9789179874704

Page 1

TEXT AV ARIE K APL AN

ILLUSTR ATIONER AV CÉSAR SAMANEIGO


Lättlästnivå: På vår hemsida finns arbetsmaterial till boken. Det är kostnadsfritt att ladda ner, utan kod eller inlogg.

Art.nr 44833 ISBN 978-91-7987-470-4 Upplaga 1:1 © För den svenska utgåvan Nypon förlag 2022 Nypon förlag – en del av Studentlitteratur info@nyponochviljaforlag.se www.nyponochviljaforlag.se Studentlitteratur AB, Lund Titel: Freja och draken Originalets titel: Frankie and the Dragon Författare: Arie Kaplan Illustrationer: César Samaneigo Översättning: Björn Wahlberg Copyright© 2021 Picture Window Books, an imprint of Capstone. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in whole or in part or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the express written permission of the publisher. http://capstonepub.com This Swedish edition distributed and published by Nypon och Vilja Förlag with the permission of Capstone, the owner of all rights to distribute and publish same. Tryckt av Adverts, Lettland 2022


TREVOR, THE VERY BEST GIANT by Arie Kaplan illustrated by Miguel Diaz

TEXT AV ARIE KAPLAN ILLUSTRATIONER AV CÉSAR SAMANEIGO ÖVERSÄTTNING AV BJÖRN WAHLBERGHUVUDPERSONER

Freja Marbel är en helt vanligt tjej. Hon tycker om att läsa och rita. Hon är blyg.

Max är en drake som Freja hittar i parken. Hon försöker få folk att tro att han är en hund.

Frejas mamma och pappa älskar henne väldigt mycket. De vet att hon är blyg, och de stöttar henne i allt som hon gör.


HUR MAN LÄSER TECKNADE SERIER Det är lätt att läsa tecknade serier. Bilderna finns i rutor som du läser från vänster till höger och uppifrån och ner.

1

2

8


Textrutorna och pratbubblorna ska också läsas från vänster till höger. Glöm inte bort ljudorden som ibland finns i bilderna.

1 2

Tiden gick men hustrun blev bara sämre.

Vad kan jag göra?

3

4

Jag tror att Rapunzel kan bota mig.

Det är mitt sista hopp.

Bilderna och texterna berättar hela historien tillsammans.

9


Freja Marbel hette en flicka som bodde i den lilla lugna staden Grönby. Hon tyckte mycket om att rita.

Hon gillade att läsa böcker.

Hon gillade böcker om monster bäst. 10


Freja var väldigt blyg.

Vem kan lösa det här mattetalet? Snälla, fråga inte mig … Kan du klättra uppför väggen?

Hon ville gärna uppträda på skolans talangjakt, men … Om jag bara var lite modig.

Hon var höjdrädd.

Frejas föräldrar stöttade henne i allt.

Det är okej, Freja. Du kan vara med nästa gång.

Så snart du känner dig redo.

11


Dagen därpå…

Klockan är ganska mycket.

Bäst jag går hem.

GÄÄÄSP

12


Men … vad är det som händer?!

Det där är ingen sten! Det är ett ägg!

13


Freja är blyg, höjdrädd och vågar absolut inte anmäla sig till skoluppvisningen. Men så händer något otroligt, Freja träffar en hund-som-absolut-inte-är-en-drake, och livet tar en oväntad vändning. Upptäck serier är en ny serie med lättlästa serieromaner.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.