Page 1

EN DAG SOM ... EN DAG SOM BONDE

Bonden jobbar alla dagar i veckan, året runt. Även på julafton. Bonden måste gå upp tidigt på morgonen och jobbet är hårt. Men de flesta bönderna älskar sina jobb. Hur är det möjligt? Följ med under en dag som bonde!

ISBN 978-91-7971-099-6

9 789179 710996

O_Hedvig_En dag som bonde_9789179710996_INB.indd 1,3

bokforlagethedvig.se

2021-01-30 15:54:33


INNEHÅLL Bönder förr i tiden

5

Bönder nu för tiden

6

Framtidens bönder

8

Hur blir man bonde?

12

En bonde berättar

15

En dag som bonde

23

En_dag_som_bonde_INLAGA_TT_210201.indd 3

2021-02-01 09:50


Att se till att djuren mår bra är bondens viktigaste uppgift.

4

En_dag_som_bonde_INLAGA_TT_210201.indd 4

2021-02-01 09:50


BÖNDER FÖRR I TIDEN Förr i tiden var Sverige fullt av bönder. Det var det vanligaste yrket i flera hundra år. Med åren har bönderna blivit färre. Men gårdarna har blivit större. Maten som bönderna arbetade fram var i första hand till för människorna som bodde på gården. Man hade många olika sorters djur och odlade alla möjliga växter. Bönderna sålde bara det de inte själva behövde för att överleva. Yrket gick i arv. Om ens föräldrar var bönder blev man ofta bonde själv. Barnen fick ledigt från skolan för att hjälpa till på gården. Det höstlov som kallas läslov i dag hette då potatislov.

5

En_dag_som_bonde_INLAGA_TT_210201.indd 5

2021-02-01 09:50


BÖNDER NU FÖR TIDEN Nu för tiden är mat en industri. Gårdar drivs allt mer som andra företag. De kan ha anställd personal och chefer istället för familjer som hjälps åt. Det kostar pengar att driva en bondgård. Det blir dyrare om man ska ha olika djur och odla olika saker. Det blir billigare och mer effektivt om man bara har kor för att sälja mjölk. Eller om man bara har höns för att sälja ägg. Bönder brukade ha kor, grisar och höns. De odlade flera sorters grödor. Nu har bönder kanske bara en sorts djur och odlar bara en sorts gröda, till exempel potatis. De är specialister. Mjölkbonden är specialist på kor och mjölk.

6

En_dag_som_bonde_INLAGA_TT_210201.indd 6

2021-02-01 09:50


Djuren vilar mer än bönderna gör.

7

En_dag_som_bonde_INLAGA_TT_210201.indd 7

2021-02-01 09:50


EN DAG SOM ... EN DAG SOM BONDE

Bonden jobbar alla dagar i veckan, året runt. Även på julafton. Bonden måste gå upp tidigt på morgonen och jobbet är hårt. Men de flesta bönderna älskar sina jobb. Hur är det möjligt? Följ med under en dag som bonde!

ISBN 978-91-7971-099-6

9 789179 710996

O_Hedvig_En dag som bonde_9789179710996_INB.indd 1,3

bokforlagethedvig.se

2021-01-30 15:54:33

Profile for Smakprov Media AB

9789179710996  

9789179710996  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded