9789179873837

Page 1


På vår hemsida finns arbetsmaterial till boken. Det är kostnadsfritt att ladda ner, utan kod eller inlogg.

Art.nr 44248 ISBN 978-91-7987-383-7 Upplaga 1:1 © För den svenska utgåvan Nypon förlag 2021 Nypon förlag – en del av Studentlitteratur info@nyponochviljaforlag.se www.nyponochviljaforlag.se Studentlitteratur AB, Lund Titel: Koll på framtidens uppfinningar Originalets titel: Fremtidens opfindelser Författare: Maja Plesner © Alinea, Danmark, 2020 Översättning och bearbetning: Ann-Charlotte Ekensten 2021 Formgivning och layout: Eva Andreasson Omslag: Nils Olsson Bildkällor: s. 7: iurii/Shutterstock; s. 9: Steve Lagreca/Shutterstock; s. 11: Chuck Nacke/Alamy Stock Photo; s. 12: MikeDotta/Shutterstock; s. 13: AF archive/Alamy Stock Photo; s. 15: MONOPOLY919/Shutterstock; s. 16: Anton Gvozdikov/Shutterstock; s. 19: Tatiana Chekryzhova/Shutterstock; s. 21: Konstantin Tronin/Shutterstock; s. 23: anyaivanova/Shutterstock; s. 25: Birkir Asgeirsson/Shutterstock; s. 27: jeremy sutton-hibbert/Alamy Stock Photo; s. 29: Aisyaqilumaranas/Shutterstock; s. 30: Paul Markillie/ Alamy Stock Photo; s. 33 (överst): YuRi Photolife/Shutterstock, (underst): Drepicter/Shutterstock; s. 35: MP cz/Shutterstock; s. 37: StevenK/Shutterstock; s. 39 (överst): Jo Galvao/Shutterstock, (underst): NOPPHARAT7824/ Shutterstock; s. 41: NanamiOu/Shutterstock; s. 42: Sharomka/Shutterstock; s. 43: Macrovector/Shutterstock; s. 44–45: alphaspirit.it/Shutterstock; s. 48: aslysun/Shutterstock Tryckt av BESTinGraphics, Belgien 2021


Maja Plesner Översättning och bearbetning: Ann-Charlotte EkenstenINNEHÅLL FLER OCH FLER UPPFINNINGAR   6 FÖRARLÖSA FORDON   8 FLYGANDE BILAR   1 1 ROBOTAR   13 DRÖNARE   18 ODLAT KÖTT   22 BIOTEKNIK OCH GENTEKNIK   26 JORDBRUK INOMHUS   29 INSEKTER   34 FRAMTIDENS KLÄDER   36 INTELLIGENTA SAKER   4 1 EN BRA IDÉ   44 ÖVERSIKT   46 REGISTER   49


FLER OCH FLER UPPFINNINGAR

j MÄNSKLIGHETEN Mänskligheten är en sammanfattning av alla människor genom alla tider.

Människor har alltid uppfunnit saker som utvecklat och förändrat världen. Från början, för flera hundra tusen år sedan, gick det väldigt långsamt. Men så är det inte nu. Vi uppfinner fler saker och snabbare än förr. Nya uppfinningar leder till ännu fler idéer och de leder till fler nya uppfinningar! En del uppfinningar har du aldrig hört talas om, eftersom de inte påverkar din vardag. Andra uppfinningar kan förändra våra liv. Och hela världen! Tänk bara på uppfinningar som glödlampan, olika vaccin och internet. De har betytt mycket för mänskligheten.

Kan skada

Det är inte alla uppfinningar som gör världen bättre. I fel händer kan de flesta uppfinningar göra minst lika mycket skada som nytta.

6


En lastbil kan användas för att transportera saker, men den kan också användas för att köra in i en folkmassa. Internet kan snabbt förenkla din vardag och ge dig massor av information. Men det kan också användas för att stjäla dina pengar eller din identitet.

Framtidens uppfinningar

I den här boken hittar du några uppfinningar som kan få stor betydelse i framtiden. Kanske kommer flygande bilar, robotar, odlat kött och elektriska kläder att förändra världen och lösa några av våra klimatproblem? Det kommer ständigt nya lösningar på världens alla utmaningar. Kanske har du själv en idé till en smart uppfinning?

7


FÖRARLÖSA FORDON I en del större städer runt om i världen kan du kliva på en förarlös elbuss. Än så länge håller bussarna en låg hastighet, cirka 20–30 kilometer i timmen. Men det kan vara första steget mot förarlösa fordon på våra gator. Det finns fördelar med bilar och bussar utan förare. Idag dör cirka 1,5 miljon människor i världen i trafiken varje år. Och flera miljoner människor skadas allvarligt på grund av bilar. Många tror att de förarlösa bilarna kommer minska antalet trafik­olyckor, eftersom de är programmerade att aldrig köra på något.

Fler eller färre bilar?

En del tror att förarlösa bilar kommer leda till att många väljer att dela bil, i stället för att äga en egen. De tänker sig olika tjänster där man kan boka förarlösa taxibilar via en app. I så fall blir det inte så många bilar på vägarna, vilket är bra för miljön. Dessutom kan det bli billigare att ha tillgång till bil.

8


i Många tillverkare av bilar har redan visat upp exempel på förarlösa bilar.

Andra tror att det i stället kommer att bli många fler bilar på vägarna. Om det blir enkelt och billigt att boka en förarlös bil, då kommer människor att sluta åka tåg, buss eller cykel. Fler bilar kommer att påverka miljön

korta fakta I Stockholm och Göteborg finns busslinjer där man testar förarlösa mini­ bussar. Det är bara att boka en biljett och åka med!

negativt. Hur tror du att det blir?

9


Eget system för trafik Förarlösa bilar finns redan, och testas nu runt om i världen. Men det kan dröja innan de blir vanliga på våra vägar. Som det är nu är det svårt att låta förar­

k Skulle du strunta i bussen om du kunde beställa en förar­lös taxi?

lösa bilar och vanliga bilar köra på samma vägar. De förar­lösa bilarna fungerar på ett annorlunda sätt och vissa tror att det

skulle hända olyckor om bilarna får köra på de vanliga vägarna. En del tycker därför att de förarlösa bilarna borde ha ett eget trafik­system, precis som spårvagnar eller tunnelbanor. Det kan ta lång tid att bygga.

_

En annan viktig fråga är: Vems är felet om en förarlös bil kör på någon? För även om förarlösa bilar är säkrare än andra bilar, kan det ändå gå fel. Problem kan alltid uppstå.

SÅ FUNGERAR EN FÖRARLÖS BIL

Bilen har kameror som läser av skyltar, trafikljus, andra fordon och gående. Med hjälp av olika instrument kan bilen samla in signaler som skapar en karta över allt som finns runt omkring. Det finns även instrument som kan mäta avstånd till andra bilar, och med hjälp av en GPS kan bilen hitta rätt.

10


FLYGANDE BILAR En del drömmer om att sätta sig i en flygande bil och susa iväg över hustak och trädtoppar. Flygande bilar finns både i böcker och på film. Kanske har du läst om familjen Weasleys flygande bil i böckerna om Harry Potter?

Det här är ett försök med en flygande bil år 1988. t

11


j VTOL VTOL står för Vertical Take-Off and Landing.

VERTIKALT Vertikalt betyder vinkel­rätt mot marken, alltså rakt uppifrån och ner.

12

VTOL Det finns företag som arbetar med att försöka tillverka flygande bilar. Tekniken som används kallas VTOL och är samma teknik som för drönare. Fordon med denna teknik kan både lyfta och landa vertikalt. Men ännu har ingen lyckats lösa alla problem med VTOL. Det är dyrt, kräver mycket bränsle och fordonen har inte kunnat ta med några passagerare.

De flesta VTOL-fordon ser mer ut som små flygplan eller helikoptrar än bilar. t


ROBOTAR I många science fiction-filmer ser robotar ut som människor, ibland så mycket att det inte går att se någon skillnad. Ofta är de också så smarta att de försöker ta makten från oss och kanske till och med utrota oss. Det är en vanlig skräckscen, och det är inte många som tror att den blir verklig. Men en del tror att robotar med artificiell intelligens kan göra så att vi människor inte längre behövs.

j ARTIFICIELL INTELLIGENS Artificiell intelligens förkortas AI. Artificiell är ett annat ord för konstgjord. AI är datorer som är programmerade att härma människors sätt att tänka, att lära sig saker och att ta beslut.

o I Terminatorfilmerna spelar Arnold Schwarzenegger en mänsklig robot från framtiden.

13


Den här boken handlar om några uppfinningar som kan få stor betydelse i framtiden, på både gott och ont. Det är allt från flygande bilar och robotar, till odlat kött och elektriska kläder. Kanske kommer några av uppfinningarna att förändra världen och lösa vår tids stora klimatproblem? Säkert finns det fler lösningar på alla de problem vi har. Kanske har du själv en bra idé som kan bli en ny uppfinning?

Få koll på fakta med serien Koll på!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.