9789188937728

Page 1

PARTITUR

LJUS OCH HOPP mässa i folkton Musik: Maria Hulthén Birkeland Text: Bernt Bergström mässa för blandad kör, barnkör, sångsolister och instrumentalgruppLJUS OCH HOPP mässa i folkton PARTITUR Musik: Maria Hulthén Birkeland Text: Bernt Bergström

Musikaliska anvisningar . . . . . . . . . . 3

1. Intåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2. Introitus . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3. Kyrie – Herre hör ropen . . . . . . . . 13 4. Gloria – Ära vare Gud . . . . . . . . 18 5. Laudamus – För vita snökristaller . . . 21 6. Credo – Vi tror . . . . . . . . . . . . . 26 7. Tankar om tron . . . . . . . . . . . . 30 8. Offertorium – Trött på egna ord . . . 35 9. Sanctus – Helig . . . . . . . . . . . . . 38 10. Agnus Dei – O, heliga mysterium . .

43

Nattvard . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Nattvardspolska . . . . . . . . . . . . . 45 11. Benedicamus – Tack för livet . . . . 47 12. Vi tillsammans . . . . . . . . . . . . 49 13. Uttåg . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

mässa för blandad kör, barnkör, sångsolister och instrumentalgrupp


Förord Bernt Bergström är min doppräst och LJUS och HOPP – mässa i folkton blev vårt första konstnärliga samarbete. 2001 uruppfördes LJUS och HOPP – mässa i folkton i Folkärna kyrka och har sedan dess berört många och just spridit mycket ljus och hopp. 2003 firades mässan vid Körstämman i Skinnskatteberg med 450 sångare och den har framförts och firats både i stora och mindre sammanhang genom åren, även sänts i Sveriges Radio från Breviks kyrka, Lidingö. Alla ni som framför mässan fortsätter nu den fina traditionen med att förmedla ljus och hopp i och med att Notfabriken ger ut mässan i nytryck. För de som ev. har den gamla utgåvan från Arnberg & Flodin Musik har det skett en hel del justeringar som kan bli förvirrande om de båda olika upplagorna blandas. Mässan har varit i ständig utveckling, men har nu hittat sin fulländade form. Jag är tacksam för: Bernt Bergströms trösterika och inspirerande texter. Musikerna Stephan Forkelid, Backa Hans Eriksson och Håkan Landgren som hjälpt mig utforma piano-, bas- och slagverks-stämmorna. Lars Jörtsö som gjort körarrangemangen. Lidingö februari 2022 Maria Hulthén Birkeland

Bernt Bergström och jag har även skrivit Som när en farkost – körsvit i allhelgonatid (Notfabriken, ISBN 978-91-88181-79-4)

Ljus och hopp – mässa i folkton Körpartitur ISBN 978-91-88973-73-5

Ljus och hopp – mässa i folkton Instrumentstämmor ISBN 978-91-88973-74-2

Ljus och hopp – mässa i folkton Partitur Copyright © 2022 Notfabriken Music Publishing AB Omslagsbild Målning av Ulf Ingvall Tryckeri Lasertryck, Stockholm 2022 Upplaga 1:1 ISBN 978-91-88973-72-8


Musikaliska anvisningar Som kompositör vill jag gärna ge lite tips och idéer som inte går att skriva i noterna. Den optimala besättningen är: » Blandad 4-stämmig kör » Barnkör » 2 solister (sopran och baryton/bas) » Näverlur i B (alt. horn/flygelhorn) » 2 fioler » Tvärflöjt (alt. piccola/sopraninoblockflöjt i sats 1, 3, 6, 9, 12, 13 vilket ger en mer folkmusikalisk klang) » Piano » Kontrabas » Slagverk (cymbal på stativ, stor trumma, darbouka, windchimes, woodchimes multistativ med woodblocks, triangel, div. metallinstrument i hög pitch) Man kan även framföra mässan med mindre besättning om så är. Församlingen kan medverka i sats 4. Gloria (fr takt 58), 5. Laudamus (alla ”Vi tackar dig, vår Gud!), 6. Credo (alla tre verserna går att läsas av församlingen innan sången framförs) och i sats 13. Uttåg (fr takt 20 till slut).

1. Intåg Näverluren sätter an tonen i hela verket och representerar den ålderdomliga traditionen. Finns inte tillgång till näverlur kan horn eller flygelhorn spelas. Näverlurstämman är en transponerande B -stämma. Fiolerna får göra spelmansdrillar efter eget tycke. Om man gått i procession in kan det vara bra att börja sjunga texten först när hela kören står på plats. Övriga instrument startar tillsammans med kören.

2. Introitus Pianot spelar endast på de svarta tangenterna (pentatoniskt på Fiss) och skapar på så vis gärna tillsammans med flöjten (improvisera gärna fågelsång el dyl.) en skir atmosfär för damsolosången och senare damkören. Pianot spelar genom hela satsen. (Följ gärna de anvisningar som finns inprickade.) I takt 6 + 15 spelas klustertoner. Fioler, flöjt, kontrabas börjar spela vid C .

3. Kyrie – Herre hör ropen Här är tanken att tempot ska öka successivt genom hela satsen fram till G . Vers 1: Herrsolo, vers 2: Damsolo. Det blir mest dynamiskt om instrumentalisterna gör poco accelerando i varje takt före ny vers. Improvisationen mellan E och F ska vara stark och intensiv. Vid G ska solister, pianon och kontrabas hålla tempot och avsluta sången mjukt och eftertänksamt.

4. Gloria – Ära vare Gud Här sjunger barnen med för första gången. Tanken är en änglakör som sjunger Gloria in excelsis Deo och det blir som en överraskning om de är placerade på t ex orgelläktare om möjligt. Fiolerna spelar även här drillar efter eget tycke. Ackorden inom parentes mellan A och B spelas endast som stöd av piano och kontrabas om kören så behöver, annars a cappella-sång detta partiet. Kontrabasen spelar först vid C och pianot och slagverk en takt före D .

MUSIKALISKA ANVISNINGAR

3


5. Laudamus – För vita snökristaller Medan flöjt och piano spelar introduktionen är det möjligt för barnkören att stilla vandra fram. Spela gärna reprisen, men behövs en förkortad introduktion går det att gå direkt in i hjulet första gången vid C . Kontrabasen börjar spela vid D .

6. Credo – Vi tror Det kan behövas att pianisten på ett snyggt vis lägger körens alla starttoner. Pianot spelar sedan vers 1–2 och gör tacet till H . Kontrabasen spelar vers 1–2 och från E . Låt det bli härlig polskeschvung mellan B och H .

7. Tankar om tron Här ska åttondelarna ha triolkänsla. I takten före E är det effektfullt att låta körens B-ton sjungas ut tydligt mot F-durackordet. Satsen ska framföras med ”en glimt i ögat!”

8. Offertorium – Trött på egna ord Hela satsen framförs mycket mjukt och ömsint. Intentionen är att pianot har tacet, men kan ev. spela takt 35–47. Behöver kören stöd, spelar pianot med från B .

9. Sanctus – Helig Denna sats ska göras med bravur. I början spelar piano och kontrabas ett D-ackord tillsammans med slagverk så att solisten får startton. Piano och kontrabas spelar från A – F . Verserna har en mjukare balladkaraktär. Vid F spelar endast fioler och höjer plötsligt till ett snabbare tempo som gäller hela satsen till slutet. Kontrabas, flöjt/piccola och slagverk spelar med från G och kör och piano kommer in vid H . Fioler och flöjt spelar drillar efter eget tycke.

10. Agnus Dei – O, heliga mysterium Piano, kontrabas, flöjt, fioler, slagverk skapar ”mystik” genom improviserade slingor utefter de noterade tonerna. Fiolerna och kontrabas kan t ex göra tremolo. Låt instrumenten få blomma när solisten har sina fermater, men däremot mer sparsmakad improvisation när solisten sjunger. Denna ”duett” pågår fram till C och efter det har instrumenten tacet resten av satsen. Kanon-delen i damkören ska göras mycket legato och låta som ekon i fjärran … en känsla av kulning.

Nattvardspolskan Näverluren spelar precis efter att alla bjudits till bords. Nattvardspolskan får gärna bli en härlig jazzpolska à la Jan Johansson. Alla instrument kan medverka. Nu står det samma stämmor i fioler och flöjten, men dela gärna upp så att exempelvis fiolerna inleder. De som vill improvisera, gör det. Slagverk spelar fritt.

11. Benedicamus – Tack för livet En ljus visa som sjunges enkelt av solisterna. Vers 1: Herrsolo, vers 2: Damsolo, vers 3: Duett. Kontrabasen börjar spela vid B liksom eventuellt slagverk som kan spela med fritt på t ex triangel/cymbal.

12. Vi tillsammans Barnen har varit tysta länge, nu är det deras sång. Piano och kontrabas spelar från A och gärna med ”touch” av jazz. Drillar spelas efter eget tycke. Slagverk har tacet.

13. Uttåg Piano/kontrabas kan gärna ge startton till solisten om så behövs. Vers 1: Damsolo, vers 2: Herrsolo, vers 3: Duett. Piano och kontrabas börjar spela i vers 3. Barnkören kan sjunga med i körpartiet.

4


1.1. Intåg Intåg Näverlur i B b

11

&

q= 76 – 80

&c .  1x f 2x p œ 

œ œ

q= 69 – 76 Ÿ ## 2 . œ . œ œ œ & 4 . f Ÿ ## 2 . œ . œ œ œ & 4 . A

Fiol II

Fiol II

Fiol II

Fiol I

  ≤

Ÿ Ÿ ## 3 œ . œ œ œ œ œ œ 2  & 4 4

# & # .. œ . F # & # .. œ .

Fiol II

S+A

œœ .. œ

œ œ

œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

œœ œœ

œœ

1. Un ‐ der gla ‐ da har gett oss 2. Vi

T+B

œ J

œ. ? # # .. œ .

œ œ œ œ

œœ

A

œœ

œœ

Copyright © Notfabriken Music Publishing AB

œ œ



Ÿ 3 Ÿ Ÿ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 œœœœœ œ. œ œ ≤ 3 j œ œ œ œ œœœ 4 œœ œ œ 

œ

Ÿ œ œ œ œ Ÿ œ

œ

Ÿ Ÿ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ 42 

24 ≥ 

 ≤ 

œ

œ.

œ œ œ œ œ œ

œ

œ

œ.

œ œ

œ

œ

œ

œ.

œ œ œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ.

œ œ

œ

œœ

œœ

œœ œœ

œœ

sån ‐ gers ju ‐ bel ut att van ‐ dra

œ œ

œ 42 

2

42 œ .

œ

U w

œ . œ Ÿœ œ

Ÿ 2 œ œ 3 .. 4 œ œ œ œ œ 42  .. 43 

B

## . D & . œœ ..

œ

œ

œ

œ

œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ

# # 31 œ œ Ÿœ 2  œ 4 & 4 Ÿ

39

œ

œ œ œ œ

# # 31 œ œ Ÿœ œ œ œ œ 2 Ÿ & 4 4

# œœ œ œ & # 43 œ .

œ

..  F

œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

31

Fiol I

œ

Œ

.

Ÿ œ œ œ œ

23

Fiol I

œ

 p

Œ

œ œ

œ

.

17

Fiol I

.

Musik: Maria Hulthén Birkeland Text: Bernt Bergström Körarr: Lars Jörtsö

œœ

œœ

G

œœ ..

A

œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœ

œœ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ

drar vi fram på un ‐ der hö ‐ ga

œœ ..

œœ

liv ‐ ets stråt. stjärn‐ors bloss.

œ œ

D

œœ ..

Mot Kamp

œ. œ.

ett mål som för al ‐ las

œ œ œ œ

œœ 1. Intåg

5


2. Introitus 2. Introitus

#### # & # c

Ad lib.

Damsolo Solo

## # & # ## c

A

+ flöjtdrillar

œ œ

Œ

46 œ . 64 Tacet ∑.

œ œ 

Œ

>œ Kluster av toner # ? ## # # # œ f

Œ

Œ

Gliss

Œ

~

## # & # ##  f # # # # # >œ & # œ

#### # & # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .

Œ

#### # & #

2.

Pno

&

Pno

10

#

#### # & # . #### # & #

? #### # # w Copyright © Notfabriken Music Publishing AB

Œ

#

œ.

c

>œ cŒ œ œ> cŒ œ

j œ œ

Improvisera och spela ackordanalys till Fine

Œ œœœœœœ œ œ œ œ

> œ œ >œ œ

> œ œ > œ œ w> Slv. bort f Kluster av toner

C sus4

cw

43 œ œ œ œ œ œ c w

B

c

c

43

F

Solo

w

Pianoimprovisation på svarta tangenter

43

? #### # # 18

Slv.

j œ œ œ œ œ œ

46 ∑ .

11

Solo

œœœœœœ œ

(Woodchimes)

Tacet

~~~

&

46 ∑ .

w ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ f

Woodchimes

~~~ ~ ~ ~ ~ ~~

Pno

Œ

.

? #### # c # 6

Solo

œœœ œ œ œ œ

œ œ œ œ

Pianoimprovisation på svarta tangenter

Pno

Slv.

1.

q= 60 – 63

Musik: Maria Hulthén Birkeland Text: Bernt Bergström Körarr: Lars Jörtsö

Œ

Metall

œ

œ

œ

F

#

.

 Œ


3. Kyrie – Herre hör ropen 3. Kyrie – Herre hör ropen

h= 46

? ## C œ 

KontraBas bassolo

Ad lib.

8

Bas

# V #

18

Herrsolo Solo

h= 48

Bm A solist + kontrabas

Solo

V

35

Damsolo Solo

&

##

hör

ro

pen som kom‐mer

Bm

œ œœ 

Œ

från dju ‐ pen.

D

är den blö ‐ dan ‐ de jor ‐ den som ro ‐ par,

h= 52

##

Bm

A

G

œ œ . œj œ œ œ 

œ 

de

sti

&

œ œœ

œ 

Lyss‐na

o

œ 

Her ‐ re

till

Bm

œ œœ 

ger från flyk‐ting ‐ ars

ro ‐ par i

Œ

#

Bm6 + piano

œ 

lä ‐ ger,

ord ‐ lö ‐ sa

E

œ œœ 

h= 56

&

œœ

Fiol I

&

Fiol II

&

#

œ 

3. Kväv‐da

f f

œ  œ 

rö ‐ ken från brin ‐ nan ‐ de by ‐ ar,

j œ œ œ

Em

?# f #

œ. >

i

œ

œœœ > D

œ. .

är

ro

œ

œ.

œ

œ.

Copyright © Notfabriken Music Publishing AB

œ œ

j œ œ œ J

pen från

j œ œ œ j œ œ œ

œ. > C

œœ

poco accel.

allt

F

œ 

rop som

Œ

œ œ .

vån ‐ da för ‐ bar ‐ ma dig Gud.

D

#

bö ‐ ner‐nas ljud.

#

Œ

œ œ .

li ‐ dan ‐ de

fött.

j œ. œ œ œ œ œ œ œ œ >poco accel. >

Trumma ad lib.

# D G Bm G E F # # Bm œ . j A Œ  œ œœ œ  j &  œ . œj  œ œ  œ. œ œ œ   œ œ C

œ œ

F

Det

B

œ

E

œ œ w

52

T+B

F

Rop bor

Slv.

œ

œœ

œ

œ 

A D G Bm G E j  œ . œ œ œ  œ  œ . œj œ œ  Œ  œ œ  œ . œj 

43

Solo

Œ

œœ

Bm

2. Ro‐pen

Slv.

G

œ œ . œj œ œ œ 

œ 

1. Her ‐ re

26

œ. œ œ œ œ  J

Körarr: Lars Jörtsö

œ. œ œ j Œ  J œ  œ  œ . œ œ œ  Œ  œ œ  œ . œJ  œ œ w

? ##  . A

œ

Öka tempot successivt genom hela satsen

Musik: Maria Hulthén Birkeland Text:Hulthén Bernt Bergström Musik: Maria Birkeland Körarr: Lars Jörtsö Text: Bernt Bergström

œœ

Bm6

w

män‐ni‐skors bo‐ning som bom ‐ ber fö ‐ rött.

j œ œ œ

œ 

barn och

œ

œœœ œ œ >

Em

œœ

Œ

j œ. œ œ œ >

G

œœ

œ

De som

grå ‐ tit

vart

œœ

œ 

från

möd ‐ rar.

œ 

œ

œ œ .

œ 

œ 

œ

œ œ .

œ 

œ

har

œœœ œ œ >

œ

œœ

œ

œœ

œ œ

3. Kyrie – Herre hör ropen

13


4. Gloria – Ära vare Gud 4. Gloria – Ära vare Gud

Ÿ # 3 œ. œ œ œ œ œ œ œ  & 4 Ÿ Ÿ # 3 œ. œ œ œœœ œ & 4 œ  q=100

Fiol I

Fiol II

A

9

S+A

# . & .. œœ .

(G )

*)

T+B

‐ ‐ ‐

? # .. œ . œ. #

ra va ‐ re ra va ‐ re ra va ‐ re

(D)

œœ

œœ œœ

Lov sång ‐ en hö ‐ ras ska jor ‐ dens barn

T+B

Fl. Flöjt

Barnkör Barnkör

œ œ œ œ

œ. ? # œ. #

18

&  #

(G )

& 

Glo

Gud Gud Gud

höj höj höj

i i i

(G )

œœ œœ

œœ œœ

œ

œ

ri

‐ ‐ ‐

(D )

œœ œœ œ œ

a

Fiol II

*) Helst a cappella‐sång, men stöd av piano vid behov

18

Œ

Œ œ

œ

in

ex

Copyright © Notfabriken Music Publishing AB

œ œ

œœ

œœ œ œ

(G )

(C )

œœ œ œ

ljud. bud. skrud.

‐ ‐

œ œ

(G )

œ œ

œœ

Œ

œ œ

Œ

œœ .. œœ œœ œ œ œ  . œ œ œ .



Œ

œ. œ œ œ œ œ  . œ œ œ. œ œ œ .

 

Œ

œ

(D)

cel

Gud! Gud! Gud!

va ‐ re va ‐ re va ‐ re

œ œ

Ÿ œ. œ œ œ œ œ  ..

jub ‐ lets glä ‐ dje se ‐ ger

œœ

(D)

Ä ‐ ra, ä ‐ ra Ä ‐ ra, ä ‐ ra Ä ‐ ra, ä ‐ ra

Ÿ ≥ # œ. œ œ œ bœ bœ ≤ œ j b œ œ œ œ œ œ. œ  & œ bœ. œ œ œ œ œ Ÿ ≥ 30 # œ. œ œ œ bœ bœ ≤ œ œ œ œ œ. j œ bœ œ  & œ bœ. œ œ œ œ œ Ÿ Ÿ ≤ ≥ # bœ. œ œ œ œ œ œ œœœ j & . œ bœ. œ œ œ œ œ œ œ  B

Fiol I

( Bm )

( /C )

œ

oss hö ‐ ja la ‐ ska ‐ rans gång ska i

œœ œœ

œœ ..

Œ

œ œ œœ œ

œœ

œœ

œœ œœ

œœ . .

Låt Äng En

tyst ‐ na. jor ‐ den. sjun ‐ ga:

22

Fiol I

(D )

Œ

œ . œ œ œŸ œ œ  .

œ. œ œ œ œ œ œ œ 

den! den! den!

œ œœ œœ œ

får ald ‐ rig än ‐ nu på i him ‐ len

œ œ

œœ œ

œœ œ œ œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& œœ ..

13

S+A

œœ œœ œœ œœ œ œ

1. Ä 2. Ä 3. Ä

Ÿ œ. œ œ œ œ œ œ œ 

Ÿœ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ

Musik: Maria Hulthén Birkeland Text: Bernt Bergström Körarr: Lars Jörtsö

œ

sis

œ

œ

(G)

De

Repris 3 ggr

o!

Ÿ Ÿ Ÿ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ bœ œ œ œ œœœœ œ  J

Ÿ Ÿ Ÿ œ œ.œ œ œ œ œ œ œ œ. œ bœ œ œ œ œ œœœ œ  J

Ÿ Ÿ œ . œ œ b œ œ œ œ b œ œ œj œ œ œ œ. œ œ œ œ b œœ  œ

.. ..


5. Laudamus – För vita snökristaller 5. Laudamus – För vita snökristaller

& b 43 œJ p

œ

Ad lib. Eftertänksamt Flöjt

.

. œ . œJ œ œ  b &

10

Fl.

œ œ œ œ œ Fœ . & b ..

19

Fl.

A

&b

27

Fl.

œ nœ œ œ

Fl.

œ

&b

Fl.

œ

 C h.= 46 ##  . &

.

Fl.

Slv.

Pno

& &

~~~~~~~~~

##

 œ

œ

G

.

œ

.

œ Œ œ 

. Œ

œ

œ. œ œ œ J

b

Dm

œœ Œ œ

œ œ Œ

B

œ

Dm

G

G

œœ

œ

œ

∑ œ

Bm

.

Dm

∑ œ

œ. œ œ J ..

œ

Am

G

œ nœ œ œ œ œ œ Œ œ

. œ

F

œ

.

œ

∑ œ

+ piano

œœ

piano tacet

œ œ

Bm

Dm

+ piano

C

#

œ

F m

Pno

Barnkör

& &

##  .

# & # D

Barnkör

œ

œ

Bm

G

œ

A

.

œ

 ∑

#

œ

F m

 

G

œ

Dadd9

œ

G

œ

A

.

vi ‐ ta snö ‐ kris ‐ tal som sjung fåg ‐ lar ‐ na

Copyright © Notfabriken Music Publishing AB

Bm

ler er

œ

på och

G

Bm

œ

œ

rim ‐ frost ‐ kläd ‐ da fjär ‐ il ‐ ar som

G

.

gre le

.

‐ ‐

œ

nar, ker,

A

Asus4

∑ # F m

+ kontrabas

# & # .. 

74

D

Œ œ  för för

œ

G

64

Slv.

œ

œ. œ œ J

œ

Am

b

A

œ

.

œ

b

.

Windchimes (sparsamt)

Dadd9 Solo

œ

A

.

A Tempo

54

Am B Ad lib. U œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ nœ œ J œ œ œ nœ œ

.

. œ . œJ œ œ 

B

B

G

œœ

œ Œ œ

œœœ Œ

+ piano

44

C

C œ . Jœ n œ œ œ œ 

Dadd9

œ

F

œ œ

œ  œ œ œ œ œ &b

35

œ œ

œ œ J

G

G

.

Musik: Maria Hulthén Birkeland Text: Bernt Bergström Körarr: Lars Jörtsö

∑ Œ œ

1. För

œ

G

ha ‐ rens spår ord var ‐ je

œ

i av

5. Laudamus – För vita snökristaller

21


6.6.Credo Vitror tror Credo – – Vi q= 50

Näverlur i B b (Horn)

q= 69

S+A

& b 42 ..  1x F 2x p

Ödsligt

& b c œœ f

S+A

&b

Bb

&b   ? b 

& b œ.

Damsolo Solo

& b Œ Œ ‰ œJ  œ  p & b  ‰ Jœ œ . œ œ œ œ œ 

da

da da di dam da di da

œ

F Em7- 5

Dm

..

C7

Œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œœ œœ œœ

och be ‐ kän ‐ ner med gläd ‐ je hans namn. I sin kär ‐ lek o ‐ änd ‐ lig och Je ‐ sus Kris ‐ tus vår bro ‐ der och vän. Han som gick här på jor ‐ den en

 Œ œ œ œ œ œ œ œ œ   1

Dm

I Han

U ..  . 2

œ

U Œ œœ ..  . .

2 Dm

2. Vi

La

Œ

B

kär gick

q= 84



lek här

43 œ . œ œ œ œ œ  43

da

da di dam da di da

œ #œ

la di

gen.

œ 2 Œ œ ..  ..

Œ

œ œ œ œœ œ œ

da di dam da di da

.



j œ œ œ nœ œ  . # œ œ

la di dadi dam da di da

da

œ

di

43

c œ . œ œ œ œ œ 43 . da

œœ œœœ œ

da di da

œ

da di

da.

œ œ c

œ œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ c œ. œ œ œ œ œ œ

la di da da di dam da di da da di

da da di da da di

Ad lib. flöjt/piccola œ œ œ œ .œ œ œ œ  œ œœœ œ.œ œ œ œ œ œ . J œ œ œ œ œ œ œ œ # œ n œ  œ  ‰ c œ J D

3 &b 4

& b 43  . & b 43

& b 43  . da

26

la di

U œ œ 

œ œ œ

œ # œœ œœ œœ œœ n œœ œœ œœ 

1

œ œ œ

œ œ œ G

C

34

Fiol II

Œ

1 n œœ œœ œœ # œœ œ œ  œ 

di dam da di da

La

Fiol I

Dm

öpp ‐ nat för al ‐ la sin famn. lov ‐ at att kom ‐ ma i ‐

œœ œœ

œ

œœ œœ œœ œœ œ œ  #œ œ 

har han och som

26

Fl.

A

j œ œ nœ œ 

da

Damsolo Solo

G7

œ œ œ œ

20

Fiol I

Gud Son

C

rik. gång.

Solo

tror på en le ‐ van ‐ de tror på Guds en ‐ föd ‐ de

rik gång

T+B

A

œ #œ œ œ œ œ œ  ?b c . œ . œ œ œ œ œ œ  f + piano 14

Damsolo Solo

.. œ œ œ œ œœ # œœ œœ œœ # 

A

1. Vi

T+B

Musik: Maria Hulthén Birkeland Text: Bernt Bergström Körarr: Lars Jörtsö

∑ ∑

‰ œ œ .œ œ œ œ  j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ c œ.œ œ œ œ œ J œ œ œ œ œ . # œ n œ  œ œ œ œ . œ œ œ# œ  #œ œ nœ # œ œ œœœ œ œ ∑ c  œ œ  œ œ œ c œ.œ œ œ œ ‰ œ œ .œ œ œ œ  j œ œœœ œ œ  J œ œ œœ œ œ # œ œ .œ œ n œ œ  

La

da da didamda di

Copyright © Notfabriken Music Publishing AB

da la di dadidam da di da

la di dada didamdadi da da di

da da di da da di


3 . &b 4

Fl.

œ œ. ‰J E

43

Darbouka el. likn. handtrumma (ad lib.)

Slv.

Fiol I

Fiol II

Damsolo Solo

S+A

T+B

3 & 4 œ. œ œ œ œ œ œ. œœ œ œ 3 & b 4 .

3 & b 4 . 3 &b 4 ? b 43 &b

49

Fl.

Slv.

œ

&b œ

Fiol II

&b

œ

Dm

Solo Damsolo

&b œ

da

S+A

&b œ da

T+B

?b œ

A

‰ œ œ. J da

œœ œ œ

da

da di dam da di

da

œ œ œ œ œ 

œ œ œ œ œ œ œ œ c œ. œ œ œ œ œ 3 . 4 œ.

œœ œ œ c œ œ

œ œ

b

C

da di dam da di da

da

B

G

A

Dm

3 œ œ œ œ œ œ œ œ c œ. œ œ œ œ œ 4 . di

da

da di da da di

da.

œ œ c œ . œ œ œ œ 43 œ œ œ œ œ œ œ .

da di dam da di da

œ œ œ œ œ œ

da

di

da

da di da da di

œœ œ œ œ

œ.

Dm

G

F

la di da

œ #n œ œ .

la di da

œ #n œ œ. . 

  ..  

da.

œ œ œ. . œ œ œ œ œ 3  . c 4 .

œœ œœ Em

œœ

j œ œ œœ 

di dam da di da

la di

di dam da di da

la di

œœ

j œ œ œœ  J j œ œ œœ  J

œ œ. ‰J F

La

œ

œ

œ œ œ œ œ

#œ œ nœ

A

œ œ œ

‰ œ œ #œ J

(kulning)

œœ

œ œ œ œ œ

œ œ. ‰J

da

j ‰ œ œ. J

j œ œ. . ‰J La

œœ œ œ

j œ œ Nœ œ  œ

œ #œ œ.

œœ

œ œ Nœ œ  J

43 œ . œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ . œ œ œ

3 œ œ œ œ œ œ œ œ c œ. œ œ œ œ œ 4 . œ œ œ. œ œ œ #œ 3 . œ œ œ œ c 4 C

œ.

œ #œ œ. œ œ

œ œ œ œ œ 

j da œ .. ‰J œ

œ.

#œ œ nœ #

da di dam da di

La

œ #œ œ.

œ œ œ œ œ 

j ‰ œ œ. J La

& œ. œ œ œ œ œ

Fiol I

+ kontrabas

œ œ

œ œ œ œ œ

 ..

da.

œœ œ

‰ œ œ. J

3 . &b 4

œ.

œ œ œ œ œ 

da

da

da di

œ œ œ œ œ da di dam da di

œ œ œ œ œ

6. Credo – Vi tror

27


7. Tankar om tron 7. Tankar om tron

q= 108

& c

Slv.

# V c

Herrsolo Solo

Em

# & 4c ‰ . œr ‰ . œr ‰ . œr ‰ . œr & 4 œœ.. œœ. œœ. ∑ œœ. ? # c j ‰∑ j ‰ j ‰ j ‰ œ. œ. œ. œ. 6

Slv.

Herrsolo Solo

c

sim.

F

3

12

Herrsolo Solo

& #

A 3

tro för liv‐ets skull.

# & 

Fl.

Slv.

&

2

2

# V  2

Herrsolo Solo

# &  2

S+A

..

c

‰ . œr 43 . # œ œ œ 1. 2

så så så

œ

tro för frö ‐ ets tro för blom ‐ mans

B

..

∑ ∑

..

Em

Œ ‰ . r .. œ 2. Ur 3. Allt

1

∑ E

dam daj

da.

.. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3

A

‰ Jœ œ # œ œ .. # œ œ  .

j œ ‰ œ œœ # œ œ .. # œ œ  . J #œ œ #œ œ .

Copyright © Notfabriken Music Publishing AB

Om Kan Och

w

skull. skull.

A

Da da da di

Shaker

Da da da di

cw

42 42

œ œ œ œ œ œ  E F

2x: √ œ œ ‰ J # œ œ .. # œ œ  .

A

2 4 œ. ≈ r œ

..

‰ œ œ œ # œ .. œ # œ œ ‰ œ œ œ # œ œ # œ œ œ   ‰ œ œ œ # œ .. œ   J J J

Da da da di

30

..

1. 2

œ œ œ œ œœ  E F

V œ #œ œ œ w 19

tro, vill, död,

P

jor ‐ dens mör ‐ ka mull. vet att frö ‐ et kan få gro i frö ‐ et blir en blom‐ ma till som är av livs ‐ kraft full. som har liv i ö ‐ ver‐ flöd kan ald ‐ rig slås om ‐ kull.

43  .

# V 43 œ . œ œ . œ œ . œ c  . det är svårt för dig att du ej tro fast ‐ än du tyck ‐ er du din tro är

Slv.

œ œ3 œ 2 œ œ3 œ 4

‰ . r .. . œ œ . œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ  œ œ

Œ

‰. r ‰. r‰. r ‰. r œœ œœ œœ œœ œ œ œ. œ. j j j‰ œ ‰ j‰ œ ‰ œ. . œ. .

& 43  .

Woodblocks ad lib.

Em

1. Du

ŒÂ = Œ lj

Pno

..

A

Med glimten i ögat

Musik: Maria Hulthén Birkeland Text: Bernt Bergström Körarr: Lars Jörtsö

dam da.

dam da.

3

3

3

1

Da da da di dam daj

da.

‰ Jœ œ # œ œ # œ œ œ # œ œ œ œ œ 

   

Da da da di

E

‰ Jœ œ # œ œ # œ œ œ # œ œ œ œ œ j œ ‰ œ œœ # œ œ # œ œ œ # œ œ œ œ œ J #œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ Da da da di

dam da

Da da da di

dam da

da

da

da

da.

da

da

da.


8. Offertorium – Trött på egna ord 8. Offertorium – Trött på egna ord q= 52 – 54

? b b 43 U . b π bb 3 U b & 4 .

Kontra‐ bas

Damsolo Solo

Ömsint

. E

Piano tacet

.

b

B

b

œ œ œœœ œ 

Trött på

.

Fiol I

Kontra‐ bas

Solo

b &bb

. . π ? bb  . . b π Ab Eb bb b j & œ œ œ. œ  1. Her‐re du som

.

b ≤ & b b 43  . p ? b b 43  . b p Eb bb b 3 œ œ œ œœ œ & 4

b

œ . Jœ œ œ 

är

Œ

al ‐ la sorgs‐nas vän

Kontra‐ bas

Solo

.

.

. B

b

Trött på eg‐na ord

b

Kontra‐ bas

Solo

S+A

&

bbb

A

b

.

.

. E

b

j œ œ œ. œ 

. Œ

2. Hjär‐tat dö ‐ mer mig.

b &bb œ œ

π ? b . b b . π

Ooo...

T+B

sorg ‐ sen,

trös ‐ ta

œœ .. œœj .. J  ..

Copyright © Notfabriken Music Publishing AB

.

. B

b

œ . Jœ œ œ 

j œ œœ .. œ œœ œ  .. œ J

Kom

mig

46  46 

b

œ œ œ Œ œ œ 46 

rädd och tom

till mitt för ‐ svar.

j œ œ. œ œ . . .

E

till

b

Œ

din hel‐ge ‐ dom.

w w

Cm

. A b

B

b &bb  . π  ? b . bb π

21

Fiol I

œ œ œ

Œ

b

b

b

c œ œ œ œ . œj œ œ œ œ œ œ . E

.

.

B

œ

15

Fiol I

b

jag

c .

. B

kom‐mer

cw

.

. Œ

E

sorg ‐ sen, rädd och tom

A

8

b

43  .

Œ œ œ 46  œ œ . œj œ œ 43  œ œ œ A

Œ œœ œ

eg‐na ord

46  w

.

Musik: Maria Hulthén Birkeland Text: Bernt Bergström Körarr: Lars Jörtsö

E

kom‐mer

jag

c .

b

till

Œ cœ œœœ œ œ

mig på min väg.

œ œœ œ œ . œ. cœ

b

j 3 œ œ. œ œ œ 4  E

Œ

din hel‐ ge ‐ dom.

œœ 

c œœ œœ œœ œœ . .

i ‐ gen.

43  .

w B

Œ

43  .

w

b

Följ

E

och ge mig din frid

 

c w

E

A

Cm



w

w

A

b

E

b

œ œ œ œ œ œ .

Œ

Stan ‐ na hos mig kvar.

j œœ œœ œœ œœ œœ œ œ ww œ J j œ œ œœ œ œ œ œ œœ  J

ww

8. Offertorium – Trött på egna ord

35


9. Sanctus – Helig 9. Sanctus – Helig

U c w f

Trumma

&

Slv.

# V # c

Herrsolo Solo

5

Slv.

D

q= 69 – 72 œœ

Piano + kontrabas spelar D‐ackord

# V # 43 œ . œ œ œ œ œ œ 

T+B

&

Herrsolo Solo

T+B

A

A

G

3 4 œ œ œ. œ œ œ œ

# 3 V # 4

G

A

D

? # # 3 œ . œ œ œ œ œ œ  .. 4 œ. œ œ œ œ œ

B

œœ œ œ œœœ œ A

Bm

Du som äls ‐ kar med en

G

F

1. Du som ger åt få ‐ geln ving ‐ ar.

kär‐lek

b œ. œ œ œ Œ œ œœ œ œ œ P b

Œ

œ œ œ œ œ œ . Œ . c œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ

∑ Dm7 Dolce

D

som av ing‐a grän‐ser vet.

D

stor i makt och här ‐ lig ‐ het.

j œ ‰ œœœ

A

j œ ‰ œ œ œ .. c œ œ œ .

œ œ œ œ  ? # # c .. œ. . œ œ œ œ œ œ œ œ 43 œ. . œ œ œ œ œ œœ 

&

G

Bm

Du som äls‐kar med en kär‐lek

D

14

j œ ‰œœœ

Œ .. c œ œ œ œ œ œ œ œ 43 œ œ œ. œ œ œ œ œ  D

A

He ‐ lig, he ‐ lig, he ‐ lig är du

Slv.

.. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ f He ‐ lig, he ‐ lig, he ‐ lig är du

c .. œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ 43 œ œ œ . œ œ œ œ

10

D Med bravur

j œ ‰ œ œ œ .. c œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ 43 œ œ œ . œ œ œ œ

stor i makt och här‐lig ‐ het.

Slv.

œœ

G

Herrsolo Solo

œ . œ œ œ œ œ œ œ œ .. œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ A

œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

43 œ œ œ . œ œ œ œ

&

Solo

Musik: Maria Hulthén Birkeland Text: Bernt Bergström Körarr: Lars Jörtsö

C

Dm

œ œ œœ œ. œ œ

Du som öpp ‐ nar ros ‐ ens

som av ing ‐ a grän ‐ ser vet.

19

Slv.

& A

Herrsolo Solo

Vb 

knopp.

38

∑ Œ

F

œ. nœ œ œ œ œ

Du

som tän ‐ der

Copyright © Notfabriken Music Publishing AB

al ‐ la

œ nœ œ œ

stjär ‐ nor

Trumma ad lib.

∑ Œ

Dm7

œ.

och

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

be‐va ‐ kar

de ‐ ras

A

.

lopp.


10. Agnus Dei – O, heliga mysterium 10. Agnus Dei – ʺO, heliga mysteriumʺ

U & 42  f

U 

Tempo ad lib.

Näverlur i B b

A

.. œ œ œ œ œ 1x f 2x F

œ œ œ œœ

Musik: Maria Hulthén Birkeland Text: Bernt Bergström

œ œ U œ

œ œ œ œœ

..

Cno3 ʺMystikʺ Intro ad lib. (piano. kontrabas, flöjt, slagverk, fioler)

& œ

œ

œ

œ

œ

œ

Toner att improvisera pianissimo över mellan takt 1‐9

b & b b b 43 œ

Damsolo Solo

.. œ .

He Her

1. O,

5

Solo

b & b bb œ . li oss

C

q= 80

Damkör

&

Legato œœ

bbbb

Damkör

‐ ‐

œ

li ‐ ga re och

Ÿ œ nœ œ

œ

ŸU œ œ nœ

”Kulningskänsla”

œ

œœ

 ∑ ∑

mys ‐ te ‐ ri ‐ um väl ‐ sig ‐ na oss

œ

œœ

œ

œ ∑ ∑

ryms nå

en e ‐ vig ner all vår

œ. œ  ∑ ∑

œ

œœ

œ

œœ

œ. œ œ œ

b & b bb œ . œ œ Œ

œ. œ œ œ

b & b bb œ

œ. œ œ Œ

œœ

œ œ

P

Copyright © Notfabriken Music Publishing AB

œ. œ œ œ

œ. œ 

œ. œ œ œ œ. œ 

U ‰ j .. œ œ 2

œ

œœ

Legato ”Kulningskänsla”

œ. œ 

œ. œ œ œ

œ

2. Kom

œ

Ooo...

œ

œ

œ

Instrument tacet

b & b bb œ . œ œ Œ

Cno3

död.

œ

U 

P

œ œœ Œ œ

œœ

œ

Legato œœ Ooo...

j œ

O, Ge

œ

Œ

Ooo...

œ

œœ

œ

œ

œ

œœ

œ

œ

œ

”Kulningskänsla”

œ

œ. œ œ œ

œ. œ œ œ

œ. œ œ œ

œ œœ Œ œ

œ

Cno3

nöd.

Œ

œ œœ

i vin och bröd. dens ö ‐ ver ‐ flöd.

U 

G7

j nœ œ

‐ 1

j œ œ nœ

‰ œj œ .

i ‐ från Du kän

j œ nœ.

som med

Fm

vets kraft som räd ‐ da kan för ‐ lå ‐ tel ‐ se och hopp.

17

Solo

œ J

Ÿ œ œ œ J

b & b bb œ œ œ P b ∑ & b bb

10

Solo

Cno3 Tempo ad lib.

B

œ

œœ

œ œœ œ œœ

œ. œ œ œ

10. Agnus Dei – O, heliga mysterium

43


Nattvard Nattvard Musik: Maria Hulthén Birkeland

q= 104

& 43  .

Näverlur i B b (Horn)

9

lur i B b (Horn)

&

œ œ œ

.

.

œ œ œ

œ

œ œ œ

. 

œ J œ

œ.

Œ

œ œ œ œ.

œ J œ

q= 80

Mjukt

b & b b 43 j œ b & b b 43 j œ

Fiol I

Fiol II

Cm

7

Fiol I

Fiol II

b œ &bb œ

Fiol I

Fiol II

..

Ÿ œ œ œ. œ œ. œ œ.

œœ n œœ .. œœ n œœ . n œ œœ . nœ G

F

œ œ

œ

œ 13 bb b œ &

œ œ

&

bbb

b &bb

b

b &bb œ b &bb œ

œ œ

œ. nœ œ b

œ œ

B

Ÿ œ œ

Cm7

œœ œ œ

j œ œ

b

œœ

B

b

œ . œœ œœ

œ

œ. œ œ

œ

Ÿ nœ

œ. œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ. œ œ œ

œœ n œœ œ

Ÿ œ

œ nœ

Cm

.. . Ÿ .

Cm7

 1

1

 1

Polskan är ursprungligen skriven för 2 fioler, men ʺlekʺ med den beroende på vilka instrument som medverkar. Copyright © Notfabriken Music Publishing AB

A

œ

œ

œ

b

œ

œ

G

B

œœ

E

œ

F

Cm

œ. nœ œ. œ nœ j  . œ

j œ œ

œ . œ œœ

œ

b j Aœœ œœ œ

œ nœ

U .

b

œœ n œœ .. œœ n œœ .. n œœ œ . j œ n œ . œ œ œ œœ . œ .. œ œ . J Ÿ œ nœ. œ nœ. nœ œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ. œ

j œ œ

Ÿ œ œ œ. œ œ. œ œ.

Ÿ œ nœ. œ nœ. nœ œ.

A

Fl.

..

Œ

Musik: Maria Hulthén Birkeland

G

F

j œ œœ J

b 3 j . œ œ œ .. œ œ . œ œ . b & b 4 œ .

Fl.

Fl.

Cm

œ

rit.

Nattvardspolska A

œ œ œ

n œœ

j œ j œ

.

F

G

œ

œ n œœ œ

œ œ

œ

2 j œ œj ..  . J J

œ nœ Cm

j .. œ œj  . 2

j j .. œ œ . 2

Nattvard

45


11. Benedicamus – Tack för livet 11. Benedicamus – Tack för livet

h.= 40

œ œ œ œ œ & 43

Flöjt Fl.

9

Fl.

&œ

Fl.

Dam/ Solo Herrsolo

Solo

Œ

Em

œ

sak ‐ ta själv ‐ klart plats där

Dam/ Solo Herrsolo

& Dm

&œ

sig är ditt

Fl.

œ

i du får

œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ C

för att du på Den gå ‐ van är och där är du

œ œ œ

F œ. œ œ œ &œ Œ

Fl.

& . C &

Fl.

Damsolo Solo

Herrsolo Solo

V

Œ

C

Œ

Œ

4. Du

Melodi:

Copyright © Notfabriken Music Publishing AB

œ œ œ œ

Œ

Till ‐ Så Där

1. 2

C

p

œ œ œ œ J

Am

œ œ. œ œ œ

Dm

Am

œ œ.

œ J

när sol ‐ ski ‐ van Det du kal ‐ lar du fin ‐ ner en

Em

œ

œ

med den kan din Her ‐ re dig hop ‐ pet,

..

2. All ‐ 3. När

3

3

C

Œ Œ

tro.

 œ œ œ

œ œ œ

C

C

Œ œ œ .. .

œ Em

F

œ

du som där

œœ Œ

G

.

 œ œ œ

œ œ œ œ J C

œ ∑

vi ‐ sa gi ‐ vet. bru ‐ set

.

œ

‰ j œ œ œ œ œ œ

sam ‐ mans tack ‐ a trös ‐ tar

œ

œ

œ.

œ œ œ

jor ‐ den får va ‐ ra en gäst. stör ‐ re än själv du för ‐ står. trygg i din barn ‐ sli ‐ ga

œ Em J œ œ œ

Œ

œ œ œ F

1. 2

 G7 œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

.

55

œ

.

F

Am

vin ‐ den som sjun ‐ ger sin värl ‐ den är in ‐ te så still ‐ nat, långt bor ‐ ta från

lyss ‐ na till ting här i dag ‐ en har

G

C

œ œ œ

F

C

œ œ J ∑

F

œ

C

œ.

F

œ œ

+ kontrabas + ev. slagverk (triangel/cymbal)

47

C

œ

œ œ œ

Em

väst. får. ro.

F

.. œ

Am

œ

.

œ

sän ‐ ker gå ‐ vor hjär ‐ ta

Am

C

..

Kom

œ

G

œ & œ œ

39

œ

œ œ œ

C

œ œ.

Dm

A

œ œ

1.

œ

œ

Ska ‐ par ‐ en pri ‐ sa skänk ‐ te dig li ‐ vet. lä ‐ ker dig lju ‐ set

B

Œ

œ

œ œ œ œ J

Am

œ œ œ

Œ

ΠF

C

œ Em J œ œ

 ∑

30

Fl.

 .

C

&œ

24

œ.

F

œ œ œ & &

F

œ œ œ

G

16

œ œ œ

C

Musik: Maria Hulthén Birkeland Text: Bernt Bergström

œ œ œ

F

G7

Ÿ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . . . . C

œ

œ

den

œ

œ

œ

fin ‐ ner

œ

F

œ

œ

œ

œ

plat ‐ sen

œ

vid

œ

C

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Mäs ‐ tar ‐ ens

Am

œ

si

œ

œ.

da,

œ.

j œ

en

j œ

11. Benedicamus – Tack för livet

47


12. Vi tillsammans 12. Vi tillsammans

q= 96

Ÿ # 3 & 4 œ œ. bœ œ œ

Fiol I

Ÿ # 3 & 4 œ œ. bœ œ œ

Fiol II

8

Fiol I

Fiol II

Polska med ʺjazztouchʺ

&  # & Œ

Barnkör

Fiol I

Fiol II

A Gm

Œ

1. När

# & . .

..

#

D

#

Ÿ œ œ œœ œœœ œ

œœœ œ

œ

Ÿ œœœ œ

b

œœ œœœ œ C

D

œ

œ

Fa ‐ ders lov och pris vi gör rack ‐ ar ‐ tyg,

∑ C

D

œ œ œ œ . œj œ œ œœ œ.

œ

bœ. œ nœ

vår att

Ÿ

G

Œ

œ

G

C

D

då men

œ. Nœ œ

œ

blir vi al ‐ la Gud för‐ står sig

∑ ∑

C

Em

œ œ œ œ œœœ œ

Em

C

sä ‐ kert att om oss. Vi

ä ‐ ven Gud blir glad. är ert ka ‐ pi ‐ tal!

œ œ œ œ œ ‰ œj œ . œ œ œ œ œ ‰ j œ œ œ œ J œ. œ œ œ.

& œœ œ œ

nå ‐ got kons‐ tigt vis. ler åt oss i smyg.

D

œ œ œ œ œ

Copyright © Notfabriken Music Publishing AB

Det Han

Œ

känns nåʹt i hjär ‐ tat häl ‐ sar till er vux ‐ na

D/F

œ

Ta

dam di da di

#

G

C

da di da.

vi att

œ œ œ œ œ Œ œ

D

œ œ œ Œ œ œ œ.

& œœœ œ

30

G

sjun ‐ ger hän ‐ da

Ÿ j œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ

Ÿ œœ œ nœ.

œ

B

nœ œ œ œ

vi tillsam ‐ mans bland kandet nog

C

Dm

œ

..

gla ‐ da på på oss och

Barnkör

.. œ . b œ œ

œ

# . & 

22

Barnkör

Ÿ Ÿ Ÿ n œ œ œ . œj b œ œ n œ œ  .

Ÿ Ÿ œœ œ œ œ œ œ . œ œ . œj œ œ œ œ  ‰ J J

#

Ÿ œ. nœ œ œ

œ

Ÿ Ÿ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ  œ ‰ J J J

# Ÿ & 

16

Ÿ Ÿ j nœ œ œ. œ nœ bœ. œ œ 

Musik: Maria Hulthén Birkeland Text: Bernt Bergström Körarr: Lars Jörtsö

vet ej rik‐ tigt vad, ni har in ‐ get val:

Em

Ta da

D

C

di da di da di da.

men Ni

œ œ œ œ

en sak vet vi mås ‐ te tyc‐ ka

D

D/F

#

Ta dam di da di

12. Vi tillsammans

49


13. Uttåg 13. Uttåg # & # 42 œ . œ œ œ œ œ œ œ Tempo ad lib.

Dam/ Solo Herrsolo

1. Vi 2. Vi

7

Solo

vill sjun ‐ ga vill sjun ‐ ga

lju ‐ sets sån ‐ ger hop ‐ pets sån ‐ ger

# & # 43 œ œ œ œ œ œ œ

42 

om väl ‐ sig ‐ nel ‐ se och när vi in ‐ gen fram ‐ tid

42

13

Slv.

Solo

&

# & # 42  A

∑ œ ..

A

Jubel!

20

Slv.

S+A

& &

##

œ œ

œ

œœ ..

œœ œœ

œœ

1. Vi

T+B

Fiol I Fiol II

œ. ? ## œ . # & # œ. # & # œ. 24

Slv.

S+A

& &

##

Fiol I Fiol II

54

vill sjun ‐ ga

œ œ œ œ

œœ

œ œ œ œ

œ. œ œ D

œœ .. œœ œœ Vi

T+B

Till hans

œ.

D

‰ œ œ œ œ

här.

œ œœ

vill sjun ‐ ga

œ. ? # # œ . œœ œœ # & # œ. œ œ # & # œ. œ œ

œœ œ œ

ä ‐ ra

lju ‐ sets

œ

œ

œ

Copyright © Notfabriken Music Publishing AB

A

43

vill

vi

œœ

A

sjung ‐ a,

G

œ.

œ œ

œœ ..

œœ œœ œœ œœ œœ

G

sån ‐ ger

œ

i

en

œ œ œ œ œ

œœ

œœ

œœ ..

œ

œ

œ.

œ

œ

œ.

mörk

och

œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

42 

om väl ‐ sig ‐ nel ‐ se

43 œ œ 43 œ

och

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

D

Han, som var och blir och

œ œ 43 œ œ

œ

Più mosso q= 69

42 Œ œ œ œ œ œ œ œ

A

œ œ œ œ œ œ

de får al‐ drig tyst‐na

3 2 œ œœ œ œ 4 œ. œ œ œ œ œ œ 4 

G

œœ œœ

sån ‐ ger

lju ‐ sets sån ‐ ger hop ‐ pets sån ‐ ger

G

Trumma el. Darbouka

42 œ .

A

vill sjun ‐ ga vill sjun ‐ ga

D

43 œ . œ œ œ œ œ G A 34 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ

œ œ œ œ œ

œ

Vi Vi

3. Lju ‐ sets sån ‐ ger, hop ‐ pets sån‐ger + piano

œœ

œ

œ œ

œ.

œœ

œ

œ œ œ œ

fru ‐ sen tid. glä ‐ dje ger.

Duett unis 3 ‰ .. . œ œ œ œ œ œ œ œ 4 œ. . œ œ œ œ œ œ œ.

œœ

A

och och

œ. œ œ œ œ œ œ œ

q= 60

œ

œ

lju ‐ sets

en mörk oss mod

œ œ œ

œœ

œœ œœ

i som

œ

œœ

G

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ.

A

frid. ser.

# D/F

Musik: Maria Hulthén Birkeland Text: Bernt Bergström Körarr: Lars Jörtsö

œ œ

42   D

frid.

42  42 

är!

œ

œ œ œ

œœ

œœ

A

œœ

fru ‐ sen

œ œ

œ œ

œ

œ

œ

œ œ œ

œ

tid.

œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ œœœ œ œœ . . œœ ..  

‰ ‰


LJUS OCH HOPP mässa i folkton 1. Intåg 2. Introitus 3. Kyrie – Herre hör ropen 4. Gloria – Ära vare Gud 5. Laudamus – För vita snökristaller 6. Credo – Vi tror 7. Tankar om tron 8. Offertorium – Trött på egna ord 9. Sanctus – Helig 10. Agnus Dei – O, heliga mysterium Nattvard Nattvardspolska 11. Benedicamus – Tack för livet 12. Vi tillsammans 13. Uttåg

Vi vill sjunga ljusets sånger i en mörk och frusen tid. Vi vill sjunga hoppets sånger som oss mod och glädje ger. Bernt Bergström

ISBN 978-91-88937-72-8

9 789188 937728


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.