20

Demokrati har alltid funnits

22

Den moderna demokratin

26

Så blev Sverige demokratiskt

38

Demokratins århundrade

42

DEMOKRATIN I SVERIGE

44

Vem bestämmer vad?

52

Vart fjärde år är det val

59

Valet i EU

60

Sveriges viktigaste lagar

74

HOT MOT DEMOKRATIN

76

Ledare som vill ha mer makt

79

Extrema grupper hotar demokratin

82

Kan internet styra hur vi röstar?

86

Behöver vi mer eller mindre demokrati?

89

Alla måste få vara med!

92

DET ÄR VI SOM BESTÄMMER

94

Berätta vad du tycker

100

Använd internet

102

Ordna en demonstration

104

Gå med i en förening

106

Gå med i ett parti

110

SlutordFörord Gillar du demokrati? Jag gissar att du svarar ja på den frågan. Demokrati är något bra. Det är de flesta överens om. Men vad är egentligen demokrati? Var kommer den ifrån? Och hur fungerar den i Sverige? Det ska jag försöka svara på i den här boken. I Sverige firar vi att demokratin fyller hundra år. För ungefär hundra år sedan fick kvinnor rätt att rösta i politiska val. Då blev Sverige demokratiskt, säger vi. Men demokratin blir nog aldrig färdig. Den kan alltid bli bättre. Och tyvärr också sämre. Det finns allvarliga hot mot demokratin. Det kan du läsa om senare i boken. Du kommer också få tips på hur du själv kan visa vad du tycker. Demokrati handlar om just det. Att alla ska få säga vad de tycker.

Moa Candil

Förord

Att alla ska få vara med och bestämma.

5


VAD ÄR DEMOKRATI?


Demokrati är ett populärt ord. Folk älskar att prata om demokratin och hur viktig den är. Ordet betyder att folket ska styra. Men hur fungerar det i verkligheten? Vad är demokrati, egentligen? Det handlar bokens första del om.


Demokrati är flera olika saker Vi pratar ofta om demokrati som en enda sak. Och tror att alla ska förstå vad vi menar. Men egentligen är demokrati flera olika saker. Demokrati är ett sätt att styra ett land. Folket röstar och väljer politiker. Politikerna styr sedan landet. Demokrati är ett sätt att bestämma saker. När vi bestämmer något demokratiskt ska alla få säga vad de tycker. Sedan kan vi försöka komma överens. Eller så gör vi som de flesta tycker. Demokrati är också en idé om vad som är rätt och fel. Alla människor är lika mycket värda. Därför måste alla få vara med och bestämma. I ett demokratiskt land ska alltså alla vara med och bestämma. Men så är det nästan aldrig i verkligheten. Det finns till exempel alltid regler för vem som får rösta i politiska val. Det kan handla om att du måste vara en viss ålder.

8

Eller ha bott på platsen en viss tid.


Vilka ska få vara med i demokratin? Vem är en del av folket? Det har varit olika i olika tider. För hundra år sedan tyckte många att det var onödigt att kvinnor skulle rösta. Männen kunde bestämma åt dem. I dag håller nästan ingen med om det. Nu tycker vi i stället att det är självklart Och att 18 år är rätt ålder för att få rösta. Men det behöver inte vara så. Om hundra år kanske vi har andra regler för demokratin i Sverige.

Vad är demokrati?

att vuxna bestämmer över barn.

9


Demokratiska länder För att ett land ska räknas som en demokrati räcker det inte att folk får rösta. Det finns andra saker som är minst lika viktiga. Varje år undersöker experter demokratin i världens länder. De undersöker bland annat dessa saker: Landet ska ha fria och rättvisa val. Alla människor ska ha en röst var. De som vinner valet ska också ha makten. Det ska till exempel inte finnas en kung som bestämmer över politikerna. Människor måste få säga vad de tycker utan att bli hotade eller straffade. Journalister måste kunna arbeta fritt. Politikerna ska inte lägga sig i vad folk skriver i tidningar

eller säger i radio och teve. Folk ska få vara med i vilka grupper

och organisationer de vill. Samma regler och lagar ska gälla alla. Ingen ska bli satt i fängelse

10

utan att få veta varför.


I undersökningarna om demokrati i världen brukar Sverige vara bland de bästa länderna. Det betyder inte att demokratin i Sverige är perfekt. Men vi har mer frihet och fler rättigheter än de flesta människor på jorden. På nästa sida kan du se en karta över vilka länder som hade demokrati år 2019. På kartan har länderna olika färger. De mörkgröna är bäst på demokrati. De fick högst poäng i undersökningen. De röda är sämst på demokrati. De fick lägst poäng. Sverige är mörkgrönt på kartan. Det är bara Sverige och några länder till som var helt demokratiska år 2019.

Vad är demokrati?

11


Demokrati i världens länder år 2019

Helt demokratiska 9 – 10 8–9

Problem med demokratin 7–8 6–7

Stora problem med demokratin 5–6 4–5

Inte demokratiska alls 3–4 2–3 0–2

Inte med i undersökningen


Källa: The Economist IntelligenceKälla: Unit The Economist Intelligence Unit

© Reproducerad med tillstånd av The Economist Intelligence Unit. © Publicerad med tillstånd från The © Publicerad Economistmed Intelligence tillståndUnit. från The Economist Intelligence Unit. Kartan är översatt av LL-förlaget. Kartan är översatt av LL-förlaget Kartan är översatt av LL-förlaget


Olika typer av demokrati Demokrati kan finnas överallt. Den finns när vi röstar i politiska val. Men den kan också finnas i huset där du bor. Är det smutsigt i trappan upp till din lägenhet? Du pratar med dina grannar och alla håller med. Ni bestämmer er för att städa. Eller ringa hyresvärden och klaga. Det är också demokrati. Du och dina grannar har ett problem. Och ni bestämmer tillsammans hur ni ska lösa det. Demokrati kan fungera på olika sätt. Det finns olika typer av demokrati.

Representativ demokrati I ett demokratiskt land fungerar det oftast så att folket röstar och väljer politiker. Sedan bestämmer politikerna åt dem. Det kallas representativ demokrati.

14

Politikerna representerar folket.


En person lägger sin röst i en låda.

Så har vi det i Sverige. Vart fjärde år är det val. Då röstar vi på olika partier. De partier som vinner valet får styra landet till nästa val.

att bestämma saker som gäller väldigt många människor.

Vad är demokrati?

Vi gör så för att det ska bli enklare

15


Direkt demokrati Ett annat sätt att ta beslut är genom direkt demokrati. Då får alla vara med och bestämma om det som är viktigt för dem. Så är det i Sverige vid folkomröstningar. Då kan alla som bor i ett visst område få rösta om en särskilt viktig fråga. Det är också vanligt i mindre grupper. Till exempel när en klass ska bestämma vart de ska åka på skolresa. Alla får säga vad de tycker. Sedan kan ni försöka komma överens. Eller så vinner det förslag som flest gillar.

16

De röstar genom att räcka upp handen.Tack till Josefin Rönnbäck, Henrik Arnstad och Bengt Fredrikson.

Bildförteckning s. 4 Rawpixel.com/Shutterstock.com s. 9 Rawpixel.com/Shutterstock.com s. 12–13 © Reproducerad med tillstånd från The Economist Intelligence Unit s. 15 Jeppe Gustafsson/TT s. 17 michaeljung/Shutterstock.com s. 21 Universal History Archive/UIG/REX/TT s. 23 imageBROKER/H.-D. Falkenstein/TT s. 24 Historia/REX/TT s. 26 Foto: Nationalmuseum s. 29 Demonstrationståg för rösträtt längs Barnhusgatan västerut år 1902. Foto: Blomberg, A. Stadsmuseet i Stockholm. Hämtad från: https://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/archives/5000-Alla-fotografier/Skiss/1034/ SSMPOSE001559S.jpg.info, 2021-03-09 s. 30 Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek s. 31 Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek s. 33 Kamerareportage/Pressens bild/TT s. 34 Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek s. 35 Bertil Norberg/TT s. 37 Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek s. 39 Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet s. 41 Rawpixel.com/Shutterstock.com s. 44 Johan Nilsson/TT s. 45 Jessica Gow/TT

s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s.

46 Henrik Montgomery/TT 47 Fredrik Sandberg/TT 49 Brichuas/Shutterstock.com 50 Symbiot/Shutterstock.com 51 Shutterstock/TT 53 Jessica Gow/TT 54 Hanna Franzén/TT 57 Jessica Gow/TT 58 Alexandros Michailidis/Shutterstock.com 60 Anders Wiklund/TT 65 Pontus Lundahl/TT 67 Hampus Andersson/TT 69 Janerik Henriksson/TT 71 Master1305/Shutterstock.com 72 Adam Karls Johansson/TT 76 Pavel Golovkin/Pool via REUTERS/TT 78 Stringer/TASS/Sipa USA/TT 80 Anna Tärnhuvud/Aftonbladet/TT 83 Easy camera/Shutterstock.com 85 giuseppelombardo/Shutterstock.com 87 Bernhard Staehli/Shutterstock.com 90 Pontus Orre/Aftonbladet/TT 94 ESB Basic/Shutterstock.com 96 Kite_rin/Shutterstock.com 99 Dan Hansson/SvD/TT 101 Fizkes/Shutterstock.com 103 FlyHighMedia/Shutterstock.com 106 Hans Christiansson/Shutterstock.com 108 Per Grunditz/Shutterstock.com 111 Jacob Lund/Shutterstock.com


FOTO: Zanna Chanel Nordqvist

MOA CANDIL är född 1983. Hon är journalist och har i flera år arbetat på den lättlästa tidningen 8 Sidor. I dag bor hon i Visby och arbetar som nyhetschef på Gotlands Allehanda.


Sverige är en demokrati. Det betyder att alla i landet ska vara med och bestämma. Den här boken handlar om det. Om demokratins historia. Och hur den fungerar i dag. När blev Sverige demokratiskt? Vem bestämmer vad? Vad hotar demokratin? Det får du svar på i boken. Du kommer också att få tips på hur du själv kan visa vad du tycker. För det är vi som bestämmer! Moa Candil är journalist med lång erfarenhet av lättläst från tidningen 8 Sidor. Detta är en bok på LL-förlagets nivå 3. Boken ges även ut på nivå 1. Nivå 1 är lättare än nivå 3 i både språk, innehåll och form.

ISBN 978-91-89149-00-7

9 789189

149007


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.