Page 1

Bengt Fredrikson

Vad är problemet med klimatet?

I den här boken får du svar på 15 frågor om klimatet och miljön. Till varje fråga finns ett kort svar och ett långt. Du kan läsa båda eller bara ett. Tillsammans ska de svara på frågan: Vad är problemet med klimatet? Svaren är inte alltid roliga. Men de är viktiga. För att kunna lösa problemet måste vi hjälpas åt. Därför är det bra att förstå vad som händer. Bengt Fredrikson är journalist på den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor. Han har lång erfarenhet av att skriva så att alla ska förstå. Detta är en bok på LL-förlagets nivå 3. Boken ges även ut på nivå 1. Nivå 1 är lättare än nivå 3 både vad det gäller språk, innehåll och form.

ISBN 978-91-88073-93-8

9 789188

LL_KLIMATBOK_OMSLAG_3D.indd 1-3

073938

VA D ÄR PROBLEMET M ED K LI MATET?

Klimatet på jorden förändras, det har du säkert hört talas om. Och du har nog hört att det är dåligt. Men vad är egentligen problemet?

VAD ÄR PROBLEMET MED KLIMATET?

Bengt Fredrikson

15 frågor och svar om miljö- och klimathot

Nivå 3

2020-06-05 14:38


LL_KLIMATBOK_FOE.indd 8

2020-06-11 14:00


Bengt Fredrikson

VAD ÄR PROBLEMET MED KLIMATET? 15 frågor och svar om miljö- och klimathot

LL_KLIMATBOK_INLAGA.indd 1

2020-06-11 13:48


Bildförteckning

Arco Digital Images/R. Frank/Sjöberg bildbyrå s. 7 Sjöberg bildbyrå s. 12 Cci/REX/TT s. 15 Science Photo Library/TT s. 19 Sjöberg bildbyrå s. 21 Scandpix Sweden/TT s. 25 Sc/Sjöberg bildbyrå s. 26 Sjöberg bildbyrå s. 28 Yann Coatsaliou/AFTP/TT s. 31 Ps/Sjöberg bildbyrå s. 34 övre Arco Digital Images/R. Frank/Sjöberg bildbyrå s. 34 nedre Mike Hutchings/Reuters/TT s. 37 Ove Hoegh-Guidberg/AFTP/University of Queensland/TT s. 39 Vnoucek, F./Arco Digital Image/Sjöberg Bildbyrå s. 41 Photoshot/Sjöberg Bildbyrå s. 44 Krister Hansson/Aftonbladet/TT s. 47 Jens Christian/EXP/TT s. 48 Ulf Palm/Scandpix Sweden/TT s. 49 Tomas Oneborg/SvD/TT s. 51 Arco Digital Images/P. Wegner/Sjöberg Bildbyrå s. 52 Sven-Olof Ahlgren/Scandpix/TT s. 55 Francois Mori/AP/TT s. 56 Francois Mori/AP/TT s. 59 Oscar del Pozo/AFP/TT s. 63 Sjöberg bildbyrå s. 68 ST/Sjöberg bildbyrå s. 71 Sjöberg bildbyrå s. 73 Dmitry Solovyov/Reuters/TT s. 75 Science Photo Library/TT

s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s.

LL-förlaget ger ut lättlästa böcker för vuxna. Läs mer på www.ll-forlaget.se Mejla oss på ll-forlaget@mtm.se

Lättlästnivå: 1 – Lättast Lättlästnivå: 2 – Lättare Lättlästnivå: 3 – Lätt

LL-förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier. Läs mer på www.mtm.se

Copyright © Bengt Fredrikson 2020 Grafisk form och sättning: Kristin Lidström Faktagranskning: Carin Nilsson Tryck: Stibo Complete, Danmark 2020 Första utgåvan, första tryckningen ISBN 978-91-88073-93-8

s. 4

Boken är faktagranskad av Carin Nilsson. Hon är doktor i naturgeografi och har sin bakgrund inom klimatforskning vid Lunds universitet och klimatkommunikation vid SMHI.

LL_KLIMATBOK_INLAGA.indd 2

78 80 81 83 84 84 86 87 90 90 92 95 97 102 107 108 111 112 117 119 122 125 127 129 130 135 136 139 141 145 146 151 153 155 158

NASA/AFP/TT Imagebroker/Sjöberg bildbyrå Sjöberg bildbyrå Werner Forman Archive/Heritage/TT övre Thomas Adolfsén/Scandinav/TT nedre Magnus Martinsson/N/TT EPA/STR/TT AP Photo/Felipe Dana/TT övre Scandpix/TT nedre Karl Melander/Scandpix/TT RT/Sjöberg bildbyrå Sjöberg bildbyrå Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT Tomas Fasth/Scandpix/TT Sjöberg bildbyrå RT/Sjöberg bildbyrå Mona-Lisa Djerf/SvD/TT Sjöberg bildbyrå Sjöberg bildbyrå Jonas Ekströmer/TT Sjöberg bildbyrå Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT Sjöberg bildbyrå Helena Landstedt/TT Fredrik Sandberg/TT SOPA Images/SipaUSA/TT Niklas Hallén/AFP/TT övre Adam Karls Johansson/TT Pontus Lindahl/TT Drew Angerer/AFP/TT Jane Barlow/PA Photos/TT Sjöberg bildbyrå Lars Pehrson/SvD/TT Anette Nantell/DN/TT ESA/TT

2020-06-11 13:48


INNEHÅLL 5

Förord

6

Vad är problemet?

10

Varför har jorden blivit varmare?

22

Varför har vi inte blivit varnade tidigare?

32

Vad händer när jorden blir varmare?

42

Kommer vi i Sverige att märka att klimatet ändras?

54

Vad gör politikerna?

66

Är det så stor skillnad på 1,5 och 3 grader?

76

Gör det något om isarna smälter?

88

Varför är träden viktiga för klimatet?

100

Varför ska vi inte flyga?

110

Måste vi shoppa mindre?

118

Påverkar maten klimatet?

132

Har det någon betydelse vad jag gör?

142

Varför säger en del att experterna har fel?

150

Är det för sent att rädda jorden?

157

Efterord

160

Ordlista

LL_KLIMATBOK_INLAGA.indd 3

2020-06-11 13:48


LL_KLIMATBOK_INLAGA.indd 4

2020-06-11 13:48


Förord Vad händer med klimatet? Det är svårt att få ett enkelt och tydligt svar på den frågan. Men vi behöver tydliga svar. Det är viktigt att förstå vad som händer. Vi måste förstå för att kunna lösa problemen. Och vi måste lösa dem tillsammans. Förord

Vi har stora problem med miljön på jorden. Att klimatet förändras är det allra största problemet. I den här boken finns 15 viktiga frågor om klimatet och miljön.

5

Den ger dig också tydliga svar. Du väljer själv om du vill läsa båda eller bara ett. Du kan läsa frågorna i vilken ordning som helst. Tillsammans ska de ge svar på den stora frågan: Vad händer med klimatet? I slutet på boken finns en lista över ord som är vanliga när experter och andra pratar om klimatet.

Vad är problemet med klimatet?

Du får ett kort svar och ett långt svar på varje fråga.

Bengt Fredrikson

LL_KLIMATBOK_INLAGA.indd 5

2020-06-11 13:48


VAD ÄR PROBLEMET? Vi håller på att förstöra livet på jorden. Våra utsläpp från kraftverk, fabriker, resor och annat har gjort jorden varmare. Klimatet har ändrats, både i Sverige och i resten av världen. Vi måste minska utsläppen snabbt. Annars blir det svårt för människor och djur att leva på stora områden av jorden.

LL_KLIMATBOK_INLAGA.indd 6

2020-06-11 13:48


LL_KLIMATBOK_INLAGA.indd 7

2020-06-11 13:48


Jorden har blivit varmare I över 200 år har människor byggt fler och fler maskiner. Vi har fått fler bilar och flygplan. Vi har hämtat kol, olja och gas ur marken. Vi har hela tiden behövt mer och mer el.

Vad är problemet?

För varje år har det blivit större utsläpp från alla maskiner och kraftverk. Utsläppen i luften har gjort jorden varmare och förändrat klimatet på jorden. Om vi fortsätter att leva som vi gör nu förstör vi jorden. Det är experterna säkra på. Människor och djur kommer att få svårare att leva.

Vad är problemet med klimatet?

8

Vi måste minska utsläppen som gör jorden varmare. Det är inget vi tror eller gissar. Det är fakta. Problemet är att vi väntat väldigt länge. Vi har inte lyssnat på experternas varningar. En del lyssnar fortfarande inte. För att vi inte ska förstöra jorden måste utsläppen minska mycket och snabbt. Det är bråttom. Men det är inte för sent för oss att göra något. Experterna säger att det är kris för klimatet. Kris betyder ett svårt läge eller kanske en svår tid. Svåra tider behöver inte vara för alltid. De kan ta slut.

LL_KLIMATBOK_INLAGA.indd 8

2020-06-11 13:48


De som kämpar för klimatet hoppas på det. Men om någonting ska hända måste alla förstå att det är en kris. Det är det som är det svåra.

Vi måste förstå att det är en kris Så var det under andra världskriget. Kriget var nära Sveriges gränser. Då gick folk med på att ändra sina liv. De sparade mat, kläder, bränsle och mycket annat.

Vad är problemet?

När det är en kris vill många hjälpa till att lösa den.

Då visste de att det var allvar. Klimatets kris är inte lika tydlig som ett krig. Nu är det lätt att skylla problemen på något annat.

9

Folk skulle kanske hjälpa till mer Men om vi väntar tills varje person förstår att det är kris kan det vara för sent. Vi måste lyssna på vad forskarna säger nu. Vi borde tänka på krisen för klimatet som ett krig. Så länge vi fortsätter med våra utsläpp så är vi i krig mot jorden. Bara om vi stoppar våra utsläpp kan vi få fred.

Vad är problemet med klimatet?

om krisen var tydligare.

Skillnaden mot ett vanligt krig är att ingen kan vinna. Om kriget fortsätter blir vi alla förlorare.

LL_KLIMATBOK_INLAGA.indd 9

2020-06-11 13:48


VARFÖR HAR JORDEN BLIVIT VARMARE?

LL_KLIMATBOK_INLAGA.indd 10

2020-06-11 13:48


Vi har smutsat ner luften för mycket. I över 200 år har vi människor använt mer och mer kol och olja. Vi har gjort det för att driva fabriker, flygplan och bilar. Vi har gjort det för att få el och mat. Men när vi använt kol och olja har vi släppt ut massor av koldioxid. Utsläppen har gjort jorden varmare eftersom koldioxiden håller kvar värmen på jorden. Utsläppen av koldioxid fortsätter. Och jorden fortsätter att bli varmare.

LL_KLIMATBOK_INLAGA.indd 11

2020-06-11 13:48


LL_KLIMATBOK_INLAGA.indd 12

2020-06-11 13:48


Ångmaskinen var början på problemen James Watt från Skottland uppfann ångmaskinen. Det hade funnits ångmaskiner tidigare, Det var en fantastisk uppfinning som förändrade världen. Ångmaskinen gav kraft som behövdes i fabriker och gruvor. För att driva den eldade man kol. Och kol fanns i massor. James Watt uppfann ångmaskinen år 1766. Och det var då problemen började, för ungefär 250 år sedan.

Varför har jorden blivit varmare?

men ingen så bra som Watts maskin.

Det startades många fabriker. De blev fler och fler. Och runt fabrikerna växte städerna. Ångmaskinen drev båtar och tåg.

13

Resor och transporter blev lättare.

från ångmaskinernas brinnande kol. Röken var smutsig. Det märkte alla som bodde nära fabrikerna. Sot och annat föll ner på marken. Men det dåliga som hände högre upp i luften var det ingen som visste då. Det vet vi nu.

Vad är problemet med klimatet?

Ur fabrikernas skorstenar kom rök

I röken från ångmaskinerna fanns koldioxid som spreds upp i luften.

James Watts ångmaskin var början på problemen.

LL_KLIMATBOK_INLAGA.indd 13

2020-06-11 13:48


Värmen stängs in ovanför jorden Koldioxid är egentligen inte något farligt. Tvärtom. Koldioxid är en av de gaser

Varför har jorden blivit varmare?

som gör att det finns liv på jorden. Utan koldioxiden skulle här vara alldeles för kallt. Åtminstone för oss människor. Koldioxiden bildar ett sorts tak över jorden som får värmen att stanna kvar. Solens strålar värmer jorden. Koldioxidens tak gör att en del värme blir kvar istället för att försvinna ut i rymden. Taket håller kvar tillräckligt mycket värme för att det ska gå att leva här.

14

Jorden och luften innanför taket

Vad är problemet med klimatet?

blir som ett växthus i den kalla rymden. Det är lagom varmt inne och mycket kallare utanför. Utan taket skulle det vara mer än 30 grader kallare på jorden. Ångmaskinerna släppte ut mer och mer koldioxid i luften. I början gjorde det inte så mycket. Men sedan blev allt värre. Våra maskiner och fabriker blev större och fler. Vi började använda både kol, olja och naturgas. Vi byggde kraftverk för att få el. Kraftverken drevs med kol och olja. Vi skaffade bilar och flygplan.

LL_KLIMATBOK_INLAGA.indd 14

2020-06-11 13:48


LL_KLIMATBOK_INLAGA.indd 15

2020-06-11 13:48


Så har det fortsatt. För varje år har vi släppt ut mer koldioxid i luften. Vi har blivit fler människor på jorden

Varför har jorden blivit varmare?

som behöver värme och mat. Vi har fått fler maskiner och apparater som behöver energi. Hälften av all koldioxid har vi släppt ut de senaste 40 åren. Taket över jorden har sakta blivit tjockare. Det har blivit svårare för värmen att komma ut i rymden. Mer värme blir kvar runt jorden. Jorden är nu på väg att bli så varm att det är farligt.

Vad är problemet med klimatet?

16

Det är skillnad på klimat och väder Det är svårt för oss nere på jorden att märka att det har blivit varmare. Vi tänker mest på om det är varmt eller kallt just nu. Ovanligt kalla dagar hör jag ibland folk klaga på kylan. En del klagar bara för att de fryser. Men några är sura på forskarna som säger att klimatet blir varmare. – Jag önskar att forskarna hade haft rätt. Det hade varit skönt med ett varmare klimat, kan folk säga.

LL_KLIMATBOK_INLAGA.indd 16

2020-06-11 13:48


Några av dem skämtar säkert. Men inte alla. De tror att de sagt något smart. Det har de inte. De har blandat ihop klimat och väder.

Vädret ändrar sig hela tiden. Det är vädret meteorologerna pratar om på teve. En dag är det regn och kallt, en annan soligt och varmt. Ibland är det en kall lång vinter. Ibland en torr och het sommar.

Varför har jorden blivit varmare?

Klimat och väder är nämligen två olika saker.

Ingenting är konstigt med det. När forskarna undersöker klimatet tittar de på hur vädret har varit under lång tid.

17

Ofta handlar det om minst 30 år.

Genom att undersöka 30 års väder kan forskarna upptäcka riktiga förändringar. Då märks inte de små förändringarna som den hemska snöstormen eller det stora åskvädret. Då gör en varm sommar ingen större skillnad. Men tio ovanligt varma somrar gör det.

Vad är problemet med klimatet?

Det är då de upptäcker förändringar.

Det är sådana förändringar som påverkar jorden.

LL_KLIMATBOK_INLAGA.indd 17

2020-06-11 13:48


Uppvärmningen måste stoppas I många år har forskarna sett att klimatet blir allt varmare.

Varför har jorden blivit varmare?

De har jämfört siffror från lång tid tillbaka och siffrorna är tydliga. Jorden har blivit varmare och den kommer fortsätta att värmas upp. Tusentals forskare och experter över hela världen är överens om detta. De är också överens om att uppvärmningen måste stoppas. I ett växthus finns det fönster i taket. De går att öppna om det blir för varmt.

18

Men det finns inga fönster i taket över jorden. Istället måste taket bli tunnare

Vad är problemet med klimatet?

så att mer värme kommer ut. Det finns bara ett sätt att göra taket tunnare. Vi måste släppa ut mindre koldioxid. Helst ska vi inte släppa ut någon koldioxid alls. Vi måste förändra världen och sättet vi lever på. Vi som lever i de rika länderna måste göra mest. Världen ändrades när ångmaskinen kom med sina utsläpp. Då måste också världen förändras när utsläppen ska bort.

LL_KLIMATBOK_INLAGA.indd 18

2020-06-11 13:48


LL_KLIMATBOK_INLAGA.indd 19

2020-06-11 13:48


FA K TA O M

koldioxid och andra växthusgaser: Det finns fler gaser än koldioxid som håller värme kvar på jorden. Vattenånga, metan och lustgas är några andra. De kallas växthusgaser för att de håller kvar värme, precis som ett växthus. Att de gör det kallas för växthuseffekten. Koldioxid är den vanligaste växthusgasen. Utsläppen ökar när vi använder fossila bränslen som kol, olja och naturgas. När forskarna mäter hur mycket koldioxid det finns i luften använder de måttet ppm, parts per million på engelska. I flera hundra tusen år var det aldrig mer än 280 ppm koldioxid i luften. Sedan började vi använda fossila bränslen. Nu är det över 400 ppm koldioxid i luften. De största utsläppen av koldioxid kommer från kraftverk som gör el och värme, från bilar, flyg, fabriker och när vi tillverkar mat. Att vi hugger ner skog ökar också utsläppen.

LL_KLIMATBOK_INLAGA.indd 20

2020-06-11 13:48


LL_KLIMATBOK_INLAGA.indd 21

2020-06-11 13:48


LL_KLIMATBOK_FOE.indd 6

2020-06-11 14:22


FOTO: Sara Appelgren

Tidigare böcker av Bengt Fredrikson på LL-förlaget: Mount Everest – Mellan himmel och helvete (2007) På spaning efter EU (2009) Europa Brinner – Adolf Hitler och andra världskriget (2009) Blod och lera – Första världskriget 1914–1918 (2010) Titanic – Katastrofen (2012) Schlagerhjältar – Från Abba till Loreen (2013) Alfred Nobel – Den olycklige uppfinnaren (2013) Albert Einstein – Det modiga geniet (2015) Sveriges historia – Från istid till EU (2019)

LL_KLIMATBOK_FOE.indd 7

2020-06-11 14:22


Bengt Fredrikson

Vad är problemet med klimatet?

I den här boken får du svar på 15 frågor om klimatet och miljön. Till varje fråga finns ett kort svar och ett långt. Du kan läsa båda eller bara ett. Tillsammans ska de svara på frågan: Vad är problemet med klimatet? Svaren är inte alltid roliga. Men de är viktiga. För att kunna lösa problemet måste vi hjälpas åt. Därför är det bra att förstå vad som händer. Bengt Fredrikson är journalist på den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor. Han har lång erfarenhet av att skriva så att alla ska förstå. Detta är en bok på LL-förlagets nivå 3. Boken ges även ut på nivå 1. Nivå 1 är lättare än nivå 3 både vad det gäller språk, innehåll och form.

ISBN 978-91-88073-93-8

9 789188

LL_KLIMATBOK_OMSLAG_3D.indd 1-3

073938

VA D ÄR PROBLEMET M ED K LI MATET?

Klimatet på jorden förändras, det har du säkert hört talas om. Och du har nog hört att det är dåligt. Men vad är egentligen problemet?

VAD ÄR PROBLEMET MED KLIMATET?

Bengt Fredrikson

15 frågor och svar om miljö- och klimathot

Nivå 3

2020-06-05 14:38

Profile for Smakprov Media AB

9789188073938  

9789188073938  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded