Page 1

MASKROSDUN Fem sånger för damkör, cello och ackordinstrument

Text: Lillemor Lönnqvist Musik: Maria Hulthén Birkeland


Instrumentstämma för cello och ackordinstrument finns separat: ISBN 978-91-88937-60-5 Samtliga stycken med melodi, text och ackord finns som separata direktnoter hos www.notpoolen.com

Maskrosdun Copyright © 2021 Notfabriken Music Publishing AB Notskrift Maria Hulthén Birkeland Omslagsbild Shutterstock Tryckeri BALTO Print, Litauen 2021 Upplaga 1:1 ISBN 978-91-88937-08-7


MASKROSDUN 1. Maskrosdun

fem sånger för diskantkör, cello och ackordinstrument

1. Maskrosdun Mjukt och hemlighetsfullt  ( q  = 66 )

S1 S2

& c

œ & c

Am

Piano

4 S1 S2

&

7 S1 S2

A1

A2

&

A1

A2

œ

œ

œ

fly

œ

œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ

fly

gan ‐ de mask‐ros ‐ dun

&

&

œ

C

&

œ

F

œ

œ

Am

œ

œ b

œ

läp ‐ par ‐ na

œ

œ

läp ‐ par ‐ na

j c œ œ

Am

Ja,

42 œ ‰ œj c œ P

med

j œ c 

P

läp

Med

läp

j œ c 

C

œ œ œ œ œ.

Copyright © Notfabriken Music Publishing AB

œ. œ.

œ œ

par,

‰ j œ 

j œ ‰ œ

œ

‰ j œ 

œ

par,

F F

mås

Am

mmm

med

mmm

med

mmm

F

œ

‰ œj œ œ œ œ œ ‰ œj

3

œ

y œ

F

Dm

œ œ bœ œ œ œ.

ett

ett

F

mås

œ

ska du kun ‐ na fång ‐ a

Am

œ

œ

mås ‐ te du lä ‐ ra dig

œ

œ

Gm

œ

œ

œ

läp ‐ par ‐ na,

Med

œ

Dm

42 Π.

œ

F

Ska du kun ‐ na fång ‐ a

Gm

läp ‐ par ‐ na

œ

Am

42 œ

42 Π.

F

Am

gan ‐ de mask ‐ ros ‐ dun.

&

C

œ

&

11 S1 S2

œ b

Gm

Text: Lillemor Lönnqvist   Musik & arr: Maria Hulthén Birkeland

Cm

j œ œ b

att

œ b

te

med

y

Œ

hål ‐ la,

te

Ab

‰ j œ

Œ

hål ‐ la,

Œ

hål ‐ la,

1. Maskrosdun

3


2.2. Jag lever Jag lever Text: Lillemor Lönnqvist   Musik & arr: Maria Hulthén Birkeland

Gungande vals med mollkänsla   ( h. = 46) 

Solo

& b 43 œ

(D m

Vcl

. b œ

Vcl

Œ œ.

?b

Gm

&b  ?

b

33 Solo

Vcl

6

&b ?

b

 œ

.

Gm

 œ

Œ

vi ‐ da ‐ re

C

D7

Œ

.

œ

.

 œ

D

vi ‐ da ‐ re

.

 œ . Eb

le ‐ ver sitt

e ‐ get liv

tan

Copyright © Notfabriken Music Publishing AB

att

an

œ. Œ Œ œ

tan

att

œ. Œ œ.

an

œ. Œ Œ

D

vill el ‐ ler

in ‐ te

vill.

œ œ œ œ

C

va ‐ re sig jag

vill el ‐ ler

in ‐ te

i

≥œ ≤  mig.

œ

œ

Bb

C

. œ

.

-

 œ

œ

D

.

 œ

œ 

-

œ

Jag

œ œ œ

Œ

vill.

A

œ. n œ.  œ œ Œ œ

.

 œ .

œ

Jag

 œ. Œ n œ

C

œ œ œ

œ Œ œ

mig.

Gm

.

+ Piano

.

œ. Œ œ.

œ œ œ

Jag

œ. Œ œ. œ. n œ.  œ

œ

Gm

.

mig.

sträng ‐ a

œ. Œ œ.

Œ Œ œ

œ .

sträng ‐ a

A7

Gm

œ. Œ Œ

.

va ‐ re sig jag

D

.

C

A)

œ œ œ œ

 œ  œ

œ b.

œ .

F

œ œ œ œ

Li ‐ vet

D7

.

.

œ

D

arco

le ‐ ver

Vcl

C

n

œ. Œ œ.

œ. Œ œ.

le ‐ ver

u

Am

G

.

all ‐ de ‐ les

Gm

œ. Œ Œ

Dm

œ œ œ

&b œ œ 

25 Solo

Gm

Gm

17 Solo

P

le ‐ ver

u

œ. Œ Œ

œ. Œ Œ

&b œ œ  ?

all ‐ de ‐ les

pizz.

Dm

9 Solo

le ‐ ver

? 3 Πb 4

Dm

. œ œ œ

œœ

Jag

Violoncell

Gm

.

œ œ œ

Œ Œ œ

Jag

.


2 43 Solo

A

Dm

Gm

&b œ œ 

œ œ œ

le ‐ ver

S1

A2

Vcl

.

Œ

& b .

.

.

.

.

.

.

Œ

.

.

.

.

.

.



.

.

.

.

.

.

œ

.

.

.

œ nœ œ

œ

A

.

&b ?

.

Do...

b .

.

Dm

Gm

Dm

51 Solo

π

&b œ œ 

œ œ œ

le ‐ ver

S1

S2

A1

A2

Vcl

Œ Œ œ

.

π

.

œ

G

Do...

n.

.

.

.

œ Œ œ

& b .

Do...

.

.

.

.

.

.

œ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

œ

œ

œ œ œ

œ

sträng ‐ a

mig.

Œ

.

?b 

Œ

.

.

an

œ

Œ

& b .

&b

att

Jag

u

Do...

tan

.

mig.

all ‐ de ‐ les

& b .

n

sträng ‐ a

.

.

Do...

œ

.

& b .

an

.

π

att

.

A7

Gm

.

π

tan

œ

C

& b .

π

Am

u

Do...

A1

.

Gm

all ‐ de ‐ les

Do...

S2

Dm

Mel.

Du

Œ Œ

Œ œ

Du

œ nœ œ

Do do, du

œ nœ œ

Do ‐ do, du

œ nœ œ 2. JAG LEVER

7


3. Vinden viskar

3. Vinden viskar Text: Lillemor Lönnqvist   Musik & arr: Maria Hulthén Birkeland

Nordiskt vemod  (q  = 76)

Piano

b &b c

(G m

? bb c

b &b

7 Pi

Vcl

œ œ œ œ

Pi

Vcl

&

bb

? bb

D no 3

Gm

œ

œ

œ

w

D

Gm

w

Gm

œ

(Mel.)

w

œ

œ

œ œœœœœ œ

Gm

œ nœ œ œ

D

w

œ œ œ œ

œ nœ 

Gm)

D

C

A Gm

bb F  & bb F & 

Vin

A1

b F b &

Vin

A2

Vin

Vcl

12

œ œ œ œ œ

D

œ nœ œ

D

Gm

Gm

D

œ nœ œ œ

D

œ œ nœ 

œ

œ

œ œ œ œ

C

C

F

œ œ œ

Gm

D no 3

Gm

C

Dsus

.

j œ. œ œ œ œ œ

Vin ‐ den vis ‐ kar om kär ‐ lek som va ‐ kar natt och

S2

œ nœ

œ

œ œ

œ œ

Gm

œ

Gm

w

œ œ 

(Mel.)

b F œ b & œ

17 S1

F

? bb œ

12

(ev. Piano: Tacet)

(Ad lib.)

Violoncell

C

? b w b F

den

den

den

va

vis ‐ kar,

vis ‐ kar,

vis ‐ kar,

w

Copyright © Notfabriken Music Publishing AB

w

va

va

w

n

dag.

Œ

.

Œ

œ Œ

kar.

D

kar.

w

œ

F

œ œ œ œ

Al ‐ la

so ‐ ver

œ œ œ œ

Al ‐ la ‐ so ‐ ver

œ œ œ œ

Al ‐ la

so ‐ ver

œ œ œ œ

kar.

Gm

œ Œ

Al ‐ la

so ‐ ver


2

&

bb

&

bb

22 Solo

S1

S2

A1

A2

Vcl

Eb

C7

D

b &b œ œ œ œ & &

bb bb

ing ‐ en vak ‐ nar...

œ œ œ œ

ing ‐ en vak ‐ nar...

œ œ œ œ

ing ‐ en vak ‐ nar...

œ œ œ œ

ing ‐ en vak ‐ nar...

? bb 

b &b c w

b &b c œ œ œ œ œ œ œ Gm

Vcl

? bb c

Solo

B Gm

bb F & œ

31

œ œ œ

F

œ

œ œ

Trols ‐ ka skym ‐ ning

S1

π

b &b 

π

Mmm...

S2

b &b 

Mmm...

A1 A2

π

b &b 

Mmm...

Vcl

? bb w

π

œ œ

Gm

œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ D no 3

œ

œ

œ

w

œ

Gm

œ

y

 œ 

Bjud

mig

Bjud

Bjud

w

c

42

c

c

c

c

42

ut ‐ om

2 4 42 42 

mig

n

mig

œ

av

c ∑

œ œ œ œ œ

Bjud mig rus

42 œ œ

C

œ

œ œ œ œ

œ œ nœ œ 

bjud mig dof ‐ ter!

w

va ‐ kar

Eb

Dm

œ œ œ œ

Dm

œ œ

Gm

Ing ‐ en

w

jag...

Pi

D

nœ œ œ œ

27 Solo

Dsus

Dm

Gm

œ œ 

œ

œ œ 

œ

Dsus

D

œ œ œ œ œ

Œ

œ

Œ

kap ‐ ri

œ

fol!

œ

kap ‐ ri

fol!

kap ‐ ri

fol!

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Œ

œ

Œ

ka ‐ pri ‐ fol!

œ œ œ 3. VINDEN VISKAR

13


4. Det naturliga 4. Det naturliga

Charmigt och med ”glimt” i ögat   (q  = 144)

S1

S2

A1

A2

Violoncell

b &b c Πb &b c Πb &b c Πb &b c Π? b c Πb

5 S1

S2

A1

A2

&

bb

&b

b

&b

b

&b

b

18

F

just

œ. ‰ ‰ œ œ Œ > f

wa

Œ œ. ‰ ‰ œ œ >

Wam

f

wa

Wam

wa

wam

wam

just

nu.

här,

? b b œ. ‰ ‰ >œ œ Œ

œ. ‰ ‰ œ œ Œ >

wa

wam

wa

wam

Œ

wa

wa

Œ œ. ‰ ‰ œ œ > wa

Œ

œ. ‰ ‰ œ œ >

wam

Œ œ. ‰ ‰ œ œ >

här,

Œ

Œ œ œ

œ. ‰ ‰ œ œ >

Gm

œ. ‰ ‰ >œ œ

F

œ œ œ œ œ œ

Œ œ. ‰ ‰ œ œ >

F

här,

Gm

œ. ‰ ‰ œ œ Œ >

Gm

här,

f

Det na ‐ tur ‐ li ‐ ga skul ‐ le

wam

Œ œ. ‰ ‰ œ œ > f

Œ œ. ‰ ‰ >œ œ

just

Œ

œ. ‰ ‰ œ œ >

œ. ‰ ‰ >œ œ Œ

just

f

Wam

F

Gm

œ. ‰ ‰ >œ œ Œ

just

Vcl

Gm

Text: Lillemor Lönnqvist   Musik & arr: Maria Hulthén Birkeland

wa

va ‐ ra att ba ‐ ra dö

œ. ‰ ‰ œ œ >

Œ

œ. ‰ ‰ œ œ >

Œ

wam

wam

wa

wa

œ. ‰ ‰ œ œ >

Œ

wa

œ. ‰ ‰ œ œ >

Œ

j œ œ œ œ œ œ œ. ‰ ‰ >œ œ ‰ œ œ

Gm

œ. ‰ ‰ >œ œ

Œ

œ. ‰ ‰ œ œ >

Œ

œ. ‰ ‰ >œ œ

Œ

œ. ‰ ‰ œ œ > wam wa

Œ

just

just

nu.

just

Œ

nu.

œ. ‰ ‰ >œ œ

Copyright © Notfabriken Music Publishing AB

Detna ‐ tur ‐ li ‐ ga skul ‐ le

nu.

œ. ‰ ‰ >œ œ

F

F

œ œ œ œ œ œ œ ‰

wam

Œ œ. ‰ ‰ œ œ >

Gm

Gm

œ. ‰ ‰ œ œ Œ >

Wam

Œ œ. ‰ ‰ œ œ > wam wa œ. ‰ ‰ œ œ >

Wam

Œ

wa

Œ

wa

Œ œ. ‰ ‰ œ œ >

F

œ œ œ œ œ œ œ ‰

va ‐ ra att ba ‐ ra dö

wam

wa

œ. ‰ ‰ œ œ >

wam

Œ

wa

œ. ‰ ‰ œ œ >

Œ


2 9 S1

S2

A1

A2

Vcl

&b & &

S2

A1

A2

Vcl

bb bb

&b

b

&b

S2

A1

A2

Vcl

Gm

här,

just

nu.

œ. ‰ ‰ œ œ Œ

just

œ. ‰ ‰ >œ œ Œ just här,

Œ œ. ‰ ‰ >œ œ just här,

& & &

Bb

w >

bb bb

tid,

.

b &b 

C

& & &

bb bb bb

tid,

Œ Œ

Wa

Œ nœ œ

n.

. .

? bb œ ‰ ‰ œ Œ . .

n

Wa

w > Wa œ.

.

œ

w > Wa

w > Wa œ.

œ. ‰ ‰ œ. Œ

œ

œ œ œ œ œ

Gm

w

‰ ‰ œ. Œ

œ œ œ œ œ

lju ‐ sa nät ‐ ter ‐ nas

Œ

Wa

Œ

Wa

w > w >

w > Wa œ.

œ

‰ ‰ œ. Œ

Gm

F

F

i de

lju ‐ sa nät ‐ ter ‐ nas

tid.

Œ

Wa...

Wam

wa

wam

wa

Œ

w >

Wa...

Wam

wa

wam

wa

Œ

œ

w >

w > Wa... œ. ‰ ‰ œ. Œ

œ. ‰ ‰ œ œ Œ > Œ œ. ‰ ‰ œ œ > œ. ‰ ‰ œ œ >

Wam

œ

wa

œ

I de

Œ

.

.

Bb

Œ

Wa

w >

Œ œ œ œ

tid.

w >

‰ ‰ œ. Œ

lju ‐ sa nät ‐ ter ‐ nas

Bb

C

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

I de

> œ œ  œ nœ

lju ‐ sa nät ‐ ter ‐ nas

? bb œ ‰ ‰ œ Œ œ . .

œ

Œ

.

i de

Œ

.

n.

œ. ‰ ‰ >œ  just nu. .œ ‰ ‰ >œ 

A Bb

Œ

.

œ. ‰ ‰ >œ  just nu.

n.

bb

œ. ‰ ‰ >œ  just nu.

Œ nœ œ œ

C

Œ nœ œ

C

œ. ‰ ‰ >œ 

b 

17 S1

F

Œ ‰ ‰ œ œ œ. > just här, . ? b b œ ‰ ‰ >œ œ Œ 13

S1

b

Gm

Œ

œ. ‰ ‰ œ œ Œ >

œ Œ œ œ

Det na ‐

œ. ‰ ‰ œ œ Œ > Œ œ. ‰ ‰ œ œ > œ. ‰ ‰ œ œ >

wam

Œ

wa

œ. ‰ ‰ œ œ Œ > 4. DET NATURLIGA

19


5. Naturen håller andakt

5. Naturen håller andakt S1 S2

b & b 43

*)

Piano

S2

A1

Andäktigt, viskande  (q=84)

π

&b &

b

Eb

Här

bb

œ

F

Be ‐ der

π b &b œ

Be ‐ der

π b &b

Be ‐ der

A2

œ

? bb .

S1 S2

Pi

Vcl

&

bb

S1 S2

A1 A2

Vcl

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

? b . b

&b

b

mås ‐ te

an ‐ dakt.

∑ C

Eb

Œ

œ

∑ y

tro,

däm ‐ pad bön

fylld

av

tro,

fylld

œ

av

n

tro,

allt

är

œ

œ

fylld

.

œ œ œ

œ

. œ

œ

.

œ œ

räd ‐ da

? b . b

œ nœ œ œ

Gm

för

œ

att

œ

Œ

Œ

stö ‐ ra.

œ

œ

œ

Œ

stil ‐ la.

är

stil ‐ la.

.

P

Gm

Vi

mås ‐te stan ‐ na,

œ

œ œ œ .

.

œ

stil ‐ la.

.

C

œ

är

C

œ

allt

œ

.

Œ

œ

stil ‐ la.

allt

.

är

tro,

F

Dm

av

Œ

œ

allt

œ

F

œ

av

lys ‐ sna,

tu ‐ ren hål ‐ ler

Œ

œ

œ

fylld

P

œ

œ

däm ‐ pad bön

œ

P

b &b œ œ

b œ &b œ œ

œ œ œ

F

na

Dm

.

Gm

17

œ

tyst,

däm ‐ pad bön

π

12

däm ‐pad bön

Be ‐ der

Vcl

är

œ

+ Piano:

œ

œ

œ

b 3 . b & 4 6

S1

U .

Text: Lillemor Lönnqvist   Musik & arr: Maria Hulthén Birkeland

œ

Gm

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ œ

œ

P

mås ‐ te stan ‐ na,

Vi

mås ‐ te stan ‐ na,

Vi

œ œ

-

œ-

*) Första takten kan utgå om man sjunger attacca från 4. Det naturliga, då man slutar på Gm-ackordet i den sången och startar på samma ackord i 5. Naturen håller andakt. Copyright © Notfabriken Music Publishing AB

27


2 21 S1 S2

A1 A2

&b &b

b b

F

œ

œ

mås ‐ te

œ

? bb

S1

S2

œ

A1 A2

Vcl

&b

S2

A1

A2

Vin

b nœ

b &b œ &

&b

b

28

œ.

œ

nœ.

œ

nœ.

so ‐ len

nœ œ œ

‰ ‰

œ

œ-

j œ œ

œ

F

den har

moj

Vin

j œ œ

œ

moj

œ

.

den har

œ

ra.

ra.

œ

lar

nat

œ nœ œ œ œ œ

Dm

Bb

lik ‐ som

nat

œ

Œ

œ

œ

Œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

mol ‐ nen

lik ‐ som

mol ‐ nen

lik ‐ som

mol ‐ nen

.

Am

Œ

Dm

œ œ 

vi

.

Gm

œ.

œ

MASKROSDUN

för

att

-

œ.

œ

so ‐ len

Vcl

œ

räd ‐ da

œ.

so ‐ len

? bb œ

œ

œ

Vin

so ‐ len

bb

moj ‐ nat

F

&b

för

F

b

C

att

œ

den har

œ

y

räd ‐ da

F

œ œ J

œ

Eb

œ

œ-

? bb œ œ œ

30 S1

b

œ

œ

lyss ‐ na,

Bb A F

&b

œ

-

b œ. b &

25

œ

lyss ‐ na,

mås ‐ te

Vcl

œ

Dm

runt

œ

runt

œ

runt

œ

Bb

œ

y

œ œ œ

œ

sak ‐ ta

si ‐ lar hen ‐ nes

strå ‐ lar

till ett vän ‐ ligt

sak ‐ ta

till ett vän ‐ ligt

œ œ œ œ œ œ œ

sak

œ

sak

œ

si ‐ lar hen ‐ nes

œ

strå ‐ lar

ta

œ

till

ett

œ

œ

 

ta

œ

œ œ œ

strå ‐ lar

œ

strå ‐ lar

œ

œ

till

œ

œ

ett

œ

œ


INNEHÅLL Maskrosdun Jag lever Vinden viskar Det naturliga Naturen håller andakt

»Ska du kunna fånga ett flygande maskrosdun med läpparna, måste du lära dig att hålla din andedräkt tillbaka«

ISBN 978-91-88937-08-7

9 789188 937087

Profile for Smakprov Media AB

9789188937087  

9789188937087  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded