__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

GITARR

KLASSIKER

Martti Reineholm


Några ord om boken I denna bok hittar du klassiska standardstycken för sologitarr, ett antal arrangemang av nyare popmusik samt några transkriptioner av Bachs lut- och cellomusik som brukar spelas på gitarr. Du som vill fördjupa dig i den spanska gitarrtekniken och dess musik kommer att få lära dig några av alla de mästerverk som skrivits för gitarr. Repertoaren i denna bok ger därmed dagens och framtida gitarrister en möjlighet att få tillgång till kvalitativ musik, samt möjlighet till en historisk tillbakablick för klassisk spansk gitarr. Alla låtar är noterade med noter och TAB. Förutom låtarna finns i slutet några teknikövningar, korta utdrag från berömda så kallade guitarstudies/etyder som belyser några av de viktigaste och mest grundläggande gitarrtekniska aspekter som alla gitarrister behöver lära sig.

Tips för vänster hand Betrakta mina fingersättningar som förslag och prova dem först. Ändra sedan om du hittar egna lösningar. Det viktiga är att du bestämmer en fingersättning och håller dig till den – det underlättar inlärningen avsevärt. Fingrarna bör vara så nära strängarna som möjligt för att underlätta greppbyten, det vill säga så nära som möjligt till nästa grepp. Håll fingrarna rakt mot strängarna. Tryck ej för hårt mot strängen, det skapar ofta onödiga spänningar och känns ansträngt för hela handen, och i förlängningen även armen. Se

Gitarrklassiker Copyright © 2019 Notfabriken Music Publishing AB Noter, TAB och urval: Martti Reineholm Omslagsbild: Mujo Korach/Matton, Shutterstock Tryckeri: Dardedze Holografija, Riga 2019 Upplaga: 1:1 ISBN: 978-91-88181-95-4

till att fingertoppen trycker ner strängen vilket ger en vackrare ton. Håll kvar greppen så länge du kan, för att förlänga klangen. Så långt det går bör du göra lägesbyten via lös sträng.

Tips för höger hand Bland det viktigaste för höger hand är att hålla den så stilla som möjligt – en viktig och avgörande del i att bemästra olika tekniker. Fingrarna bör alltså vara nära strängarna. Vinkla fingrarna/handen, så att de knäpper från ”vänster till höger”, ej rakt framifrån. Det sistnämnda handlar om att få strängen att vibrera maximalt, så att klangen blir bred och fyllig. Angående fingersättning för höger hand, har jag valt att skriva in detta i några enstaka fall. Mycket faller sig naturligt och samtidigt lämnar jag öppet för dig att avgöra själv vad som fungerar bäst.

Till sist Hoppas att du prövar mina tips. Ingen gitarrist spelar likadant, men det är viktigt att du vet hur du ska spela och har en idé om hur det ska låta. Hur du sitter påverkar också möjligheterna till ett avspänt och kontrollerat spel. Gå gärna in i en musikaffär och pröva dig fram, om du vill använda dig av fotpall, kudde eller olika typer av gitarrstöd – välj vad som passar dig bäst. Lycka till! Martti Reineholm


Innehåll Allemande (Bach) ............................................. 4

Gitarrteknik .................................................... 48

Arioso (Bach)....................................................... 6

Allegro (Giuliano) ........................................... 48

Cavatina (från The Deer Hunter) ............. 10

Vals nr 4 (Barrios) .......................................... 49

Berceuse (Järnefelt) ......................................... 8 Danza del Molinero (de Falla) .................... 13 El noy de la mare ............................................. 16 En Aranjuez con tu amor (Rodrigo)......... 18 Estudio no 6 (Sor) ........................................... 20 Lento (Barrios) ................................................ 22 Preludium (Bach) ............................................ 24 Preludium – Endecha (Tárrega) ............... 27

Preludium – Lagrimá (Tárrega) ............... 28 Preludium – Oremus (Tárrega) ................ 29 Preludium nr. 3 (Ponce Cuellar) ............... 30 Sarabande (Bach) ........................................... 31

Romance d’amour ........................................... 34

Skogsblommor ................................................. 36 Sverige (Berg) .................................................. 39

Sons de carrilhoes (Pernambuco) ........... 40 Torija (Torroba) ............................................... 42 Un dia de Noviembre (Brouwer) .............. 44

Vals från Venezuela (Lauro) ....................... 46

Andantino (Carcassi) .................................... 49 Harpetyden (Guiliano) .................................. 50 Estudio nr 10 (Sor) ......................................... 50

Ur Etyd nr 1 (Villa-Lobos) ........................... 51 Tremolo över Asturias tema ...................... 52 Tremoloövning (Grieg) ................................. 54 Rasgueado till Danza del Molinero ......... 55

Papillion .............................................................. 56


Allemande

ur Lutsvit BWV 996

Ev. capo band tre, = originaltonart

Moderato

# 4 & 4 R

Gitarr

T A B 2

&

.. . .

0

# 1#

J 0

0 0

#

4

2

4

&

#

4

5

4

4

6

7

4

4

5

2

2

4

1

2

3

2

0 3

7

4

#

4

0

3

3

1

0

2

2

2

3

#

4

Johann Sebastian Bach

4

2

2

6

0

4

4 2

.

1

2 4

0

2

2

0

0

0

0 1 3 1 0 2

2

0

j

4

0

3

0

0

0

2

3

6

6

&

#

1

J 0 2

2

3

#

2

2 0

0 0

# 1

0

0

1

4 | GITARRKLASSIKER

0

4

2

3

1

0

2

0

4 2 0

3

0

0

-2 4

4 -1

2 4

# 3

3 0 2

0

4

2

1 0

0

0

0

4

1

1

0

2

0

7 10

0 7

8 7

#2 0 #

1

7

9

6 5

0

4 6

.

0 3

-1

0 7

4 5

7

II..........................

-2

1

0

0

2 4

V

3

1

1

#

14 1 0 2 3

1

0

2

2

0

IV.................

3

VII

# 2

1

3 2

0

3

2

4 5

3

# 3

1

2 4 2

2 0

II

2

1

1 3

3 4

4

0

0

2

0

0

2 1

3 2

0

0

3

3

4

2


8

&

#

#

#

8

10

&

# 1#

3

4

1

4

#

n 1

1 3

.

-1 -3 4

-1 -3

.. ..1 # R 2.

. . . .

1.

0 2

#

#

1.

1

1

J

2

4

-2

2

1

4

0

3

#

1

2.

0

0 2

4 6

2 4 -3

3

1

1

4 3

4 6 7 4 3

#

1 3

1

1

4

II...... 2

0

1

1 4

3 1

10

7

4 6

7

12

&

4

5

3

0

2

4

4

2

0

#2

3 4

&

0

2

4

#

3

0

# 0 2

&

0

3

42 1

#

3 2 0

2

0

4 2

#

0 4

2

0

4

#

1

0

(5)

4

2

0

1 2

0

0 3

2

3

. J 4

3 1

1

1

2

2

4

1 2

2 2 0

3

3 0 5

3 2

#

3

1

8 7 5

5

2 3 2 0

2

5

5

0

4

3

2

0

2

2

0 2

0 3 7

0

1 0

# .

14

17

2

#

3

12

14

4 0

4

6

7

#3

#

3

2 0

2

4

0

2

3

0 0

# .

J

1

0

3

2 4 0

0

0 2

3

0

0

1

0 2 2 3 4 2

3

# .

1

4 2

5

4

1

3

2

2

0 2

#

0

42

6

4 2

1 4

2

2

j . .. # 1# # 1 1 1 31 # # 3 1 . 1 1 # #-1 .3 4 4 . 0 2 4 2 4 2 . . 4 J J 0 0 0 2 5 01 3 4 4 0 1 2 . 1 2 2 1 1 0 4 6 4 0 2 4 4 4 2 4 2 1 2 2 4 2 2 . 0 2 0 3 2 0 2 6 2 0 3 4/6

-2

1

3 1

0

2

17

0 0 3

7

3

0

0

NOTFABRIKEN | 5


Arioso

( Ev. Capo band 1 )

### 4 & 4

Gitarr

T A B 3

&

1

2 1

2

0

3

2

2

0 2

2

2 3

1

2 4

0

p

2

3

1

3 2

4

-1

#

#4

2 2

*) se tips sida 2!

0

9

5

6 2

0

3

7

2

4

3

2

2

5 2

3

1

m

3

4 2

r 0 1 3

3

3

0

0

1

4

-2

2

1

4

2

###

0 2

Johann Sebastian Bach Arr: Martti Reineholm

7

6

0

0

-4

4

2

7

2

1

2

1

1

3

5

0

6

5

&

###

2 4

2

0

0

4

1

2 4

5

0 1

2

1

3

#

-4

#

3

#

1 2

3

4 2

5

2

2 0

0 7

&

###

2

1

0 4

n2 4 1# n

4 0

0

2

1

4

3

2

2

2

1

2

1 2

2

1

3

0

0

4

J

3

3

2

0 9

&

###

2

3 5 3

0

0 0

4

0 3

#4

3

1

3

1

1

3

0

3

2

4 4

2 0

4

1

n

1

n2

9

7

n 4 #-4 1 # 2

3

0 2 0

3

2

3

6

1

3 2

0 3

9 7

0

8

#4 1 .

0

3

0

8 9

1

1

0

0

9

#

2 4

. 1

7

3

2 0

2

0

-4

n2

1

3

10

7 6

#

VII r 0 2

3

2

0

2 2

-4

4

0

0

1

2

7

0 0 1

4

5

1

2

4 1

2

4

2

2

4

1 0

1

2 2

0

.

4 3

1

3

9

1

2

1 3

9

7

11 9

10 7 7

7

6 | GITARRKLASSIKER

9 9

7

7 7 7

9

7 11 7 7 9

5 7

0

3 4

2

0

3

6 6 5

9

7

7

9

7 9

9

7

9

9

Copyright © detta arr: Notfabriken Music Publishing AB


11

&

### 1

0

3 1

2

3

1

1 0

2

2

0

1

1

3

3

11

7 7 7

0

7

13

&

###

6

7 6

7

9

7

7

1 2

0

3

0

3

3

2

4

n

0

2

2

2

0

3

0

2

n

2

1

3

5 2 0

2

3 2 3 0

2 II............................

3

4 -2

2

3

0

4

2

0

3

3

3

1

2

-4

1

3

II...............

3

1

3

2

0

3

2

0 3

4

2

0

n4

3

0

1 0 2 1 3

0

1

3

3 4 1 2

0

13

2 3 2

0

15

&

### 3

0 2 3

2 4

1

4

2

4

1 2 1 2 2

0

0 2 0 2

2

2

3 2 3

0

4

7

0 5 2 0

2 3 0 2

7

0

0

0

4 5 3 3 2 4 0 4

4

1

2

3

15

2

0 1

2

2 0

17

&

###

4

3 2

2

0

0

3

2

0

3

2

2

0 2

0

2

r

1

1

2

4

0

3

2

#

4

1 3 2

17

7

9

0

0

5 7

6

6 0 19

&

7

#

2

2 5

0

0

###

2

6

4

3

-4

4

2

0

1

0

4

4 6 6 7 7 5

.

r

2

3

0 1

w

3 2

5 2

4 IV

n4

0

3

0

2

2 2

4

0

5 6

4

7

9

2

2

n

J

0

8 9

7

0 0 1

6

1 3

1

0

2 2

3

0 1

r

1

2

6 7 4 5 7

1 0

3 2

4

. 2

21

2

0

-1 3 2

u

19

2

2

2 4

1 2 2

NOTFABRIKEN | 7


Lento

2 &4

Gitarr

2 1

5 5

6 7

0

&

%

.

J

2

0

j

-4 2 3

&

0

J

9

1

3 2 2

0

0

1 2 2

1

0 rit.

#

-4

3

1

1 0 2

3

.

1

0

0 1 2

3

1 2

3

2

#

2 3

4

0

5

8

2

5

6 5

8

7 6 0

5 7 6

2

0

8 | GITARRKLASSIKER

#

3

0

0

#

2 3

#

4

7

7 5

.

0

4

2

3

5 6

Copyright © Fennica Gehrman Oy AB, Helsingfors Tryckt med tillstånd

J

j

7 5

j

III... 4

1

4

2

1

0

0

6

13

7

1

2 3

5

6 5

7

0

8

2 3

0

1

4

0

3 2 3

.

4

0

3

0

J

1 3 2

. 2J

3

5 5 0

j

1

V.....

2

5 5 0

2 3

4

-4

6 7

J

3

1 2

2

0

&

j

4 3

0

a tempo

13

j

-2 3

Armas Järnefelt Arr: Martti Reineholm

0

5 5

5

9

Vaggvisa

j

V

T A B 5

Berceuse

8 7

5

8

0

6

0

2 1

3

#

1

3 0

0

3

4

4

0


.

17

& 21

1

2 3 4

2

17

1 2 2 0

21

&

1

0

1

2 2 3

#

2

0

21

#

1

0

&

.

2 3 2

# 1

.

2 1

0

-2 3

J

j

0 2 1

J

2

#

-2

2

2

J

3 1

2

2 3 2

0

2 3 2

3

V

To Coda

-2 -3

-2 3

1

0

2

0

j

III

V................... -2 -3

1

0 2 2

2 2 2

0

2 0 0

4/6...

5

VII

0

0

1

0

3

1 2 2

j

#

.

#

3 4

4

V... 3

n

2

2 3 2

0

3 4

1 2

J

2

24

1 3

j

-2 1

-2 3

1 2

2 3

24

5

5 5

6 7 0

8 9

0

27

& 02

1

4

1 rit.

#

U

1 2

3 4

2 3

0

j

5 5

j

-2 3

&

5 5

6 7

0

j

30

j

5 5 0

3 2 3

6 7

0

0

D.S. al Coda

30

0

5 5

a tempo

0

5 5

6 7

2 1

0 1 0

2 3 5

3 4

V

27

0

5 5

2 4

j

J 0 2 3 5

1

1

#

2

j

J 1 0 2 0

12 rit.

4

j

J

Fine

2 2 3 5

NOTFABRIKEN | 9


GITARRKLASSIKER innehåller favoritlåtar för gitarr: klassiska standardstycken, spanska mästerverk, transkriptioner av Bachs lut- och cellomusik samt några arrangemang av nyare popmusik. Alla låtar noteras med noter och TAB. Förutom låtarna finns även ett antal teknikövningar som belyser några av de viktigaste och mest grundläggande gitarrtekniska aspekterna.

ISBN 978-91-88181-95-4

9 789188 181954

Profile for Smakprov Media AB

9789188181954  

9789188181954  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded