9789180773775

Page 1

ELI OCH GULDMEDALJEN LOUISE EDLUND WINBLAD


Lix: 15 Lättlästnivå: Livet enligt Eli – grön På vår hemsida finns arbetsmaterial till boken. Det är kostnadsfritt att ladda ner, utan kod eller inlogg.

Art.nr 47298 ISBN 978-91-8077-377-5 Upplaga 1:1 © Louise Edlund Winblad och Nypon förlag 2024 Nypon förlag – en del av Studentlitteratur info@nyponochviljaforlag.se www.nyponochviljaforlag.se Studentlitteratur AB, Lund Titel: Eli och guldmedaljen Författare: Louise Edlund Winblad Illustrationer: Louise Edlund Winblad Tryckt av Dimograf, Polen 2024


ELI OCH GULDMEDALJEN Text och bild: Louise Edlund Winblad


Eli ska gå på sitt allra första disko. Han provar olika kläder innan han bestämmer sig. Men det saknas något. Och det finns nog i Noras rum.

6


Nora är Elis storasyster. Hon är den coolaste personen Eli vet. Hon är bäst på fotboll, basket och gymnastik. Dess­utom kan hon allt om smink. Men en sak är hon inte bäst på, och det är att städa.


På Noras skrivbord ligger massor av glittriga ögon­skuggor. Eli tar lite på ena kinden. På väggen hänger alla hennes medaljer. Den finaste ser ut som en fotboll och är helt perfekt.

8


Jag kan ju låna den ikväll bara, tänker Eli. Ingen behöver få veta det. Han trär medaljen över huvudet. Då hörs en röst:

Ska du stjäla Noras guld?!!

9


Det är Sofia. Hon har gömt sig med sin iPad. – Nej, jag ska LÅNA den lite bara, säger Eli. Varför är du här? – Min skärmtid är slut. Här hittar mamma mig aldrig!

10


Nu ska alla gå till diskot. Just då kommer Nora hem. Eli gömmer medaljen under jackan. – Ha det så roligt! säger hon. Du är den bästa av ALLA mina brorsor! Eli känner som en klump i magen. Han kanske inte skulle ha tagit medaljen?

Du har ju bara en brorsa!

11


Eli ska gå på disko ikväll. Det känns nytt och han vill vara fin. Kanske Noras medalj skulle passa? Eli lånar den utan att fråga. Men medaljen försvinner! Vad ska han göra nu?

Art.nr 47298


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.