9789179876975

Page 1

FANGAD I HUSET °

Daniel MAULEÓN Alan BROWN

Lättlästnivå:

På vår hemsida finns arbetsmaterial till boken. Det är kostnadsfritt att ladda ner, utan kod eller inlogg.

Art.nr 45356

ISBN 978-91-7987-697-5

Upplaga 1:1

© För den svenska utgåvan Nypon förlag 2023 Nypon förlag – en del av Studentlitteratur info@nyponochviljaforlag.se www.nyponochviljaforlag.se

Studentlitteratur AB, Lund

Titel: Fångad i huset

Originalets titel: Home Sweet Haunting

Författare: Daniel Mauleón

Illustratör: Alan Brown

Översättning: Björn Wahlberg

Copyright © 2022 Stone Arch Books, an imprint of Capstone. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in whole or in part or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the express written permission of the publisher. http://capstonepub.com

This Swedish edition distributed and published by Nypon och Vilja Förlag with the permission of Capstone, the owner of all rights to distribute and publish same.

Tryckt av Dimograf, Polen 2023

ILLUSTRATIONER ALAN BROWN

ÖVERSÄTTNING BJÖRN WAHLBERG

FANGAD I HUSET °

TEXT DANIEL MAULEÓN

Den här historien började för några veckor sedan. Mamma och pappa hade nya jobb och ville köpa ett nytt hus i närheten.

TILL SALU

Själv ville jag inte flytta alls: jag gillade vårt område, min skola och mina kompisar.

8

Och det jag var med om den här dagen räckte för att jag aldrig skulle vilja flytta till det här huset.

Det här ser bra ut! Ett fint hus!

Den här lördagen träffade vi en ny mäklare. Pappa tyckte att de tidigare var ”knäppskallar”, men den här mäklaren gillade han.

Ja, det är inte så dyrt. Vad tycker du, Tommy? Det ser ut som ett hus. Vad vill du jag ska säga?

Varmt välkomna. Det här är ett spännande hus!

Kom, så går vi in.

9
Mäklaren gav mig kalla kårar.

Huset var väldigt stort på utsidan. Men när jag kom in fick jag en chock. Huset var helt gigantiskt!

Som ni förstår är det ganska lätt att gå vilse här!

10

Vart ska du, Tommy?

Jag ville inte tycka om det. Men det fanns så mycket att upptäcka…

Låt honom vara. Det är bra att vara nyfiken.

Jag minns inte längre vad mina föräldrar sa när jag gick iväg.

Snälla, Tommy…

… var försiktig!

Och se dig för!

Det kändes som om huset bad mig gå ännu längre in.

11

KNAK

SKAK

Ju längre in jag gick i huset, desto större kändes det.

Men inget var läskigare än det som hände sedan.

12

En trappa till?

Jag trodde att jag var på översta våningen.

Trappan leder kanske till vinden? Eller ut på taket? Vi får väl se!

13

VARNING

Tommy och hans föräldrar ska köpa ett nytt hus. Det verkar perfekt, det ligger nära skolan och

Tommys kompisar, men när de väl är där känner Tommy direkt att något är fel. Väldigt fel …

Kommer Tommy att hitta en väg ut, eller blir han husets fånge för alltid?

Törs du läsa RYSLIGA SERIER?

Spännande och läskiga serier för dig som gillar skräck.

Art.nr 45356

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.