9789179870478

Page 1

Ann-Charlotte Ekensten

MARIE CURIE Ett liv


E

I VÅ

L ÄT

L Ä STN

-L

X

Lix: 29 Lättlästnivå: X-Large

T

A RG

På vår hemsida finns arbetsmaterial till boken. Det är kostnadsfritt att ladda ner, utan kod eller inlogg.

Ett stort tack till Åsa Husberg, museilärare och ämnesansvarig i kemi på Nobelpris­ museet, som hjälpt till med information och faktagranskning. Tack även till Angelica Öhrn, författarvän och teknologie doktor i kärnfysik, för värdefulla synpunkter. Art.nr 43428 ISBN 978-91-7987-047-8 Upplaga 1:1 © Ann-Charlotte Ekensten och Vilja förlag 2020 Vilja förlag – en del av Studentlitteratur info@nyponochviljaforlag.se www.nyponochviljaforlag.se Studentlitteratur AB, Lund Titel: Marie Curie – Ett liv Författare: Ann-Charlotte Ekensten Omslag och layout: Eva Andreasson Omslagsbild: Mary Evans Picture/TT Bildkällor: s. 5: Smithsonian Institution/Public domain/Wikimedia Commons, s. 7: Musée Curie/coll. ACJC, s. 9: Musée Curie/coll. ACJC, s. 11: Musée Curie/ coll. ACJC, s. 13: Photo Musée Curie de Varsovie/Musée Curie/coll. ACJC, s. 14: Vector Tradition/Shutterstock, s. 17: Photo Albert Harlingue/Musée Curie/coll. ACJC, s. 19: Musée Curie/coll. ACJC, s. 22: charobnica/Shutterstock, s. 24: Public domain/Wikimedia Commons, s. 25: Bjoern Wylezich/Shutterstock, s. 26: Musée Curie/coll. ACJC, s. 29: Wellcome Collection/Public domain/Wikimedia Commons, s. 30–31: Bibliothèque nationale de France//Public domain/Wikimedia Commons, s. 33: Musée Curie/coll. imprimés, s. 35: Musée Curie/coll. ACJC, s. 36: Photo Henri Manuel/Musée Curie/coll. ACJC, s. 39: Musée Curie/coll. ACJC, s. 41: Musée Curie/coll. ACJC, s. 43: Library of Congress/Public domain/Wikimedia Commons, s. 44: aquatarkus/Shutterstock, TeleMakro Fotografie/Shutterstock Tryckt av Adverts, Lettland 2020


Marie Curie Ett liv Ann-Charlotte Ekensten


Innehåll En ovanlig kvinna ...................................................... 4 En nyfiken flicka i Polen ........................................... 6 Tåget till Paris ...........................................................10 Toppstudent på Sorbonne ......................................12 Arbete och kärlek ....................................................15 Familjen var viktig ...................................................18 Marie börjar forska ..................................................21 Två nya grundämnen ..............................................25 Nobelpris i fysik .......................................................28 Den farliga strålningen ...........................................32 Nobelpris i kemi ......................................................36 Radiuminstitutet ......................................................38 Första världskriget ...................................................40


Maries sista tid .........................................................42 Viktiga datum och ürtal ..........................................45 Källor .........................................................................46 Register .....................................................................47


En ovanlig kvinna Marie Curie var den första kvinnan som fick Nobel­priset. Hittills är hon den enda person som har fått Nobelpriset inom två vetenskapliga områden: fysik och kemi. Marie och hennes man Pierre blev ett känt par i början av 1900-talet. De hyllades för sina vetenskapliga upptäckter. På den här tiden var det ovanligt för kvinnor att studera och forska. Marie fick kämpa för att få respekt och för att bli godkänd som forskare. Med tiden blev hon en idol för andra kvinnor. Hon är fortfarande en förebild för många kvinnor som arbetar med vetenskap och forskning. Fysik handlar om hur energin och allt som finns i naturen hänger ihop. Till exempel hur batterier fungerar, varför det blir olika väder, hur ljud sprider sig och mycket annat. Kemi handlar om ämnen och material vi har runt omkring oss, om hur de är uppbyggda och hur de påverkar varandra. Vetenskap är samlad kunskap som man får genom att undersöka, mäta eller testa för att förstå hur världen fungerar. Den som arbetar med detta kallas forskare eller vetenskapsman.

4


Pierre och Marie Curie.

Men Marie var inte intresserad av att bli känd, eller av att bli en förebild för andra. Hon älskade sin forskning och ville arbeta i lugn och ro. När hon inte arbetade var hon med sina barn. Hon gillade också att vandra i naturen och att pyssla med rosorna i trädgården. 5


En nyfiken flicka i Polen Den 7 november 1867 föddes Marya Skłodowska i Warszawa i Polen. På den här tiden var Polen ett delat land, och Warszawa tillhörde Ryssland. Marya Skłodowska är samma person som senare i livet hette Marie Curie. Förnamnet Marie valde hon själv när hon flyttade till Paris. Efternamnet Curie fick hon när hon gifte sig med Pierre Curie. Maries mamma Anna var rektor för en flickskola. Pappa Władysław var lärare i fysik och kemi. Władysław lekte ofta med Marie och hennes syskon. I lekarna fick barnen lära sig att räkna och göra enkla experiment. Marie var nyfiken redan som barn. Hon ställde frågor och ville veta mer om allt. Men det var också mycket som var jobbigt under Maries uppväxt. Familjen var fattig och mamma Anna dog när Marie bara var tio år gammal. Experiment: Att praktiskt undersöka hur olika saker hänger ihop och påverkar varandra, till exempel genom att mala sönder, blanda, hetta upp eller kyla ner.

6


Här är Marie 15 år.

7


Skolans bästa elev När Marie var 16 år gick hon ut skolan som bästa elev. Hon ville plugga vidare, men i det ryska Polen fick kvinnor inte läsa på universitet. Både Marie och hennes syster Bronya ville studera i Paris. Men till det behövdes pengar. Systrarna bestämde att de skulle hjälpa varandra. Bronya reste till Paris för att studera och Marie började arbeta som lärare för att tjäna pengar. En del av pengarna skickade hon till Bronya.

Det flygande universitetet Medan Marie jobbade som lärare studerade hon på det ”flygande universitetet”. Det var ett hemligt universitet där även kvinnor fick läsa. Lektionerna hölls hemma hos en lärare och man flyttade hela tiden till nya ställen för att inte bli upptäckta. På det flygande universitetet fick Marie äntligen göra sina första egna riktiga experiment.

8


När Marie var 16 år gick hon ut skolan som bästa elev.

9


Marie Curie var den första kvinnan som fick Nobelpriset. Och hon fick faktiskt två stycken! Hon växte upp i Polen och flyttade som vuxen till Paris för att studera. I sin forskning undersökte hon radioaktiva material, och hon upptäckte två nya grundämnen. Marie Curie var en kvinna som gick sin egen väg och hennes nyfikenhet drev henne hela tiden mot nya mål. Hon är en viktig person i vetenskapens historia och hennes arbete har inspirerat många forskare. I den här boken kan du läsa om hennes liv.