9789180773331

Page 1

Hans Jorgen Sandnes

djupfryst


Lättlästnivå: På vår hemsida finns arbetsmaterial till boken. Det är kostnadsfritt att ladda ner, utan kod eller inlogg.

Art.nr 47250 ISBN 978-91-8077-333-1 Upplaga 1:1 © För den svenska utgåvan Nypon Förlag 2024 Nypon förlag – en del av Studentlitteratur info@nyponochviljaforlag.se www.nyponochviljaforlag.se Studentlitteratur AB, Lund Titel: Krypto – Djupfryst Originalets titel: Krypto – Dypfryst Copyright © Gyldendal Norsk Forlag AS 2022 Alla rättigheter förbehålls. Författare: Hans Jørgen Sandnes Illustratör: Hans Jørgen Sandnes Omslagsdesign: Hans Jørgen Sandnes Design, Krypto: Jon Løvaas Design, world zoo: Lars Thorsen Handtextning: Ann-Kristin Lie Översättning: H Holmqvist Tryckt av Dimograf, Polen 2024


HANS JORGEN SANDNES

djupfryst


2


3


4


piip piip!

5


bra skott!

6


passa mig! jag är fri!

passa, sa jag!

7


perfekt nedsläpp!

snyggt, ofelia!

8


fullträff! 2-0!

piiiiiip!!!!

vi tar en paus!

ogiltigt mål!

paus med försäljning av korv och saft.

akvariet måste tjäna lite pengar också!

9

paus, sa jag!


Larmet har gått på Arktis! Där finns sjömonster som kan upptäckas. Krypto måste skydda dem, och de behöver Ofelias hjälp. Men det är inte bara Ofelia och Björn som reser mot Arktis. Cheferna för Saltvik akvarium och World Zoo följer efter dem. De är på jakt efter monster att visa upp. Det blir en dramatisk och iskall expedition. Ett gigantiskt sjömonster kommer upp till ytan, och Ofelia hittar ledtrådar till sin egen bakgrund. Djupfryst är den femte boken i serien Krypto.

1

2

3

4

Art.nr 47250


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.